Dr.Öğr.Üyesi HİKMET ZEYTUN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Çocuk Cerrahisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
PEDİATRİ (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi)

Yayın Yeri: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri
ISBN: 978-625-7546-55-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Peditarik Acil Tıp

Yayın Yeri: İstanbul Tıp Kitapevleri
ISBN: 978-625-7291-10-1, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2020

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe
3
Semptomlardan Tanıya PEDİATRİ Vaka Tabanlı

Yayın Yeri: İstanbul Tıp Kitapevi
ISBN: 978-605-9528-25-2, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2017

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

45 Adet
1
Cinsiyet Gelişim Kusurlarında Tanısal Parametrelerin Belirlenmesi ve Opere Edilen Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçları

TEKİN ABDULKADİR, ZEYTUN HİKMET, ÖZOKUTAN BÜLENT HAYRİ
Yayın Yeri: Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Persistent urogenital sinus with recto-vaginal fistula: the new variant in which the anus is normally positioned and literature review

ZEYTUN HİKMET, DEMEZ AHMET, ÖZOKUTAN BÜLENT HAYRİ
Yayın Yeri: Annals of Pediatric Surgery
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  E-SCI
3
Surgically proven small bowel intussusception in children: Analysis of 36 cases.

ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, ARSLAN SERKAN, AYDOĞDU BAHATTİN, OKUR MEHMET HANİFİ
Yayın Yeri: Dicle Med. J.
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
4
Crystallized phenol for treatment of pilonidal sinus disease in children: a comparative clinical study

ARSLAN SERKAN, OKUR MEHMET HANİFİ, BASUGUY EROL, AYDOĞDU BAHATTİN, ZEYTUN HİKMET, ÇAL SUAT, TEĞİN SERDEST
Yayın Yeri: Pediatric Surgery International
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Effect of gallic acid on liver injury during obstructive cholestasis after bile duct ligation in rat

BASUGUY EROL, OKUR MEHMET HANİFİ, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, AYDOĞDU GÜLAY, EKİNCİ AYSUN
Yayın Yeri: Experimental Biomedical Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Effects of Carvacrol in an Experimentally Induced Esophageal Burn Model: Expression of VEGF and Caspase-3 Proteins

ZEYTUN HİKMET,ÖZKORKMAZ EBRU GÖKALP
Yayın Yeri: Journal of Investigative Surgery
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Carvacrol’un ratlarda bobrek iskemi reperfuzyon hasarı uzerine koruyucu etkileri

ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, İBİLOĞLU İBRAHİM, ARSLAN SERKAN, KAPLAN İBRAHİM, OKUR MEHMET HANİFİ
Yayın Yeri: Dicle Med J
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
8
A different approach to leakage of esophageal atresia in children

BASUGUY EROL, OKUR MEHMET HANİFİ, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, AYDOĞDU BAHATTİN
Yayın Yeri: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
Management of symptomatic urachal cysts in children.

BASUGUY EROL,OKUR MEHMET HANİFİ,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,OTCU SELÇUK,AYDOĞDU GÜLAY
Yayın Yeri: Nigerian journal of clinical practice
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Protective effects of cordycepin on the histopathological changes and oxidative stress induced by hepatic ischemia/reperfusion in rats

OKUR MEHMET HANİFİ,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,AYDOĞDU GÜLAY,ALABALIK ULAŞ,KAPLAN İBRAHİM,AKDENİZ SEVİNÇ,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN
Yayın Yeri: Experimental Biomedical Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Protective Effect of Cordycepin on Experimental Testicular Ischemia/Reperfusion Injury in Rats

OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN MEHMET ŞERİF,İBİLOĞLU İBRAHİM,KAPLAN İBRAHİM
Yayın Yeri: Journal of Investigative Surgery
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
12
Operative and Nonoperative Management; Children with Abominal Gunshot Injuries

ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,GÖYA CEMİL,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
13
Adölesan varikosel tedavisinde laparoskopik Palomo yöntemi sonuçlarımız

ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF,AYDOĞDU BAHATTİN,BAYRAM SALİH,OKUR MEHMET HANİFİ,ÖNEN ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: Ortadoğu Tıp Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Single-Port Laparoscopic Surgery Technique in Children Using Glove-Port and Conventional Rigid Instruments

