Doç.Dr. NALAN IŞIK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

   isik@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN TURİZM SAYI 2

Yayın Yeri: USF M3 Publishing
ISBN: 978-1-955833-10-3, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARI İLE GÖÇ

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-351-3, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN TURİZM

Yayın Yeri: University of South Florida M3 Center Publishing
ISBN: 978-1-955833-02-8, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve EKONOMİ

Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7667-81-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Ampirik Çalışmalar

Yayın Yeri: Gazi Kitapevi
ISBN: 978-625-7727-69-3, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Economics and Politics,

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 978-605-258-595-5, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Kahramanmaraş Ekonomisi, Makroekonomik GöstergelerSektörel Analizler

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-7983-12-9, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Makro Ekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
ISBN: 978-605-7928-05-4, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler

Yayın Yeri: İmaj Yayınevi
ISBN: 978-975-8958-15-3, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

18 Adet
1
Yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlerin turizme ve turistlere ilişkin görüş ve davranışlarının değerlendirilmesi

Erdoğan Halil İbrahim, SÜRME METİN, IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Journal of Tourism Economics and Business Studies
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index: ResearchBib,Eurasian Scientific Journal Index,Türkiye
2
İthalat bağımlılığı ve Türkiye ekonomisinde imalat sanayi: Hatemi-J asimetrik nedensellik testi

DİNERİ EDA, IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Turizmine Etkilerinin Değerlendirilmesi

IŞIK NALAN, efe gamze
Yayın Yeri: International Review of Migration and Refugee Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos Dizin,Google Scholar
4
The Examination of Relationships Between Destination Personality with Satisfaction and Behavioral Intentions: Case of Gaziantep

IŞIK NALAN,Özkan Burçin
Yayın Yeri: Journal of Turkish Tourism Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
THE POLLUTION HAVEN HYPOTHESIS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM THE CENTRAL ASIAN TURKIC REPUBLICS

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Eurasian Research Journal
İngilizce, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  eLIBRARY, IS Indexing, ESJINDEX, oaji, PKP index, DOAJ, Copernicus
6
Growth, Islamic Banking and Schumpeterian Vision: An Empırıcal Evidence from the Gulf Arab States

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index, Index Islamicus, Google Scholar, BASE, CiteFactor, ESJI, Research
7
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM IN ASIA: PANEL DATA ANALYSIS

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Ulsulararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Journal of International Social Research EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguist
8
Turizm Ön Lisans Eğitiminde Kariyer Planlaması:Gaziantep Örneği

IŞIK NALAN,ATILGAN EYUP,pektaş çağdaş
Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ Directory of Open Access JournalsASOS INDEX Academia Social Science Index
9
Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma, Büyüme ve Turizm: Panel Veri Analizi

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: International Review of Economics and Management
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, DRJI, Arastirmax (Bilimsel Yayın İndeksi, Social Science Rese
10
AVRUPA’DAN TÜRKİYE’YE YÖNELİK TURİZM AKIMLARININ PANEL ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ

IŞIK NALAN,Bostancıeri Bilge
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Tourism Research
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  crossref, Open AIRE, journal seek, ROAD, Google Scholar, ResearchBib, Index
11
Banka Kredisi, İnovasyon, Ekonomik Büyüme İlişkilerinin Analizi: G-20 Örneği

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar, ASOS index, idealonline
12
ULUSLARARASI PORTFÖY AKIMLARININ ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

IŞIK NALAN,YILDIRIM METİN
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Türkiye ile Shangay İşbirliği Örgütü Arasındaki Ticaret Akımlarının Panel Çekim Modeli ile Tahmini

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Aras
14
Türkiye de organize türev piyasa ile finansal gelişimin ekonomik büyümeye etkileri: eş bütünleşme ve nedensellik testleri

IŞIK NALAN,ÖRNEK İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  PROQUEST ABI/INFORM, EBSCO Host Business Source Complete, INDEX COPERNICUS, DOAJ
15
Avrupa Birliği-Türkiye Dış Ticaret Akımlarının Genişletilmiş Panel Çekim Modeliyle Tahmini

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EconLit, EBSCO, ASOS Index, Google Scholar, ULAKBIM
16
Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Sınanması

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Bankacılar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK SAVUNMA POLİTİKASI VE YÜK PAYLAŞIMI

ÖRNEK İBRAHİM,IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Gender Equality in Labor Markets: A Survey About the Industry and Service Sectors in Gaziantep

BALCI İZGİ BERNA,IŞIK NALAN,POLAT YADİGAR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCOHOST Academic Search Complete, EBSCOHOST MLA International Biblio

Bildiriler

26 Adet
1
Gaziantep’te Kültür Turizmi: Yerli Turistlerin Algılarının Değerlendirilmesi

IŞIK NALAN,Bostancıeri Bilge,Geylan Ceylan
Yayın Yeri: VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu-Turizmde Teknoloji ve İnovasyon
Türkçe, 20.04.2108

