Doç.Dr. ERHAN TUNÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   erhantunc@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 51  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Okul Psikolojik Danışmanlığı  Psikolojik Danışmanlık Eğitimi  Kariyer Danışmanlığı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
UYUMLU OKUL PROJESİ: TÜRK VE SURİYELİ SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ STATÜLERİNİN SOSYOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Yayın Yeri: NEÜ YAYINLARI
ISBN: 978-625-6960-50-3, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000 - 2020

Yayın Yeri: ISRES
ISBN: 978-605-71165-1-2, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000 - 2020

Yayın Yeri: ISRES
ISBN: 978-605-71165-1-2, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1938 -1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-81654-6-5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Grubun Gücü Okullarda Çözüm Odaklı Grupla Danışma

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-605-620-176-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Uluslararası  Kitap Tercümesi  İngilizce
6
Grubun Gücü Okullarda Çözüm Odaklı Grupla Danışma

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-605-320-176-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

28 Adet
1
Investigation of Peer Relationships of Gifted and Non-gifted High School Students

Aydın Yunus Emre, Çok Ramazan, Dengiz Güney, Tunç Erhan
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Rehber Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilik ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumları ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlik Algıları

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, ESJI, DRJI, SIS,
3
Psikolojik Danışman Adaylarının Özel Eğitim Öz-Yeterlik ve Psikolojik Danışman Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
4
Rehber Öğretmenler ile Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Adanmışlıkları ve Kariyer Kararı Pişmanlıkları

TUNÇ ERHAN, TUNÇ MUHAMMED FURKAN
Yayın Yeri: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS,Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (SIS)
5
Correct Classification Level of Young Adults Who Abuse and Do Not Abuse Their Partner in The Romantic Relationship of Forgiveness

TUNÇ ERHAN, KAYGAS YASEMİN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Akademik Erteleme Davranışını Azaltmaya Yönelik Gerçeklik Terapisine Dayalı Grup Rehberliği Programının Etkisi

ASLAN SUZAN, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
7
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum ve Sosyal Yeterlik Düzeylerini Etkileyen Yordayıcıların İncelenmesi

TÜRKER MEVLİDE, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
8
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KAYNAK AHMET, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI, ROAD
9
Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Manevi Kaynakları ve Mental İyi Oluşları

TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
Problematic Internet Use, Marital Adjustment, Couple Burnout and Basic Psychological Need Satisfaction Levels of Married Individual

CANDEMİR KARABURÇ GÜLŞAH,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)
11
Investigation of the relationship between perceived social support level and risky behaviours.

SEVER GÖKCAN,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index
12
Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan İnanç ile Öz- Anlayış Arasındaki İlişkide Affetmenin Aracı Rolü

KILIÇ DEFNE, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIH PLUS
13
İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hızının İncelenmesi

TÜRKER MEVLİDE,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS index, DRJI, ROAD
14
Çalışan Annelerin Kişilik Özellikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkide Çalışmaya İlişkin Suçluluğun Aracı Rolü

TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Turkish Studies-Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Okulu Terk Etmiş Ortaöğretim Öğrencilerinin Benlik Algıları ve Rehberlik Gereksinimleri

TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Turkish Studies-Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
İlişkide Bilişsel Çarpıtma, Evlilikte Problem Çözme, Evlilik Uyumu ve Tolerans Arasındaki İlişki

DÖNMEZ MUSTAFA, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI, ROAD
17
The Relationship between Thinking Styles and the Need for Cognition of Students in the Faculty of Education

UYANIK SAĞLAM NESRİN, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
18
The Investigation of Predictors of Cyberbullying and Cyber Victimization in Adolescents

ATEŞ BÜNYAMİN,KAYA ALİCAN,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
19
Sınav Kaygısını Azaltmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliği Programının Etkisinin İncelenmesi

KARABURÇ GÜLŞAH,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Ortaokul Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ve Benlik algılarının İncelenmesi

ALİYEV RAMİN,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzları ve psikolojik eğilimilerinin incelenmesi

TUNÇ ERHAN,KAYGAS YASEMİN
Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
The investigation of primary school students’ perception of quality of school life and sense of belonging by different variables

ALİYEV RAMİN,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
23
Lisansüstü Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

TUNÇ ERHAN, ALİYEV RAMİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
The investigation of primary school students perception of quality of school life and sense of belonging by different variables

ALİYEV RAMİN, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Revista de Cercetare si Interventie Sociala
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
25
Lisansüstü Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

