Dr.Öğr.Üyesi FEHMİ SOĞUKOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   efhmisogukoglu@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Kelam   Tasavvuf   İslam Mezhepleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
Suriye Güvenli Bölgelerde Dini Hayat

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
ISBN: 978-605-65806-2-8,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türkçe açıklamalı: Sarf Kitabı

Yayın Yeri: Seyda yayınları
ISBN: 978-605-2226-51-3, TÜRKİYE, Diyarbakır

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
3
İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi

Yayın Yeri: Elis Yayınları
ISBN: 978-605-9513-38-8,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İmam Birgivi

Yayın Yeri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları
ISBN: 978-605-80945-3-6, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Gaziantep’xxte Dini Hayat

Yayın Yeri: Gazi Kültür A.Ş.
ISBN: 978-975-9011-75-8, TÜRKİYE, GAZİANTEP

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Kelâm İlminde Metodoloji Sorunu

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
ISBN: 978-605-65806-1-1, TÜRKİYE, GAZİANTEP

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı
ISBN: 978-975-389-889-8, TÜRKİYE, İSTANBUL

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe

Makaleler

11 Adet
1
KELÂM VE TASAVVUF’TA AKLIN FONKSİYONEL TASNİFİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
GAZZÂLÎ’NİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TANIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, Academic Resource Index
3
TASAVVUF’TA MÂRİFETULLAH DÜŞÜNCESİNİN HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR GELİŞİMİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, Sosyal Bilimler
4
ŞÎİ DÜŞÜNCEDE MÂRİFETULLAH (HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR)

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Atlas Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, Academic Resource Index, ISSUU
5
OLUŞUM SÜREÇLERİ VE AYRIŞAN YÖNLERİYLE ZEYDİYYE, İSMÂİLİYYE VE İSNÂAŞERİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, DIIF, COSMOS, Society of Economics and Development
6
Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
7
İbnü’l-Cevzî ve Birgivî’nin Tasavvuf Eleştirisi

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The German National Library, Sobiad
8
Hicrî V. Yüzyıla Kadar Olan Dönemde Sûfî ve Şiî Düşünce Açısından Epistemolojik İnsan Hiyerarşisinde Velî-İmam

SOĞUKOĞLU FEHMİ,BİÇER RAMAZAN
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
MÜTEKADDİMÎN KELÂM DÖNEMİ ŞİÎ KAYNAKLARDA BEDÂ - LEVH-İ MAHFÛZ İLİŞKİSİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Nusayrilik ve Tanrı Algıları

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.orgEBSCOhost Academic
11
Arap Baharının Dinamiği Ulu l Emre İtaatin Teolojisi

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.orgEBSCOhost Academic

Bildiriler

17 Adet
1
Tasavvufî Düşüncenin Temelleri

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Doğru Din Algısı (Ehl-i Sünnet Perspektifi)
İSVİÇRE, Zürih, Türkçe, 29.12.2017

Uluslararası
2
Tasavvuf’xxta Manevi Olgunluk Süreçleri: İbn Haldun Erzurumlu İbrahim Hakkı Karşılaştırması

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
İbn Kayyım el-Cevziyye’xxnin Düşüncesinde Ruh Bilinç İlişkisi

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası
4
Sûfî Perspektiften Çağdaş Tasavvuf Hareketlerin Temel Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Deneme

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS)
FRANSA, Paris, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
KIYÂMETİN BÜYÜK ALÂMETLERİNİN TESPİTİ VE SIRALAMASI

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
KUR’xxAN’xxIN BİLİMSEL YORUMUNA BİR KATKI DENEMESİ DUHÂN ÂYETİ (DUHÂN 44/10) VE KALDERA PATLAMASI

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Ateizm’e Karşı Îmanı Destekleyen Öğeler İstidlâl, Amel ve Hissiyat

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ATEİZM
TÜRKİYE, SİİRT, Türkçe, 21.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
SURİYE’xxDE ÜÇ NAKŞİ ŞEYHİ ŞEYH EBU’xxN-NASR, ŞEYH AHMED HAZNEVÎ, ŞEYH AHMED KUFTARO

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
ÇOCUKLARIN MANEVİ GELİŞİMİNDE CAMİ İLETİŞİMİ (GAZİANTEP’xxTE UYGULAMALI ÖRNEĞİ)

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Birgivî’nin Tasavvuf’a Dair Eleştirilerinin Arka Planı İbnü’l-Cevzî -Birgivî Karşılaştırması

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: İMAM BİRGİVİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 19.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
The effect of activities of Gaziantep University Cerablus Vacational Scholl on Student and Society in North Syria.

