Doç.Dr. RECEP KAHRAMANOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   kahramanoglu@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
Etkili Öğretim Stratejileri

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-625-7228-12-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
ÖĞRETIM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖĞRETMEN REHBER KİTABI

Yayın Yeri: MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ISBN: 978-975-11-6470-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
ÖĞRETIM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖĞRETMEN REHBER KİTABI

Yayın Yeri: MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ISBN: 978-975-11-6470-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (Teoriden Uygulamaya)

Yayın Yeri: Vizetek Yayıncılık
ISBN: 978-625-8499-50-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
K12 ULUSAL BECERİ ORTAK REFERANS ÇERÇEVESİ

Yayın Yeri: MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ISBN: 978-975-11-6484-1, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
YENİ ARAŞTIRMALARLA EĞİTİME FARKLI BAKIŞ

Yayın Yeri: İksad publishing house
ISBN: 978-625-6380-34-9, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (Teoriden Uygulamaya)

Yayın Yeri: Vizetek Yayıncılık
ISBN: 978-625-8499-50-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
EĞİTİME TARİHSEL, TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-625-8061-32-1, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
EĞİTİME TARİHSEL, TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-625-8061-32-1, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-625-7582-92-6, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Karakter ve Değerler Eğitimi

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-605-241-993-9, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
KÜRESELLEŞME TEKNOLOJİKYENİLİKLER VE EĞİTİMARAŞTIRMALARI

Yayın Yeri: iksad publishing house
ISBN: 978-605-7923-90-5, 2018

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
13
KÜRESELLEŞME TEKNOLOJİKYENİLİKLER VE EĞİTİMARAŞTIRMALARI

Yayın Yeri: iksad publishing house
ISBN: 978-605-7923-90-5, 2018

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

31 Adet
1
An Overview of Computational Thinking

YOKUŞ ERHAN, KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Anemon Mus Alparslan Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Investigation the Relationship between Online Homework, Academic Success and Self-Regulation

KAHRAMANOĞLU RECEP, DURSUN BÜŞRA
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
3
Öğretmenlerin Program Okuryazarlık Düzeyleri, Program Yönelimleri ve Programa Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YILMAZ GÖKHAN, KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services Index Copernicus CiteFactor Idealonline Asos İndex
4
Eğitimde veli katılımına yönelik çalışmaların incelenmesi.

ArtanYücetaş Gözde,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türkçe, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Sınıf İçi Öğretmen Liderlik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAHRAMANOĞLU RECEP,Eriş Ahmet
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services, OAJI, DRJI ve ASOS Index
6
Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Hedeflediği İnsan Karakterlerinin Analizi

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT,POLAT ÜMİT
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Identifying the Target Needs of Preparatory Classes for UndergraduatePrograms in Foreign Languages: A Case Study of the Engineering Departments

KAHRAMANOĞLU RECEP, Aslan Emre, YILMAZ İSLİM DERYA, ODABAŞ CEYLA, Tekerek Süleyman, OFLAZ ÖKKEŞ
Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİC
8
Öğretmenlerin Öğretim Programı Okuryazarlığına Yönelik Yeterlik Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Halı Desinatörlüğü Dalı Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi: Dacum Tekniği

KAHRAMANOĞLU RECEP,Al Meliha
Yayın Yeri: Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Hacı Bektaş Veli Felsefesinin Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,Şahin Fulya
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Beceri Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,TUTSOY Tayyar
Yayın Yeri: Anadolu Türk Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
The Effect of the EBA (Educational Informatics Network) Coding Module’xxs Use on Secondary School Students’xx Self-efficacy Beliefs on Programming and Student Opinions on the Module

KAHRAMANOĞLU RECEP,Balaman Fatih,Gül Şahutoğlu Nalan
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
13
Analysis of Changes in the Affective Characteristics and Communicational Skills of Prospective Teachers: Longitudinal Study

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
14
İlkokul İngilizce Dersinde Ters Yüz Sınıf (Flipped Classroom) Modeli Uygulamasının Değerlendirilmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,şenel mustafa
Yayın Yeri: Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının ve Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,Özbakış Gönül
Yayın Yeri: Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
16
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAHRAMANOĞLU RECEP,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,VURAL S,ŞİRAZ F
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Okul Temelli Program Geliştirme

