Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ALGÜL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   algul@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

23 Adet
1
El-Hiyel ve Mevkifu’l-İmam İbn Kayyim el-Cevziyye Minhâ fî Kitabihi İ‘lâmu’l-Muvakki‘în ‘an Rabbi’l-‘Alemîn

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-31-2, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
2
İhtilâfu’l-Kırâati’l-Kur’âniyyeti ve Eseruhâ fî’l-İhtilafi’l-Fıkhî“el-Haccu ve’l-‘Umretu Ünmuzecen”

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-52-7, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
3
Tahkîku Ârâi’l-Hanefiyyeti’l-Vârideti fî Kitâbi “Bidâyetu’l-Müctehid ve Nihâyetu’l-Muktasıd” Kısmı’l-Ahvâli’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İLAHİYÂT
ISBN: 978-625-7992-58-9, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
4
İlahiyat Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-618-1, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
İ’ânetu’t-Talib ’Âlâ Mukâranetü’l-Mezâhib

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 786052226452, TÜRKİYE, Diyarbakır

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
6
İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-7852-75-5, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
7
Vehbe Zuhayli ve İhtiyaratuhü’l-Usûliyye Fi Kitabihi Usûli’l-Fıkhı’l-İslami

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80670-7-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
8
İslam Hukuku I

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-69-2, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Fıkıh Usulü I-II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-75-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
El-Fakih’ul-Müfessiru’l-Kaid Esed b. Furat

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80281-7-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
11
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
12
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
13
MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ HAYATI ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-975-473-895-7 (Tk), 978-975-473-896-4, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
İlahiyat Alanında Araştırma Makaleleri

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7958-42-4, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
15
İslam Hukuku ı

Yayın Yeri: lisans yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-69-2, TÜRKİYE, istanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
el-Hulasatu’l-Fıkhiyye fî’l-Ahvali’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 978-625-7992-05-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
17
Fıkıh Usulü I - II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-75-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
18
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-807-0, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
19
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-808-7, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
20
Türkiye İslam Hukukçuları Hayatları ve Eserleri

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-288-548-2, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
21
İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın İslam Hukuk Bilimindeki Yeri ve Önemi

Yayın Yeri: Çıra Akademi
ISBN: 978-605-9477-58-1, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Mezhepleri İle İmamiyye’nin Aile Hukuku’nda İttifak ve İhtilaf Ettikleri Konular

Yayın Yeri: Seyda Yayınları
ISBN: 978-605-9727-55-6, TÜRKİYE, Diyarbakır

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
Nefâisu’l-İzz Bin Abdüsselâm

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 9786059727839, TÜRKİYE, Diyarbakır

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Arapça

Makaleler

14 Adet
1
TÜRK MEDENİ KANUNUYLA MUKAYESELİ OLARAK İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞANMANIN EŞLER YÖNÜNDEN SONUÇLARI

ALGÜL ADNAN,ŞAHİN Merve
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearcBible (Academic R
2
KUR’AN’I KERİM’DE VE SÜNNETTE AİLE HAYATI

ALGÜL ADNAN,KAYA YILMAZ Esma
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, GeneralImapctFac
3
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HIRSIZLIĞIN ŞER’Î HÜKMÜ

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Türk Eğitim İndeks
4
İSLAM HUKUKUNA GÖRE ZİMMİLER VE HUKUKİ UYGULAMLARI (1627 TARİHLİ HARPUT ŞER’İYYE SİCİLİ ÖRNEĞİ

ALGÜL ADNAN,YILDIZ Eyyüp
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
5
THE IMPACT OF THE CHANGE IN THE VALUE OF THE PAPER CURRENCY IN DEBT

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
6
El-Bitcoin Mahiyetühü Hükmü’t-Teamüli Bihi Şeran

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Hükmü’l-Müteşabihati Beyne’l-Emsi ve’l-Yevmi

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
ZAKAT OF SHARES IN ISLAMIK JURISPRUDENCE

ALGÜL ADNAN,RIFAİ AHMED
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
9
Eseru’l-’Alakati Beyne’z-Zevceyn Ala Terbiyeti’l-Evlâdi

ALGÜL ADNAN,NAJIMALDIN Hezha
Yayın Yeri: RESSJOURNAL, Route Education and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
10
el-’Umretu ve Akvâlu’l-Ulemâi fî Tekrariha

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
11
Fıkhî Mezhepler ve Hüküm İstinbatında Dayandıkları Deliller Ehl-i Sünnet-İmamiyye Karşılaştırması

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: RESEARCHER: Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The German National Library, Sobiad, Google Scholar, Scientific Indexing Service
12
İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN MASLAHAT ANLAYIŞI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
13
KAVÂİD İLMİ VE İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN KAVÂİD İLMİNE ETKİSİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