SOĞUKOĞLU FEHMİ,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: DÜNYA GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ
İngilizce, 14.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
12
İbrahim Halil Efendi nin Gaziantep İslahiye deki Dini Hayata Katkısı

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Gaziantep'te Dini Hayat Sempozyumu
Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Kelam da İpat Tespit ve Müdafaa Yöntemleri

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Uluslararası Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu
Türkçe, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
XX. Yüzyıl Tasavvuf Anlayışında Aşkın İzleri İbrahim Halil Efendi ve Dîvân-ı Kenz-i Şümûs Örneği

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 09.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
SÛFÎLERİN TASAVVUF’A DAİR ELEŞTİRİLERİ: KELABAZİ VE HÜCVİRİ ÖRNEĞİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
İMAM-I RABBANÎ’NIN DÜŞÜNCESINDE HAKK’A VUSLAT ARACI OLARAK ŞEVK

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
İbrahim Halil Efendi ve Mürit Haraketinin Milli Mücadeleye Katkısı

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Güney Bölgesi Milli Mücadele Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe,

Ulusal  Tam metin bildiri

Hakemlikler

1 Adet
1
Researcher: Social Science Studies

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  SOBIAD

Editörlükler

4 Adet
1
en-Nuzum el-Kur’xxânî Fî Âyâti’xxl-Cennet

Yazar Adı: SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: İlahiyat Yayınları
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

2
Suriyedeki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat حياة الدينية في المناطق الامنة في شمال السورية

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,SOĞUKOĞLU FEHMİ,İLGİ İBRAHİM HALİL,Salkini İbrahim,Tavuz Ammar , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

3
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,ÜNVERDİ MUSTAFA,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı+Elektronik

4
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

Yazar Adı: Çınar Mahmut,ÜNVERDİ MUSTAFA,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Tasavvuf I Türkçe 2
2 2020-2021 Tasavvuf I (Arapça) Arapça 2
3 2019-2020 Tasavvuf I Türkçe 2
4 2019-2020 Tasavvuf II Türkçe 2
5 2018-2019 TASAVVUF I Türkçe 2
6 2018-2019 TASAVVUF II Türkçe 2
7 2018-2019 TASAVVUF I Arapça 2
8 2018-2019 TASAVVUF II Arapça 2
9 2017-2018 TASAVVUF I Türkçe 12
10 2017-2018 TASAVVUF II Türkçe 12
11 2017-2018 TASAVVUF I Arapça 2
12 2016-2017 TASAVVUF I Türkçe 12
13 2016-2017 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Türkçe 4
14 2015-2016 Tasavvuf I Türkçe 8
15 2014-2015 TASAVVUF I Türkçe 8
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 İslam İnanç Esasları Arapça 2
2 2019-2020 Kelam Arapça 2
3 2019-2020 Tasavvuf Arapça 2
4 2018-2019 Klasik Kelam Metinleri Arapça 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Arapça Okuma Anlama Arapça 8
2 2012-2013 Arapça Sözlü Anlatım Arapça 4
3 2012-2013 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
4 2017-2018 ARAPÇA GRAMER Türkçe 6
5 2017-2018 ARAPÇA YAZILI ANLATIM Türkçe 4
6 2017-2018 ARAPÇA OKUMA ANLAMA Arapça 8
7 2016-2017 ARAPÇA YAZILI ANLATIM Türkçe 4
8 2016-2017 ARAPÇA OKUMA ANLAMA Arapça 8
9 2015-2016 ARAPÇA OKUMA ANLAMA Arapça 8
10 2015-2016 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM Türkçe 4
11 2014-2015 ARAPÇA YAZILI ANLATIM Türkçe 4
12 2014-2015 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM Arapça 4
13 2013-2014 Arapça Okuma Anlama Arapça 8
14 2013-2014 Arapça Yazılı Anlatım Arapça 4
15 2013-2014 Arapça Gramer Arapça 8

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor GAZALİ ÖNCESİ TASAVVUFTA İÇ TENKİT GELENEĞİ ÖMER YOLALAN 2020
2 Devam Ediyor ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'DA İNSAN TASAVVURU VE MANEVİ OLGUNLUK SÜREÇLERİ ÖZKAN ÖZDOĞAN 2020

Sanatsal Faaliyetler

2 Adet
1
Dünya Ahiret Dengesi


Düzenleyenler : Kanal 5
TV PROGRAMLARI /  28.11.2017 - 28.11.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
Muharrem Ayı ve Kerbela

Etkinlik Yeri: Kanal 5
Düzenleyenler : Kanal 5
TV PROGRAMLARI /  07.10.2017 - 07.10.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)