TUNÇ ERHAN,ALİYEV RAMİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Okul Yaşam Kalitesinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

TUNÇ ERHAN, BEŞALTI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
11 sınıf öğrencilerinin sahip oldukları çoklu zeka alanlarıyla devam ettikleri lise türü alan ve cinsiyet arasındaki ilişki

TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerde Ailesiyle Birlikte Kalan Ergenlerin Benlik Algıları Yönünden Karşılaştırmaları

KÖK MEHMET,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

46 Adet
1
Opinions of Psychological Advisors on PDR Services Carried Out Through Distance Education During the COVID-19 Epidemic

ERCİYES ŞEVVAL, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 10.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
The Mediator Role of Hope in the Relationship Between Psychological Counselors’ Mental Well-being and Psychological Resilience

YILMAZ SEVİLAY, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 10.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
The Mediator Role of Hope in the Relationship Between Psychological Counselors’ Mental Well-being and Psychological Resilience

Yılmaz Sevilay, Tunç Erhan
Yayın Yeri: International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 10.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Opinions of Psychological Advisors on PDR Services Carried Out Through Distance Education During the COVID-19 Epidemic

Erciyes Şevval, Tunç Erhan
Yayın Yeri: International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 10.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Yabancı Uyruklu Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf İçi Sosyometrik Statülerinin İncelenmesi

DAĞ SEBAHAT, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: EJERCongress 2022
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.03.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
Psikolojik danışmanlar ile psikolojik danışman adaylarının kariyer adanmışlıkları ve kariyer kararı pişmanlıkları

TUNÇ ERHAN, TUNÇ MUHAMMED FURKAN
Yayın Yeri: International Aegean Conferences on Social Sciences & Humanities-V
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 25.02.2022

Uluslararası  Özet bildiri
7
Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ile Okula İlişkin Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkide Düşünme İhtiyacının Aracı Rolü

DEMİR MEHMET, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 07.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Yetişkin Bireylerin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Psikososyal Tepkilerinin İncelenmesi (Bir Tarama Çalışması)

YILMAZ SEVİLAY, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 07.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
9
Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Öz-Yeterlik ve Psikolojik Danışman Öz- Yeterlik Algılarının İncelenmesi

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO)
TÜRKİYE, Türkçe, 27.06.2020

Ulusal  Özet bildiri
10
School Counselor Candidates' Perceptions of Psychological Counseling Self-Efficacy regarding Special Education and Psychological Counseling Self-Efficacy

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 5th National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 25.06.2020

Ulusal  Özet bildiri
11
School Counselors’ Attitudes Towards Giftedness and the Education of Gifted Students and Self-Efficacy Perceptions Regarding the Education of Gifted Students

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 1st International Congres of Pedagogical Research
TÜRKİYE, Düzce, İngilizce, 24.06.2020

Uluslararası  Özet bildiri
12
School Counselor Candidates' Attitudes towards Giftedness and the Education of Gifted Students and Self-Efficacy Perceptions regarding the Education of Gifted Students

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Congress of Pedagogical Research (ICOPR'20)
TÜRKİYE, DÜZCE, İngilizce, 18.06.2020

Uluslararası  Özet bildiri
13
Work for an Inclusive School Herritage- WISH: A good example as an EU project

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Multidisciplinary Academic Research (HMAR-19)
İngilizce, 14.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
14
Bilim ve Sanat Merkezine Devam Eden Öğrenciler ile ÜstünYetenek Tanısı Almayan Öğrencilerin Duygu Regülasyonlarının Karşılaştırılması

BAĞCI SUZAN, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 21th International Congress on Psychological Counseling and Guidance
Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Tüketici Olarak Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Tarzlarının Yordayıcısı Olarak Kişilik Özellikleri

TUNÇ ERHAN,GÜL ŞEYMA
Yayın Yeri: Uluslararası Akdemik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 16.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
16
Manevi Tutum ve Katılım Ölçeği‟nin Türkçe‟ye Uyarlanması ve Öğrenilmiş Güçlülükile Psikolojik Dayanıklılık İlişkisinde Maneviyatın Aracı Rolü

CANDEMİR KARABURÇ GÜLŞAH,ÖZBAY YAŞAR,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 16.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
17
Lise Öğrencilerinin Sosyal İçerme Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

TUNÇ ERHAN,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Çukurova Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 13.12.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
The Examination of the High School Students’ Awareness of Social Inclusion

