Doç.Dr. HAYRİ ABAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Nicel Karar Yöntemleri  İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar  Zaman Serileri Analizi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-625-6960-40-4, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Veri Madenciliğinde Kullanılan Regresyon Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
ISBN: 978-625-417-266-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
TEXT MINING APPLICATIONS USING REAL-WORLD DATA IN PYTHON

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
ISBN: 978-625-439-173-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
ENERJİ PİYASALARI VE ENERJİ FİYAT MODELLEMESİ

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7727-27-3, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Handbook of Research on IT Applications for Strategic Competitive Advantage and Decision Making

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781799833512, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Veri Madenciliğinde Kullanılan Kümeleme Algoritmaları ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-7126-26-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - II

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7884-58-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Potansiyel Göçün Belirleyicileri: TRA1 Alt Bölgesi Örneği

Yayın Yeri: Zafer Form Ofset Matbaacılık
ISBN: 978–605–82874–7–1, TÜRKİYE, Erzurum, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Konut Tercihi Araştırması

Yayın Yeri: Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi
ISBN: 978-975-8151-63-9, TÜRKİYE, Erzurum, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

18 Adet
1
An analysis of causal relationship between economic growth and financial development for Turkey: A MODWT—Granger causality test

ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Economics and Business Review
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
ENFLASYONUN İŞLETMELERİN FİNANSAL ORANLARINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KANTAR MUHAMMED ASIM, ABAR HAYRİ, ÖNDEŞ TURAN
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Analysis of factors affecting alcohol and tobacco concurrent use by bivariate probit model in Turkey

ALKAN ÖMER, ABAR HAYRİ, GENÇER DUMAN ÖZGE
Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
Determination of factors influencing tobacco consumption in Turkey using categorical data analyses

ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Archives of Environmental Occupational Health
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Türkiye ve Diğer G-20 Ülkeleri Hisse Senetlerinin Birlikte Hareketi: Dalgacık Analizi ile Bir Uygulama

ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Journal of Yaşar University
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği

ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
XGBoost ve MARS Yöntemleriyle Altın Fiyatlarının Kestirimi

ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Determination of factors influencing tobacco consumption in Turkey using categorical data analyses

ALKAN ÖMER, ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
GARCH Modeli ve DVM – EKK Regresyonu ile Kripto Para Fiyat Öngörüsü: Bitcoin Fiyatı Üzerine Bir Uygulama

ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Etkileyen Faktörlerin Sıralı Probit Regresyon Modeliyle Belirlenmesi

ALKAN ÖMER, Yılmaz Fatma Cansu, ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Türkiye’de Ekonomi ile İlgili Suçların Bölgesel Belirleyicileri

GÜNEY ESRA,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA

KARCIOĞLU REŞAT,ABAR HAYRİ,AĞIRMAN ENSAR,KANTAR MUHAMMED ASIM,GÜLRENK MERVE,OKUYUCU NECMİYE
Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Türkiye’deki İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Seviyeleri: 2008 – 2016 Dönemi

TEMURLENK MEHMET SİNAN,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
CO2 Salınımı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma

KARAASLAN ABDULKERİM,ABAR HAYRİ,ÇAMKAYA SERHAT
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Evaluationof Determinants on Number of Various Information Equipment at Households in Turkey

ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ,KARAASLAN ABDULKERİM
Yayın Yeri: International Journal of Business, Humanities and Technology
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO
16
Kamu Harcama Çeşitleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi Gelişmiş Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi

ABAR HAYRİ,ERKAL GÖKHAN,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Factors affecting motives for housing demand: The case of a Turkish province

ALKAN ÖMER,KARAASLAN ABDULKERİM,ABAR HAYRİ,ÇELİK ALİ KEMAL,OKTAY ERKAN
Yayın Yeri: THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
18
Konut Talep Edenlerin Özellikleriyle Talep Edilen Konutun Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çoklu Uyum Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Personeli Örneği

ABAR HAYRİ,KARAASLAN ABDULKERİM
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

16 Adet
1
Comparison of Fuzzy K-Means and Fuzzy K-Medoid Methods: An Application on Clustering of Provinces According to Information and Communication Technologies

RENÇBER ÖMER FARUK,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: 20. International Symposium on Economtrics, Operations Research abn Statistics
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 12.02.2020

Uluslararası  Özet bildiri
2
TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ ALKOL KULLANIMLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ,ÜNVER ŞEYDA
Yayın Yeri: HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Türkiye’de Hırsızlık Suçunu Etkileyen Bölgesel Faktörlerin Araştırılması

GÜNEY ESRA,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Alkol ve Tütün Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İki Değişkenli Probit Model ile Analizi

