Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADİR AKSOY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   aaksoy@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Kamu Yönetimi  Kamu Yönetiminde Etik  Katılım ve Yönetişim  Bürokrasi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
100. YILINDA CUMHURİYET DÖNEMİ GAZİANTEP

Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
ISBN: 978-625-7518-40-6, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Demokrasi (Teorik ve Güncel)

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-605-196-860-5, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Demokrasi (Teorik ve Güncel)

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-605-196-860-5, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sessiz Gemi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz'a Armağan

Yayın Yeri: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları
ISBN: 978-605-73799-1-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Yönetim Ahlakı (İdeal ve Gerçeklik Arasında Siyasetnamelerde İyi Yönetim Arayışı)

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 9786051963365, TÜRKİYE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Yönetim Bilimi

Yayın Yeri: Keynote
ISBN: 9786056964206, TÜRKİYE, Sakarya, 2019

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

6 Adet
1
Yeni Kamu Yönetimi Perspektifinden Kamu Özel İşbirliği: Dünya ve Türkiye Uygulamaları

Coşkun Tuna Pınar, AKSOY ABDULKADİR
Yayın Yeri: İKTİSADİ İDARİ VE SİYASAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Siyasal Katılma Bağlamında Belediye Meclis Toplantılarına Yurttaş Katılımı Üzerine Bir Araştırma

KÖSEOĞLU ÖZER, AKSOY ABDULKADİR, KÖKTAŞ ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Siyasal: Journal of Political Sciences (Online)
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (ESCI)
3
Dijital Çağa Demokrasiyi Çağırmak: Cambridge Analytica Skandalı

AKSOY ABDULKADİR,TÜRKÖLMEZ ONUR
Yayın Yeri: Journal of Political Administrative and Local Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI, CiteFactor, Google Scholar
4
Geleneksel Devletten Modern Devlete Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Düşüncesinde Değişim

AKSOY ABDULKADİR
Yayın Yeri: Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index (Academia Social Science Index), DRJI, ULAKBİM-DERGİPARK
5
Kenti Durduran Şehir

AKSOY ABDULKADİR
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Kitap Kritiği  EBSCO
6
Tanzimat Dönemi Taşra Politikalarının Cebel-i Lübnan Örneğinde Analizi

AKSOY ABDULKADİR,özcan lütfi
Yayın Yeri: Bilgi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

6 Adet
1
KILIÇ VE KALEM: KUTADGU BİLİG’DE OTORİTE VE BİLGİNİN KONUMLANDIRILMASI

AKSOY ABDULKADİR
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
TÜRKİYE, Türkçe, 08.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Belediye Meclis Toplantılarına Katılanların Profili ve Yerel Demokrasi Algısı: Sakarya Örneği

KÖSEOĞLU ÖZER,AKSOY ABDULKADİR,KÖKTAŞ ÖMER FARUK
Yayın Yeri: III. KENTFOR
TÜRKİYE, Karaman, Türkçe, 07.09.2018

Ulusal  Özet bildiri
3
YEREL YÖNETİMLER VE KAMU DEĞERİ: BELEDİYE MİSYON AÇIKLAMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

SOBACI MEHMET ZAHİD,KÖSEOĞLU ÖZER,AKSOY ABDULKADİR
Yayın Yeri: XIII: Kamu Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
4
Yerel Yönetimler ve Kamu Değeri Belediye Misyon Açıklamaları Üzerine Bir Analiz

KÖSEOĞLU ÖZER,AKSOY ABDULKADİR,SOBACI MEHMET ZAHİD
Yayın Yeri: 13. Kayfor
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
5
TOPLUMSAL HAREKETLER VE KAMU POLİTİKALARINA KATILIM: AKSU DERESİ VE ÇEVRESİ KORUMA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

AKSOY ABDULKADİR
Yayın Yeri: VI. Kamu Politikaları Çalıştayı
TÜRKİYE, Türkçe, 16.09.2015

Ulusal  Özet bildiri
6
SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM

AKSOY ABDULKADİR
Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
RUSYA FEDERASYONU, Kazan, Türkçe, 30.08.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

2 Adet
1
Journal of Political Administrative and Local Studies

Yazar Adı: COŞKUN SELİM, AKSOY ABDULKADİR , Yayın Yeri: Yok
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Cite Factor, ESJI, SIS,  Elektronik

2
Demokrasi (Teorik ve Güncel)

Yazar Adı: AKSOY ABDULKADİR, TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Yönetim Düşüncesinin Evrimi Türkçe 3
2 2022-2023 Türk Yönetim Düşüncesinin Gelişimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Siyasetnamelerde Yönetim Düşüncesi Türkçe 6
2 2020-2021 Kamu Yönetiminde Etik ve Yozlaşma Türkçe 3
3 2021-2022 Siyasetnamelerde Yönetim Düşüncesi Türkçe 6
4 2021-2022 Kamu Yönetiminde Etik ve Yozlaşma Türkçe 3
5 2022-2023 Siyasetnamelerde Yönetim Düşüncesi Türkçe 3
6 2022-2023 Kamu Yönetiminde Etik ve Yozlaşma Türkçe 6
7 2022-2023 Kamu Politikaları Analizi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Mahalli İdareler Türkçe 3
2 2015-2016 İdare Hukuku Türkçe 3
3 2020-2021 Türk Yönetim Tarihi Türkçe 3
4 2020-2021 Bürokrasi Türkçe 3
5 2020-2021 Kamu Yönetiminde Etik Türkçe 3
6 2020-2021 Yönetim Bilimlerine Giriş Türkçe 3
7 2020-2021 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
8 2021-2022 Yönetim Bilimleri Türkçe 3
9 2021-2022 Türk Yönetim Tarihi Türkçe 3
10 2021-2022 Kamu Politikaları Türkçe 3
11 2021-2022 Bürokrasi Türkçe 3
12 2021-2022 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
13 2022-2023 Yönetim Bilimleri Türkçe 3
14 2022-2023 Türk Yönetim Tarihi Türkçe 3
15 2022-2023 Kamu Politikaları Türkçe 3
16 2022-2023 Bürokrasi Türkçe 3
17 2022-2023 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Lobicilik faaliyetlerinin siyasal etkinliği ve demokrasiye etkisi: ABD ve Türkiye örneği SEZGİ YILMAZ TezMerkezi 2023

Araştırmalar

5 Adet
1
Dil ve Kültürel Değişim Programı

Sakarya Üniversitesi ve Governors State University arasındaki anlaşma akedemisyenlere yönelik ile hızlandırılmış dil ve kültürel değişim programı
ABD, Chicago   Ulusal  Kurs

2
Gaziantep Üniversitesi Kalite Ofisi Eğitimi

Kurum Kültürü Oluşturma ve Meslek Etiği Eğitimi
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu,   Ulusal  Konuşmalarım

3
Sakarya Üniversitesi İdari Personel İş Etiği Eğitimi

Sakarya Üniversitesi İdari Personel İş Etiği Eğitimi
Sakarya Üniversitesi ,   Ulusal  Seminer

4
Kamu Yönetiminde Nitel Araştırma Projesi

Kamu Yönetiminde Nitel Araştırma Eğitimi
Online,   Ulusal  Sertifika

5
Şehir Kimliği Çalıştayı

T. C. Çevre Bakanlığı Şehir Kimliği Çalıştayı
Sakarya ,   Ulusal  Rapor