ARSLAN MEHMET ŞERİF, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, AYDOĞDU BAHATTİN, OKUR MEHMET HANİFİ, UYGUN İBRAHİM, ÇİĞDEM MURAT KEMAL, ÖNEN ABDURRAHMAN, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Indian Journal of Surgery
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
15
Çocuklarda Böbrek Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahinin (RİRC) Erken Dönem Sonuçları: Ön Çalışma

ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Fırat Tıp Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Cordycepin prevents postoperative formation of intra-abdominal adhesions in a rat model: An experimental study

ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,İBİLOĞLU İBRAHİM,UYGUN İBRAHİM,YILMAZ AHMET,TAN İLHAN,TOPRAK GÜLTEN
Yayın Yeri: Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
17
Analysis of risk factors for appendicitis in children A multicenter epidemiological study

ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,OKUR MEHMET HANİFİ,BASUGUY EROL,KARAKAYA ALİ ERDAL,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Dicle Med.J
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Management of high-grade renal injury in children

OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,GOYA CEMİL,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,UYGUN İBRAHİM,ÇİĞDEM MURAT KEMAL,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Springer Science and Business Media LLC
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
19
The Outcome of Percutaneous Nephrolithotomy Using Intravenous Catheter for Obtaining Percutaneous Access as a Treatment for Renal Stone Disease in Children A Pilot Study

ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ
Yayın Yeri: Urol J.
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
20
Predicting pseudocyst formation following pancreatic trauma in pediatric patients

AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF,BASUGUY EROL,İÇER MUSTAFA,GOYA CEMİL,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM,ÇİĞDEM MURAT KEMAL,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Pediatric Surgery Int.
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
21
Management of gastrointestinal perforation from blunt and penetrating abdominal trauma in children analysis of 96 patients

ARSLAN SERKAN,OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN MEHMET ŞERİF,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,İÇER MUSTAFA,GOYA CEMİL
Yayın Yeri: Pediatric Surgery International
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
22
A case of isolated female epispadias and our approach to treatment

ARSLAN MEHMET ŞERİF,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ÖZKIR M,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM
Yayın Yeri: African Journal of Urology
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  E-SCI
23
Congenital infantile fibrosarcoma of the ileocecal region the first case presentation

ZEYTUN HİKMET, OKUR MEHMET HANİFİ, BASUGUY EROL, ARSLAN SERKAN, AYDOĞDU BAHATTİN, TÜRKÇÜ GÜL, ARSLAN MEHMET ŞERİF
Yayın Yeri: Pediatric Surgery International
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  SCI-Expanded
24
The Adrenal Gland An Organ Neglected in Pediatric Trauma Cases

AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,İÇER MUSTAFA,GOYA CEMİL,UYGUN İBRAHİM,ÇİĞDEM MURAT KEMAL,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Urol J.
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
25
Treatment of Urinoma Resistance with Percutaneous Catheter or Ureteral Stent in Children: Case Report

ARSLAN SERKAN, ARSLAN MEHMET ŞERİF, OKUR MEHMET HANİFİ, AYDOĞDU BAHATTİN, ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, UYGUN İBRAHİM, ÖNEN ABDURRAHMAN, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Van Medical Journal
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
26
Effects of Ecballium Elaterium on Proinflammatory Cytokines in a Rat Model of Sepsis

ARSLAN MEHMET ŞERİF,BASUGUY EROL,İBİLOĞLU İBRAHİM,BOZDEMİR EDA,ZEYTUN HİKMET,ŞAHİN ATALAY,KAPLAN İBRAHİM,AYDOĞDU BAHATTİN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Journal of Investigative Surgery
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
27
Çocuklarda Dirençli Ürinom’un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu

ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ÖNEN ABDURRAHMAN,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Van Tıp Derg
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
28
Immediate primary anastomosis for isolated oesophageal atresia A single centre experien

UYGUN İBRAHİM,ZEYTUN HİKMET,OTÇU SELÇUK
Yayın Yeri: Afr J Paediatr Surg.
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
29
Meckel Divertikulunde Tani ve Tedavide Laparoskopi Olgu Sunumu

ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL
Yayın Yeri: Van Tıp Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
30
Jejunoileal perforation and volvulus caused by multiple magnet ingestion

ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF
Yayın Yeri: Acta Clinica Croatica
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  SCI-Expanded
31
A case of xanthogranulomatous pyelonephritis mimicking Wilms tumor

TÜYSÜZ KİNTRUP GÜLEN,TAYFUN FUNDA,CANPOLAT FETİYE,ZEYTUN HİKMET,GOYA CEMİL,KELEŞ AYŞE NUR
Yayın Yeri: The Turkish Journal of Pediatrics
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  SCI-Expanded
32
A new experimental rat model of pancreatitis using Ecballium elaterium

ARSLAN SERKAN, OKUR MEHMET HANİFİ, ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, İBİLOĞLU İBRAHİM, AHMET TÜRKOĞLU, ZÜBEYR BOZDAĞ, İBRAHİM KAPLAN, ÜNAL ULUCA
Yayın Yeri: International Journal of Surgery
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
33
Distal Hipospadias Onarımı; Klinik Sonuclarımız

BASUGUY EROL, ARSLAN MEHMET ŞERİF, ARSLAN SERKAN, OKUR MEHMET HANİFİ, AYDOĞDU BAHATTİN, ZEYTUN HİKMET, UYGUN İBRAHİM, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
34
A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Infants Ileum Duplication Cyst and Literature Review

ARSLAN MEHMET ŞERİF, BASUGUY EROL, ZEYTUN HİKMET, ARSLAN SERKAN, AYDOĞDU BAHATTİN, OKUR MEHMET HANİFİ, OZKIR MARİAH, İBİLOĞLU İBRAHİM, UYGUN İBRAHİM
Yayın Yeri: Case Reports in Gastrointestinal Medicine
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  ESCI
35
Amyand s hernia complicated with acute appendicitis: A case report and literature review

OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,OTÇU SELÇUK
Yayın Yeri: Pediatric Urology Case Reports
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
36
Megameatus with intact prepuce MIP hypospadias variant applicated tubularized incised plate TIP urethroplasty A rare case report

AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ZEYTUN HİKMET,OTÇU SELÇUK
Yayın Yeri: Pediatric Urology Case Reports
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
37
Type II A2 duplication of urethra in an 8 month old male child A case report

OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF
Yayın Yeri: Pediatric Urology Case Reports
İngilizce, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
38
Acute abdomen caused by spontaneous perforation of the urinary bladder in childhood Report of one case

BASUGUY EROL,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM
Yayın Yeri: Pediatric Urology Case Reports
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
39
Role of Ankaferd on bacterial translocation and inflammatory response in an experimental rat model of intestinal obstruction

ŞEN VELAT,ULUCA ÜNAL,GÜNEŞ ALİ,ECE AYDIN,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,KAPLAN İBRAHİM,GUL TURKCU
Yayın Yeri: Int J Clin Exp Med
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
40
Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin

OKUR MEHMET HANİFİ, ARSLAN MEHMET ŞERİF, AYDOĞDU BAHATTİN, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, ÖNEN ABDURRAHMAN, UYGUN İBRAHİM, ÇİĞDEM MURAT KEMAL, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: Tıp Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
41
Ectopic adrenal tissues at orchidopexy in children A case series

UYGUN İBRAHİM,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,OTÇU SELÇUK,FIRAT UYGUR
Yayın Yeri: Pediatric Urology Case Reports
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
42
Cocuk Cerrahisi Kliniginde Ultrasonografinin Yeri ve Onemi,

ARSLAN SERKAN,OKUR MEHMET HANİFİ,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN MEHMET ŞERİF,AYDOĞDU BAHATTİN,GUYA CEMİL
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
43
Hipospadias tedavisinde uygulanan cerrahi tekniklerin retrospektif karşılaştırılması

ZEYTUN HİKMET,YİĞİTER MURAT,SALMAN AHMET BEDİİ
Yayın Yeri: Dicle Medical Journal
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
44
Pre school children with hydatid lung disease

