Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KESKİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   mustafakeskin@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 2019-Haziran

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı Yayınevi
ISBN: 978-605-7852-75-5, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Molla Halil es-Si‘irdî Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği

Yayın Yeri: BEYAN YAYINLARI
ISBN: 978-975-473-896-4, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
KUR’ANDA HÜKÜM

Yayın Yeri: KİTAP DÜNYASI
ISBN: 978-605-7579-30-0, TÜRKİYE, KONYA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Gazintep’te Dini Hayat

Yayın Yeri: Gaziantep BB KÜLTÜR YAYINLARI
ISBN: 978-975-9011-75-8, TÜRKİYE, GAZİANTEP

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

7 Adet
1
TEFSİRDE NAHİVİN ROLÜ: CESSAS’IN AHKÂMU’L KUR’AN ÖRNEĞİ

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
MUHAMMED EMİN ER’in el-FEYZU’r- RABBANÎ Fİ İLMİ’l- ME‘ÂNÎADLI ESERİNİN BELAGAT AÇISINDAN İNCELENMESİ

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Tarih Okulu Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Şart Anlamındaki إذا ve إن ‘in Arap Dili ve Belaġatı Açısından Değerlendirilmesi: Bazı Ayetler Örneğinde

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
NAHİV TEFSİR BAĞLAMINDA SEMANÎ TAFSİR العلاقة بين النحو والتفسير من خلال تفسير السمعاني

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
5
İBN MU’T ELFİYYESİ ve İBN MALİK ELFİYYESİNE İLMİ BİR BAKIŞ

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
6
Doğu Medreseleri Ekseninde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Gaziantep Örneği

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Siirt Üniversitesi Dergisi İlahiyat Fakültesi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
7
KUR’ÂN’IN İ‘CÂZINA DAİR İLİMLER VESEKKÂKÎ’NİN “MİFTÂHU’L-ULÛM” ADLIESERİNİN TAHLİLİ

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS ındex

Bildiriler

6 Adet
1
Kur’an’ da Nfk Maddesinin Etimolojik Tahlili

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: ISMS International Symposium
FRANSA, Paris, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Hâşiyetü-şihab âla Tefsir‟l-Beydâvî - İnayetu‟l-Kadi ve Kifayetu‟r-Râdî - Adlı Eserde Nahiv ve Belagat Örnekleri

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: İKSAD II. ULUSLARARASI SOSYAL BĠLĠMLER KONGRESĠ
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ARAP DİLİ VE BELAGATINDA ŞART EDATLARINDAN إذا VE إن NIN CÜMLEYE KATTIĞI FARKLI ANLAM: KUR’AN’DA BAZI AYETLER ÖRNEĞİ

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: İKSAD II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
DOĞU MEDRESELERİ EKSENİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Gaziantepte Dini Hayat
Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
REYHÂNETÜ’L-ELİBB”ADLI ESERDEKİ BAZI İFADELERİN ETİK BAKIMINDAN TAHLİLİ

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Molla Halil es-Si‘irdî’nin “el-Kâfiyetu’l-Kübrâ fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi” ve “el-Kâmusu’s-Sâni fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi ve’l-Maʻâni” Adlı Eserlerinin Arap Dili ve Edebiyatına Katkısı

KESKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Molla Halil Siirti Sempozyumu
Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

2 Adet
1
طرائف ونوادر العلماء والمتعالمين

Yazar Adı: KESKİN MUSTAFA , Yayın Yeri: ilahiyat
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

2
وهبة الزحيلي واختيارته الأصولية

Yazar Adı: KESKİN MUSTAFA , Yayın Yeri: ilahiyat
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Arapça edebi metinler Arapça 3
2 2018-2019 Bedii ilmi Arapça 3
3 2017-2018 Klasik Tefsir Metinleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Arap Dili Edebiyatı Arapça 2
2 2017-2018 Arap Dili Belagatı Türkçe 2
3 2017-2018 Arap Dili Edebiyatı Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Nahiv Arapça 12
2 2012-2013 Yazılı Anlatım Arapça 4
3 2018-2019 Nahiv Arapça 6
4 2018-2019 Sarf Arapça 2
5 2017-2018 Nahiv Arapça 12
6 2016-2017 Nahiv Arapça 12
7 2016-2017 Yazılı Anlatım Arapça 4
8 2015-2016 Nahiv Arapça 12
9 2015-2016 Yazılı Anlatım Arapça 4
10 2014-2015 Nahiv Arapça 12
11 2014-2015 Yazılı Anlatım Arapça 4
12 2013-2014 Nahiv Arapça 12
13 2013-2014 Yazılı Anlatım Arapça 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Kur'an'da küfür ve gulüv ilişkisi ABUBAKER DURAID SHEİKH ABDULQADER 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Sinan Anton'un hayatı ve edebî yönü SNAWBAR ABDALLA HASSAN HASSAN 2018

Sanatsal Faaliyetler

2 Adet
1
Ümmet Bilinci

Etkinlik Yeri: İncili pınar mah. Muammer Aksoy bulvarı incili pınar iş merk. kat 1 no 105 Şehitkamil/Gaziantep
Düzenleyenler : TV 5 Televizyon Radyo Yay.
TV PROGRAMLARI /  28.11.2017 - 28.11.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
Peygamber sevgisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Kanal 5 Televizyonu Radyo Yayıncılık
TV PROGRAMLARI /  13.09.2017 - 13.09.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)