Dr.Öğr.Üyesi HAKAN CİNDEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK

   hakancindemir@gantep.edu.tr  
Hukuk Temel Alanı  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

3 Adet
1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CİNDEMİR HAKAN
Yayın Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Kamu Görevlileri Sendikacılığında İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç Örnekleri

CİNDEMİR HAKAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCOHOST Academic Search Complete, EBSCOHOST MLA International Biblio
3
Türk Hukukunda Kamu Görevlileri Sendikalarının Kuruluş ve Örgütlenmesi

CİNDEMİR HAKAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCOHOST Academic Search Complete, EBSCOHOST MLA International Biblio

Bildiriler

1 Adet
1
İş Muhakeme Usulünde Dava Şartı Niteliği ve Arabuluculuk Kurumu

CİNDEMİR HAKAN
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Medeni Usul Hukuku Türkçe 3
2 2021-2022 Roma Hukuku Türkçe 2
3 2021-2022 Anayasa Hukuku Türkçe 3
4 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türk İş Hukuku'nda sözleşme özgürlüğünün kapsam ve sınırları ÖZENÇ DÖNMEZER TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Türk hukukunda kamu görevlilerinin sendikal hakları HAKAN KARABAĞ TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Türk İş Hukukunda kadın çalışanlara yönelik ayrımcılık kaynaklı uyuşmazlıklar EDA KARABULUT TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Devlet memurlarının atama ve görevde yükselmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların yargısal denetimi SALİH GÖKAY DEMİREZEN TezMerkezi 2019