AYDIN YENER,DOSTBİL AYŞENUR,OĞUL HAYRİ,ZEYTUN HİKMET,EROĞLU ATİLLA
Yayın Yeri: Acta Chir Belg
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
45
Pre school children with hydatid lung disease

AYDIN YENER,DOSTBİL AYŞENUR,ARAZ ÖMER,OĞUL HAYRİ,ULAŞ ALİ BİLAL,ZEYTUN HİKMET,EROĞLU ATİLA
Yayın Yeri: ACTA CHIRURGICA BELGICA
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

49 Adet
1
17-hydroxylase deficiency and diabetes in a case with 46 XY female

YILDIRIM AHMET, ZEYTUN HİKMET, ALBAYRAK SERPİL, KARAOĞLAN MURAT, KESKİN MEHMET
Yayın Yeri: European Society for Paediatric Endocrinology 2021 MEETİNG Online (Annual Meeting ESPE)
İngilizce, 22.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
Laparoscopic Gastric Transposition in A Paiıent with Total Situs Inversus with Corrosive Burns

ZEYTUN HİKMET, UYGUN İBRAHİM, TEĞİN SERDEST, ÇAL SUAT, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: THE 10TH ESPES e-CONGRESS
FRANSA, STRASBOURG, İngilizce, 18.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
3
Epidermolizis büllozalı çocuklarda özofagus darlığının floroskopik balon dilasyonu; Tek adımda mı yoksa çok adımdamı

UYGUN İBRAHİM, ZEYTUN HİKMET, TEĞİN SERDEST, KARADUMAN EBRU, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 37.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ,STEPS 2019
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 15.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
4
Çocuklarda Koledok Kistleri Tek Merkez 10 Yıllık Deneyim

OKUR MEHMET HANİFİ, AYDOĞDU BAHATTİN, BASUGUY EROL, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, BAYRAM SALİH, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 37.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ,STEPS 2019
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 15.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
5
Komplet Üretra Kopmasında Erken Suprapubik Kateterizasyon

ZEYTUN HİKMET, TEĞİN SERDEST, ÇAL SUAT, BAYRAM SALİH
Yayın Yeri: 10.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Samsun
TÜRKİYE, SAMSUN, Türkçe, 16.05.2019

Ulusal  Özet bildiri
6
Ratlarda Safra Kanalı Ligasyonu Sonrası Obstrüktif Kolestaz Sırasında Oluşan Karaciğer Hasarı Üzerine Gallik Asid Etkisi

BASUGUY EROL, OKUR MEHMET HANİFİ, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, AYDOĞDU GÜLAY, EKİNCİ AYSUN
Yayın Yeri: EJONS V-INTERNATıONAL CONGRESS ON MATHEMATICS-ENGINEERING- NATURALMEDICAL SCIENCES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Çocuk Cerrahi Kliniğinde Floroskopinin Kullanımı:Klinik Deneyimimiz

ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA KONGRESİ
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Pediatrik Taş Hastalarında Üreterorenoskopi: Üçüncü Merkez Deneyimi

BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET
Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI GEVHER NESİBE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Üreteroselde tedavi yaklaşımı: Klinik deneyimimiz.

AYDOĞDU BAHATTİN,BAYRAM SALİH,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM,ÖNEN ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 03.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
10
Çocuklarda Mesane Taşı Cerrahisinde Hangi Yaklaşım Tercih Edilmeli ?

ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,UYGUN İBRAHİM,ÖNEN ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 03.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
11
Çocuklarda Pediatrik ve İnfant Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız

ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL
Yayın Yeri: 9.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 03.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
12
Stoma komplikasyonları 10 yıllık deneyim

BASUGUY EROL,OKUR MEHMET HANİFİ,ZEYTUN HİKMET,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN SERKAN,UYGUN İBRAHİM,ÇİĞDEM MURAT KEMAL,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 35. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi.
TÜRKİYE, EDİRNE, Türkçe, 25.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
13
Ratlarda Böbreğin iskemi reperfüzyon hasarına Cordycepinin Etkisi

AYDOĞDU BAHATTİN, OKUR MEHMET HANİFİ, BASUGUY EROL, ARSLAN SERKAN, ARSLAN MEHMET ŞERİF, ZEYTUN HİKMET, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 35.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 25.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
14
İki yaş altı çocuklarda üst üriner sistem taşlarına yaklaşım: Klinik deneyim.

