Prof.Dr. BÜLENT ALAGÖZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM

   balagoz@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Current Research in Education- II

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-724-5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Günümüzde Eğitim içinde

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-364-110-0, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
3
Dünya Eğitimine Yön Verenler II

Yayın Yeri: Milli Eğitim
ISBN: 978-975-11-4865-0, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

21 Adet
1
Yükseköğretimin McDonaldlaştırılması

ALAGÖZ BÜLENT, ÇERİZ Adil
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Türk Eğitim İndeksi
2
Determination of Factors Affecting Family Participation of Syrian Refugee Parents in Education

ALAGÖZ BÜLENT, SENDİ ESMA
Yayın Yeri: International Review of Migration and Refugee Studies
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index
3
Eğitimin McDonaldlaştırılması

ALAGÖZ BÜLENT, ÇERİZ Adil
Yayın Yeri: Anadolu Türk Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi
4
Alice Growing Up in ‘Temporary Protection’ Land: Immigrant Students’ Identity Development as a Reflection Toward Inclusion Practices

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Education Quarterly Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Teacher Candidates’ Opinions toward Money and Purchase Behaviors Based on Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno’s Theory of Leisure Industry and Mass Culture: A Qualitative Research

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Relation between Metacognitive Awareness and Participation to Class Discussion of University Students

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
The Level of History Teachers’ Use Active Learning Methods and Technics

YILDIRIM SEFA,AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
A Study on Environment - Oriented Knowledge, Attitude and Behavior Level of Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Journal of Education and Practice
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer Eğitiminde Örtük Programa Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

AKMAN ÖZKAN,ÇARŞANBALI KILIÇ ÇİĞDEM,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Anthropocentric or Ecocentric Environmentalism. Views of University Students

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: Higher Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
11
A Study towards Views of Teacher Candidates about National and Global Environmental Problems

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
12
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ekonomi Dersine Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Route Educational & Social Science Journal
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Education Index
13
Developing Attitude Scale on Economy Education toward Teacher Candidates of Social Studies. A Study of Validity and Reliability.

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Institute for Scientific Institution- ThomsonReuters
14
Adaptation of economy attitude scale to Turkish culture. Validity and reliability study.

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
15
Improving Democratic Perception Scale Towards Social Studies Teacher Candidates. Validity and Reliability Study

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Development Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Thomson Reuters Researcher ID
16
Developing A Prospective Teachers Oriented Attitude Scale on Genetically Modified Organisms and Psychometric Qualities of the Scale.

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Educational Research International
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International
17
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeğinin Geliştirilmesi. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Classroom Discussion Scale of Wade: Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
19
Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Milli Eğitim
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Eğitiminde Karmaşık Toplumların Çöküşü

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
ÇEVRE EĞİTİMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: SOSYAL-EKOLOJİK SİSTEMLER

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: NWSA Akademik Dergiler
Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus

Bildiriler

18 Adet
1
Eğitimin McDonaldlaştırılması

ALAGÖZ BÜLENT, ŞİMŞEK NİHAT
Yayın Yeri: 10. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Rize, Türkçe, 09.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
GEORGE ORWELL’İN 1984 ROMANININ FOUCAULTÇU BAKIŞ AÇISINDAN OKUNMASI

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
SURİYELİ GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU VE KAYNAŞTIRILMALARI: EĞİTİM POLİTİKASI, UYGULAMA, SORUNLAR VE ÖNERİLER

KAPLAN ORHAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
ASSESSMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ PERSPECTIVES ON SYRIAN STUDENTS

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Science and Education (IConSE)
İngilizce, 26.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
EXAMS AS A TOOL FOR SHAPING COMMUNITIES

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: 2nd International Symposium of Education and Values(ISOEVA)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
The Problems Encountered in the Teaching of Social Studies in Turkey

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: ICRES 2018: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Investigation of Problem Solving Behaviors of Social Studies Teacher Candidates

AKMAN ÖZKAN,ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: ICRES 2018: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Four Views of Teachers Discussing Controversial Issues

ALAGÖZ BÜLENT,AKMAN ÖZKAN
Yayın Yeri: ICRES 2018: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
EĞİTİME FOUCAULT’ÇU BİR BAKIŞ: OKUL MU HAPİSHANE Mİ?

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim ve Değerler Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Bodrum, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM GERÇEKTEN YAPILANDIRMACI MIDIR?

