Prof.Dr. NİHAT ŞİMŞEK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   nihatsimsek@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Sosyal Bilgiler Eğitimi  Hayat Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
Eğitsel Oyunlar ve Eğitim Uygulamaları

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7029-63-6,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7029-79-7,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitim Araştırmaları 2017

Yayın Yeri: Çizgi Yayınevi

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Eğitim Araştırmaları

Yayın Yeri: Çizgi Yayınevi

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yayın Yeri: PEGEMA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Pegem

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yayın Yeri: PegemA
ISBN: 978-605-4350-42-1,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yayın Yeri: Lisans
TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Günümüzde Eğitim

Yayın Yeri: PegemA
ISBN: 978-605-364-110-0,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Hayat Bilgisi Öğretimi

Yayın Yeri: Lisans
ISBN: 978-605-4350-19-3,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Sosyal bilgiler Öğretimi

Yayın Yeri: PegemA
ISBN: 978-605-4282-02-9,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

19 Adet
1
Öğretmenlerin Mesleki Beceri Yeterlikleri Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: ESOSDER
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Yaşam Becereileri Eğitimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması.

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Investigation The Opinions Of The Teachers About The Quality Of Life: Quantitative And Qualitative (Mix) Analysis Pp, 367-391

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: İOJES
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W.Wilson,EBSCO
4
Dini Dogmatizm ve Dindarlık Bağlamında Yaşam Doyumu:Bir Karma Yöntemli Yaklaşım

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: Turkish Studies
İngilizce, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
5
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının eğitimde bilgisayar Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim,ISI,Asos İndex
6
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA (ÖABS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  cross ref
7
HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK (DEĞER) ÖĞRETİMİ

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
8
İLKÖĞRETİM II. KADEME TÜRKÇE PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ŞİMŞEK NİHAT,KAYA AHMET İHSAN
Yayın Yeri: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Bir Öğretim Teknolojisi Olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine Katkısı ve Öğretmenlerin CBS’ye İlişkin Tutumları

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: sosyal bilgiler araştırmaları dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Değişen Toplumda Değerler ve Eğitimi: Bireysellik ve Dayanışma

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: University of Gaziantep Journal of Social Sciences.
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
11
Status of social studies teacher at primary stages evaluation tools inthe using alternative measurement

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Procedia
12
Self-efficacy Perceptions of Social Studies Candidate Teachers

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Erıc
13
Sosyal Bilgilerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımının Öğrencilerin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlarına Etkisi: Ankara İli Örneği

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Science
Türkçe, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Demokratik Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ KULLANILMASI NİTEL BİR ÇALIŞMA

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim
16
Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Müfettiş Tutumları

ŞİMŞEK NİHAT,AYDINÖZÜ DURAN,İBRET BİLGİN ÜNAL
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
İngilizce, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

ŞİMŞEK NİHAT,KAYA AHMET İHSAN,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL
Yayın Yeri: Elekronik sosoyal bilimler dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO. ULAKBİM
18
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ CBS TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI,Thomson Reuters, Ualkbim
19
Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: SBARD
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

23 Adet
1
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılması

AKGÜN İSMAİL HAKAN,ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
İngilizce, 27.04.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına(Öabs) Yönelik Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: USBES-II
Türkçe, 26.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
3
Paranormal İnançlara Sahip Olmanın Yaşam Doyumuna Etkisi

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: IV.Uluslararası Avrasya Multıdısıplıner Kongresi
Türkçe, 25.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: IV.Uluslararası Avrasya Multıdisiplinler Kongresi
Türkçe, 25.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Okullarda Swot Analizi

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: III.Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 21.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
İlkokullarda Öğretmen Görüşlerine Göre Durum Tespitine Yönelik Swot Analizi

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: 1:Uluslararası Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Suriyeli Mültecilerin Türk İnsanına yönelik algıları ve yaşam memnuniyeti

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: III.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
İngilizce, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Türkiyede Yaygın Eğitim Çalışmalarına Toplu Bir Bakış(Dünü-Bugünü)

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Opınıons Of Unıversıty Students About Immıgant And Theır Problems

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: ICRES
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilerin Sınıf İçi Uyum Sorunları İle İlgili Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT,Parlak Fahriye,Bastık Ugur
Yayın Yeri: İNES 2017
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Suriyeli Öğrencilerin Bireysellik ve Dayanışma Değerine İlişkin Algıları: Nizip Örneği

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: İNES 2017
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Yerel Gazetelerde Eğitim ile İlgili Haberlerin Yer Alma Sıklığı: Nizip Gazetesi Örneği

ŞİMŞEK NİHAT,Parlak Fahriye,Bastık Ugur
Yayın Yeri: INES
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Suriyeli Öğrencilere yönelik olarak yapılan eğitim politikalarının yeterliğinin değerlendirilmesi