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Attitudes and Perceptions of Kitchen Chefs Too Use of Geographical Marked Products: The Case of Malatya

IŞIK NALAN, Sevim Kübra Nur
Yayın Yeri: I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE
TÜRK VE CAICOS AD., Amasya, Türkçe, 27.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Classification of the Effects of Climate Change on Tourism Destinations According to Tourism Types

Özkan Burçin, IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON'21)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, Türkçe, 16.01.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
İthalat Bağımlılığı ve Türkiye Ekonomisinde İmalat Sanayi

DİNERİ EDA,IŞIK NALAN
Yayın Yeri: 20. Ulusal İktisat Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 17.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Gaziantep’in Destinasyon Kişiliğinin Analizi

IŞIK NALAN,Özkan Burçin
Yayın Yeri: 20.Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 16.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
6
GAZİANTEP’TE GÖÇ VE TURİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IŞIK NALAN,efe gamze
Yayın Yeri: 20. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 16.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
7
OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret ve Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi

IŞIK NALAN,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: II. International Management, Economics and Politics Congress
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME, DIŞ TİCARET VE TURİZM ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

IŞIK NALAN,OLCAY ATINÇ
Yayın Yeri: II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
TÜRKİYE’DE HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNDE İSRAF ÖNLEME YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

IŞIK NALAN,yıldırım eyüp
Yayın Yeri: II.Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Şanlıurfa 2018
İngilizce, 07.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
ASYA’DA ULUSLARARASI TURİZM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: PANEL VERİ YAKLAŞIMI

IŞIK NALAN,Göçebeler Mehmet Fatih
Yayın Yeri: II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Türkçe, 27.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Avrupa Birliği’nde CO2 Emisyonları ve Dış Ticaret

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: International Congress on Political, Economic and Social Studies 2018
İngilizce, 28.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Alanya Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı

IŞIK NALAN,Uzun Cansu
Yayın Yeri: VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu-Turizmde Teknoloji ve İnovasyon
Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Gaziantep Yerel Halkının Helal Turizme Bakış Açısı

IŞIK NALAN,yıldırım eyüp,oskan merve
Yayın Yeri: VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu-Turizmde Teknoloji ve İnovasyon
Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Film ve Dizi Turizminin Destinasyon İmajına Etkisi: Kapadokya Örneği

IŞIK NALAN,koçak aybüke
Yayın Yeri: VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu-Turizmde Teknoloji ve İnovasyon
Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Gastronomi Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri

IŞIK NALAN,ATILGAN EYUP,karalar fevzi,pektaş çağdaş
Yayın Yeri: VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu-Turizmde Teknoloji ve İnovasyon
Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Merkez Asya Türk Cumhuriyetleri Örneği

IŞIK NALAN,ışık atakan
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE ENERJİ KONGRESİ
Türkçe, 16.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Turizm Önlisans Eğitiminde Kariyer Planlaması: Gaziantep Örneği

IŞIK NALAN,pektaş çağdaş,ATILGAN EYUP
Yayın Yeri: 18. Ulusal Turzim Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 19.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Turizm işletmelerinin yaptıkları yenilikçi çalışmarının sürüdürlebilir rekabete etkisi: Antalya örneği

yıldırım eyüp,oskan merve,kasap mehmet,IŞIK NALAN
Yayın Yeri: The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainabilitiy
Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Turizm ve sürdürülebilir kalkınma: Avrupa ülkeleri için panel veri analizi

IŞIK NALAN,koçak aybüke
Yayın Yeri: The First International Congress on Future of touris: Innovation, Entrepreneuship and Sustainability
Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Otel Açlışanlarının Gözünde Turizm İşletmelerinin Markalaşmasında Sosyal Sorumluluğun Etkisi: Antalya ili örneği

IŞIK NALAN,yıldırım eyüp
Yayın Yeri: Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi
Türkçe, 19.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Gaziantep’te Yer Alan Restoran İşletmelerine Yönelik Müşteri Yorumlarının Analizi: Yemeksepeti.com örneği

IŞIK NALAN,Harçın Sedef
Yayın Yeri: VI. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
İngilizce, 15.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
İslami Bankacılık, ekonomik Büyüme ve İnovasyon İlişkisinin Panel Data Analizi ile İncelenmesi: Körfez Arap Ülkeleri Örneği

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: TEK 2016 Uluslararası Ekonomi Konferansı
Türkçe, 20.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Türkiye-Şangay İşbirliği Örgütü Arasında Ticaret Akımları Belirleyicilerinin Panel Çekim Modeli ile İncelenmesi

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi
Türkçe, 10.06.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Türkiye’nin Dış Ticaret Tercihi: Avrupa Birliği mi, Shangay İşbirliği Örgütümü?

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: TEK 17 Ulusal İktisat Sempozyumu
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 24.10.2013

Ulusal  Özet bildiri
25
Arap Baharının Türk Ekonomisine ve Gaziantep Dış Ticaretine İzdüşümleri

IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset KOngresi II/ Küresel Değişim ve Demokratikleşme
Türkçe, 19.04.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Ekonomik Yönetişimin Aktörü Olarak Bölgesl Kalkınma Ajansları

ÖRNEK İBRAHİM,TAŞ SEYHAN,IŞIK NALAN
Yayın Yeri: Turgut Özal Ululslararası Ekonomi ve Siyaset KOngresi I/ Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim
Türkçe, 14.04.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
İstihdam hedefli hasta hizmetlisi mesleki eğitim projesi

Mesleki eğitim
01.12.2008 - 30.09.2009
Avrupa Birliği,   Proje Koordinatörü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Gaziantep İli İmalat ve Hizmet sektörlerinde istihdama katılımda kadının yeri

Kadın istihdamı
01.01.2009 - 01.07.2009
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Türkiye İŞ Bankası

Şef

1998 - 2002
2
Türkiye İş Bankası

Şef Yardımcısı

1995 - 1998
3
Türkiye İş Bankası

Memur

1992 - 1995

Editörlükler

1 Adet
1
Makro Ekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi

Yazar Adı: IŞIK NALAN,DİNERİ EDA , Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Avrupa Birliği ve Ekonomik Entegrasyonlar Teorisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Avrupa Birliği ve Türkiye Turizm Politikası Türkçe 3
2 2017-2018 Turizm ve Kalkınma Türkçe 3
3 2016-2017 Küreselleşme ve Turizm Türkçe 3
4 2015-2016 Ortadoğu Ekonomileri Türkçe 3
5 2018-2019 TURİZM EKONOMİSİ VE SEKTÖREL ANALİZ Türkçe 3
6 2018-2019 TURİZMDE YABANCI SERMAYE Türkçe 3
7 2012-2013 türkiye avrupa birliği ilişkileri Türkçe 3
8 2013-2014 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Türkçe 1
9 2019-2020 Turizm Ekonomisi ve Sektörel Analiz Türkçe 6
10 2019-2020 AB ve Türkiye Turizm Politikası Türkçe 9
11 2020-2021 Turizm ve Kalkınma Türkçe 9
12 2020-2021 Turizm Ekonomisi ve Sektörel Analiz Türkçe 9
13 2020-2021 Turizm İşletmelerinde İletişim Türkçe 3
14 2020-2021 Turizm İşlet. Performans ve Kariyer Yönetimi Türkçe 3
15 2018-2019 Küreselleşme ve Turizm Türkçe 6
16 2019-2020 Göç Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 6
17 2020-2021 Göç Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 6
18 2021-2022 Göç Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 6
19 2021-2022 AB ve Türkiye Turizm Politikası Türkçe 9
20 2022-2023 Turizm Ekonomisi ve Sektörel Analiz Türkçe 9
21 2022-2023 Turizm ve Kalkınma Türkçe 6
22 2022-2023 Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları Türkçe 3
23 2022-2023 Göç Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 6
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Uluslararası İktisat Türkçe 3
2 2013-2014 uluslararası finans Türkçe 3
3 2014-2015 ULUSLARARASI İKTİSAT Türkçe 1
4 2012-2013 Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Turizm ekonomisi Türkçe 8
2 2017-2018 Turizm ekonomisi Türkçe 4
3 2016-2017 Turizm Pazarlaması Türkçe 8
4 2018-2019 TURİZM EKONOMİSİ Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Gastronomi turizminde moleküler mutfak tekniklerinin değerlendirilmesi MEHTAP BAŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Cittaslow'un değerlendirilmesi: Halfeti örneği MEHMET FATİH GÖÇEBELER TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Turizm ve iklim değişikliği: İstanbul örneği BURÇİN ÖZKAN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Gaziantep'te turizm işletmelerinin Suriyeli sığınmacılar hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi GAMZE EFE TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Türkiye'de helal konseptli otel işletmelerinde israfın değerlendirilmesi EYYÜP YILDIRIM TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı İnanç turizmine katılan bireylerin ziyaret edilen destinasyona yönelik memnuniyetlerinin belirlenmesi: Suudi Arabistan'ı ziyaret eden hac ve umre turistleri üzerine bir araştırma CANAN KÜLÇÜR TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Gaziantep'te kültür turizmi: Yerli turistlerin algılarının değerlendirilmesi BİLGE BOSTANCIERİ TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Film turizmi ve destinasyon imajı algısı: Kapadokya örneği AYBÜKE KOÇAK TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Yerel halkın bakış açısıyla Cittaslow (Sakin şehir) kavramı ve etkinliği: Yalvaç ve Eğirdir örnekleriyle karşılaştırmalı bir araştırma HÜMEYRA DEMİR TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Alanya otel işletmelerinde iç girişimcilik algısı CANSU UZUN TezMerkezi 2018

Üyelikler

1 Adet
1
Türkiye Ekonomi Kurumu

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2014