AYDOĞDU BAHATTİN,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,AKDENİZ SEVİNÇ,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 8. Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 25.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
15
Çocuklarda Özefagus Kaçakları Yönetimi 29 Hastanın Analizi

BASUGUY EROL,ÇİMEN HASAN,ARSLAN SERKAN,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, GİRNE, Türkçe, 25.10.2016

Ulusal  Özet bildiri
16
Çocuklarda İncebarsak invaginasyonlarının yönetimi 24 vakanın analizi

ZEYTUN HİKMET,OKUR MEHMET HANİFİ,BASUGUY EROL,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Girne, Türkçe, 25.10.2016

Ulusal  Özet bildiri
17
USG Eşliğinde Ultramini PNL Olgusu Video Sunumu

ARSLAN MEHMET ŞERİF,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ÖNEN ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: 7.Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, GİRNE, Türkçe, 25.10.2016

Ulusal  Özet bildiri
18
Çocuklarda Koledok Kistleri

OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,BAYRAM SALİH,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.10.2016

Ulusal  Özet bildiri
19
İnfant Üriner Sistem Taş Hastalarında ESWL nin Etkinliği

BASUGUY EROL,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,ÖNEN ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: 7.Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi
TÜRKİYE, GİRNE, Türkçe, 25.10.2016

Ulusal  Özet bildiri
20
Nadir Bir İnguinal Herni:Sol Amyand Herni

ZEYTUN HİKMET, OKUR MEHMET HANİFİ, BASUGUY EROL, ARSLAN SERKAN, AYDOĞDU BAHATTİN, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 28.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
21
Nonpalpabl testiste tanı ve tedavide laparoskopi: Klinik sonuçlarımız.

AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ANTALYA
TÜRKİYE, Türkçe, 28.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
22
Dev izole böbrek kist hidatiğinde torasik trokar tekniği ile transumblikal izsiz cerrahi (Video Sunumu)

UYGUN İBRAHİM,ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,AYDOĞDU BAHATTİN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, DİYARBAKIR, Türkçe, 06.09.2015

Ulusal  Özet bildiri
23
PERIOPERATIVE MANAGEMENT AND OUTCOME OF URGENT APPENDECTOMY IN A PATIENT WITH SEVERE HEMOPHILIA

SÖKER MURAT,ZEYTUN HİKMET,SÖKER SEVDA,ŞAHİN CAHİT
Yayın Yeri: ISTH 2015 Congress,Kanada
İngilizce, 20.06.2015

Uluslararası  Poster
24
Nadir bir hematuri nedeni fibroepitelyal polip

ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OKUR MEHMET HANİFİ,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 17.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
25
Çocuklarda urakus kistli 8 olgunun analizi

OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,UYGUN İBRAHİM,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
26
Konjenital Hidrosefali Tedavisinde Alternatif Bir Yöntem Ventrikülovezikal Şant

BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN MEHMET ŞERİF
Yayın Yeri: 6.Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
27
Ciddi Bir Sünnet Komplikasyonu Üretral Tam Obstrüksiyon

ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 6.Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 06.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
28
İnguinal Dermoid Kist Rüptürün Kontrlateralde İnguinal Herni İle Ayrıcı Tanısı

ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ALABALIK ULAŞ,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 6.Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
29
Çocuklarda laparoskopik Morgagni herni onarımı

ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,AYDOĞDU BAHATTİN,BASUGUY EROL,OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
30
Çocuklarda kronik enflamatuar barsak hastalığı olgusu: Indetermine kolit

AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,OKUR MEHMET HANİFİ,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
31
Üreterovezikal darlık zemininde gelişen ürolitiazis olgusu: Video Sunumu

ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ÖNEN ABDURRAHMAN,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi,
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
32
Diafragma evantrasyonunda ekstrakorporal düğüm ile torakoskopik plikasyon

ARSLAN SERKAN,OKUR MEHMET HANİFİ,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
33
Çocukluk çağında kolesistektomi klinik deneyimlerimiz

ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN MEHMET ŞERİF,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
34
Çocuklarda laparoskopik nefroüreterektomi deneyimimiz

ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OKUR MEHMET HANİFİ,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ÖNEN ABDURRAHMAN,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
35
Çocuklarda pilonidal sinüs tedavisinde phenol uygulaması

ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN MEHMET ŞERİF,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
36
Çocuklarda orşiektomi uapılan hastalrın analizi

ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
37
Peditarik PNL Olgusu :Video Sunumu

ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ÖNEN ABDURRAHMAN,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi /Trabzon
TÜRKİYE, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
38
İnfant Renal Sistin Taşında Ultra mini PNL :Video Sunumu

ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi / Trabzon
TÜRKİYE, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
39
Renal Taşlarda PNL:Dicle Üniversitesi Deneyinleri

ARSLAN MEHMET ŞERİF,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN SERKAN,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi/ Trabzon
TÜRKİYE, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
40
Yenidoğanda otoampute over kistine yaklaşım: Olgu Sunumu

ARSLAN SERKAN,BASUGUY EROL,ZEYTUN HİKMET,ARSLAN MEHMET ŞERİF,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
41
Çocuklarda künt travma sonrası adrenal bez yaralanmaları: Klinik Deneyim

AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,GÖYA CEMİL,BASUGUY EROL,UYGUN İBRAHİM,ÇİĞDEM MURAT KEMAL,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
42
Nadir bir akut batın sebebi: Rapunzel Sendromu

ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET ŞERİF,AYDOĞDU BAHATTİN,OKUR MEHMET HANİFİ,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 32. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 17.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
43
7 yaşındaki bir hastada mini infant PNL vakası

ARSLAN MEHMET ŞERİF,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HİKMET,BASUGUY EROL,ÖNEN ABDURRAHMAN,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 16.04.2014

Ulusal  Özet bildiri
44
Çocuklarda Mini PNL Dicle Üniversitesi Deneyimleri.

ARSLAN MEHMET ŞERİF, OKUR MEHMET HANİFİ, AYDOĞDU BAHATTİN, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, ÖNEN ABDURRAHMAN, UYGUN İBRAHİM, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 5.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 16.04.2014

Ulusal  Özet bildiri
45
Distal tip hipospadias onarımı sonuçlarımız

BASUGUY EROL,ARSLAN MEHMET ŞERİF,ARSLAN SERKAN,OKUR MEHMET HANİFİ,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN HİKMET,ÖNEN ABDURRAHMAN,UYGUN İBRAHİM,OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi.
TÜRKİYE, Türkçe, 16.04.2014

Ulusal  Özet bildiri
46
Şiddetli Renal Travmalı Çocuklara Yaklaşım

OKUR MEHMET HANİFİ, AYDOĞDU BAHATTİN, ARSLAN MEHMET ŞERİF, ARSLAN SERKAN, ZEYTUN HİKMET, BASUGUY EROL, UYGUN İBRAHİM, ÇİĞDEM MURAT KEMAL, ÖNEN ABDURRAHMAN, OTCU SELÇUK
Yayın Yeri: 5.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 16.04.2014

Ulusal  Özet bildiri
47
Hızlı Büyüyen Dev Over Kisti: Seröz Kistadenom

ORAL AKGÜN,YİĞİTER MURAT,ZEYTUN HİKMET,YALÇIN ONUR,Dikmen Tuba,SALMAN AHMET BEDİİ
Yayın Yeri: 29. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 16.05.2011

Ulusal  Özet bildiri
48
İntestinal atrezilerde oniki yıllık deneyim

DİKMEN TUBA, YİĞİTER MURAT, ORAL AKGÜN, FIRINCI BİNALİ, ZEYTUN HİKMET, YALÇIN ONUR, SALMAN AHMET BEDİİ
Yayın Yeri: 29. Çocuk Cerrahisi Kongresi, EPSA, PEDURO- İstanbul
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 16.05.2011

Ulusal  Özet bildiri
49
Özofagus Atrezisi Tek Merkez Deneyimi

YİĞİTER MURAT, ORAL AKGÜN, DİKMEN TUBA, FIRINCI BİNALİ, ZEYTUN HİKMET, YALÇIN ONUR, SALMAN AHMET BEDİİ
Yayın Yeri: 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 22.09.2010