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim ve Değerler Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Bodrum, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Sosyal Bilimler için Ölçek Uyarlama

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education & Science
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
İnsan Nüfusundaki Değişimler Çevre Sorunlarının Temel Sebebi Olabilir mi?

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrayasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
13
Medya Okuryazarlığına Veblenesk Bir Bakış

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
Yeni Sosyal Bilgiler Müfredatında Çevre Eğitiminin Yeri

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 15.11.2007

Ulusal  Özet bildiri
15
Çevre Sorunları, Teknoloji ve Değişen Öncelikler

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: 38. ICANAS. International Congress of Asian and North African Studies.
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 10.09.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Environmental Education in Turkey: Past, Present and Future

ALAGÖZ BÜLENT,ALİBEYOĞLU MELTEM
Yayın Yeri: 4th World Environmental Education Congress
GÜNEY AFRİKA, Durban, İngilizce, 02.07.2007

Uluslararası  Özet bildiri
17
Çevre Eğitimi ve Çevre Eğitiminde Alternatif Merkezler Dünyadan ve Türkiye den Örnekler

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 13.09.2006

Ulusal  Özet bildiri
18
Global Changing, Natural Research and Environmental Education

ALAGÖZ BÜLENT
Yayın Yeri: Third International Conference
BULGARİSTAN, Sofya, İngilizce, 28.04.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Çanakkale’yi Hatırlamak

Çanakkale savaşı yüz ikinci yıldönümünde Türkiye ve Avustralya tarafından çeşitli etkinlik ve uygulamalar ile anılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada elde edilecek bilgilerin iki ülkede gerçekleştirilen tarih öğretimi ile ilgili önemli bulgular ortay
13.03.2017 - 13.06.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Hakemliği 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Mustafa Kemal Üniversitesi