TUNÇ ERHAN,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, İngilizce, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Lise Öğrencilerinin Sosyal İçerme Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

TUNÇ ERHAN,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
İngilizce, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
An Examination of The Relationship Between Personality Traits And Psychological Resilience of University Students In Terms of Different Factors: A Gaziantep Case

TUNÇ ERHAN,ALTUNGEYİK OKAN
Yayın Yeri: 20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
21
An investigation of the relationship between high school students’ uncertainty levels and family influence on career decision making

TUNÇ ERHAN,CANDEMİR KARABURÇ GÜLŞAH
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
22
Investigation of The Installation Levels of Music Course in Middle School Students

TUNÇ ERHAN,NESRİN UYANIK
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
23
An Investigation on The Relationshıp Between Education Faculty Students’ Thinking Styles And Their Need For Cognition

UYANIK NESRİN,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
24
An investigation of married individuals’ problematic internet use, marital adjustment, couple burnout and satisfaction level of psychological needs

CANDEMİR KARABURÇ GÜLŞAH,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
25
The study of the mobbing behaviours and the level of burnout that psychological counselors perceive and their self-efficacy ın psychological consultancy

YILDIZ YÜKSEL HABİBE,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
26
Üstün Yetenek Tanısı Almış ve Normal Gelişim Gösteren Lise Öğrencilerinin Akran İlişkilerinin İncelenmesi

AYDIN YUNUS EMRE, ÇOK RAMAZAN, DENGİZ GÜNEY, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
27
İlkokul ve Ortaokulda Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu Yaşam Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

TUNÇ ERHAN, TOPAK AYŞE
Yayın Yeri: 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
28
Evli Bireylerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanma Düzeyi İle Eş Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolü

KARABURÇ GÜLŞAH,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
Sınav kaygısını azaltmaya yönelik bilişsel - davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliği programının etkisinin incelenmesi

TUNÇ ERHAN,KARABURÇ GÜLŞAH
Yayın Yeri: 6.. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 01.12.2016

Ulusal  Özet bildiri
30
Ergenlerin çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yönelik grup rehberliği programının etkisinin incelenmesi

TUNÇ ERHAN,KAYGAS YASEMİN
Yayın Yeri: 6.Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 01.12.2016

Ulusal  Özet bildiri
31
Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

KAYGAS YASEMİN,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 25.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 21.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
32
Özel gereksinimli çocuğa sahip olan annelerin stres düzeylerini azaltmaya yönelik grup rehberliği programının etkisinin incelenmesi

TUNÇ ERHAN, KAYGAS YASEMİN
Yayın Yeri: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, mersin, Türkçe, 07.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
33
Psikolojik danışmanların algılanan stres düzeyleriyle stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi Gaziantep ili Nizip İlçesi Örneği

TUNÇ ERHAN, BAKIRCI MURAT
Yayın Yeri: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, mersin, Türkçe, 07.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
34
Lise öğrencilerinin madde kullanma eğilimlerinin algılanan sosyal destek ve riskli davranışlarla ilişkisinin incelenmesi

TUNÇ ERHAN,SEVER GÖKCAN
Yayın Yeri: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
35
Şiddet algısını değiştirmeye yönelik eğitim programının etkisinin incelenmesi

TUNÇ ERHAN, YILDIZ HABİBE
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, niğde, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
36
Ergenlerde risk davranışları ile kişilik özelliklerinin incelenmesi

TUNÇ ERHAN, BAKIRCI MURAT
Yayın Yeri: 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, niğde, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
37
Ortaokul öğrencilerinde algılanan sosyal desteğin bazı değişkenlere göre incelenmesi

TUNÇ ERHAN, SEZEN MEHMET FEYZİ
Yayın Yeri: 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, niğde, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
38
Self Efficacy in Counseling The Role of Organizational Psychological Capital Job Satisfaction and Burnout

ALİYEV RAMİN, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 2.Global Conference on Psychology Researces
İngilizce, 28.12.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 11h International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings
MALTA, VALETTA, Türkçe, 27.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
Okul yaşam kalitesinin bazı değişkenlere göre incelenmesi - Şanlıurfa, Birecik örneği

TUNÇ ERHAN, BEŞALTI MEHMET
Yayın Yeri: International Conference On Communication Media, Technology Design (ICCMTD-2013)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, gazi magosa, İngilizce, 02.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul yaşam kalitesi ve aidiyet duygusunun bazı değişkenler açısından incelenmesi

