Doç.Dr. MUSTAFA CAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti  Osmanlı Merkez Teşkilatı  Osmanlı Kültür ve Sanatı  Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
MİLLÎ MÜCADELE’NİN YEREL TARİHİ 1918-1923 CİLT 4

Yayın Yeri: Türkiye Bilimler Akademisi
ISBN: 978-625-8352-66-5, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
MİLLÎ MÜCADELE’NİN YEREL TARİHİ 1918-1923 CİLT 4

Yayın Yeri: Türkiye Bilimler Akademisi
ISBN: 978-625-8352-66-5, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
MİLLÎ MÜCADELE’NİN YEREL TARİHİ 1918-1923 CİLT 4

Yayın Yeri: Türkiye Bilimler Akademisi
ISBN: 978-625-8352-66-5, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
MİLLÎ MÜCADELE’NİN YEREL TARİHİ 1918-1923 CİLT 4

Yayın Yeri: Türkiye Bilimler Akademisi
ISBN: 978-625-8352-66-5, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
OSMANLI KURUMLARI TARİHİ I

Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI
ISBN: 978-625-8001-77-8, TÜRKİYE, Erzurum, 2022

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
6
TARİH ARAŞTIRMALARI II

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-914-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
OSMANLI TOPLUM YAPISI ve MİLLET SİSTEMİ

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-625-406-528-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
FÂRÂBİ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-II

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-625-7897-07-5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
”TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR” PROF. DR. HALE ŞIVGIN’A ARMAĞAN

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7911-02-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
“TARİHİN İZİNDE BİR ÖMÜR” PROF. DR. NURİ YAVUZ’A ARMAĞAN

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-605-7634-65-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
“TARİHİN İZİNDE BİR ÖMÜR” PROF. DR. NURİ YAVUZ’AARMAĞAN

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-605-7634-65-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
YİTİK HAFIZANIN PEŞİNDE BUHARA KONUŞMALARI

Yayın Yeri: Pruva Yayınları
ISBN: 978-605-80799-8-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
SULTANIN KAPISINDA KUDRET-HEYBET-ADALET (OSMANLI DEVLETİ’NDE YABANCI ELÇİLER)

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-605-344-985-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

7 Adet
1
Osmanlı Elçileri ve Karantina

CAN MUSTAFA, ALTINOVA ŞAHİN AYŞEGÜL
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Osmanlı Devleti’xxnde Eski Bir Türk Geleneği: Çanak Yağması

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: MILLI FOLKLOR
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
3
Osmanlı Devleti’xxnde Elçi Mübadelesi

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: History Studies
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
H. 25 Şaban 1189 / M. 21 Ekim1775 Tarihli Mihmandar Masraf Defteri Üzerine Bir Değerlendirme

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Analytic Divinity
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, İSAM, INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) , İ
5
Mustafa Paşa’xxnın H. 1149 / M. 1736 Tarihli İran Elçiliği Levazımatı

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Turkish Studies Historical Analysis
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Osmanlı Diplomasisinde Mihmandar Geleneği

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
7
Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi BodurHüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri

KELEŞ HAMZA,CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

13 Adet
1
Osmanlı Elçi Maiyetleri (XVIII. Yüzyıl Örneği)

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.03.2020

Uluslararası  Özet bildiri
2
Safranbolu İzzet Mehmed Paşa Vakfı’na Ait Hicri 1224 (Miladi 1809 - 1810) Tarihli Muhasebe Defteri Üzerine Bir Değerlendirme

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve ÇevresindeDini, İlmi ve Kültürel Hayat
KARABÜK, İngilizce, 11.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
H. 25 Şaban 1189 / M. 21 Ekim 1775 Tarihli Mihmandar Masraf Defteri Üzerine Bir Değerlendirme

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS V)
MAKEDONYA, Üsküp, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Osmanlı Elçisi Vezir Mustafa Paşa’ya H. 1149 / M. 1737 Tarihinde Elçilik Hizmeti İçin Verilen Malzemeler

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS V)
Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Osmanlı Devleti’nde Özbek Elçilerinin Ağırlanışı ve Huzura Kabulleri

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi
ÖZBEKİSTAN, Buhara, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Hasırcızâde Mustafa Fehim Efendi’nin Risâle-i fî Ta’rif-i Kaza-i Ayntâb Adlı Eserine Göre Ayntâb Ekonomisi

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Milli Mücadele Döneminde Gaziantep
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Hicri 1275 - 1278 (Miladi 1858 - 1862) Tarihli Mostar VakıflarıMuhasebe Defterine Dair Bir Değerlendirme

