Doç.Dr. İLYAS BAŞKONUŞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   ilbaskonus@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Genel Cerrahi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Ş.Urfa Hilvan Merkez Sağlık Ocağı

Sağlık Ocağı Hekimi

1991 - 1992

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Covid-19 pandemisinin meme kanseri tanısı konulan hastaların klinik ve patolojik evreleri üzerine etkisi HÜSEYİN GARİP TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Preoperatif serum tiroglobulin seviyesinin papiller tiroid kanserleri ile ilişkisi MEHMET ALİ MELİK TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Kolon kanserli hastalarda UGT1A7 ve UGT1A8 gen ekspresyonunun araştırılması ENDER ALBAYRAM TezMerkezi 2015
4 Tamamlandı Abdominal insizyonel herni tedavisinde uygulanan primer onarımın ve farklı prostetik materyallerin sıçan modeli üzerinde değerlendirilmesi MUSTAFA KEMAL ÖZDOĞAN TezMerkezi 2010
5 Tamamlandı Ciddi malnütrisyonu olan gastrointestinal sistem kanserli hastalarda perioperatif total parenteral beslenmenin postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkileri ERSİN BORAZAN TezMerkezi 2006
6 Tamamlandı Kronik anal fissürün cerrahi tedavisinde spinal veya lokal anestezi altında açık ve kapalı teknikle lateral internal sfinkterotomi D. RASİM BİLECEN TezMerkezi 2004
7 Tamamlandı Pilonidal sinüs tedavisinde değişik cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması TALİP ÇEVİK TezMerkezi 2004