TUNÇ ERHAN,RAMİN ALİYEV
Yayın Yeri: 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
42
İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Aidiyet Duygusunun Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

ALİYEV RAMİN,TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
43
An Investigation of University Students’ Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating In Terms of Demographic Variables

HAMAMCI ZEYNEP,ÖZKAMALI EYYÜP,TUNÇ ERHAN,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Counseling and Education Conference
İngilizce, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
44
An Investigation of University Students' Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating in terms of Demografic Variables

HAMAMCI ZEYNEP, ÖZKAMALI EYYÜP, TUNÇ ERHAN, BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Counseling and Education Conference
Türkçe, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
45
An Investigation of University Students Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating in terms of Demografic Variables

HAMAMCI ZEYNEP,TUNÇ ERHAN,ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Counseling and Education Conference
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
46
An Investigation of University Students’ Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating in terms of Demografic Variables

HAMAMCI ZEYNEP, ÖZKAMALI EYYÜP, TUNÇ ERHAN, BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Counseling and Education Conference
İngilizce, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

6 Adet
1
Work for an Inclusive School Heritage (2017-1-SK01-KA201-035313)


16.10.2017 - 31.08.2019
H2020,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
WORK FOR AN INCLUSIVE SCHOOL HERITAGE (W)ISH


10.08.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Work for Inclusive School Heritage (2017-1-SK01-Ka201-035313)

Work for Inclusive School Heritage (2017-1-SK01-Ka201-035313)
01.09.2017 - 31.08.2019
H2020,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
4
Work for an Inclusive School Heritage


01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Work For An Inclusive School Heritage

The project was focus on a very innovative learning strategy: improving the 21st century skills through a project based learning (PBL) approach. Teachers received specific trainings and prepare curricular extracurricular activities in project topics
01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
UYUMLU OKUL PROJESİ: TÜRK VE SURİYELİ SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ STATÜLERİNİN SOSYOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ

UYUMLU OKUL PROJESİ: TÜRK VE SURİYELİ SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ STATÜLERİNİN SOSYOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ
01.02.2022 - 30.11.2022
Diğer (Ulusal),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman
Okul Rehberlik Hizmetleri,

2003 - 2011
2
Erzurum İstiklal eğitim Kurumları

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman
Okul Rehberlik Hizmetleri ,

2001 - 2003
3
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman
Okul Rehberlik Hizmetleri,

2000 - 2001
4
Erzurum Dedekotkut İşlitme Engelliler İlkokulu

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman
Okul Rehberlik Hizmetleri,

1997 - 2000
5
Erzurum Numune Hastanesi

Sağlık Memurluğu
Acil Tıbbi Müdahale Memuru,

1993 - 1997

Editörlükler

2 Adet
1
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1938-1980

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH,TUNÇ ERHAN , Yayın Yeri: ISRES PUPLISHING
Kitap, İngilizce, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

2
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey between the Years of 1938-1980

