Prof.Dr. MEHMET NURİ GÜLTEKİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

   mngultekin@gantep.edu.tr      (0342) 317 18 75  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Sosyoloji  Edebiyat Sosyolojisi  Sosyal Değişim  Göç Sosyolojisi

Duyuru / Döküman

Döküman/Dosya
cilt212618.pdf
Döküman/Dosya
cilt112618.pdf

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

18 Adet
1
Gaziantep Monitörü 2020 Uyum / Gaziantep Monitor 2020 Cohesion

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 9789944705523, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Gaziantep Monitörü 2020 Suriyeliler/Gaziantep Monitor 2020 Syrians

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 978 9944 705-50-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Gaziantep Monitörü 2020 Gaziantepliler/Gaziantep Monitor 2020 Locals

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 978 9944 705-51-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretime Entegrasyonu - Gaziantep 2019

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-975-7375-50-0, TÜRKİYE, Gaziantep, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Gaziantep'teki Suriyeliler: Başarı Hikayeleri

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9789757375517, TÜRKİYE, Gaziantep, 2020

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
6
Göç ve Kent: Etkileşimler

Yayın Yeri: Nika Yayınevi
ISBN: 978-605-9386-93-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Gaziantep’teki Suriyeliler: Uyum Beklentiler ve Zorluklar (Özet Rapor)

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-975-7375-76-0, TÜRKİYE, Gaziantep, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar

Yayın Yeri: Nika Yayınevi
ISBN: 978-605-9386-23-4, TÜRKİYE, Ankara, 2017

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
9
Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi

Yayın Yeri: Bilgi Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-399-414-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
10
İsyan Şiddet Yas90 lar Türkiye sine Bakmak

Yayın Yeri: Dipnot Yayınevi
ISBN: 9786054878628, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
11
Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 978-975-05-2115-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
12
Sosyolojiye Giriş Sosyolojinin Temel Kavramları

Yayın Yeri: Detay Yayıncılı
ISBN: 978-605-5437-70-1, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
13
Orhan Kemal

Yayın Yeri: Kültür Bakanlığı Yayınları
ISBN: 978-975-17-3608-6, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
14
Orhan Kemal in Romanlarında Modernleşme Birey ve gündelik Hayat

Yayın Yeri: Everest Yayınları
ISBN: 978-975289-819-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2011

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
15
Ta Ezelden Taşkındır Antep

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 9789750509131, TÜRKİYE, İstanbul, 2011

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
16
Ta Ezelden Taşkındır Antep

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 9789750509131, TÜRKİYE, İstanbul, 2011

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
17
Ta Ezelden Taşkındır Antep

Yayın Yeri: İletişim Yayınarı
ISBN: 13:978-975-05-0913-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2011

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
18
Un Oeil Sur Le Bazar

Yayın Yeri: Non Lieu & L'espace D'un Instant
ISBN: 978-2-35270-074-6, FRANSA, Paris, 2010

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Fransızca

Makaleler

17 Adet
1
Neo-Tahiri Kabuller Üzerine Birkaç Not ya da "Maveraünnehir Nereye Dökülür?"

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Birikim
Türkçe, Basılı, 2023

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
The City and New Social Interactions: General Patterns of The Syrians in Gaziantep, The Current Situation and Prospective Future

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
3
Gaziantep’teki Suriyeli Mültecilerin Toplumsal Dayanışma ve Etkileşim Noktaları

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Turkish Studies Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
4
Ortadoğu nun Yeni Şiddet Sarmalı ve Dış Politika Mezarlığı Olarak Suriye

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Birikim
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
5
Kardeş ten İstenmeyen Misafir e Suriyeli Sığınmacılar Meselesi Hassas Vatandaşlara mı Havale Ediliyor

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Birikim
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
6
Köyler Kentler ya da bütün Hayat Modernleşirken

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Hece
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
7
Dişi Bedenler Erkek Düşünceler mi? Değişen Geleneksel Köy Toplumsal Yapısında Kadınlar, Erkekler ve Ataerkil Değerler

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: İnsanbilim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Debates on Inter Ethnic Marriages Assimilation or Integration The Turkish Perspective

