Doç.Dr. NİHAT ŞİMŞEK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM

   nihatsimsek@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Sosyal Bilgiler Eğitimi  Hayat Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Eğitim Araştırmaları 2017

Yayın Yeri: Çizgi Yayınevi

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitim Araştırmaları

Yayın Yeri: Çizgi Yayınevi

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yayın Yeri: PEGEMA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Pegem

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yayın Yeri: PegemA
ISBN: 978-605-4350-42-1,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yayın Yeri: Lisans
TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Günümüzde Eğitim

Yayın Yeri: PegemA
ISBN: 978-605-364-110-0,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Hayat Bilgisi Öğretimi

Yayın Yeri: Lisans
ISBN: 978-605-4350-19-3,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Sosyal bilgiler Öğretimi

Yayın Yeri: PegemA
ISBN: 978-605-4282-02-9,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Öğretmenlerin Mesleki Beceri Yeterlikleri Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: ESOSDER
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
2
Yaşam Becereileri Eğitimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması.

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Investigation The Opinions Of The Teachers About The Quality Of Life: Quantitative And Qualitative (Mix) Analysis Pp, 367-391

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: İOJES
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W.Wilson,EBSCO
4
Dini Dogmatizm ve Dindarlık Bağlamında Yaşam Doyumu:Bir Karma Yöntemli Yaklaşım

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: Turkish Studies
İngilizce, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
5
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının eğitimde bilgisayar Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim,ISI,Asos İndex
6
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA (ÖABS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  cross ref
7
HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK DEĞER ÖĞRETİMİ

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
8
Değişen Toplumda Değerler ve Eğitimi Bireysellik ve Dayanışma

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: University of Gaziantep Journal of Social Sciences.
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
9
Status of social studies teacher at primary stages evaluation tools inthe using alternative measurement

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Procedia
10
Self-efficacy Perceptions of Social Studies Candidate Teachers

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Erıc
11
Sosyal Bilgilerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımının Öğrencilerin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlarına Etkisi: Ankara İli Örneği

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Science
Türkçe, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
12
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Demokratik Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ KULLANILMASI NİTEL BİR ÇALIŞMA

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim
14
İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

ŞİMŞEK NİHAT,KAYA AHMET İHSAN,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL
Yayın Yeri: Elekronik sosoyal bilimler dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO. ULAKBİM
15
Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Müfettiş Tutumları

ŞİMŞEK NİHAT,AYDINÖZÜ DURAN,İBRET BİLGİN ÜNAL
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
İngilizce, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: SBARD
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ CBS TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI,Thomson Reuters, Ualkbim

Bildiriler

21 Adet
1
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılması

AKGÜN İSMAİL HAKAN,ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
İngilizce, 27.04.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına(Öabs) Yönelik Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: USBES-II
Türkçe, 26.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
3
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: IV.Uluslararası Avrasya Multıdisiplinler Kongresi
Türkçe, 25.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Paranormal İnançlara Sahip Olmanın Yaşam Doyumuna Etkisi

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: IV.Uluslararası Avrasya Multıdısıplıner Kongresi
Türkçe, 25.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Okullarda Swot Analizi

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: III.Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 21.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Türkiyede Yaygın Eğitim Çalışmalarına Toplu Bir Bakış(Dünü-Bugünü)

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Suriyeli Mültecilerin Türk İnsanına yönelik algıları ve yaşam memnuniyeti

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: III.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
İngilizce, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Opınıons Of Unıversıty Students About Immıgant And Theır Problems

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: ICRES
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilerin Sınıf İçi Uyum Sorunları İle İlgili Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT,Parlak Fahriye,Bastık Ugur
Yayın Yeri: İNES 2017
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Suriyeli Öğrencilerin Bireysellik ve Dayanışma Değerine İlişkin Algıları: Nizip Örneği

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: İNES 2017
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Yerel Gazetelerde Eğitim ile İlgili Haberlerin Yer Alma Sıklığı: Nizip Gazetesi Örneği

ŞİMŞEK NİHAT,Parlak Fahriye,Bastık Ugur
Yayın Yeri: INES
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Suriyeli Öğrencilere yönelik olarak yapılan eğitim politikalarının yeterliğinin değerlendirilmesi

