Prof.Dr. HABİP TÜRKER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Felsefe  Estetik  Sanat Felsefesi  Yirminci Yüzyıl Felsefesi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
AHLAK-I MUHAMMEDÎ

Yayın Yeri: kERİM EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YAYINLARI
ISBN: 978-605-82945-3-0, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İSMAİL TUNALI DÜŞÜNCESİ

Yayın Yeri: DERGAH YAYINLARII
ISBN: 978-625-7005-07-04, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
KUTADGU BİLİG ÜZERİNE FELSEFİ ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: DERGAH
ISBN: 978-975-995-986-9, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
KUTADGU BİLİG VE TÜRK İSLAM KİMLİĞİ

Yayın Yeri: İSTANBUL TİCARET ODASI KÜLTÜR SANAT YAYINLARI
ISBN: 978-605137-745-2, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Yüksüz Diyalektik Husserl Fenomenolojisi Üzerine Bir Deneme

Yayın Yeri: Ebabil / Nobel
2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Sevginin Varlık Yapısı

Yayın Yeri: Endülüs
TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni IV Cilt

Yayın Yeri: İnsan Yayınları
2015

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Fenomenolojik Değer Estetiği

Yayın Yeri: Ebabil/ Nobel
2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Sharing Poetic Expressions Beauty Sublime Mysticism in Islamic and Occidental Culture

Yayın Yeri: Springer
2011

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
10
Islamic Theology And Philosophy

Yayın Yeri: Springer
2010

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

10 Adet
1
Şiire İlişkin Felsefi Bir Soruşturma II: İmge ve Mecaz

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
ŞİİRE İLİŞKİN FELSEFİ BİR SOUŞTURMA: İMKANI VE TANIMI

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: KAYGI
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Araştırmax Indeks (http://www.arastirmax.com)Asos Index (http://asosindex.com)
3
Husserl in Tarihselcilik Eleştirisi

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Felsefe Arkivi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  philosophers' index
4
Horkheimer s Criticism of Husserl

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Philosophy & Social Criticism
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
Husserl de Psikolojizm Eleştirsi

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Katygı
Türkçe, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim, index copernicus
6
Nicolai Hartmann da Estetik Değer

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Mukaddime Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
7
Yunus Emre de Şiirsel İmkanın Görüngübilimi

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Kutadgu Bilig
Türkçe, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Philosopher's Index
8
A Critique Of Gettier s Argument

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: İslam Araştırmaları Dergisi
İngilizce, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Islamicus
9
Platon Estetiğinin Uğrakları Zamandizinsel Bir Yaklaşim

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Kutadgu Bilig
İngilizce, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Philosoper's Index
10
Aristoteles te Hoşlanma Ve Katharsis Kavramını Ruhbilimsel Varlıkbilimsel Olarak Yeniden Okuma

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Kutadgu Bilig
İngilizce, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  PHİLOSOPHER'S INDEX

Bildiriler

1 Adet
1
Husserl Fenomenolojisi ve Diyalektik

TÜRKER HABİP
Yayın Yeri: Husserl Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 04.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
2219

Husserl Fenomenolojisinde Diyalektik Problemi
18.08.2014 - 18.08.2015
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
2219

Fenomenolojinin Eleştirel Kurama Etkiis ve Eleştirel Kuramın Fenomenoloji Eleştirisi
07.04.2009 - 07.04.2010
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Etik Türkçe 3
2 2015-2016 Ampirizm Türkçe 3
3 2015-2016 Kant Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Mantık Türkçe 1
2 2015-2016 Logic I İngilizce 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Edmund Husserl' in Fenomenolojisinde İçselcilik-Dışsalcılık Tartışması DİLARA KUDRET ÖRÜM TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Martin Heidegger'in siyaset felsefesi HALUK DOĞAN TezMerkezi 2017

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
GĞNKIZ


Edebiyat  26.08.2016 - 26.08.2016

Ulusal  Özgün  Diğer