3 Adet
1
İslam Hukukuna İtidal Eksenli Bir Yaklaşım

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS)
FRANSA, PARİS, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
ADALET VE İSLAM HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - III- INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III
FRANSA, Paris, Türkçe, 15.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
KİTABU USULİ’L-FIKIH BAĞLAMINDA MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ’NİN FIKIH USULÜ İLMİNDEKİ YERİ VE DİĞER USUL ESERLERİYLE MUKAYESESİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Uluslararası Molla Halil es-Siirdî Sempozyumu
TÜRKİYE, siirt, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

7 Adet
1
Fıkhu’l-İhtisâs (3)

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

2
NAHİV İLMİNDE VÂDIH TÜRÜ ESERLER VE EZ-ZÜBEYDÎ’NİN KİTÂBÜ’L VÂDIH ADLI ESERİ

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyât
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

3
Ru’ya Havle Kadâyâ’n-nakdi fî’l-Edebi’l-Arabiyyi’l-Kadîm Dirâse Tahlîliyye

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

4
Usûlü’l-Fıkıh li’n-Nâşie

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

5
Fıkhu’l-Hayat

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

6
Ez-Zekâ ve Tenmiyetu’l-Kudurati’l-Akliyye Fi’l-İslam

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

7
el-Mukaddimatu’l-Fıkhiyye

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
2 2019-2020 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
3 2018-2019 TİB632 Karşılaştırmalı İslam İbadetler Hukuku I Türkçe 3
4 2018-2019 TİB651 İslam Hukuk Usulü I Türkçe 3
5 2018-2019 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
6 2018-2019 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
7 2017-2018 TİB642 İslam Ceza Hukuku Türkçe 3
8 2017-2018 TİB640 İslam Hukuku Furü Kuralları ve Usulü Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TİB589 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
2 2019-2020 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
3 2019-2020 TİB520 İslam Hukuku Metodolojisi II Türkçe 3
4 2018-2019 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
5 2018-2019 TİB587 Klasik Fıkıh Metinleri Türkçe 3
6 2018-2019 TİB559 İslam Hukuk Metodolojisi II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
2 2012-2013 İLH001 Arapça yazılı Anlatım Türkçe 8
3 2012-2013 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
4 2011-2012 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
5 2011-2012 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
6 2011-2012 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
7 2019-2020 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
8 2019-2020 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
9 2019-2020 İLF 422 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
10 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
11 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
12 2018-2019 İLF303 İSLAM HUKUKU I Türkçe 16
13 2018-2019 İLF104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
14 2018-2019 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
15 2017-2018 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 24
16 2017-2018 İLF304 İslam Hukuku II Türkçe 12
17 2017-2018 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
18 2016-2017 İLH 303 İslam Hukuk I Türkçe 20
19 2016-2017 İLA 203 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 12
20 2016-2017 İLH 304 İslam Hukuku II Türkçe 20
21 2016-2017 İLH 420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 8
22 2016-2017 İLHDK 012 İslam Hukuku Türkçe 2
23 2015-2016 İLH001 Arapça Dilbilgisi Türkçe 12
24 2015-2016 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
25 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
26 2015-2016 İLHDK007 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 2
27 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
28 2015-2016 İLA104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
29 2015-2016 İLH420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
30 2014-2015 İLH110 İslam İbadet Esasları Türkçe 4
31 2014-2015 İLH210 İslam Hukuk Usulü Türkçe 9
32 2014-2015 İLH304 İslam Hukuku II Türkçe 8
33 2014-2015 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 6
34 2013-2014 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
35 2013-2014 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
36 2013-2014 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
37 2013-2014 İLH001 Kuran Arapçası Türkçe 4
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İLF001 Yazılı Anlatım Türkçe 4
2 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
3 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
4 2018-2019 ARAPÇA GRAMER Türkçe 6
5 2017-2018 Arapça Gramer Türkçe 6

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Osmanlı Ceza Kanunname-i Hümayunu (1858) esaslarıyla Irak Ceza Kanunundaki (1969) genel ilkelerin hanefi mezhebine göre mukayeseli tetkiki KANAAN MAHDI YAQOOB YAQOOB 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor MÜTEKADDİMÛN VE MÜTEAHHİRÛN DÖNEMİ MÜFESSİRLERİNİN ORTAYA KOYDUKLARI TEFSİR KURALLARININ MUKAYESESİ -Taberî ve Âlûsî Örneği- MOUSTAPHA SOUMAHORO 2020
2 Tamamlandı Osmanlı hukuk-i aile kararnamesinin fıkhi mezhepler bağlamında değerlendirilmesi MURAT ERDOĞAN 2019
3 Tamamlandı -Aile Hukuku çerçevesinde- Zühaylî'nin "El-Fıkhü'l İslâmî ve Edilletüh" adlı eserinde Hanefî-Şafiî mezheplerinin mukayesesi ve tercihi SABRİ ERÇEK 2019