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
Carvacrol un Böbreğin iskemi reperfüzyon Hasarında koruyucu etkisinin araştırılması

Rat Modeli üzerinde Carvacrol un Böbreğin iskemi reperfüzyon Hasarında koruyucu etkisinin araştırılması
13.05.2014 - 21.12.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Çocuklarda Laparoskopik Cerrahide 3D Görüntülemenin Eğitim Üzerine Olan Etkinliği


07.11.2014 - 13.09.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Çocuk Cerrahisinde klinisyen trafından pyapılan ultrasonografinin eğitim ve öğretime olan katkısının İncelenmesi

Çocuk Cerrahisinde klinisyen trafından pyapılan ultrasonografinin eğitim ve öğretime olan katkısının İncelenmesi
02.11.2018 - 24.07.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ

İDARİ GÖREV (BAŞHEKİMLİK)
BAŞHEKİM,

2013 - 2013
2
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

OPERATÖR DOKTOR
Mecburi Hizmet Opertör Doktor,

2011 - 2013

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 NÖROBLASTOMA Türkçe 1
2 2013-2014 Cocuk Cerrahisinde Anamnez ve Fizik Muayene Türkçe 1
3 2016-2017 NÖROBLASTOMA Türkçe 1
4 2015-2016 MALROTASYON VE FİKSASYON ANOMALİLERİ Türkçe 1
5 2016-2017 MALROTASYON VE FİKSASYON ANOMALİLERİ Türkçe 1
6 2014-2015 Infantil Hipertrofik Pilor Stenozu Türkçe 1
7 2014-2015 Pankreas ve safra Yolu Kistleri Türkçe 1
8 2013-2014 Cocuk Urolojisinde Anamnez ve Fizik Muayene Türkçe 1
9 2013-2014 Noroblastoma ve Wilms Tm Türkçe 1
10 2013-2014 Pankreas ve safra Yolu Kistleri Türkçe 1
11 2013-2014 Total Parenteral ve Enteral Beslenme Türkçe 1
12 2015-2016 Infantil Hipertrofik Pilor Stenozu Türkçe 1
13 2015-2016 Karin Duvari ve Gobek Anomalileri Türkçe 1
14 2015-2016 Noroblastoma Türkçe 1
15 2015-2016 Cocuklarda Damaryolu Türkçe 1
16 2015-2016 Inguinoskrotal Bolge Muayesi Türkçe 1
17 2013-2014 Cift Sistem, Ektopik Ureter, Ureterosel Türkçe 1
18 2017-2018 GIS Kanamalari Türkçe 1
19 2016-2017 Noroblastoma Türkçe 1
20 2016-2017 Cocuklarda Damaryolu Türkçe 1
21 2016-2017 Inguinoskrotal Bolge Muayesi Türkçe 1
22 2016-2017 Infantil Hipertrofik Pilor Stenozu Türkçe 1
23 2016-2017 Karin Duvari ve Gobek Anomalileri Türkçe 1
24 2018-2019 Infantil Hipertrofik Pilor Stenozu Türkçe 1
25 2019-2020 İntestinal Atreziler ve Anorektal Malformasyonlar Türkçe 1
26 2019-2020 Üriner Sistemin Kongenital Anomalileri Türkçe 1
27 2018-2019 GIS Kanamalari Türkçe 1
28 2018-2019 Karin Duvarı Defektleri ve Malrotasyon Türkçe 1
29 2018-2019 Noroblastoma Türkçe 1
30 2019-2020 Gastroözefagial Reflü Türkçe 1
31 2017-2018 Infantil Hipertrofik Pilor Stenozu Türkçe 1
32 2019-2020 Kostik Madde Alim Kazalari Türkçe 1
33 2020-2021 Çocuklarda Gastrointestinal Sistem Kanamaları Türkçe 1
34 2020-2021 Hirschsprung Hastalığı Türkçe 1
35 2020-2021 Çocuklarda Gastroözefagial Reflü Hastalığı Türkçe 1
36 2020-2021 Kongenital Diafragma Hernileri Türkçe 1