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçimi: mülakat model önerisi

KAHRAMANOĞLU RECEP,ÖZER BAYRAM,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Electronic Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri veMatematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,deniz tuba
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Programa Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin Analizi

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT,TURAN ÖZPOLAT ESEN
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Determination of Admittance Standards for Teacher Training Institutions A Delphi Study

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: TED EĞİTİM VE BİLİM
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
22
TEACHER VIEWS ON SCHOOL BASED CURRICULUM DEVELOPMENTAPPROACH AN ANALYSIS OF APPLICABILITY IN TURKEY

BAY ERDAL,VURAL ÖMER FARUK,KAHRAMANOĞLU RECEP,Aydın Aşk Zeynep
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
İlkokula Yeni Başlayan 60 66 Ay Grubu Öğrencilerin Okula Hazır Oluşları Üzerine İnceleme

KAHRAMANOĞLU RECEP,TİRYAKİ ESRA NUR,Canpolat Murat
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
A Study on Possible Assessment Methods for Admission Standards for Teacher Education Institutions

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
25
An Investigation of Teachers Beliefs about Learning

BAY ERDAL,İLHAN MUSTAFA,AYDIN AŞK Zeynep,KİNAY İSMAİL,YİĞİT Celal,KAHRAMANOĞLU RECEP,ÖZYURT MELİKE
Yayın Yeri: Croatian Journal of Education
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
26
Assessment Of The Relationship Between The Engagement İn Leisure Time And Academic Motivation Among The Students Of Faculty Of Education

SARI İHSAN,ÇETİN MEHMET ÇAĞRI,KAYA ERDİ,GÜLLE MAHMUT,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi

KAHRAMANOĞLU RECEP,AY YUSUF
Yayın Yeri: International Journal Of Turkish Literature Culture Education
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
28
Assessment of Professional Teaching Knowledge Courses Taught at Faculties of Education According to Teachers’ Opinions

ÖZER BAYRAM,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Mevlana International Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
29
Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

BAY ERDAL,İLHAN MUSTAFA,AYDIN AŞK Zeynep,KİNAY İSMAİL,ÖZYURT MELİKE,KAHRAMANOĞLU RECEP,YİĞİT Celal
Yayın Yeri: İnternational Journal of Human Sciences
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Michigan State University MSU Libraries, EBSCO Host, Index Copernicus Inte
30
Anadolu Öğretmen Liseleri’nde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ÖZER BAYRAM,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
İlköğretim 2 Devre Öğrencilerinin Şikâyet Etme Davranışlarının Öğretmen Öğrenci ve Veli Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

ÖZER BAYRAM,GELEN İSMAİL,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

38 Adet
1
KNOWLEDGE, AWARENESS AND EXPECTATIONS OF TURKISH STUDENTS ABOUT COVID-19 PANDEMIC

BAY ERDAL, GÖL MEHMET, DÖŞ BÜLENT, KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: International Migration during the COVID-19 Pandemic
MOĞOLİSTAN, İngilizce, 19.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE UYGULANAN EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

KAHRAMANOĞLU RECEP,Yılmaz Aysun
Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MEB TAVSİYELİ 100 TEMEL ESERDEN YAZARI TÜRK OLAN ROMANLARIN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

KAHRAMANOĞLU RECEP,Karacan Ahmet
Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF İÇİ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİNİNCELENMESİ

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
TÜRKİYE, Türkçe, 22.11.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
5
THE ANALYSIS OF HOMEWORK PRACTICES IN TERMS OF PISA AND TIMSS EXAMS

ODABAŞ CEYLA,BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 7th International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
PROBLEMS RELATED TO THE TRANSITION FROM DOUBLE EDUCATION SYSTEM TO FULL DAY EDUCATION SYSTEM

KAHRAMANOĞLU RECEP,Gümüştaş Meliha
Yayın Yeri: 7th International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Öğretmenlerin Tasarım Beceri Atölyeleri Algıları Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma

KAHRAMANOĞLU RECEP,Şahin Burak
Yayın Yeri: V. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Ders İmecesi Uygulaması

