Arş.Gör. İSLİM DERYA YILMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   deryadeniz@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3441  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

1 Adet
1
Identifying the Target Needs of Preparatory Classes for UndergraduatePrograms in Foreign Languages: A Case Study of the Engineering Departments

KAHRAMANOĞLU RECEP, Aslan Emre, YILMAZ İSLİM DERYA, ODABAŞ CEYLA, Tekerek Süleyman, OFLAZ ÖKKEŞ
Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİC

Bildiriler

10 Adet
1
Çocukların Eğitim Hakkı Bağlamında İlkokullarda Yetiştirme Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi / Investigation of the Remedial Education Program in Primary Schools (REPPS) in the Context of Children's Right to Education According to Te

YÜCETAŞ SEVGİ, ÖZTÜRK AYŞE, YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: 19. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USOS 2021) / 19th INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM (IPTES 2021)
TÜRKİYE, Türkçe, 12.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
Sınıf Öğretmenleri Tarafından Önerilen Çocuk Edebiyatı Kitaplarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi / An Analysis of Children's Literature Books Suggested by Classroom Teachers in Terms of Children's Rights

KARATAŞ TUĞÇE NUR, YILMAZ İSLİM DERYA, ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: 19. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USOS 2021) / 19th INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM (IPTES 2021)
TÜRKİYE, Türkçe, 12.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme ve Öğretme Kuramlarını Uygulama Düzeyleri

BAGÇEÇİ BİRSEN,YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Çevrimiçi Öğretmen Mesleki Gelişiminde Sosyal Medya Aracı Olarak Facebook

YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarında Bulunan Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Dersleri Üzerine Bir Durum Çalışması

YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Facebook as an Online Professional Development Tool: Perceptions of English Teachers

YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: 3rd CUKUROVA INTERNATIONAL ELTTEACHERS CONFERENCES-CUELT 2017
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Opinions of Teachers of English in High Schools on Testing Four Language Skills

YILMAZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: 3rd CUKUROVA INTERNATIONAL ELTTEACHERS CONFERENCES-CUELT 2017
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Teachers Curriculum Knowledge Sample of Gaziantep Hatay and Şanlıurfa Districts in Turkey

ÖNER GÜZİDE,DENİZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education
İngilizce, 22.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
9
Eğitimdeki teknolojik değişimleri kolaylaştıran faktörler üzerine bir inceleme Akıllı tahta örneği

SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT,ÖZDEMİR MURAT,DENİZ İSLİM DERYA
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
10
Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin görüşleri

BAĞLIBEL MURAT,SAMANCIOĞLU MUSTAFA,DENİZ İSLİM DERYA,ÖZDEMİR MURAT
Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MILLI EGITIM BAKANLIGI

İngilizce Öğretmeni

2011 - 2013