Dr.Öğr.Üyesi FEHMİ SOĞUKOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   fehmisogukoglu@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Kelam   Tasavvuf   İslam Mezhepleri

Duyuru / Döküman

Tasavvuf I dersini alan 3. sınıf 1. Öğretim A ve C şubeleri ile 2. Öğretim öğrencileri için 31/10/2018 saat 14:30'da toplantı salonunda telafi dersi yapılacaktır.

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
İlahiyat Güncel Araştırmalar

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-430-034-9, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İmam Birgivi

Yayın Yeri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları
ISBN: 978-605-80945-3-6, TÜRKİYE, Balıkesir, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İslam Düşüncesinde Tenzih

Yayın Yeri: İlahiyat Yayınları
ISBN: 978-625-7404-94-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Suriye Güvenli Bölgelerde Dini Hayat

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
ISBN: 978-605-65806-2-8, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Türkçe açıklamalı Sarf Kitabı

Yayın Yeri: Seyda yayınları
ISBN: 978-605-2226-51-3, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2020

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
6
İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi

Yayın Yeri: Elis Yayınları
ISBN: 978-605-9513-38-8, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Nahiv Kitabı

Yayın Yeri: Seyda Yayınları
ISBN: 978-605-2226-49-0, 2019

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
8
Balıkesirli Bir Alim İmam Birgivi

Yayın Yeri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
ISBN: 978-605-80945-3-6, TÜRKİYE, Balıkesir, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Gaziantep’te Dini Hayat

Yayın Yeri: Gazi Kültür A.Ş.
ISBN: 978-975-9011-75-8, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Kelâm İlminde Metodoloji Sorunu

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
ISBN: 978-605-65806-1-1, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
TDV İslâm Ansiklopedisi

Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı
ISBN: 978-975-389-889-8, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2016

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe

Makaleler

14 Adet
1
Garaudy ve Bucaille’nin İslâm’a Giriş Öykülerinin Teolojik Tahlili

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Mâtürîdî’nin Te’vîlât’ı Çerçevesinde Kur’ân’da Varlık Türleri Arasındaki Üstünlük Meselesi

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kilitbahir
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  İsam, İdealonline, Philpapers, Root indexing, Base, Acarindex, Asos, OCLC Word
3
Tekvîr, İnfitâr ve İnşikâk Surelerinde Zikredilen Kıyametin Kopuş Tasvirlerinin Teolojik ve Lugavî İncelemesi

SOĞUKOĞLU FEHMİ, ELNECER MUHAMMED
Yayın Yeri: İslami İlimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
KELÂM VE TASAVVUF’TA AKLIN FONKSİYONEL TASNİFİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
ŞÎİ DÜŞÜNCEDE MÂRİFETULLAH (HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR)

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJ
6
GAZZÂLÎ'NİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TANIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJ
7
TASAVVUF'TA MÂRİFETULLAH DÜŞÜNCESİNİN HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR GELİŞİMİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, Sosyal Bilimler
8
İbnü'l-Cevzî ve Birgivî'nin Tasavvuf Eleştirisi

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Researcher Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The German National Library, Sobiad
9
Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  İsam, Sobiad, Erih Plus, Miar, Open Aire
10
OLUŞUM SÜREÇLERİ VE AYRIŞAN YÖNLERİYLE ZEYDİYYE, İSMÂİLİYYE VE İSNÂAŞERİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, DIIF, COSMOS, Society of Economics and Development
11
MÜTEKADDİMÎN KELÂM DÖNEMİ ŞİÎ KAYNAKLARDA BEDÂ - LEVH-İ MAHFÛZ İLİŞKİSİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO HOST DOAJ (Directory of Open Access Journals) SOBİAD (Sosyal Bilimler At
12
Hicrî V. Yüzyıla Kadar Olan Dönemde Sûfî ve Şiî Düşünce Açısından Epistemolojik İnsan Hiyerarşisinde Velî-İmam