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Papers: Revista de Sociologia
İSPANYA, İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
İtiraf Etme ve Özür Dilemenin Politikası Üzerine

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Birikim
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
10
Tradition Society and the Concept of Honor Stories on Implementation

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Anthropology
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
11
Köylülük Toplumsal Değişme ve Piyasa İlişkilerinde Farklılaşma Olgusu Gaziantep te İki Köy Örneği

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Sosyoloji Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
From the Garden of Euphrates to Povery in Shanty Towns Water Dams Peasants and Life in the Metropolis

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Anduli
İSPANYA, İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
13
Köyde Yerleşme Statü ve Güç İlişkisi Aile ve Akrabalığın Gizil Kodları

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Folklor/Edebiyat
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Makinenin Bilgisinden Düşünsel Farklılığa Orhan Kemal in Romanlarında Usta Karakterleri

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Eğitim Bilim Toplum
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Orhan Kemal in Eserlerinde Modernleşme Birey ve Gündelik Hayat

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Sosyoloji Dergisi
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Estetik ve Romanın Sosyolojik Anlamı

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Sosyoloji Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
17
Orhan Kemal in Ağaları Toplumsal Değişimi Roman Karakterlerinden Okumak

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Folklor/Edebiyat
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

6 Adet
1
The Pride and Prejudice: The Media and Its Migrant Discourses on a City Where Refugee Population Equals to Residents

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: International Migration Conference - 18th International Migration Conference
ALMANYA, Köln, İngilizce, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
2
Generations, Peasantry and Differentiation in Gender Concepts: Examples From Two South-Eastern Anatolian Villages

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: 11th European Sociological Association Conference
İTALYA, Torino, İngilizce, 28.08.2013

Uluslararası  Özet bildiri
3
Toplumsal Değişme Köy ve Köylülük: İki Köydeki Dönüşümleri Anlamak

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 22.09.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Romanın Penceresinden Namus, Ataerkillik ve Cinayet

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 13.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Talking About the Tabu: Women Who Are Under the Pressure of ”Honor”, Cirme and Traditional Identity

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: First ISA Forum of Sociology - Sociological Research and Public Debate
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 05.09.2008

Uluslararası  Özet bildiri
6
Orhan Kemal in Romanlarında Değişim Olgusu

GÜLTEKİN MEHMET NURİ
Yayın Yeri: V. Ulusal Sosyoloji Kongresi Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 19.09.2006

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

11 Adet
1
Gaziantep’teki Suriyeliler: Başarı Hikayeleri

Göç, Mültecilik ve Entegrasyon Sosyolojisi
28.05.2018 - 01.12.2020
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
QUDRA-2 (GAZİANTEP ODAKLI SOSYAL UYUM ARAŞTIRMASI - GAZİANTEP MONİTÖRÜ 2022) (COHESION, GAZİANTEP MONITOR 2022)

Göç, mültciler, uyum, toplumsal değişme, kent (Migration, Refugees, Cohesion, Social Change, City)
27.07.2022 - 30.09.2022
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
2219 INTERNATIONAL POST DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMMENEOLIBERAL ENCLOSURE AND THE DISSOLUTION OF PEASANTRY CHANGE OF AGRICULTURALPRODUCTION AND THE RURAL SOCIAL STRUCTURE IN TURKEY Neoliberal Çitleme ve Köylülüğün Çözülüşü Türkiye de Tarı

Köylülük tarımsal üretim kırsal toplumsal yapının değişmesi toprak kullanımı ve mülkiyetinde yeni dönüşümler
24.08.2015 - 15.07.2016
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Köylerde Toplumsal Değişmenin Dinamikleri Gaziantep te Karşılaştırmalı İki Köy İncelemesi

Kırsal Toplumsal Yapıdaki Değişme Sürecini Etkileyen Faktörler Köy Toplumsal Yapısındaki Çözülme ve Değişen Tarımsal Üretim Pratikleri
15.06.2008 - 15.06.2010
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
KÖYLERDE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN DİNAMİKLERİ,GAZİANTEPTE : KARŞILAŞTIRILMALI İKİ KÖY İNCELENMESİ

Kırsal Alanlar Sosyolojisi, Toplumsal Değişme
10.06.2008 - 10.06.2010
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Mobilizing Local Networks for a Better Informed Dialogue on Turkey s Accession to the EU ACCESS TR

Türkiye de Avrupa Birliği ne İlişkin Yerel Algıların Ortaya Çıkarılması
10.02.2009 - 15.10.2009
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Aileiçi Şiddetle Mücadele Projesi

Türkiye genelinde aileiçinde çocuğa ve kadına yönelik şiddetin profilini ortaya çıkarma
01.09.2014 - 31.12.2014
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Gendered Implications of Covid-19 in Southeast Turkey - The Case of Gaziantep, Şanlıurfa and Kilis

Göç, mülteciler, pandamı, sınır kentleri
01.03.2021 - 15.12.2021
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
9
The Syrians and the Residents of Gaziantep: Perceptions, Interactions and Cohesions (Project ID: TUR/IMPL/MH0079/2020)

Göç, uyum, mülteciler, kent
01.03.2020 - 30.07.2021
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
10
KEP Kızların Eğtitimi Projesi Milli Eğitim Bakanlığı AB Ortak Projesi

Kız Çocuklarının Okula Devamının Sağlanması
01.03.2013 - 28.06.2013
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Uzman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
11
The Problem of Unregistered Civil Incidents in the North-Western Syria: Causes and Effects

Göç, mültecilik, zorla yerinden edilmiş kişiler, Suriye
01.01.2021 - 15.05.2021
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Saint Mary's University

Visiting Scholar
TÜBİTAK 2219 Bursu Prof. Henry Veltmeyer danışmanlığında araştırma,

2015 - 2016
2
Milli Eğitim Bakanlığı

Felsefe Grubu Öğretmenliği

1994 - 2007

Editörlükler

3 Adet
1
Gaziantep’teki Suriyeliler: Başarı Hikayeleri

Yazar Adı: GÜLTEKİN MEHMET NURİ,DOĞANOĞLU MUSTAFA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınları
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

2
Göç ve Kent: Etkileşimler

Yazar Adı: AÇIKGÖZ MUHARREM, GÜLTEKİN MEHMET NURİ, Ahi Yasemin , Yayın Yeri: Nika Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