KAHRAMANOĞLU RECEP,ODABAŞ CEYLA
Yayın Yeri: V. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Çevrimiçi Bir Sosyal Medya Ağının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi Açısından İncelenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,Yılmaz Onur
Yayın Yeri: V. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Öğretmen Olmak İsteyen Adaylar İçin Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Yönelik Giriş Standartlarının Önem Düzeyinin Belirlenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: I. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Cumhuriyet Sonrası Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Alım Sürecinde Mülakat Uygulaması ve Bu Çerçevede Bugünümüze Bakış

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: I. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecini Planlamada Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: I. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 28.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Halı Desinatörlüğü Dalı Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesi: Dacum Tekniği

KAHRAMANOĞLU RECEP,Al Meliha
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Türkçe, 11.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Seçimi Bağlamında Meb Şura Kararları

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018)
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Examining the Level of Informing of Parent Meetings Towards a Learning Supporting Home Environment

KAHRAMANOĞLU RECEP,Şahin Hamza
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
Hazırlık Sınıflarında Eğitim Alan İngilizce Mühendislik Bölümü Öğrencilerinin İngilizce İhtiyaçlarının Belirlenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,İslim Derya Deniz,OFLAZ ÖKKEŞ,Aslan Emre,ODABAŞ CEYLA,Tekerek Süleyman
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin İngilizce Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonuna Katkıları

KAHRAMANOĞLU RECEP,AN Firdevs
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,deniz tuba
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAHRAMANOĞLU RECEP,CÜCÜK EYÜP,VURAL S,YOKUŞ ERHAN,ŞİRAZ F,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
Velilerin Eğitim Sürecine Etkin Katılımını Sağlamaya Yönelik Örnek Uygulamalar

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Türkçe, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
Cumhuriyet Sonrası Öğretmen Yetiştiren Kurumların Giriş Koşulları

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2016)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
23
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin ve Danışman Öğretmen Özelliklerinin İncelenmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS)
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
24
A Study on Possible Assessment Methods for Acceptance Standards for Teacher Training Institutions

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 3. International Conference on Curriculum and Instruction
Türkçe, 22.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
25
Öğretmen Yetiştiren Kurumlar için Giriş Standartlarının Belirlenmesi: Delphi Çalışması

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
26
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi Sağlama Yeterlik Alanına İlişkin Görüşleri

Böük Erhan,Bozkurt Necati,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Türkçe, 28.04.2014

Uluslararası  Özet bildiri
27
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Bağlamında “Rehber Öğretmenlik” Uygulamasının Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,Aydın Zeynep
Yayın Yeri: 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 23.05.2013

Ulusal  Özet bildiri
28
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Cinsiyet ve Hizmetiçi Eğitim Alma Değişkenlerine Göre İncelenmesi

ÖZER BAYRAM,Kuzu Sekvan,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 23.05.2013

Ulusal  Özet bildiri
29
Eğitim Psikolojisi Dersinde Yaracı Drama Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

ÇETİN BAYRAM,ÖZER BAYRAM,KAHRAMANOĞLU RECEP,Kuzu Sekvan
Yayın Yeri: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 27.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
30
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Oluşmasında Ailelerin Rolü

ÖZER BAYRAM,Öcal Sabahat,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
31
Eğitim Bilimlerine Giriş Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz Yeterliklerine Etkisi

ÖZER BAYRAM,KAHRAMANOĞLU RECEP,Kuzu Sekvan
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
32
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,Nıurtaç Benli,Balaman Fatih,AY YUSUF
Yayın Yeri: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
33
Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi

ÖZER BAYRAM,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
34
İlköğretim Hayat Bilgisi Programının Değerlendirilmesi: Üreticilik Ve Tüketicilik Vurgusu

Bağçeci Birsen,DÖŞ BÜLENT,TURAN ÖZPOLAT ESEN,KAHRAMANOĞLU RECEP,SARICA RABİA,Yiğit Celal
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
35
Cumhuriyetten Günümüze Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarında Yer Alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Genel Bakış

Bağçeci Birsen,KAHRAMANOĞLU RECEP,SARICA RABİA
Yayın Yeri: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
36
Ses, Işık, Hava, Su ve Toprak Kirliği Konularının Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Çevreye Karşı Tutumlarına Etkisi