SOĞUKOĞLU FEHMİ, BİÇER RAMAZAN
Yayın Yeri: Kader
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, EBSCO Academic Search Complete, TDV İsam İlahiyat Makaleleri VT.
13
Nusayrilik ve Tanrı Algıları

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, EBSCO Academic Search Complete, TDV İsam İlahiyat Makaleleri VT.
14
Arap Baharının Dinamiği Ulu l Emre İtaatin Teolojisi

BİÇER RAMAZAN, SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org; EBSCOhost Academi

Bildiriler

18 Adet
1
Suriye'nin Kuzeyinde Dini Kurumlar Üzerine Bir Değerlendirme

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Suriye'deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı
Arapça, 04.02.2020

Ulusal  Tam metin bildiri
2
The effect of activities of Gaziantep University Cerablus Vacational Scholl on Student and Society in North Syria.

SOĞUKOĞLU FEHMİ,BAHAR GÜVEN
Yayın Yeri: DÜNYA GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ
Türkçe, 14.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Tasavvuf’xxta Manevi Olgunluk Süreçleri: İbn Haldun Erzurumlu İbrahim Hakkı Karşılaştırması

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
İbn Kayyım el-Cevziyye’xxnin Düşüncesinde Ruh Bilinç İlişkisi

SOĞUKOĞLU FEHMİ, ÖZDOĞAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
SÛFÎLERİN TASAVVUF’A DAİR ELEŞTİRİLERİ: KELABAZİ VE HÜCVİRİ ÖRNEĞİ

SOĞUKOĞLU FEHMİ, YOLALAN ÖMER
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
İMAM-I RABBANÎ’NIN DÜŞÜNCESINDE HAKK’A VUSLAT ARACI OLARAK ŞEVK

SOĞUKOĞLU FEHMİ, ZENBİLCİGİL MUHAMMED HAKAN
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
KUR’xxAN’xxIN BİLİMSEL YORUMUNA BİR KATKI DENEMESİ DUHÂN ÂYETİ (DUHÂN 44/10) VE KALDERA PATLAMASI

SOĞUKOĞLU FEHMİ, SOĞUKOĞLU AHMET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
KIYÂMETİN BÜYÜK ALÂMETLERİNİN TESPİTİ VE SIRALAMASI

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Birgivî’nin Tasavvuf’a Dair Eleştirilerinin Arka Planı İbnü’l-Cevzî -Birgivî Karşılaştırması

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: İMAM BİRGİVİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 19.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Ateizm’e Karşı Îmanı Destekleyen Öğeler İstidlâl, Amel ve Hissiyat

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ATEİZM
TÜRKİYE, SİİRT, Türkçe, 21.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
ÇOCUKLARIN MANEVİ GELİŞİMİNDE CAMİ İLETİŞİMİ (GAZİANTEP’xxTE UYGULAMALI ÖRNEĞİ)

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
SURİYE’xxDE ÜÇ NAKŞİ ŞEYHİ ŞEYH EBU’xxN-NASR, ŞEYH AHMED HAZNEVÎ, ŞEYH AHMED KUFTARO

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Sûfî Perspektiften Çağdaş Tasavvuf Hareketlerin Temel Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Deneme

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS)
FRANSA, Paris, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
XX. Yüzyıl Tasavvuf Anlayışında Aşkın İzleri İbrahim Halil Efendi ve Dîvân-ı Kenz-i Şümûs Örneği

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 09.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Tasavvufî Düşüncenin Temelleri

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Doğru Din Algısı (Ehl-i Sünnet Perspektifi)
İSVİÇRE, Zürih, Türkçe, 29.12.2017

Uluslararası
16
İbrahim Halil Efendi nin Gaziantep İslahiye deki Dini Hayata Katkısı

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Gaziantep'te Dini Hayat Sempozyumu
Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Kelam da İspat Tespit ve Müdafaa Yöntemleri

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Uluslararası Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
İbrahim Halil Efendi ve Mürit Haraketinin Milli Mücadeleye Katkısı

SOĞUKOĞLU FEHMİ
Yayın Yeri: Güney Bölgesi Milli Mücadele Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe,