37 2020-2021 Çocuklarda Gastrointestinal Sistem Obtrüksiyonları (İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu, İntestinal Atreziler, Anorektal Malformasyonlar) Türkçe 1
38 2020-2021 Çocuklarda Üriner Sistem Patolojileri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1
39 2013-2014 Cocuk Cerrahisinde Antibiyotik Kullanimi Türkçe 1
40 2013-2014 Cocuk Cerrahisine Bakis Acisi ve Ameliyat Zamanlamasi Türkçe 1
41 2014-2015 Cocuk Cerrahisinde Antibiyotik Kullanımı Türkçe 1
42 2014-2015 Noroblastoma Türkçe 1
43 2014-2015 Cocuklarda Damaryolu Türkçe 1
44 2014-2015 Inguinoskrotal Bolge Muayesi Türkçe 1
45 2017-2018 Noroblastoma Türkçe 1
46 2017-2018 Karin Duvari Defektleri ve Malrotasyon Türkçe 1
47 2019-2020 Çocuklarda GIS Kanamaları Türkçe 1
48 2019-2020 Gastroozefagial Reflu Hastalığı Türkçe 1
49 2019-2020 Hirschsprung Hastaligi Türkçe 1
50 2019-2020 Kongenital Diafragma Hernileri Türkçe 1
51 2019-2020 Çocuklarda Üriner Sistem Patolojileri Türkçe 1
52 2019-2020 Intestinal Obstruksiyonlar ve Anorektal Malformasyonlar Türkçe 1
53 2020-2021 Intestinal Obstruksiyonlar ve Anorektal Malformasyonlar Türkçe 1
54 2020-2021 Kongenital Diafragma Hernileri Türkçe 1
55 2020-2021 Çocuklarda GIS Kanamalari Türkçe 1
56 2020-2021 Cocuklarda Uriner Sistem Patolojileri Türkçe 1
57 2020-2021 Hirschsprung Hastaligi Türkçe 1
58 2020-2021 Gastroozefagial Reflu Hastaligi Türkçe 1
59 2021-2022 Çocuklarda GIS Kanamalari Türkçe 1
60 2021-2022 Gastroozefagial Reflu Hastaligi Türkçe 1
61 2021-2022 Intestinal Obstruksiyonlar ve Anorektal Malformasyonlar Türkçe 1
62 2021-2022 Kongenital Diafragma Hernileri Türkçe 1
63 2021-2022 Cocuklarda Uriner Sistem Patolojileri Türkçe 1
64 2021-2022 Hirschsprung Hastaligi Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Deneysel tıkanma sarılığı oluşturulan sıçanlarda maresin-1'in karaciğer hasarı üzerinde koruyucu etkilerinin araştırılması AHMET DEMEZ TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Cinsiyet gelişim kusurları nedeniyle opere edilen hastaların uzun dönem takip sonuçları ABDULKADİR TEKİN TezMerkezi 2022

Araştırmalar

5 Adet
1
Toraks Cerrahi Kursu

Toraksın Cerrahi Hastalıkları, Pnomototak Toraks Duvarı Defektleri,Bronkoskopi
25.Çocuk Cerrahi Kong.İzmir,   Ulusal  Kurs

2
SSPS& İstatistik Kursu

SSPS Kullanımı , Parametrik ve Nonparametrik Testler
DÜSEM / Diyarbakır,   Ulusal  Kurs

3
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Eitik kurallar,Deney Modelleri, Deney Hayvan Çeşitleri ve Özellikleri,Kan alma ve Ötenazi
Dicle Ünv. Diyarbakır, DİYARBAKIR   Ulusal  Sertifika

4
Mini-Mikro PNL kursu

Çocuklarda perkütan nefrolitotomi işleminin mikro ve mini sheat ile uygulanması
Dicle Ünv. Diyarbakır,   Ulusal  Kurs

5
Çocuklarda Ürodinami Kursu

Üroflwmetri,Ürodinami temel kavramlar ve Yorumlama
Peduro Org. Diyarbakır,   Ulusal  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
Pediatrik Üroloji Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018