Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT ALAGÖZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM

   balagoz@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Günümüzde Eğitim içinde

Yayın Yeri: Pegem Akademi
TÜRKİYE,

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Teacher Candidates’ Opinions toward Money and Purchase Behaviors Based on Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno’s Theory of Leisure Industry and Mass Culture: A Qualitative Research

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Relation between Metacognitive Awareness and Participation to Class Discussion of University Students

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
The Level of History Teachers’ Use Active Learning Methods and Technics

YILDIRIM SEFA,AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
A Study on Environment - Oriented Knowledge, Attitude and Behavior Level of Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Journal of Education and Practice
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer Eğitiminde Örtük Programa Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

AKMAN ÖZKAN,ÇARŞANBALI KILIÇ ÇİĞDEM,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Anthropocentric or Ecocentric Environmentalism. Views of University Students

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Higher Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
A Study towards Views of Teacher Candidates about National and Global Environmental Problems

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
Developing Attitude Scale on Economy Education toward Teacher Candidates of Social Studies. A Study of Validity and Reliability.

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Institute for Scientific Institution- ThomsonReuters
9
Adaptation of economy attitude scale to Turkish culture. Validity and reliability study.

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
10
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ekonomi Dersine Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Route Educational & Social Science Journal
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi
11
Improving Democratic Perception Scale Towards Social Studies Teacher Candidates. Validity and Reliability Study

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Development Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Thomson Reuters Researcher ID
12
Developing A Prospective Teachers Oriented Attitude Scale on Genetically Modified Organisms and Psychometric Qualities of the Scale.

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Educational Research International
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International
13
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeğinin Geliştirilmesi. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Classroom Discussion Scale of Wade: Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Milli Eğitim
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Eğitiminde Karmaşık Toplumların Çöküşü

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
ÇEVRE EĞİTİMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: SOSYAL-EKOLOJİK SİSTEMLER

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: NWSA Akademik Dergiler
Türkçe, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

21 Adet
1
The Problems Encountered in the Teaching of Social Studies in Turkey

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: ICRES 2018: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Investigation of Problem Solving Behaviors of Social Studies Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: ICRES 2018: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Four Views of Teachers Discussing Controversial Issues

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: ICRES 2018: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
TEACHER CANDIDATES’xx OPINIONS TOWARD MONEY AND PURCHASE BEHAVIORS BASED ON THEODOR LUDWIG WIESENGRUND ADORNO’xxS THEORY OF LEISURE INDUSTRY AND MASS CULTURE: A QUALITATIVE RESEARCH

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
FOUR VIEWS OF TEACHERS DISCUSSING CONTROVERSIAL ISSUES

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE TEACHING OF SOCIAL STUDIES IN TURKEY

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
INVESTIGATION OF PROBLEM SOLVING BEHAVIORS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Global Changing Natural Research and Environmental Education

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Third International Conference
BULGARİSTAN, Sofya, İngilizce, 28.04.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
ASSESSMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’xx PERSPECTIVES ON SYRIAN STUDENTS

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Sosyal Bilimler için Ölçek Uyarlama

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education & Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
EXAMS AS A TOOL FOR SHAPING COMMUNITIES

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 2nd International Symposium of Education and Values(ISOEVA)
İngilizce, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Yeni Sosyal Bilgiler Müfredatında Çevre Eğitiminin Yeri

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 15.11.2007

Ulusal  Özet bildiri
13
Çevre Eğitimi ve Çevre Eğitiminde Alternatif Merkezler Dünyadan ve Türkiye den Örnekler

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 13.09.2006

Ulusal  Özet bildiri
14
GEORGE ORWELL’İN 1984 ROMANININ FOUCAULTÇU BAKIŞ AÇISINDAN OKUNMASI

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
15
SURİYELİ GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU VE KAYNAŞTIRILMALARI: EĞİTİM POLİTİKASI, UYGULAMA, SORUNLAR VE ÖNERİLER

KAPLAN ORHAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
16
Çevre Sorunları Teknoloji ve Değişen Öncelikler

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 38. ICANAS. International Congress of Asian and North African Studies.
Türkçe, 10.09.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
EĞİTİME FOUCAULT’ÇU BİR BAKIŞ: OKUL MU HAPİSHANE Mİ?

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim ve Değerler Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Bodrum, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM GERÇEKTEN YAPILANDIRMACI MIDIR?