Ulusal  Tam metin bildiri

Hakemlikler

1 Adet
1
Researcher: Social Science Studies

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  SOBIAD

Editörlükler

4 Adet
1
Suriyedeki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT, SOĞUKOĞLU FEHMİ, İLGİ İBRAHİM HALİL, SALKINI IBRAHIM, Tavus Ammar , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

2
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,ÜNVERDİ MUSTAFA,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

3
en-Nuzum el-Kur’ânî Fî Âyâti’l-Cennet

Yazar Adı: SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: İlahiyat Yayınları
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

4
TÜRK-İSLAM KLASİKLERİNİ GÜNCEL OKUMA

Yazar Adı: SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: İlahiyat Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Tasavvuf Dönemi Klasik Tasavvuf Metinleri Türkçe 3
2 2021-2022 Tasavvuf Okulları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Tasavvuf I Türkçe 8
2 2014-2015 TASAVVUF I Türkçe 8
3 2016-2017 TASAVVUF I Türkçe 12
4 2017-2018 TASAVVUF I Türkçe 12
5 2017-2018 TASAVVUF II Türkçe 12
6 2016-2017 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Türkçe 4
7 2017-2018 TASAVVUF I Arapça 2
8 2018-2019 TASAVVUF II Türkçe 2
9 2018-2019 TASAVVUF I Arapça 2
10 2019-2020 Tasavvuf I Türkçe 2
11 2019-2020 Tasavvuf II Türkçe 2
12 2020-2021 Tasavvuf I Türkçe 2
13 2020-2021 Tasavvuf I Arapça 2
14 2021-2022 Sistematik Kelam Arapça 4
15 2021-2022 İslam İnanç Esasları Arapça 2
16 2021-2022 Tasavvuf I Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Klasik Kelam Metinleri Arapça 2
2 2019-2020 Kelam Arapça 2
3 2019-2020 Tasavvuf Arapça 2
4 2020-2021 İslam İnanç Esasları Arapça 2
5 2020-2021 Kelama Giriş Arapça 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Arapça Okuma Anlama Arapça 8
2 2012-2013 Arapça Okuma Anlama Arapça 8
3 2012-2013 Arapça Sözlü Anlatım Arapça 4
4 2013-2014 Arapça Yazılı Anlatım Arapça 4
5 2012-2013 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
6 2013-2014 Arapça Gramer Arapça 8
7 2017-2018 ARAPÇA GRAMER Türkçe 6
8 2017-2018 ARAPÇA YAZILI ANLATIM Türkçe 4
9 2016-2017 ARAPÇA YAZILI ANLATIM Türkçe 4
10 2016-2017 ARAPÇA OKUMA ANLAMA Arapça 8
11 2015-2016 ARAPÇA OKUMA ANLAMA Arapça 8
12 2015-2016 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM Türkçe 4
13 2014-2015 ARAPÇA YAZILI ANLATIM Türkçe 4
14 2014-2015 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM Arapça 4
15 2017-2018 ARAPÇA OKUMA ANLAMA Arapça 8

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Gaziantep'te Mevlevîlik ve Antep Mevlevîhanesi SEFA EKİCİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Tasavvufî tecrübede avâm-havâs ayrımının anlamı ve önemi: Gazâlî örneği MERYEM GÖKDERE TezMerkezi 2021
3 Devam Ediyor GAZALİ ÖNCESİ TASAVVUFTA İÇ TENKİT GELENEĞİ ÖMER YOLALAN TezMerkezi 2020
4 Devam Ediyor ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'DA İNSAN TASAVVURU VE MANEVİ OLGUNLUK SÜREÇLERİ ÖZKAN ÖZDOĞAN TezMerkezi 2020

Sanatsal Faaliyetler

2 Adet
1
Dünya Ahiret Dengesi


Düzenleyenler : Kanal 5
TV PROGRAMLARI /  28.11.2017 - 28.11.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
Muharrem Ayı ve Kerbela

Etkinlik Yeri: Kanal 5
Düzenleyenler : Kanal 5
TV PROGRAMLARI /  07.10.2017 - 07.10.2017

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)