Arş.Gör. MEHMET GÖZLÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

   mgozlu@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yönetim ve Strateji  Sağlık Kurumları Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
Sağlık Turizmi Uygulamaları

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-427-271-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Covid-19 ve Sağlık Araştırmaları - 3

Yayın Yeri: Efe Akademi Yayınevi
ISBN: 978-625-8496-18-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sağlık Yönetiminde Modern Liderlik

Yayın Yeri: Nobel Akademi Yayınları
ISBN: 978-625-402-000-1, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi

Yayın Yeri: Gazi Kitapevi
ISBN: 9786257911771, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Şehir Hastaneleri Araştırması

Yayın Yeri: Sağlık-Sen Yayınları
ISBN: 978-605-87841-7-8, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar: İnsan Çalışmaları 1

Yayın Yeri: Bilgin Kültür Sanat Yayınları
ISBN: 978-605-9636-55-1, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Göç ve Göçmen Sorunları

Yayın Yeri: AÖF YAYINLARI
ISBN: 978-975-06-2316-5, TÜRKİYE, Eskişehir, 2018

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
8
Türkiye’de Terör Olaylarının Yaşandığı Bölgelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Durumu Araştırması

Yayın Yeri: Sağlık-Sen Yayınları
ISBN: 978-605-87841-5-4, TÜRKİYE, Ankara, 2017

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
9
Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri: Tespitler ve Öneriler

Yayın Yeri: Sağlık-Sen Yayınları
ISBN: 978-605-87841-2-3, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
10
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi (Odak Grup Görüşmeleri Raporu)

Yayın Yeri: Sağlık-Sen Yayınları
TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
11
Kamu Hastane Birlikleri (Saha Araştırması)

Yayın Yeri: Sağlık-Sen Yayınları
TÜRKİYE, Ankara, 2015

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

11 Adet
1
The Relationship Between COVID-19 Cases and COVID-19 Testing: a Panel Data Analysis on OECD Countries

ÇIRAKLI ÜMİT, DOĞAN İBRAHİM, GÖZLÜ MEHMET
Yayın Yeri: Journal of the Knowledge Economy
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Türkiye'deki İllerin Aile Hekimliği Hizmetleri Yönünden Etkinliğinin Değerlendirilmesi

GÖZLÜ MEHMET, TOP MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
G-20 ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMALARI YÖNÜNDEN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONCA MURAT,GÖZLÜ MEHMET,ÇAKMAK CUMA
Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
İş Yerinde Fiziksel Şiddete Maruz Kalmış Sağlık Personelinin Şiddet Algısı ve Boyutu Üzerine Nitel Bir Araştırma

SEYRAN FATİH,GÖZLÜ MEHMET,READY FNİHAN
Yayın Yeri: Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama

ÇIRAKLI ÜMİT,DALKILIÇ SEMA,GÖZLÜ MEHMET
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index, EBSCO, Index Copernicus, Proquest, TR DİZİN (SOSYAL VE BEŞERİ B
6
Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama

ÇIRAKLI ÜMİT,GÖZLÜ MEHMET,DALKILIÇ SEMA
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Mergers And Acquisitıons In Pharmaceutical Industry As A Growth Strategy An Investigation Upon Practice

ÇİLHOROZ YASİN,SONĞUR CUMA,GÖZLÜ MEHMET,KONCA MURAT
Yayın Yeri: International Journal of Business & Management
ÇEK CUMHURİYETİ, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest, Google Scholar, Econbiz,RePEc, Research Bible, Ulrich´s Periodicals,
8
Analysis and forecasts on the healthcare tourism income of Turkey

KOYUNCU ONUR,GÖZLÜ MEHMET,ATICI KAZIM BARIŞ
Yayın Yeri: Pressacademia
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Türkiye deki 81 İlin Kamu Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetlerine Erişim Durumları

GÖZLÜ MEHMET,TATLIDİL HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: Sosyal Güvenlik Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, Doaj, Ebsco Host, Index Copernicus International
10
Sağlık Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi Yozgat ta Yer Alan İki Hastanenin Yatan Hastaları Üzerinde Bir Çalışma

ÇIRAKLI ÜMİT,GÖZLÜ MEHMET,GÖZLÜ KENAN
Yayın Yeri: SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Türkiye Sağlık Finansmanında Yeni Bir Alternatif Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

ÖZER ÖZLEM,GÖZLÜ MEHMET,KARSAVURAN SEDA,GÖZLÜ KENAN
Yayın Yeri: Akademik BAKIŞ
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Open Access Journal, Arastırmax, Asos, Google Akademik, Akademik Dizin, İSAM,

Bildiriler

10 Adet
1
Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Belirleme ve Türkiye Sağlık Sisteminde Öncelik Belirleme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

GÖZLÜ MEHMET,ÇIRAKLI ÜMİT,GÖZLÜ KENAN
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 06.12.2018

Uluslararası  Özet bildiri
2
Gaziantep İlinde Yer Alan Aile Sağlığı Merkezlerinin Teknik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

GÖZLÜ MEHMET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
Özel Sağlık Sigortacılığı Piyasasında Asimetrik Bilgi ve Tesr Seçime Karşı Genetik Testlerin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

SONĞUR CUMA,KONCA MURAT,SONĞUR LEVENT,GÖZLÜ MEHMET,UĞURLUOĞLU ÖZGÜR
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Hastane Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi
Türkçe, 22.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
INVESTIGATION OF THE APPLİCABİLİTY OF GENETİC TESTS VERSUS ASYMMETRİCKNOWLEDGE AND REVERSE CHOİCE İN HEALTH INSURANCE MARKET

SONĞUR CUMA,KONCA MURAT,sonğur levent,GÖZLÜ MEHMET,UĞURLUOĞLU ÖZGÜR
Yayın Yeri: l. UluslararasıHasta Güvenliği veSağlık FinansmanıKongresi
İngilizce, 22.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Investigation of Level of the Community s Self Antibiotic Use in Turkey and Struggle to Unconscious Antibiotic Usage

İLHAN MUSTAFA NECMİ,GÖZLÜ MEHMET,Örnek Mustafa,Barkan Onur Burak
Yayın Yeri: 2nd International Health Conference 2016
İNGİLTERE, Londra, İngilizce, 20.06.2016

Uluslararası  Poster
6
The Share of Health Tourism among Aggregate Tourism Income Turkey Case

GÖZLÜ MEHMET,KOYUNCU ONUR
Yayın Yeri: Business, Economics, and Social Science Humanities- BESSH-2016
SİNGAPUR, Singapur, İngilizce, 11.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İş Doyumunun Tükenmişlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Askeri Sağlık Sisteminden Bir Araştırma

MERTOĞLU SÜLEYMAN,TOP MEHMET,GÖZLÜ MEHMET,SUNGUR CUMA,KAR AHMET,AKDERE MESUT
Yayın Yeri: V. Uluslararası Performans ve Kalite Kongresi
Türkçe, 20.11.2014

Uluslararası  Özet bildiri
8
Sağlık Personelinde İş Stresi, Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması Arasındaki İlişkilerin Analizi

TEKİNGÜNDÜZ SABAHATTİN,TOP MEHMET,GÖZLÜ MEHMET
Yayın Yeri: 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Girne, Türkçe, 10.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
9
Hemşirelerde Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Askeri Sağlık Sistemi Örneği

MERTOĞLU SÜLEYMAN,SUNGUR CUMA,TOP MEHMET,GÖZLÜ MEHMET
Yayın Yeri: 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Girne, Türkçe, 10.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
10
Leadership in Turkey’s Health Care System: The Case of the Health Transformation Programme

YILDIRIM HASAN HÜSEYİN,YILDIRIM TÜRKAN,ÖZER ÖZLEM,GÖZLÜ MEHMET
Yayın Yeri: EHMA Annual Conference 2014
İNGİLTERE, Birmingham, İngilizce, 24.06.2014

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Memuru
Halkla İlişkiler Uzmanı,

2005 - 2012
2
Bilecik Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Memuru
Çevre Sağlığı Teknisyenliği,

2005 - 2005

Editörlükler

2 Adet
1
Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış

Yazar Adı: İLHAN MUSTAFA NECMİ,ÖZAYDIN MEHMET MERVE,KARS ÖZCAN,GÖZLÜ MEHMET , Yayın Yeri: Sağlık-Sen
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

2
Türkiyede Terör Olaylarının Yaşandığı Bölgelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Durumu Araştırması

Yazar Adı: İLHAN MUSTAFA NECMİ,ORTAKÖY HALİT,GÖZLÜ MEHMET , Yayın Yeri: Sağlık-Sen
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı+Elektronik

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Ebelikte Yönetim Türkçe 4
2 2018-2019 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2
3 2019-2020 Sağlık Politikaları Türkçe 2
4 2019-2020 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2
5 2017-2018 Ebelikte Yönetim Türkçe 4
6 2018-2019 Ebelikte Yönetim Türkçe 2
7 2020-2021 Ebelikte Yönetim Türkçe 2
8 2019-2020 Ebelikte Yönetim Türkçe 2
9 2020-2021 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2
10 2020-2021 Sağlık Politikaları Türkçe 2