OKTAY ERKAN,TEKMANLI HASAN HÜSEYİN,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE ANDECONOMETRICS
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 05.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
EKK-DVM ve GRİ KESTİRİM YÖNTEMLERİNİN HİBRİDİ YÖNTEM KULLANILARAK TÜRKİYE’NİN NET ELEKTRİK TÜKETİMİNİ KESTİRİMİ

ABAR HAYRİ,TEKMANLI HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

ABAR HAYRİ,TEKMANLI HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYADIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
TÜRKİYE’DE İLLERİN İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MEKÂNSAL ANALİZİ

ABAR HAYRİ,TEKMANLI HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYADIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ
Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
TÜRKİYE’DE BİRLEŞEN VE SATIN ALINAN ŞİRKETLERİNFİNANSAL PERFORMANSLARININ SEKTÖREL BAZDAÖLÇÜMLERİNİN BİST’E ETKİSİ

KARCIOĞLU REŞAT,ABAR HAYRİ,AĞIRMAN ENSAR,gülrenk merve,okuyucu necmiye,kantar muhammet asım
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Türkçe, 13.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
ENERJİ BİLEŞENLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN GSYH ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇİN VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ABAR HAYRİ,YÜCE MÜGE,KARAASLAN ABDULKERİM
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
DETERMINATION OF INDIVIDUAL FACTORS AFFECTING MIGRATION BEHAVIOR IN TURKEY USING LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS

ABAR HAYRİ,ALKAN ÖMER
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Alkol Tütün Kullanımını Etkileyen Değişkenlerin Bivariate Probit Regresyon Modeli İle Analizi

ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ,GENÇER ÖZGE
Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
12
Mutluluk ve Umut Seviyelerini Etkileyen Değişkenlerin İki Değişkenli Sıralı Probit Model İle Analizi

ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
13
Hanelerde Bulunan Bilişim Ekipmanları Sayısını Etkileyen Faktörlerin Poisson Regresyon Modeliyle Araştırılması

ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ,KARAASLAN ABDULKERİM
Yayın Yeri: 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 08.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
14
Determination of the Factors Affecting Tobacco Use in Turkey by Logit and Probit Regression Models

ALKAN ÖMER,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
Türkçe, 07.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
15
Kar Payı Dağıtım İlanının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Bir Uygulama

YILDIRIM DURMUŞ,ABAR HAYRİ,ÖZCAN MUHAMMET
Yayın Yeri: 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 02.05.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
16
Türkiye’de İller Arası Göçün Belirleyicileri: Mekânsal Ekonometrik Model Yaklaşımı

TEMURLENK MEHMET SİNAN,ABAR HAYRİ
Yayın Yeri: 12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
Türkçe, 26.05.2011

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

5 Adet
1
İİBF’DE EKONOMETRİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN DERSLERİN WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM MATERYALİ İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI-II


30.12.2015 - 30.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Teknoloji Destekli Ekonometri Eğitim Ve Öğretimi


16.12.2010 - 16.12.2011
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
İİBF’ DE EKONOMETRİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN DERSLERİN WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM MATERYALİ İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


12.07.2013 - 12.07.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Türkiye’de İller Arası Göçün Belirleyicileri: Mekânsal Panel Model Yaklaşımı


12.07.2013 - 12.07.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Potansiyel Göçün Belirleyicileri:TRA1 Alt Bölgesi Örnegi

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki mevcut ve potansiyel göç eğilimlerini araştırmak
09.03.2017 - 09.07.2017
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Uygulamalı Ekonometri Türkçe 3
2 2015-2016 Ekonometrik Model Uygulamaları Türkçe 3
3 2015-2016 Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İstatistiksel Analiz Türkçe 3
2 2019-2020 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
3 2018-2019 Ekonometrik Teori Türkçe 3
4 2017-2018 Ekonometrik Programlama Türkçe 3
5 2016-2017 Ekonometrik Modeller Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İstatistik I Türkçe 3
2 2019-2020 İstatistik II Türkçe 3
3 2019-2020 Ekonometri I Türkçe 3
4 2019-2020 Ekonometri II Türkçe 3
5 2019-2020 Matematiksel Ekonomi I Türkçe 3
6 2019-2020 Matematiksel Ekonomi II Türkçe 3
7 2018-2019 Zaman Serileri Analizi II Türkçe 3
8 2018-2019 Panel Veri Analizleri Türkçe 3
9 2018-2019 İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları Türkçe 3
10 2018-2019 Ekonometrik Programlama Türkçe 3
11 2017-2018 Yöneylem Araştırması Türkçe 3
12 2014-2015 Uygulamalı Yöneylem Araştırması Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Bist 30 hisse senedi endeksinin kısa dönem öngörüsü: Saklı Markov modeli uygulaması ALİ SİNANOĞLU TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Türkiye'de suçun bölgesel belirleyicileri ESRA GÜNEY TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Türkiye'de hanehalkı telekomünikasyon harcamalarını etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi NİL BÖREKÇİ TezMerkezi 2018