ŞİMŞEK NİHAT,Kahleoğulları Yeşim
Yayın Yeri: İNES
Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
ÖABT’’de Sosyal Bilgiler Öğretmen Aday Sayılarının, Netlerinin ve Atama Puanlarının Yıllara Göre Dağılımı

ŞİMŞEK NİHAT,Bastık Ugur,Parlak Fahriye
Yayın Yeri: I-SASEC
Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
LGS Hakkında Suriyeli Öğrencilerin Görüşleri

ŞİMŞEK NİHAT,Parlak Fahriye,Bastık Ugur
Yayın Yeri: I-SASEC
Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Teacher Competencies:A Comparison Between Turkey and Germany

ŞİMŞEK NİHAT,AMAÇ ZEYNEL,AKGÜN İSMAİL HAKAN
Yayın Yeri: ECER(EERA) Berlin 2011
İngilizce, 12.09.2011

Uluslararası  Özet bildiri
16
Dini Dogmatizm ve Dindarlık Bağlamında Yaşam Doyumu

ŞİMŞEK NİHAT,Kalgı Mehmet Emin
Yayın Yeri: EJER 2017
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
pedagojik formasyongrubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri beklenti ve öneriler

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: TURKCESS
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
Sosyal Bilgiler 5.sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma Becerisini Kazanma Düzeyleri

ŞİMŞEK NİHAT,AKGÜN İSMAİL HAKAN,AMAÇ ZEYNEL
Yayın Yeri: USOS 2011
TÜRKİYE, Türkçe, 05.05.2011

Ulusal  Özet bildiri
19
ABD Öğretmen Eğitiminde Yaklaşımlar ve Türkiyede Sınıf Öğretmenleri için Bir Öneri

AMAÇ ZEYNEL,ŞİMŞEK NİHAT,AKGÜN İSMAİL HAKAN
Yayın Yeri: USOS 2011
TÜRKİYE, Türkçe, 05.05.2011

Ulusal  Özet bildiri
20
Status of Social Studies Teacger at Primary Stages Evulatıon tools in the using alternative measurement

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: WCES2010
İngilizce, 04.02.2010

Uluslararası  Özet bildiri
21
Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının Kullanılması

ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: 18.Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2009

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Okullarımızda Eğitim Kalitesinin Artırılması

Okulların Swot analizlerinin yapılması, eylem planlarının ve okul gelişim planlarının hazırlanması.
14.05.2019 - 14.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Öğretim Üyesi
Muallim Rıfat Eğitim Fak. İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Diğer

2007  Tam Zamanlı

Hakemlikler

4 Adet
1
Adıyaman University Journal of Educational Sciences

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  EBSCO

2
Cumhuriyet International Journal of Education

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi

3
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal  Dergi  Endekste taranmıyor

4
Uluslararası Türkçe Kültür Edebiyat Dergisi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Türkçe, TÜRKİYE, Erzurum  Uluslararası  Dergi  Ulakbim

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 bilimsel araştırma yöntemleri Türkçe 2
2 2015-2016 öğretim teknloljileri ve materyal tasarımı Türkçe 4
3 2015-2016 eğitimde bireysel farklılıklar Türkçe 2
4 2015-2016 karşılaştırmalı eğitim Türkçe 2
5 2014-2015 öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Türkçe 8
6 2014-2015 karşılaştırmalı eğitim Türkçe 2
7 2014-2015 eğitim bilimine giriş Türkçe 3
8 2014-2015 Bilimsel araştırma Yöntemleri Türkçe 2
9 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamalrı Türkçe 3
10 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
11 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 2
12 2014-2015 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
13 2014-2015 değerler eğitimi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Hayat bilgisi dersinde yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretmen görüşleri UĞUR BASTIK 2019
2 Tamamlandı Öğretmen adaylarının toplumsal uzaklıkla ilgili görüşleri ESRA SARIALTUN 2019
3 Tamamlandı Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde kullandıkları sosyal bilgiler eğitimi gelenekleri ile ilgili görüşleri MEHMET MUSTAFA KIZIK 2018
4 Tamamlandı Sosyal bilgiler dersinde alternatif ölçme değerlendirme yöntemi olarak portfolyo (öğrenci ürün) dosyası, performans ve proje görevi uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri HÜSEYİN BAYRAM 2012