Nıurtaç Benli,AY YUSUF,KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
37
İlköğretim 1-5. Sınıflarındaki Serbest Etkinlik Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

KAHRAMANOĞLU RECEP,AY YUSUF,Nıurtaç Benli
Yayın Yeri: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
38
İlköğretimin I. Kademesinde Sınıflara Göre Uzmanlaşma Konusundaki Öğretmen Görüşleri

ÖZER BAYRAM,KAHRAMANOĞLU RECEP,Alkan Seçuk
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
Türkçe, 23.06.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

7 Adet
1
K12 Beceri Gelistirme Programı

Beceri Haritası Geliştirme
22.03.2021 - 26.12.2022
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Hatay’da Eğitimin Kalitesinin Artırılması (Hekap – Vizyon) Projesi

Hatay il sınırları içerisinde yerel düzeyde eğitim sorunlarının tespit edilmesi
12.02.2013 - 12.02.2014
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Osmaniye Öğretmen Akademisi II. Dönem: Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi

Osmaniye ilindeki farklı grup ve branşlardan oluşan öğretmenlierimizin mesleki beceri gelişimlerini desteklemek ve geliştirmektir.
01.10.2019 - 15.10.2020
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),

ULUSAL  Tamamlandı
4
Osmaniye Öğretmen Akademisi: Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli farklı branşlardaki öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik AR-GE faaliyetidir.
01.10.2018 - 01.10.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),

ULUSAL  Tamamlandı
5
Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers

The main factor of the educational quality is the teacher If the teacher is successful school is also successful It is vital for teachers to continue their professional development even they had quality education at university In this regard in s
01.09.2016 - 10.10.2016
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler

Türk Millî Eğitim Politikaları
01.03.2018 - 31.12.2018
Diğer (Ulusal),   Danışman 

ULUSAL  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Türk Eğitiminin İçinde Bulunduğu Sorunların Tespiti ve Eğitim Sistemimizin 2023 Hedeflerine Ulaşabilmesine yönelik önerilerin ortaya koyulması amacıyla eğitim sistemine yönelik Ar-Ge Projesi

Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler
01.03.2018 - 31.12.2018
Özel Kuruluşlar,   Danışman 

ULUSAL  GAZİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

3 Adet
1
ÖĞRETIM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI ÖĞRETMEN REHBER KİTABI

Yazar Adı: KAHRAMANOĞLU RECEP, Nasırcı Hasan, KANDIRMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Kitap, Türkçe, 2022,   Ulusal  Basılı