3
Göç ve Kent: Etkileşimler

Yazar Adı: AÇIKGÖZ MUHARREM,AHİ YASEMİN,GÜLTEKİN MEHMET NURİ , Yayın Yeri: Nika Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Classical Sociological Theory İngilizce 3
2 2020-2021 Contemporary Sociological Theory İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Ortadoğu'da Kadınlar ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
2 2014-2015 Ortadoğu'da Kadınlar ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
3 2014-2015 Ortadoğu'da Siyasal ve Toplumsal Değişme Türkçe 3
4 2013-2014 Ortadoğu'da Siyasal ve Toplumsal Değişme Türkçe 3
5 2016-2017 Ortadoğu'da Siyasal ve Toplumsal Değişme Türkçe 3
6 2015-2016 Middle East and North Africa: Contemporary Development Issues İngilizce 3
7 2018-2019 Ortadoğu’da Siyasal ve Toplumsal Değişme Türkçe 3
8 2017-2018 Ortadoğu’da Siyasal ve Toplumsal Değişme Türkçe 3
9 2017-2018 Ortadoğu’da Kadınlar ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
10 2018-2019 Ortadoğu’da Kadınlar ve Toplumsal Hareketler Türkçe 3
11 2017-2018 Sivil Toplum Kuramları Türkçe 3
12 2018-2019 Sosyal Felsefe Türkçe 3
13 2017-2018 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
14 2020-2021 Classical Sociological Theory İngilizce 3
15 2020-2021 Contemporary Sociological Theory İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2008-2009 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
2 2009-2010 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
3 2007-2008 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
4 2013-2014 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
5 2010-2011 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
6 2011-2012 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
7 2014-2015 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
8 2012-2013 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
9 2016-2017 Toplumsal Değişme ve Gelişme - I Türkçe 3
10 2008-2009 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
11 2011-2012 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
12 2009-2010 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
13 2010-2011 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
14 2007-2008 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
15 2012-2013 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
16 2013-2014 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
17 2016-2017 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
18 2014-2015 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
19 2016-2017 Sosyolojide Akademik Yazım ve Kariyer Planlama Türkçe 3
20 2014-2015 Sosyolojide Akademik Yazım ve Kariyer Planlama Türkçe 3
21 2013-2014 Sosyolojide Akademik Yazım ve Kariyer Planlama Türkçe 3
22 2012-2013 Sosyolojide Akademik Yazım ve Kariyer Planlama Türkçe 3
23 2011-2012 Sosyolojide Akademik Yazım ve Kariyer Planlama Türkçe 3
24 2010-2011 Sosyolojide Akademik Yazım ve Kariyer Planlama Türkçe 3
25 2012-2013 Ortadoğu Sosyolojisi Türkçe 3
26 2011-2012 Ortadoğu Sosyolojisi Türkçe 3
27 2016-2017 Ortadoğu Sosyolojisi Türkçe 3
28 2014-2015 Ortadoğu Sosyolojisi Türkçe 3
29 2013-2014 Ortadoğu Sosyolojisi Türkçe 3
30 2014-2015 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
31 2016-2017 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
32 2013-2014 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
33 2012-2013 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
34 2011-2012 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
35 2010-2011 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
36 2009-2010 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
37 2008-2009 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
38 2014-2015 Film Analiz Teknikleri Türkçe 3
39 2018-2019 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Türkçe 4
40 2017-2018 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Türkçe 4
41 2018-2019 Toplumsal Değişme ve Gelişme- I Türkçe 3
42 2017-2018 Toplumsal Değişme ve Gelişme- I Türkçe 3
43 2016-2017 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
44 2018-2019 Toplumsal Değişme ve Gelişme - II Türkçe 3
45 2018-2019 Spinoza/Ethica Türkçe 2
46 2018-2019 Edebiyat Sosyolojisi Türkçe 3
47 2018-2019 Toplumsal Değişme ve Gelişme-II Türkçe 1
48 2017-2018 Toplumsal Değişme ve Gelişme-II Türkçe 3
49 2019-2020 ORTADOĞU’DA SİYASAL VE TOPLUMSAL DEĞİŞME Türkçe 3
50 2020-2021 ORTADOĞU’DA SİYASAL VE TOPLUMSAL DEĞİŞME Türkçe 3
51 2020-2021 SPİNOZA/ETHİCA Türkçe 1
52 2019-2020 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Türkçe 1
53 2020-2021 Classical Sociological Theory İngilizce 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Tıp fakültesi öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısı ve eğitimin bu algı üzerindeki etkisi KEMAL BAKIR TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Kadınların yeni ifade alanı: Anne temalı sosyal medya hesapları üzerine bir inceleme AYSEN YILDIRIM ATLI TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Ataerkillik ve toplumsal baskı: Gaziantep'te dul kadın olmak GÜLAY KINACIGİL TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Antalya'da geçici işçilik: Tarım, inşaat ve turizmde sosyal ağlar VEDAT TOSUN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Gaziantep ilindeki Suriyeli kadın mültecilerin doğurganlık örüntüleri AYŞEGÜL ATEŞ TARLA TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Dom toplumunda toplumsal cinsiyet algısının dönüşümü ZÜHAL GEZİCİER TezMerkezi 2019
7 Devam Ediyor Sosyo-Ekonomik Düzey ve Kadına Yönelik Şiddet: Gaziantep İli Örneği DİLAN KUŞ Beyan 2018
8 Tamamlandı Sosyo-ekonomik düzey ve kadına yönelik şiddet: Gaziantep İli örneği DİLAN KUŞ TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Müslüman, proleter, muhalif: Türkiye'de Anti-Kapitalist Müslümanlar YUSUF EKİNCİ TezMerkezi 2014
10 Tamamlandı İhsan Oktay Anar'ın romanlarında erkekler ve erkeklik imgesi AYŞEN UTANIR TezMerkezi 2012