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH,TUNÇ ERHAN , Yayın Yeri: ISRES Publishing
Kitap, İngilizce, 2019,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Krize Müdahale Türkçe 3
2 2020-2021 Kariyer Danışmanlığı Uygulama Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Krize Müdahale Türkçe 3
2 2014-2015 Krize Müdahale Türkçe 3
3 2012-2013 Krize Müdahale Türkçe 3
4 2011-2012 Krize Müdahale Türkçe 3
5 2015-2016 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleriyle Başaçıkma Türkçe 3
6 2014-2015 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleriyle Başaçıkma Türkçe 3
7 2015-2016 Anlaşmazlık Sürecinde Problem Çözme Arabuluculuk Türkçe 3
8 2011-2012 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar Türkçe 3
9 2014-2015 Davranışın Temelleri Türkçe 3
10 2016-2017 Krize Müdahale Türkçe 3
11 2016-2017 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
12 2016-2017 Kriz Yönetimi Türkçe 3
13 2017-2018 Kriz Yönetimi Türkçe 3
14 2017-2018 Krize Müdahale Türkçe 3
15 2017-2018 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleriyle Başaçıkma Türkçe 3
16 2017-2018 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
17 2017-2018 Uzmanlık Alanı Türkçe 2
18 2016-2017 Seminer Türkçe 2
19 2016-2017 Bireysel Danışma Uygulaması Türkçe 3
20 2016-2017 Psikolojik Testler Türkçe 3
21 2015-2016 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
22 2015-2016 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Türkçe 3
23 2014-2015 Davranışın Temelleri Türkçe 3
24 2016-2017 uzmanlık alanı Türkçe 3
25 2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 3
26 2014-2015 SEMİNER Türkçe 3
27 2013-2014 Uzmanlık Alanı Türkçe 2
28 2012-2013 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Türkçe 3
29 2012-2013 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Türkçe 3
30 2012-2013 Seminer Türkçe 2
31 2018-2019 Kriz Yönetimi Türkçe 3
32 2018-2019 Krize Müdahale Türkçe 3
33 2018-2019 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
34 2018-2019 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar Türkçe 3
35 2019-2020 Uzmanlık Alanı Türkçe 1
36 2019-2020 Seminer Türkçe 3
37 2019-2020 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
38 2019-2020 Krize Müdahale Türkçe 3
39 2019-2020 Kriz Yönetimi Türkçe 3
40 2020-2021 Krize Müdahale Türkçe 3
41 2020-2021 Kriz Yönetimi Türkçe 3
42 2020-2021 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
43 2020-2021 Dönem Projesi Türkçe 3
44 2021-2022 Krize Müdahale Türkçe 3
45 2021-2022 Kriz Yönetimi Türkçe 3
46 2021-2022 Grup Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler Türkçe 3
47 2021-2022 Çocuk Psikiyatrisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
2 2014-2015 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
3 2011-2012 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
4 2012-2013 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
5 2015-2016 Rehberlik Türkçe 3
6 2014-2015 Rehberlik Türkçe 3
7 2013-2014 İlköğretimde Rehberlik Türkçe 3
8 2011-2012 Rehberlik Türkçe 3
9 2013-2014 Sosyal Psikoloji Türkçe 2
10 2012-2013 Sosyal Psikoloji Türkçe 2
11 2012-2013 Özel Eğitim Türkçe 2
12 2015-2016 Mesleki Rehberlik ve Danışma Türkçe 3
13 2013-2014 Grupla Psikolojk Danışma Uygulaması Türkçe 3
14 2011-2012 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
15 2011-2012 Fizyolojik Psikoloji Türkçe 3
16 2012-2013 Fizyolojik Psikoloji Türkçe 3
17 2013-2014 Fizyolojik Psikoloji Türkçe 3
18 2011-2012 İletişim Türkçe 2
19 2013-2014 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
20 2013-2014 Psikolojik Testler Türkçe 3
21 2011-2012 Testdışı Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
22 2015-2016 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulama Türkçe 3
23 2016-2017 Mesleki Rehberlik ve Danışma Türkçe 3
24 2016-2017 Krize Müdahale Türkçe 3
25 2016-2017 Rehberlik Türkçe 3
26 2016-2017 Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
27 2017-2018 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulama Türkçe 1
28 2017-2018 Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
29 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 5
30 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 3
31 2017-2018 Kişilik Kuramları Türkçe 3
32 2015-2016 Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
33 2015-2016 Okullarda Gözlem Türkçe 3
34 2017-2018 Psikolojik Testler Türkçe 3
35 2016-2017 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Türkçe 3
36 2014-2015 Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
37 2014-2015 Krize Müdahale Türkçe 3
38 2014-2015 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
39 2013-2014 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
40 2012-2013 Endüstride Psikolojik Danışmanlık Türkçe 3
41 2012-2013 travma sonrası psik dan Türkçe 3
42 2012-2013 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulama Türkçe 3
43 2012-2013 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
44 2018-2019 Mesleki Rehberlik ve Danışma Türkçe 3
45 2018-2019 Bireysel Danışma uygulaması Türkçe 5
46 2018-2019 Psikolojik Testler Türkçe 5
47 2018-2019 Rehberlik Türkçe 2
48 2019-2020 Rehberlik Türkçe 3