KELEŞ HAMZA,CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: V. Uluslarası Balkan Tarihi AraştırmalarıSempozyumu
Türkçe, 27.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Evliya Çelebi’nin Gözünden Osmanlı Elçisi Kara Mehmed Paşa’nın Viyana’da Kabulü İle Osmanlı Elçi Kabullerine Dair Bir Kıyaslama

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Sadrazam Şehla Ahmed Paşa Tarafından Avusturya, İspanya ve Fransa Elçilerine Verilen Ziyafetlerin Müfredat Defteri (H. Receb 1153 / M. Eylül-Ekim 1740)

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 18.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Karşılıklı Diplomasi Öncesi Osmanlı Elçi Kabulleri İle Roma ve Bizans Elçi Kabullerine Dair Bir Değerlendirme

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 2nd International Conference On Studies In TurkologyICOSTURK’2017
Türkçe, 11.08.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Taşlıcalı (Pljevlja) Hüseyin Paşa ve Taşlıca’daki Vakıfları

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: First Mediterranean International Conference on Social Sciences
İngilizce, 19.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Gazi Hüsrev Bey’xxin Saraybosna’xxdaki Vakıf Eserlerine Ait Hicri 1277 ve 1291 (Miladi 1861 ve 1875) Tarihli Tamirat Muhasebe Defterleri

CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 5. International Congress Islamic Civilisation in The Balkans
BOSNA HERSEK, Sarajevo, Türkçe, 21.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
II. Meşrutiyet Döneminden Günümüze Tek Başına İktidar Olmuş Olan Siyasi Partilerin Eğitim Politikaları

DEMİRTAŞ BAHATTİN,CAN MUSTAFA
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

5 Adet
1
Akdeniz ve Ege Adalarındaki Vakıf Eserleri ile İlgili Arşiv Taraması


20.06.2016 - 07.07.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Yunanistan Anakaradaki Osmanlı Vakıf Eserleri ile İlgili Vakıf Araştırmaları


20.06.2016 - 07.07.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Arnavutluk’taki Osmanlı Vakıf Eserleri


19.02.2016 - 19.04.2016
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri

Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri
05.08.2021 - 26.12.2023
TÜBA,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri Envanteri


03.03.2014 - 01.09.2014
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen

2005 - 2012

Editörlükler

3 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ULU YAVUZ SİNAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

2
”TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR” PROF. DR. HALE ŞIVGIN’A ARMAĞAN

Yazar Adı: GÜNAY NEJLA,HAYTA NECDET,CAN MUSTAFA , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

3
“TARİHİN İZİNDE BİR ÖMÜR” PROF. DR. NURİ YAVUZ’A ARMAĞAN

Yazar Adı: HAYTA NECDET,DEMİRTAŞ BAHATTİN,CAN MUSTAFA , Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TAR2004 OSMANLI TARİHİ-II (1453-1600) Türkçe 2
2 2017-2018 TAR4004 YAKINÇAĞ OSMANLI DIŞ POLİTİKASI Türkçe 2
3 2017-2018 TAR4008 ARAŞTIRMA PROJESİ II Türkçe 4
4 2017-2018 TA112A ESKİ ÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ Türkçe 2
5 2018-2019 TAR1003 OSMANLICA-I Türkçe 2
6 2018-2019 TAR2005 OSMANLICA-III Türkçe 2
7 2018-2019 TAR3005 OSMANLI KURUMLARI VE MEDENİYETİ TARİHİ Türkçe 2
8 2018-2019 TAR-4007 ARAŞTIRMA PROJESİ-I Türkçe 4
9 2018-2019 TA401A OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ Türkçe 2
10 2018-2019 TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Türkçe 10
11 2018-2019 ADS077 OSMANLICA Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Zoraki Sınırın Ötekileştirdikleri (1921 Ankara Antlaşmasından Günümüze Suriye Türkmenleri) ÖMER FARUK İLGİ TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor SON DÖNEM OSMANLI DOKTORLARINDAN DR. ALİ RIFAT'IN CİHÂZ-I HAZMÎ HASTALIKLARI ADLI ESERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ KÜBRA BAYKARA TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Son dönem Osmanlı doktorlarından Dr. Besim Ömer'in "Mi'de, Tegaddî ve Hazma Dâ'ir Kavâ'id-i Sıhhîye" adlı eserinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi BAHAR KAYA TezMerkezi 2022