2
Etkili Öğretim Stratejileri

Yazar Adı: BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KAHRAMANOĞLU RECEP , Yayın Yeri: Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Derneği
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Test Geliştirme Türkçe 3
2 2017-2018 Özel Öğretim ve Alternatif Oku Modelleri Türkçe 3
3 2016-2017 Eğitimde İhtiyaç Analizi Türkçe 3
4 2017-2018 Eğitimde İhtiyaç Analizi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Eğitim Programlarına Giriş Türkçe 3
2 2016-2017 Toplumsal bir Sistem Olarak OKUL Türkçe 3
3 2016-2017 Eğitimin Esasları Türkçe 3
4 2017-2018 Öğrenen Merkezli Öğretimi Düzenleme Türkçe 3
5 2016-2017 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Türkçe 3
6 2017-2018 Eğitim Felsefesi Türkçe 3
7 2017-2018 Eğitimde Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
8 2017-2018 Nitel Araştırma Türkçe 3
9 2018-2019 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
10 2018-2019 Program Geliştirmenin Temelleri Türkçe 3
11 2018-2019 EĞİTİMİN ESASLARI Türkçe 3
12 2018-2019 Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri Türkçe 3
13 2018-2019 NİTEL ARAŞTIRMA Türkçe 3
14 2018-2019 Akademik Rapor Haz. ve Yazım Kuralları Türkçe 3
15 2016-2017 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
2 2016-2017 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
3 2016-2017 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
4 2016-2017 Eğitimde Program Geliştirme Türkçe 2
5 2015-2016 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
6 2015-2016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
7 2015-2016 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
8 2015-2016 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
9 2015-2016 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
10 2015-2016 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
11 2017-2018 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
12 2018-2019 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
13 2018-2019 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Türkçe 2
14 2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
15 2018-2019 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Bilgi işlemsel düşünme becerisinin öğrenci başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması ERHAN YOKUŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Çevrimiçi ödevlerin önceki başarılar öz-yeterlik sorumluluk motivasyon ve akademik başarı bağlamında değerlendirilmesi CEYLA ODABAŞ TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Öğretmenlik meslek kaygıları: Doküman incelemesi YASİN KAYIŞOĞLU TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Çevrimiçi ödev, akademik başarı ve öz düzenleme arasındaki ilişkinin incenlenmesi BÜŞRA DURSUN TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi GÖKHAN YILMAZ TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin yaşadığı gerçeklik şokları METİN BEŞALTI TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının karakter eğitimi bağlamında incelenmesi MUHAMMED SALİH CAN TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Öğretmen adaylarının online ödev hedef yönelimleri ile ödev motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi NİMET DEMİRAL TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Türkiye'de demokrasi eğitimi konusunda 2000-2020 tarihleri arasında yapılmış çalışmaların incelenmesi BURAK ŞAHİN TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanımları ile metabilişsel stratejilerinin incelenmesi MUSTAFA KÜRŞAT ATEŞ TezMerkezi 2020
9 Tamamlandı İngilizce öğretmenlerinin program uyumluluğunu sağlama durumlarının incelenmesi FİRDEVS AN TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğretim programına bağlılık düzeylerinin incelenmesi ÇAĞATAY GÜRBÜZ TezMerkezi 2020
11 Tamamlandı Sınıf içi farklı liderlik tipleri bağlamında sınıf atmosferinin incelenmesi AHMET ERİŞ TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı NLP perspektifinde hayatboyu öğrenmede karşılaşılan sorunların incelenmesi SEMA KARABULUT TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Çevrimiçi bir sosyal medya ağının okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimi açısından incelenmesi ONUR YILMAZ TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Hacı Bektaş Veli felsefesine eğitsel bir bakış FULYA ŞAHİN TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Eğitimde veli katılımı: Doküman incelemesi GÖZDE YÜCETAŞ ARTAN TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin mesleki beceri yeterliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi TAYYAR TUTSOY TezMerkezi 2019
17 Tamamlandı Ortaöğretim öğrencilerine MEB tavsiyeli 100 temel eserden yazarı Türk olan romanların değerler eğitimi açısından incelenmesi AHMET KARACAN TezMerkezi 2019
18 Tamamlandı 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel ve üstbilişsel stratejileri ile sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi TESLİME SULTAN KÜTÜK TezMerkezi 2019
19 Tamamlandı Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının soru sorma stratejilerinin incelenmesi ADİLE ÖZTÜRK TezMerkezi 2019
20 Tamamlandı Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde uygulanan eğitim hakkındaki öğretmen görüşleri AYSUN YILMAZ TezMerkezi 2019
21 Tamamlandı Devlet ilkokullarında eğitim gören Suriyeli öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin incelenmesi RANA ANIS TezMerkezi 2019
22 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının ve epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi GÖNÜL ÖZBAKIŞ TezMerkezi 2018
23 Tamamlandı Halı desinatörlüğü dalı öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi: DACUM tekniği MELİHA AL TezMerkezi 2018
24 Tamamlandı EBA kodlama modülü kullanımının ortaokul öğrencilerinin programlamaya ilişkin öz yeterlik inançlarına etkisi ve modüle ilişkin öğrenci görüşleri NALAN GÜL ŞAHUTOĞLU TezMerkezi 2018
25 Tamamlandı Eğitim sürecine veli katılımının bir boyutu olan öğrenmeyi destekleyici ev ortamının veli toplantılarında yer alma durumunun incelenmesi (Durum çalışması) HAMZA ŞAHİN TezMerkezi 2018
26 Tamamlandı Sosyal Bilgiler öğretmenliği özel öğretim yöntemleri I ve II derslerinin akademik öğrenme standartlarının belirlenmesi ERŞAT SAK TezMerkezi 2018
27 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri, matematik özyeterlikleri ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi TUBA DENİZ TezMerkezi 2017