ŞİMŞEK NİHAT,Kahleoğulları Yeşim
Yayın Yeri: İNES
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
ÖABT’’de Sosyal Bilgiler Öğretmen Aday Sayılarının, Netlerinin ve Atama Puanlarının Yıllara Göre Dağılımı

ŞİMŞEK NİHAT,Bastık Ugur,Parlak Fahriye
Yayın Yeri: I-SASEC
Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
LGS Hakkında Suriyeli Öğrencilerin Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT,Parlak Fahriye,Bastık Ugur
Yayın Yeri: I-SASEC
Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Teacher Competencies:A Comparison Between Turkey and Germany

ŞİMŞEK NİHAT,AMAÇ ZEYNEL,AKGÜN İSMAİL HAKAN
Yayın Yeri: ECER(EERA) Berlin 2011
İngilizce, 12.09.2011

Uluslararası  Özet bildiri
18
Dini Dogmatizm ve Dindarlık Bağlamında Yaşam Doyumu

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: EJER 2017
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
pedagojik formasyongrubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri beklenti ve öneriler

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: TURKCESS
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
Sosyal Bilgiler 5.sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma Becerisini Kazanma Düzeyleri

ŞİMŞEK NİHAT,AKGÜN İSMAİL HAKAN,AMAÇ ZEYNEL
Yayın Yeri: USOS 2011
TÜRKİYE, Türkçe, 05.05.2011

Ulusal  Özet bildiri
21
ABD Öğretmen Eğitiminde Yaklaşımlar ve Türkiyede Sınıf Öğretmenleri için Bir Öneri

AMAÇ ZEYNEL,ŞİMŞEK NİHAT,AKGÜN İSMAİL HAKAN
Yayın Yeri: USOS 2011
TÜRKİYE, Türkçe, 05.05.2011

Ulusal  Özet bildiri
22
Status of Social Studies Teacger at Primary Stages Evulatıon tools in the using alternative measurement

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: WCES2010
İngilizce, 04.02.2010

Uluslararası  Özet bildiri
23
Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının Kullanılması

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: 18.Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2009

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Okullarımızda Eğitim Kalitesinin Artırılması

Okulların Swot analizlerinin yapılması, eylem planlarının ve okul gelişim planlarının hazırlanması.
14.05.2019 - 14.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Öğretim Üyesi
Muallim Rıfat Eğitim Fak. İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Diğer

2007  Tam Zamanlı

Hakemlikler

4 Adet
1
Adıyaman University Journal of Educational Sciences

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  EBSCO

2
Cumhuriyet International Journal of Education

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi

3
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal  Dergi  Endekste taranmıyor

4
Uluslararası Türkçe Kültür Edebiyat Dergisi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Türkçe, TÜRKİYE, Erzurum  Uluslararası  Dergi  Ulakbim

Editörlükler

1 Adet
1
Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

Yazar Adı: ŞİMŞEK NİHAT , Yayın Yeri: İKSAD
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İstatistik Yöntemler ve SPSS Uygulamaları Türkçe 3
2 2019-2020 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araç Gereç Kullanımı Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 4
2 2019-2020 Karşılaştırmalı Eğitim Türkçe 2
3 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 4
4 2015-2016 bilimsel araştırma yöntemleri Türkçe 2
5 2015-2016 öğretim teknloljileri ve materyal tasarımı Türkçe 4
6 2015-2016 eğitimde bireysel farklılıklar Türkçe 2
7 2015-2016 karşılaştırmalı eğitim Türkçe 2
8 2014-2015 öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Türkçe 8
9 2014-2015 karşılaştırmalı eğitim Türkçe 2
10 2014-2015 eğitim bilimine giriş Türkçe 3
11 2014-2015 Bilimsel araştırma Yöntemleri Türkçe 2
12 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamalrı Türkçe 3
13 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
14 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 2
15 2014-2015 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
16 2014-2015 değerler eğitimi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Öğretmen adaylarının kültürlenme düzeylerinin yaşam doyumuna etkisinin incelenmesi FAHRİYE PARLAK BASTIK 2020
2 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin demokratik tutumlarının yaşam doyumuna etkisi PINAR KAYHAN 2020
3 Tamamlandı Hayat bilgisi dersinde yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretmen görüşleri UĞUR BASTIK 2019
4 Tamamlandı Öğretmen adaylarının toplumsal uzaklıkla ilgili görüşleri ESRA YILDIZ 2019
5 Tamamlandı Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde kullandıkları sosyal bilgiler eğitimi gelenekleri ile ilgili görüşleri MEHMET MUSTAFA KIZIK 2018
6 Tamamlandı Sosyal bilgiler dersinde alternatif ölçme değerlendirme yöntemi olarak portfolyo (öğrenci ürün) dosyası, performans ve proje görevi uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri HÜSEYİN BAYRAM 2012