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim ve Değerler Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Bodrum, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
İnsan Nüfusundaki Değişimler Çevre Sorunlarının Temel Sebebi Olabilir mi?

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrayasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
Medya Okuryazarlığına Veblenesk Bir Bakış

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
21
Environmental Education in Turkey Past Present and Future

ALAGÖZ BÜLENT,ALİBEYOĞLU MELTEM
Yayın Yeri: 4th World Environmental Education Congress
GÜNEY AFRİKA, Durban, İngilizce, 02.07.2007

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Çanakkale’yi Hatırlamak

Çanakkale savaşı yüz ikinci yıldönümünde Türkiye ve Avustralya tarafından çeşitli etkinlik ve uygulamalar ile anılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada elde edilecek bilgilerin iki ülkede gerçekleştirilen tarih öğretimi ile ilgili önemli bulgular ortay
13.03.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Hakemliği 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Beklemede

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Mustafa Kemal Üniversitesi

Araştırma Görevlisi
Doktora eğitimi sonrası öğretim elemanlığı, Diğer

2009 - 2013  Tam Zamanlı
2
Gazi Üniversitesi

Araştırma Görevlisi
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapmak , Diğer

2002 - 2009  Tam Zamanlı

Hakemlikler

6 Adet
1
Asian Research Journal of Arts Social Sciences

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2017, HİNDİSTAN,   Uluslararası  Dergi

2
Journal of Scientific Research and Reports  

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
İngilizce, 2017,   Uluslararası  Dergi  EBSCO

3
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2017, TÜRKİYE, Kastamonu  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

4
International Journal of Sociology and Anthropology

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
İngilizce, 2015, NİJERYA, Lagos  Uluslararası  Dergi  Genamics Journal Seek

5
Educational Research and Reviews

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2016, NİJERYA, Lagos  Uluslararası  Dergi  Journals Indexed in Eric

6
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Mersin  Uluslararası  Dergi  EBSCO

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi Türkçe 3
2 2016-2017 Demokrasi Eğitimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Günümüz Dünya Sorunları Türkçe 2
2 2017-2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri Türkçe 2
3 2017-2018 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
4 2017-2018 Temel Hukuk Türkçe 2
5 2017-2018 Sosyoloji Türkçe 2
6 2017-2018 Felsefe Türkçe 2
7 2017-2018 Siyaset Bilimine Giriş Türkçe 2
8 2017-2018 Çevre Eğitimi Türkçe 2
9 2016-2017 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
10 2016-2017 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
11 2016-2017 Günümüz Dünya Sorunları Türkçe 2
12 2016-2017 Topluma Hizmet Uygulaması Türkçe 4
13 2016-2017 Felsefe Türkçe 2
14 2016-2017 Çevre Eğitimi Türkçe 4
15 2016-2017 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2
16 2016-2017 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
17 2016-2017 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
18 2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 2
19 2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
20 2015-2016 Çevre Eğitimi Türkçe 2
21 2015-2016 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
22 2015-2016 Günümüz Dünya Sorunları Türkçe 2
23 2015-2016 Hayat Bilgisi Türkçe 3
24 2015-2016 Sosyoloji Türkçe 2
25 2015-2016 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2
26 2015-2016 Felsefe Türkçe 2
27 2015-2016 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
28 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 1
29 2015-2016 Genel Fiziki Coğrafya Türkçe 4
30 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 5
31 2015-2016 Topluma Hizmet Uygulaması Türkçe 10
32 2015-2016 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4
33 2015-2016 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
34 2015-2016 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
35 2015-2016 Genel Coğrafya Türkçe 2
36 2015-2016 Siyasi Coğrafya Türkçe 2
37 2014-2015 Genel Coğrafya Türkçe 2
38 2014-2015 Türkiye Fiziki Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
39 2014-2015 Genel Fiziki Coğrafya Türkçe 4
40 2014-2015 Felsefe Türkçe 2
41 2014-2015 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4
42 2014-2015 Siyasi Coğrafya Türkçe 2
43 2014-2015 Seçmeli II Uzaktan Algılama Türkçe 2
44 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
45 2014-2015 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
46 2013-2014 Felsefe Türkçe 2
47 2013-2014 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
48 2013-2014 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 6
49 2013-2014 Çevre Eğitimi Türkçe 4
50 2013-2014 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
51 2013-2014 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
52 2013-2014 TDP Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri ile akademik başarılarına etkisi SERAP GÜNER YÜKSEL 2019