49 2019-2020 Mesleki Rehberlik ve Danışma Türkçe 3
50 2019-2020 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Türkçe 4
51 2019-2020 Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
52 2019-2020 Psikolojik Testler Türkçe 4
53 2019-2020 Bireysel Danışma uygulaması Türkçe 3
54 2020-2021 Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
55 2020-2021 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Türkçe 3
56 2020-2021 Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Türkçe 3
57 2020-2021 Kurum Deneyimi Türkçe 3
58 2020-2021 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Türkçe 3
59 2020-2021 Manevi Danışmanlık Türkçe 2
60 2020-2021 Mesleki Danışma Uygulama Türkçe 3
61 2020-2021 Mesleki Rehberlik ve Danışma Türkçe 3
62 2020-2021 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
63 2020-2021 Psikolojik Testler Türkçe 4
64 2020-2021 Bireysel Danışma Uygulaması Türkçe 3
65 2020-2021 Meslek Etiği ve Yasal Konular Türkçe 3
66 2021-2022 Çocuk Psikolojisi Türkçe 2
67 2021-2022 Psikolojik Testler Türkçe 4
68 2021-2022 Mesleki Rehberlik ve Danışma Türkçe 3
69 2021-2022 Bireysel Psikolojik Danışma Türkçe 3
70 2021-2022 Rehberlik Türkçe 3
71 2021-2022 Okullarda Rehberlik Uygulaması Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Psikolojik danışmanların covid-19 salgın döneminde uzaktan eğitim yoluyla yürütülen pdr hizmetlerine ilişkin görüşleri ŞEVVAL ERCİYES TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Psikolojik danışmanların mental iyi oluş düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkide umudun aracı rolü SEVİLAY YILMAZ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Kariyer planlama sürecinde öyküsel yaklaşımın kariyer olgunluğa etkisi TÜRKAN AYHAN ÖZ TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Akademik erteleme davranışını azaltmaya yönelik gerçeklik terapisine dayalı grup rehberliği programının etkisi SUZAN ASLAN TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Ortaöğretim öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile okula ilişkin tutum düzeyleri arasındaki ilişkide düşünme ihtiyacının aracı rolü MEHMET DEMİR TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile duygusal dışavurum tarzları arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlığın aracı rolü OKAN ALTUNGEYİK TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum ve sosyal yeterlik düzeylerini etkileyen yordayıcıların incelenmesi MEVLİDE TÜRKER TezMerkezi 2020
8 Tamamlandı Genç yetişkinlerde akılcı olmayan inanç ile öz-anlayış arasındaki ilişkide affetmenin aracı rolü DEFNE KILIÇ TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı İlişkide bilişsel çarpıtma, evlilikte problem çözme, evlilik uyumu ve tölerans arasındaki ilişki MUSTAFA DÖNMEZ TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Dijital öykü temelli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarı motivasyon ve matematik etkinliklerine yönelik tutumları üzerine etkisi LEYLA ÇAKICI TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Eğitim fakültesi öğrencilerinin düşünme stilleri ile düşünme ihtiyaçları arasındaki ilişkinin incelenmesi NESRİN UYANIK TezMerkezi 2017
12 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin romantizm ve eş seçimine ilişkin tutumları ile sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin incelenmesi MEHMET ÇALIM TezMerkezi 2017
13 Tamamlandı Evli bireylerin problemli internet kullanımı, evlilik uyumu, eş tükenmişliği ve temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanma düzeylerinin incelenmesi GÜLŞAH CANDEMİR KARABURÇ TezMerkezi 2017
14 Tamamlandı Psikolojik danışmanların algıladıkları yıldırma davranışları, tükenmişlik düzeyleri ve psikolojik danışmadaki öz yeterliliklerinin incelenmesi HABİBE YILDIZ YÜKSEL TezMerkezi 2017
15 Tamamlandı Lise öğrencilerinin madde kullanma eğilimlerinin algılanan sosyal destek ve riskli davranışlarla ilişkisinin incelenmesi GÖKCAN SEVER TezMerkezi 2015
16 Tamamlandı Üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin akademik beklentilere ilişkin stres ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi YUSUF ZEYTİN TezMerkezi 2015
17 Tamamlandı Eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi AHMET KAYNAK TezMerkezi 2013

Araştırmalar

3 Adet
1
Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Projeleri (TUBİTAK) Hazırlama ve Yazma Eğitimi

Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yazma Eğitimi (TUBİTAK destekli)
Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Uygulama ve Araştırma Merkezi,   Ulusal  Kurs

2
LISREL TEORİ VE UYGULAMA EĞİTİMİ

MODÜL-1 (Teori): Uygulama öncesi uygun araştırma konularının belirlenmesi ve modellerin kurgulanması MODÜL-2 (Uygulma):Analizlerin yapılması ve raporlarlaştırılması;
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Kim Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi Küçük Çamlıca Yerleşkesi, Türkiye Gaziantep   Ulusal  Kurs

3
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Uygulamaları (450 saat)
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur), Türkiye / Gaziantep   Uluslararası  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2000