Arş.Gör. BURCU GÖKKAYA ERDEM

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

   gokkayaburcu@gantep.edu.tr  
Mühendislik Temel Alanı  Gıda Bilimleri ve Mühendisliği  Gıda Teknolojileri

Duyuru / Döküman

fe 483 Operation lab-lab sheet-fluidized bed

https://akbis.gantep.edu.tr/yonetim/upload/files/185188-5686.pdf

FE 315 ınstrumental analysis lab sheet-Image analyzing

 

https://akbis.gantep.edu.tr/yonetim/upload/files/185188-8826.doc

FE 315 Instrumental analysis-Polarized Light Microscope

Lecture ppt notes

 

https://akbis.gantep.edu.tr/yonetim/upload/files/185188-3562.pptx

FE 483 Operation Lab-Fluidized Bed-Lecture Powerpoint Document

 

https://akbis.gantep.edu.tr/yonetim/upload/files/185188-6609.pptx

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

8 Adet
1
Use of Microwave Drying for Production of Protein-Oil Based Edible Films

GÖKKAYA ERDEM BURCU
Yayın Yeri: Akademik Gıda
İngilizce, Basılı, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Determining the Factors Affecting Drinking Milk Consumption Habits in Turkey: The Example of Gaziantep Province

GÖKKAYA ERDEM BURCU, MASRI BAYAN, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
3
Edible film fabrication modified by freeze drying from whey protein isolate and sunflower oil: Functional property evaluation

GÖKKAYA ERDEM BURCU, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Food Packaging and Shelf Life
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
4
Characterization and application of novel composite films based on soy protein isolate and sunflower oil produced using freeze drying method

GÖKKAYA ERDEM BURCU, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Food Chemistry
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
A Comprehensive Study on Sorption, Water Barrier, and Physicochemical Properties of Some Protein- and Carbohydrate-Based Edible Films

GÖKKAYA ERDEM BURCU, DIBLAN SEVGİN, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Food and Bioprocess Technology
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Production and application of freeze dried biocomposite coating powders from sunflower oil and soy protein or whey protein isolates

GÖKKAYA ERDEM BURCU, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Food Chemistry
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Sorption, diffusivity, permeability and mechanical properties of chitosan, potassium sorbate, or nisin incorporated active polymer films

DIBLAN SEVGİN,GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Journal of Food Science and Technology
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
8
Development and structural assessment of whey protein isolate/sunflower seed oil biocomposite film

GÖKKAYA BURCU,DIBLAN SEVGİN,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Food and Bioproducts Processing
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

15 Adet
1
Evaluatıon Water Barrıer Propertıes By Comparıng Sorptıon Behavıour And Water Transmıssıon Rate Of Fılm From Dıfferent Fılm Composıng Materıals

GÖKKAYA ERDEM BURCU, DIBLAN SEVGİN, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future
İTALYA, Foggia, İngilizce, 26.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
A mini rewiew: Electrospinning method for food packaging industry

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: ICAFOP
TÜRKİYE, Trabzon, İngilizce, 16.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Determination Of Textural Properties Of Composite Coated Cake Product

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: IETS
TÜRKİYE, Batman, İngilizce, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
A Mini Review: Emulsion-Based Edible Film And Coating Applications In Food Industry

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: IETS
TÜRKİYE, Batman, İngilizce, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Determination Of Color And Whiteness Index Of Emulsified Protein Based Film

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: International Congress on Engineering and Life Science
TÜRKİYE, Kastamonu, İngilizce, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Usage of Spices and Herbs in Traditional Cheeses produced in Hatay region

KAYA SEVİM,GÖKKAYA BURCU,DIBLAN SEVGİN
Yayın Yeri: 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
İngilizce, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Evaluation of thermal properties of some traditional cheese types known in Turkey

KAYA SEVİM,GÖKKAYA BURCU,Nurseloğlu Özge
Yayın Yeri: 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
İngilizce, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Permeability of multilayer polymer active packaging films incorporated potassium sorbate

DIBLAN SEVGİN,GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: RPFOODS 2018
İngilizce, 11.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Sorption, diffusivity and permeability properties of polymeractive packaging films incorporated nisin and chitosan

DIBLAN SEVGİN,GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION
İngilizce, 07.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Adaptability Of Edible Film And Coating Production Into Industrial Scale

GÖKKAYA ERDEM BURCU, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey),
TÜRKİYE, Kapadokya, İngilizce, 15.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Influence Of Sunflower Oil Addition On Water Vapor Permeability Of Whey Protein Isolate Based Edible Films

GÖKKAYA ERDEM BURCU, KAYA SEVİM
Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey),
İngilizce, 15.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Protein ve Karbonhidrat Bazlı Bazı Kompozit Filmlerin Oluşturulması ve Özelliklerinin Belirlenmesi

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: 2.İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 28.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
13
Effect of sunflower oil incorporation into edible films based on whey protein isolates

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: International Food Congress Novel Approaches in Food Industry
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 26.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
14
Production of Sweet Tarhana from Concentrated Grape Juice and Very Fine Pounded Wheat

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: The 2nd International Symposium On Traditional Foods from Adriatic To Caucasus Macedonia
MAKEDONYA, Struga, İngilizce, 24.10.2013

Uluslararası  Özet bildiri
15
Yenilebilir Kompozit Filmler ve Gıdalara Uygulanmaları

GÖKKAYA BURCU,KAYA SEVİM
Yayın Yeri: 4. Gıda Güvenliği Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 14.05.2013

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Protein Lipit Bazlı Kompozit Yenilebilir Kaplama TozuÜretimi Ve Gıdalara Uygulanması

Bu çalışmanın amaçları ve hedefleri öncelikle yenilebilir kaplama tozu oluşturmaya uygun kompozisyonu ları oluşturmak ideal kurutma sistemini belirleyerek toz üretmek ve bunların depolama stabilitesi ve meyvelere uygulanabilirliğini araştırmaktır
11.09.2015 - 06.06.2017
TÜBİTAK PROJESİ,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı

Ödüller