Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ÇAYIRAĞASI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   cayiragasi@gantep.edu.tr      (0342) 211 20 74  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Tüketici Davranışları  Uluslararası Pazarlama  Dijital Pazarlama

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Studies On Interdisciplinary Economics and Business - Volume V

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-87204-8, ALMANYA, BERLİN, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Genel İşletme Çalışmaları

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTAPEVİ
ISBN: 978-625-7401-26-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Pazarlama İlkeleri

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 978-975-02-6386-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
4
İlişkisel Pazarlama Yaklaşımında Bağlamsal Pazarlama Stratejisinin Yeri ve Bir Uygulama

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık
ISBN: 978-605-2149-98-0, TÜRKİYE, Gaziantep, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
The Basic Studies on Economics and Business

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7029-60-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

18 Adet
1
Sosyal Medyadaki Etkileyicilerin Takipçilere Etkisi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, DEĞİRMENCİ BEKİR, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Tüketicilerin Karara Varma İhtiyacının Hedonik ve Faydacı Tüketime Etkisi

ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Journal Of Emerging Economies and Policy
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Uluslararası Pazarlarda Uygulanan Adaptasyon Stratejilerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi: Pazara Giriş Stratejilerinin Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştırma

UZUN MEHMET, ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Özgeci Değerin Sürdürülebilir Tüketici Tutum ve Davranışlarına Etkisi

ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Yeşil Pazarlama Algısının Çevreye Duyarlı Ürünleri Satın Almaya Etkisinde Sürdürülebilirlik Bilincinin Aracılık Rolü

ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online)
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği İle Türkiye Arasındaki İhracat Ve Sınırda Karbon Ayarlaması Üzerine Değerlendirme

ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Vergi Raporu
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Sustainable Information and Communication Technologies: A Critical Query for CO2 Emissions in Panel Countries

ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Business and Economics Research Journal
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
The mediating role of destination satisfaction between the perception of gastronomy tourism and consumer behavior during COVID-19

DURMAZ YAKUP, ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Gastronomy and Food Science
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
Müşteri nezaketsizliği ile müşteri yönlü davranış arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir uygulama

Böge İshak, ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Business & Management Studies: An International Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinde Sürdürülebilir Dijital Pazarlama Stratejileri

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Yapısal Kırılmalar Altında Teknoloji Yoğun Sektörlerde Verimlilik ve Rekabet Gücü İlişkisi

ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Comparative Analysis of Competition Power in High Technology and Low Technology Intensive Manufactures

YILDIRIM METİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Innovation and Economic Development
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ZBW, ISRA
13
A Conceptual Study on Nepotism and Effects in Family Enterprises

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA
Yayın Yeri: International Journal Of Innovation and Economic Development
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, SCI-EDGE
14
A Study on Social Capital Concept, Development and Importance

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,BAHAR AYŞE DÜRÜYE,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Management Science and Business Administration
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  doaj, SCI-edge
15
Choice of Strategy in SME s

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ALSU ERKAN,tan özgül,BÜYÜKBEŞE TUBA
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  RePEc, Ulrich Web, Index Copernicus
16
Comparison in Terms of Doing Business of OECD High Income Economics and Turkey

ALSU ERKAN,ÇAYIRAĞASI FİLİZ,KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: International Journal of Business Management and Economic Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
A Theoretic Approach to History of Brand and Brand Strategies

DURMAZ YAKUP,ÇAYIRAĞASI FİLİZ,KILIÇ Zafer
Yayın Yeri: International Journal of Management Information Technology
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Eyesource, CiteSeer, UlrichWeb, Scientific Commons(Univ. of St G
18
Özel Güvenlik Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu, İş Performans Düzeyleri ve Bir Uygulama

ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: E-Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus, Root Indexing, ASOS indeks, SOBİAD, CiteFactor ve DRJI.

Bildiriler

18 Adet
1
Fenomen Pazarlamasının Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E-Wom) Üzerindeki Etkisi

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresİ
TÜRKİYE, ARTVİN, Türkçe, 25.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Sürdürülebilir Bilincin Yeşil Satın Alma Davranışına Etkisi

ÇOPUROĞLU FİLİZ, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 26. Pazarlama Kongresi
TÜRKİYE, KIRŞEHİR, Türkçe, 23.06.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Role of Sustainable ICT Exports in CO2 Emissions: The Evidence for Panel Countries

ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Congress of Energy, Economy and Security (ENCSON 19)
İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Competitiveness, Productivity and Spillover Effect in ICT: Evidence from OECD

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 26rd EBES Conference Prague
ÇEK CUMHURİYETİ, İngilizce, 24.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
An Empirical Analysis of Consumer Price Index and Producer Price Index: Evidence from the CEEs

ÖZPOLAT ASLI, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 26th EBES Conference Prague
ÇEK CUMHURİYETİ, İngilizce, 24.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Teknoloji Yoğun Sektörlerde Verimlilik Ve Rekabet Gücü İlişkisi

ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
E-Ticaretin Uluslararası Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Tüketi̇ci̇ Satınalma Davranışlarını Etki̇leyen Psi̇koloji̇k Faktörlere Yöneli̇k Bi̇r Çalışma

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 3. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Competition Power in High Technology Manufacturing: A Cross Country Analysis

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 23rd EBES Conference
İSPANYA, İngilizce, 27.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Information Technologies and Relationship Marketing Strategy In Marketing: A Literature Review

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,UÇAR MUSTAFA,ÖZPOLAT ASLI,ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: ISERD 77th International Conference
İTALYA, FLORANSA, İngilizce, 21.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Integrated Approach On A Green Labeling and Green Marketing

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS)
İTALYA, FLORANSA, İngilizce, 21.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Based On The Relationship Marketing Approach Contextual Marketing Strategy: A Conceptual Analysis

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,UÇAR MUSTAFA
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
The Effect Of Corporate Social Responsibility On Firm Profitability A Perspective Of Economics Business and Law

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development –
HIRVATİSTAN, İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FIRM PROFITABILITY A PERSPECTIVE OF ECONOMICS BUSINESS AND LAW

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development
İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FIRM PROFITABILITY A PERSPECTIVE OF ECONOMICS BUSINESS AND LAW

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society”
HIRVATİSTAN, ZAGREB, İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
The Relationship Between Export Diversification and Productivity A Cross Country Analysis

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences
FRANSA, PARİS, İngilizce, 03.02.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Liberal Ekonomi Çerçevesinde Suçluluk Oranı ile Özel Güvenlik İstihdamı Arasındaki İlişki

ÖZPOLAT ASLI, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 01.03.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Özel Güvenlik Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu, İş Performans Düzeyleri ve Bir Uygulama

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 01.03.2013

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Entrepreneurship, Youth and Environment (EYE) Ref: 2020-2-ES02-KA205-015303

Proje, 18-35 yaş aralığındaki gençlerin “yeşil” iş fikirlerini nasıl hazırlayacaklarını, uygulayacakları ve kendi KOBİ'lerini/Start-up'larını nasıl oluşturacakları konusunda gerekli beceri ve araçları edinmelerini sağlamayı ve eğitmeyi amaçlamaktadır
01.09.2020 - 28.02.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
Creating An Applicable Curriculum on Occupational Safety and Health for Occupational Safety and Health Professionals - ref: 2017-1-TR01-KA202-045736

•AB kriterleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren, mesleki yeterliliğini güçlendiren öğretim elemanları ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak ortak eğitim-öğretim müfredatı oluşturulması amaçlanmaktadır.
01.09.2017 - 16.06.2020
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
SANKO HOLDİNG

İHRACAT UZMANI
İHRACAT OPERASYON İŞLEMLERİ: İhracat sürecinin yürütülmesi aşamasında tüm evrakların düzenlenmesi, malların sevk edilmesi, müşteri veya bankaya gönderilmesi ve lojistiğin koordine edilmesi.,

2005 - 2011

Editörlükler

1 Adet
1
Güncel Dijital pazarlama Paradigmaları

Yazar Adı: ÇAYIRAĞASI FİLİZ , Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 GLOBAL PAZARLAMA Türkçe 3
2 2019-2020 PAZARLAMA STRATEJİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3
3 2020-2021 GLOBAL PAZARLAMA Türkçe 3
4 2021-2022 GLOBAL PAZARLAMA Türkçe 3
5 2022-2023 GLOBAL PAZARLAMA Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
2 2019-2020 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
3 2019-2020 ELEKTRONİK PAZARLAMA Türkçe 3
4 2020-2021 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
5 2020-2021 ELEKTRONİK PAZARLAMA Türkçe 3
6 2021-2022 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
7 2021-2022 ELEKTRONİK PAZARLAMA Türkçe 3
8 2022-2023 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
9 2022-2023 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
2 2019-2020 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
3 2019-2020 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ II Türkçe 3
4 2019-2020 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
5 2018-2019 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
6 2018-2019 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
7 2018-2019 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
8 2018-2019 ELEKTRONİK PAZARLAMA Türkçe 3
9 2020-2021 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
10 2020-2021 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
11 2020-2021 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
12 2020-2021 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Türkçe 3
13 2020-2021 KAMBİYO VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Türkçe 3
14 2021-2022 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
15 2021-2022 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
16 2021-2022 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
17 2022-2023 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
18 2022-2023 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 2
2 2017-2018 ULUSLARARASI TİCARET Türkçe 4
3 2017-2018 LOJİSTİĞE GİRİŞ Türkçe 2
4 2017-2018 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Türkçe 2
5 2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
6 2017-2018 GENEL İŞLETME Türkçe 2
7 2017-2018 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
8 2017-2018 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
9 2017-2018 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 2
10 2017-2018 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2
11 2017-2018 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 2
12 2017-2018 KOMBİNE TAŞIMACILIK Türkçe 2
13 2017-2018 LOJİSTİK DOKÜMAN YÖNETİMİ Türkçe 2
14 2016-2017 LOJİSTİK DOKÜMAN YÖNETİMİ Türkçe 2
15 2016-2017 LOJİSTİK MALİYET ANALİZİ Türkçe 4
16 2016-2017 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2
17 2016-2017 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
18 2016-2017 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 2
19 2016-2017 KOMBİNE TAŞIMACILIK Türkçe 2
20 2016-2017 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 2
21 2016-2017 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
22 2016-2017 LOJİSTİĞE GİRİŞ Türkçe 2
23 2015-2016 LOJİSTİĞE GİRİŞ Türkçe 2
24 2015-2016 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 2
25 2015-2016 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2
26 2015-2016 LOJİSTİK DOKÜMAN YÖNETİMİ Türkçe 2
27 2015-2016 LOJİSTİK MALİYET ANALİZİ Türkçe 4
28 2015-2016 TERMİNAL PLANLAMASI YÖNETİMİ Türkçe 2
29 2015-2016 PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 2
30 2015-2016 LOJİSTİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sosyal medya pazarlama aktivitelerine yönelik tutumun ve çevrimiçi karar verme tarzlarının satın alma niyetine etkisi NİHAL BÜLBÜL TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Tüketicilerin internet reklamcılığı algılarının satın alma kararlarına etkisi ERCAN AYBAKAN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Müşteri nezaketsizliği ile müşteri yönlü davranış arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir uygulama İSHAK BÖGE TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Uluslararası pazarlarda uygulanan adaptasyon stratejilerinin ihracat performansı üzerindeki etkisi: Pazara giriş stratejilerinin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma MEHMET UZUN TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Sürdürülebilir çevre bilinci ve çevresel duyarlılığın ekolojik ürün satın alma davranışına etkisi FATMA KILIÇ TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Tüketicilerin görsel, işitsel ve dokunsal duyularının marka algılarına etkisi MAAN HAC MUHAMMED TezMerkezi 2022