Prof.Dr. ERGÜN HAMZADAYI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   hamzadayi@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Türkçe Eğitimi Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-820-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
PISA VE OKUMA KÜLTÜRÜ

Yayın Yeri: NOBEL YAYINCILIK
ISBN: 978-625-417-290-8, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Dil Bilgisi Öğretimi

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 9786257228091, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Dinleme ve Eğitimi

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-608-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Konuşma ve Eğitimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-037-050-8, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Yazma ve Eğitimi

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-264-3, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Yazma ve Eğitimi

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-264-3, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Multidisciplinary Perspectives on Education

Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing
ISBN: ISBN (10): 1-4438-6009-3, ISBN (13): 978-1-4438-6009-3, İNGİLTERE, Cambridge, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
The Science And Education At The Beginning of The 21st Century In Turkey

Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press
ISBN: 978-954-07-3514-6, BULGARİSTAN, Sofya, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

25 Adet
1
Aytül Akal'ın Yapıtlarının Çocuk Yazınının Temel İlkeleri Açısından İncelenmesi

ASLAN Mehmet Selim, HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (ÇEDAR)
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index ResearchBib, ASOS
2
The Effect of Teaching Speaking Strategies on Speaking Performance and Speaking Anxiety

UYAR SEÇİL SİMGE, HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Okuma Çemberinin Okumanın Duyuşsal Nitelikleri Üzerindeki Etkisi

Şahan Seçil, HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ROAD
4
An Evaluation of Factors Affecting Reading Comprehension

HAMZADAYI ERGÜN, BATMAZ ÖZLEM
Yayın Yeri: Ege Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Bilgilendirici Metin Yazma Başarımını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Önerisi

Dölek Onur, HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DOAJ, DRJI
6
Ortaokul Öğrencilerinin Özetleme Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

HAMZADAYI ERGÜN, DEMİR BÜŞRA
Yayın Yeri: International Journal of Philology Bengü
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CiteFactor Academic Scientific Journals
7
Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Yazma Başarısı, Tutumu ve Kaygısı Üzerindeki Etkisi

Elçi Zeynal Abidin, HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: IJLA
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
8
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgi Düzeyleri

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Konuşma Kaygı Düzeyi ile Konuşma Başarımı Arasındaki İlişki

Gölpınar Şaziye,HAMZADAYI ERGÜN,BAYAT NİHAT
Yayın Yeri: Journal of Language Education and Research
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA
10
Comparison of Writing Skills of Students of Different Socioeconomic Status

Dölek Onur,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİC
11
Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesinde Türkçe Öğretmenlerinin Yaklaşımları

HAMZADAYI ERGÜN,DÖLEK ONUR
Yayın Yeri: Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, Google scolar
12
Akran Etkileşimine Dayalı Yazma Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerindeki Etkisi

DÖLEK Onur,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
13
Yabancılara Türkçe Öğretiminde C1 Düzeyinde Yazılı Akran Geribildirimlerine İlişkin Görünümler

HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks
ALMANYA, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, EBSCO
14
The Effect of Progressive Sentence Development Activities on 5th Graders Description Skills

HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Education
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H.W.Wilson) Database Covarage List, Journal Indexed in Eri
15
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisi Öz Yeterlik Algıları ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki

HAMZADAYI ERGÜN,BÜYÜKİKİZ KADİR KAAN
Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Asos Index
16
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Sözel Düzeltme Geribildirimleri Öğretmen ve Öğrenci Yeğleyişleri

ÇETİNKAYA GÖKHAN,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Education Research Index Family
17
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bağlamlaştırma Stratejisinin Sözcük Öğrenimine Etkisi

HAMZADAYI ERGÜN,BAYAT NİHAT
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ
18
Sesbirimsel Metin Diktesi Uygulamalarının A2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerindeki Etkisi

ÇETİNKAYA GÖKHAN,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ
19
Halikarnas Balıkçısı nın Çocuklara Uyarlanan Yapıtlarındaki İletilere Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi

HAMZADAYI ERGÜN,ÇETİNKAYA GÖKHAN,BAYAT NİHAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ
20
Gülen Ada Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi

BAYAT NİHAT,HAMZADAYI ERGÜN,ÇETİNKAYA GÖKHAN,ÜLPER HAKAN
Yayın Yeri: Tarih Okulu Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Asos
21
Çocuk Okurların Bilişsel Duyuşsal ve Toplumsal Gelişimlerindeki İşlevleri Açısından Aytül Akal da Mizah Öğesinin Kullanımı

HAMZADAYI ERGÜN,ÇETİNKAYA GÖKHAN
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Education Research Index Family
22
Dikte Uygulamalarının 5 Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama Becerilerine Etkisi

HAMZADAYI ERGÜN,ÇETİNKAYA GÖKHAN
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
23
Yazılı Anlatımı Düzenlemede Akran Dönütleri Dönüt Türleri Öğrenci Algıları

HAMZADAYI ERGÜN,ÇETİNKAYA GÖKHAN
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
24
Bütünleştirilmiş Öğrenme Öğretme Yaklaşımının Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi

HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Ebsco
25
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının Anadili Öğretimi Açısından İşlevselliği

HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim

Bildiriler

8 Adet
1
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Başarımları İle Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki

HAMZADAYI ERGÜN,HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: V. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
YUNANİSTAN, Atina, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Üstbilişsel okuma stratejileri kullanım düzeyi ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki

HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara Üniversitesi
Ankara, Türkçe, 04.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Konuşma Kaygı Düzeyi İle Konuşma Başarımı Arasındaki İlişki

Gölpınar Şaziye,HAMZADAYI ERGÜN,BAYAT NİHAT
Yayın Yeri: Uluslararası Farkındalık Konferansı
POLONYA, Krakow, Türkçe, 16.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Bağlayıcı Kullanım Düzeyleri

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 12.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesinde Türkçe Öğretmenlerinin Yaklaşımları

HAMZADAYI ERGÜN,DÖLEK Onur
Yayın Yeri: 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
Türkçe, 06.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
6
Kılavuzlanmış Öz-Düzenlemenin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Yanlışlarına Yönelik Farkındalıkları Üzerindeki Rolü

HASIRCI SEVİL,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: III. International Eurasian Educational Research Congress
Türkçe, 01.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
7
Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

ÇETİNKAYA GÖKHAN,HAMZADAYI ERGÜN
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 05.07.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Aytül Akal da İlişkisel Kimlikler ve Aile İçi İletişim Oğlum Nerdesin Kızım Nerdesin

HAMZADAYI ERGÜN,ÇETİNKAYA GÖKHAN
Yayın Yeri: 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 05.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
OKUMA ÇEMBERİNİN OKUMANIN DUYUŞSAL NİTELİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Okuduğunu anlama sürecinin geliştirilmesi ve etkili hale getirilmesi, ancak okumaya yönelik olumlu tutumların oluşturulmasına ve bu süreçte nasıl daha başarılı olunacağının bilinmesine bağlıdır. Bu nedenle okuduğunu anlama çalışmalarına ve okumaya yö
11.02.2022 - 10.10.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN

2000 - 2004

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 ANA DİLİ EĞİTİMİ VE ÖĞRENME KURAMLARI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ Türkçe 4
2 2014-2015 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ Türkçe 4
3 2014-2015 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2
4 2015-2016 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ Türkçe 4
5 2011-2012 ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ Türkçe 4
6 2016-2017 ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ Türkçe 4
7 2015-2016 ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ Türkçe 4
8 2015-2016 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2
9 2016-2017 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2
10 2016-2017 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ Türkçe 1
11 2016-2017 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ İNCELEMELERİ Türkçe 3
12 2015-2016 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ İNCELEMELERİ Türkçe 3
13 2015-2016 ANA DİLİ EĞİTİMİ VE ÖĞRENME KURAMLARI Türkçe 3
14 2011-2012 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2
15 2011-2012 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ Türkçe 4
16 2012-2013 ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ Türkçe 4
17 2012-2013 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2
18 2012-2013 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ Türkçe 4
19 2013-2014 ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ Türkçe 4
20 2013-2014 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2
21 2013-2014 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Öz Değerlendirmenin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Konuşma Başarımı ve Konuşmalarının Duyuşsal Nitelikleri Üzerindeki Etkisi ZEYNAL ABİDİN ELÇİ TezMerkezi 2024
2 Devam Ediyor Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısını Etkileyen Etmenlere Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli ÖZLEM BATMAZ TezMerkezi 2023
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı YALVAÇ URAL'IN YAPITLARININ ÇOCUK YAZINININ TEMEL İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ HANDAN KORKMAZ TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı CEMİL KAVUKÇU'NUN YAPITLARININ ÇOCUK YAZINININ TEMEL İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BÜŞRA YÜCE TezMerkezi 2024
3 Tamamlandı İsmail Bilgin'e Ait Eserlerin Hikâye Haritası Yöntemine Göre İncelenmesi FATİH GÜNDOĞAN TezMerkezi 2024
4 Tamamlandı Aytül Akal'ın yapıtlarının çocuk yazınının temel ilkeleri açısından incelenmesi MEHMET SELİM ASLAN TezMerkezi 2023
5 Devam Ediyor EROL BÜYÜKMERİÇ'İN ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ MEHMET AVCI TezMerkezi 2023
6 Tamamlandı Konuşma stratejilerinin öğretiminin konuşma başarımına ve konuşmanın duyuşsal niteliklerine etkisi SEÇİL SİMGE UYAR TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı Okuma çemberinin okumanın duyuşsal nitelikleri üzerindeki etkisi SEÇİL ŞAHAN TezMerkezi 2022
8 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin özetleme öz yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi BÜŞRA DEMİR TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı Farklı öğrenim düzeylerindeki öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi YUNUS AKKUŞ TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Video destekli özdeğerlendirme etkinliklerinin öğrencilerin hazırlıklı konuşma becerisine etkisi CANAN NURİYE YILMAZ TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Yansıtıcı düşünmeye dayalı yazma etkinliklerinin 8.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri, yazma tutumları ve yazma kaygıları üzerindeki etkisi ZEYNAL ABİDİN ELÇİ TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı Nur İçözü'nün yapıtlarının çocuk yazınının temel ilkelerine göre incelenmesi DEMET ALBAYRAM TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı Akran etkileşimine dayalı yazma etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi ONUR DÖLEK TezMerkezi 2016