Araştırma Görevlisi
Doktora eğitimi sonrası öğretim elemanlığı,

2009 - 2013
2
Gazi Üniversitesi

Araştırma Görevlisi
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapmak ,

2002 - 2009

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Demokrasi Eğitimi Türkçe 3
2 2017-2018 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi Türkçe 3
3 2019-2020 İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Sorunları Türkçe 3
4 2020-2021 Demokrasi Eğitimi Türkçe 3
5 2020-2021 İnsan Hakları ve Demokrasiye Yönelik Tartışmalar ve Anlayışlar Türkçe 3
6 2021-2022 Demokrasi Eğitimi Türkçe 3
7 2022-2023 Demokrasi Eğitimi Türkçe 6
8 2022-2023 İnsan Hakları ve Demokrasiye Yönelik Tartışmalar ve Anlayışlar (Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Türkçe 3
9 2022-2023 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi Türkçe 3
10 2023-2024 Demokrasi Eğitimi Türkçe 3
11 2023-2024 İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Sorunları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Felsefe Türkçe 2
2 2013-2014 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
3 2013-2014 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 6
4 2013-2014 Çevre Eğitimi Türkçe 4
5 2013-2014 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
6 2013-2014 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
7 2013-2014 TDP Türkçe 1
8 2014-2015 Genel Coğrafya Türkçe 2
9 2014-2015 Türkiye Fiziki Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
10 2014-2015 Genel Fiziki Coğrafya Türkçe 4
11 2014-2015 Felsefe Türkçe 2
12 2014-2015 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4
13 2014-2015 Siyasi Coğrafya Türkçe 2
14 2014-2015 Seçmeli II Uzaktan Algılama Türkçe 2
15 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
16 2014-2015 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
17 2015-2016 Çevre Eğitimi Türkçe 2
18 2015-2016 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
19 2015-2016 Günümüz Dünya Sorunları Türkçe 2
20 2015-2016 Hayat Bilgisi Türkçe 3
21 2015-2016 Sosyoloji Türkçe 2
22 2015-2016 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2
23 2015-2016 Felsefe Türkçe 2
24 2015-2016 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
25 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
26 2015-2016 Genel Fiziki Coğrafya Türkçe 4
27 2015-2016 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4
28 2015-2016 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
29 2015-2016 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
30 2015-2016 Genel Coğrafya Türkçe 2
31 2015-2016 Siyasi Coğrafya Türkçe 2
32 2016-2017 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
33 2016-2017 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
34 2016-2017 Günümüz Dünya Sorunları Türkçe 2
35 2016-2017 Topluma Hizmet Uygulaması Türkçe 4
36 2016-2017 Felsefe Türkçe 2
37 2016-2017 Çevre Eğitimi Türkçe 4
38 2016-2017 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2
39 2016-2017 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
40 2016-2017 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
41 2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 2
42 2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
43 2017-2018 Günümüz Dünya Sorunları Türkçe 2
44 2017-2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri Türkçe 2
45 2017-2018 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
46 2017-2018 Temel Hukuk Türkçe 2
47 2017-2018 Sosyoloji Türkçe 2
48 2017-2018 Felsefe Türkçe 2
49 2017-2018 Siyaset Bilimine Giriş Türkçe 2
50 2017-2018 Çevre Eğitimi Türkçe 2
51 2018-2019 Genel Coğrafya Türkçe 2
52 2018-2019 Çevre Eğitimi Türkçe 2
53 2018-2019 Felsefe Türkçe 2
54 2018-2019 Sosyoloji Türkçe 2
55 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
56 2018-2019 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
57 2018-2019 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
58 2018-2019 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
59 2018-2019 Genel ve Fiziki Coğrafya Türkçe 2
60 2018-2019 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
61 2018-2019 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4
62 2018-2019 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
63 2018-2019 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2
64 2018-2019 Siyasi Coğrafya Türkçe 2
65 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 4
66 2019-2020 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
67 2019-2020 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
68 2019-2020 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2
69 2019-2020 Çevre Eğitimi Türkçe 2
70 2019-2020 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
71 2019-2020 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 2
72 2019-2020 Bilimin Doğası ve Öğretimi Türkçe 2
73 2019-2020 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
74 2019-2020 Siyaset Bilimi Türkçe 2
75 2019-2020 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
76 2019-2020 Bilim, Teknoloji ve Toplum Türkçe 2
77 2020-2021 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
78 2020-2021 Çevre Eğitimi Türkçe 4
79 2020-2021 Bilim Tarihi ve Felsefesi Türkçe 2
80 2020-2021 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
81 2020-2021 Eğitim Hukuku Türkçe 2
82 2020-2021 Medya Okuryazarlığı Türkçe 6
83 2020-2021 Günümüz Dünya Sorunları Türkçe 2
84 2020-2021 Okul Deneyimi Türkçe 1
85 2020-2021 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 2
86 2020-2021 Siyaset Bilimi Türkçe 2
87 2020-2021 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
88 2020-2021 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
89 2020-2021 Bilim, Teknoloji ve Toplum Türkçe 2
90 2020-2021 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 2
91 2020-2021 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
92 2020-2021 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Türkçe 2
93 2021-2022 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
94 2021-2022 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih Türkçe 2
95 2021-2022 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
96 2021-2022 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
97 2021-2022 Çevre Eğitimi Türkçe 2
98 2021-2022 Bilim Tarihi ve Felsefesi Türkçe 2
99 2021-2022 Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi Türkçe 2
100 2022-2023 Çevre Eğitimi Türkçe 2
101 2022-2023 Bilim Tarihi ve Felsefesi Türkçe 2
102 2022-2023 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
103 2022-2023 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
104 2022-2023 Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi Türkçe 2
105 2022-2023 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
106 2022-2023 Karakter ve Değer Eğitimi Türkçe 4
107 2022-2023 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 4
108 2022-2023 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
109 2022-2023 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 2
110 2022-2023 Bilim, Teknoloji ve Toplum Türkçe 2
111 2022-2023 Türk Kültür Coğrafyası Türkçe 4
112 2022-2023 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
113 2023-2024 Çevre Eğitimi Türkçe 2
114 2023-2024 Bilim Tarihi ve Felsefesi Türkçe 2
115 2023-2024 Sanat ve Müze Eğitimi Türkçe 2
116 2023-2024 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 2
117 2023-2024 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
118 2023-2024 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'de ilkokul çağında çocuğu olan Suriyeli sığınmacı ebeveynlerin eğitim sürecine katılımı ESMA SENDİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri ile akademik başarılarına etkisi SERAP GÜNER YÜKSEL TezMerkezi 2019

Araştırmalar

1 Adet
1
4. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Sosyal ve beseri bilimlerin tamami
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme