Prof.Dr. AYHAN DOĞAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   ayhandogan@gantep.edu.tr      (0342) 360 13 96  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri  Eğitim Tarihi  Eğitim Sosyolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Osmanlı'da Toplum, Şehir ve Ticaret -II-

Yayın Yeri: Sonçağ
ISBN: 978-625-6371-49-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Osmanlı'da Toplum, Şehir, Ticaret -I-

Yayın Yeri: Sonçağ Akademi
ISBN: 978-625-8455-10-6, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Siyasi Partilerin 2002 Genel Seçiminde Eğitim Vaatleri ve Seçim Sonrası Eğitim Alanında Faaliyetleri/Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
ISBN: 978-605-258-882-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Harb-i Umûmi’de Kütahya Sancağı (R. 1332-1333/M. 1916-1917 Ders Yılı Maarif Teftiş Raporu’na Göre)

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-7662-78-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına (Hayatı, Eserleri ve Armağanı)

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
TÜRKİYE, Gaziantep, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Çanakkale den Cumhuriyete Maraşlı Şehitler I

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-975-267-997-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Prof Dr Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültür Araştırmaları

Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık
ISBN: 9786055729592, TÜRKİYE, İstanbul, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Niğde Tarihi Üzerine

Yayın Yeri: kitapevi
ISBN: 975-9173-11-5, TÜRKİYE, istanbul, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

19 Adet
1
Osmanlı Devleti’nde 1910 Yılında Yapılan Maarif Müfettişi Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme

ÇETİN SADIK, DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
OSMANLI MAARİFİNDE MUALLİM MOTİVASYONU KAYNAKLARINDAN MAARİF NİŞANI VE FAZİLET MÜKÂFATI

DOĞAN AYHAN, ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Cumhuriyet Dönemi Türk Kadınının Modernleşmesinde Öncü Bir Kurum: İsmet Paşa Kız Enstitüsü Ankara (1928-1938)

DOĞAN AYHAN,KILINÇ MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
A Review of Educational Philosophy From Different Perspectives Through an Analysis of Period Movies During the Era of the War of Independence and the Early Republic of Turkey (1920-1940)

AKCAN EMRULLAH,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı’da Bir Kıtlık Türü: Kâğıtsızlık, Kâğıtsızlığın Etkileri ve Matbaa-i Amire Müdürü İsmail Hamit Bey’in Faaliyetleri

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Osmanlı Devleti’nde Eğitimin Modernleşmesi Sürecinde Öncü Bir Şahsiyet: Ahmed Kemal Paşa’nın Eğitim Politika ve Uygulamaları (1847-1878)

CÜCÜK EYÜP,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Cumhur İttifakı’nın Seçim Beyannamelerindeki Eğitim Vaatlerinin On Birinci Kalkınma Planı Kapsamında Karşılaştırılması

ERKMEN AYŞE,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Turkish Studies Educational - Sciences
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Cumhur İttifakı’nın Seçim Beyannamelerindeki Eğitim Vaatlerinin On Birinci Kalkınma Planı Kapsamında Karşılaştırılması

ERKMEN AYŞE, DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Trablusşam Maarifi Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN AYHAN,ÇETİN S
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, İSAM, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing
10
Yeniçeri Ocağının İlgası Ve Amasya’ya Yansımaları

ÇETİN S,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) International Index Copernicus Research
11
Türkiye’de “Eğitim Tarihi” Alanında Hazırlanmış Doktora Tezlerinin İncelenmesi

CÜCÜK EYÜP,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusunun Kurulması ve Amasya’ya Yansımaları

ÇETİN S,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
İstanbul’da Bir Hususi Mektep Girişimi “Aşiyan Mektepleri”

DOĞAN AYHAN,çetin s
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Giriş Şartları İle Usullerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Nizamnâme ve Talimatnâmelere Göre)

CÜCÜK EYÜP,BAY ERDAL,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Osmanlı Dönemi nde Balkanlarda Bir Tüfek Üretim Merkezi Kalkandelen Tetova

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco SOCINDEX, EBSCOhost EBSCO Publishing’s Databases
16
Osmanlı Devleti nde Alman Kültürel Yayılmacılığı Maraş Örneği

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal Of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco SOCINDEX Index Copernicus (IC) TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tab
17
R 1286 1288 M 1870 1872 Tarihli Ceyb i Hümâyûn Defterleri ne Göre Sultan Abdülaziz in Özel Hazinesi nin Durumu

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,)
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco SOCINDEX, EBSCOhost
18
Maraş ta Misyonerlik Faaliyetleri XIX Yüzyılın İkinci Yarısı ve XX Yüzyılın Başlarında

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
I Dünya Savaşı nda Kop Savunması ve Ulusal Birliğimiz Açısından Önemi

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: ATAM(Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi)
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale

Bildiriler

26 Adet
1
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Milli Mücadele (1919-1923) Şehit Düşen Anteplilerin Tespitine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi

DOĞAN AYHAN, PATOĞLU EMRAH BERKANT, CÜCÜK EYÜP, ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: 100. Yılında Gaziantep Sempozyumu (17-19 Aralık 2021)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.12.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Reward and Punishment System Applied to Students in Military Educational Institutions in The Ottoman Empire: The Example of Military Secondary School

PATOĞLU EMRAH BERKANT,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Future of Teaching and Education (ICFTE)
ALMANYA, Münih, İngilizce, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Inspector Ahmed Kemal Effendi’s Visit to Europe to Observe the Modern Education System (1850-1851)

CÜCÜK EYÜP,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: 2th International Conference on Future of Teaching and Education
ALMANYA, Münih, İngilizce, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
An Investigation on the Education Problems of Cretans Migrated to Anatolia

DOĞAN AYHAN,ÇETİN S
Yayın Yeri: The Global Syrian Refugee Crisis: Health and Socieconomic Perspectives, Challenges and Opportunities
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Osmanlı Devleti’nde Askeri Eğitim Kurumlarında Ölçme ve Değerlendirme Sistemi: Askeri Rüştiye Örneği

DOĞAN AYHAN,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: VI. International Symposium on History Education (VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu)
TÜRKİYE, Bolu, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Maarif Nezareti’nin Kuruluşundan II. Meşrutiyet Dönemine Kadar (1857-1908) Osmanlı Maarif Nazırlarının Profilleri Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN AYHAN,BALKAR BETÜL,CÜCÜK EYÜP,PATOĞLU EMRAH BERKANT,ÇETİN SADIK,KÖSE RESUL
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Bolu, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Maarif Nezareti’nin Kuruluşundan II. Meşrutiyet Dönemine Kadar (1857-1908) Osmanlı Maarif Nazırlarının Profilleri Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN AYHAN,BALKAR BETÜL,CÜCÜK EYÜP,PATOĞLU EMRAH BERKANT,ÇETİN SADIK,KÖSE RESUL
Yayın Yeri: VI. International Symposium on History Education (VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu)
Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
A Study on The Profiles of the Ottoman Ministers of Education from the Second Constitutional Era to the Turkish Republic Period (1908-1923)

DOĞAN AYHAN,BALKAR BETÜL,CÜCÜK EYÜP,PATOĞLU EMRAH BERKANT,ÇETİN SADIK,KÖSE RESUL
Yayın Yeri: 7th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities (MIFS 2019)
İSPANYA, Bacelona, İngilizce, 16.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
Osmanlı İstanbulu’nda İranlı Matbaa ve Kitapçıların Yasaklı Faaliyetleri

DOĞAN AYHAN,CÜCÜK EYÜP
Yayın Yeri: XVIII. Türk Tarih Kongresi-Kongreye Sunulan Bildiriler
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 01.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Almanya’ya Giden Bazı Osmanlı Öğrencileri

DOĞAN AYHAN, ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: XVIII. Türk Tarih Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 01.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Tarihsel Süreç İçerisinde Askeri Rüştiyelerin Öğretim Programlarının İncelenmesi

PATOĞLU EMRAH BERKANT,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: V. International Symposium on History Education (V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu)
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Türkiye’de “Eğitim Tarihi” Alanında Yapılmış Doktora Tezlerindeki Geçerlik ve Güvenirlik Önlemlerinin İncelenmesi

CÜCÜK EYÜP,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Gazi Ayıntap Gazetesi’nde Maarife Dair Haberler (1930-1938) Üzerinden Bir Yerel Eğitim Tarihi Okuması

DOĞAN AYHAN,CÜCÜK EYÜP
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Sempozyumu (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
İSTANBUL’DA BİR HUSUSİ MEKTEP GİRİŞİMİ ‘’AŞİYAN MEKTEPLERİ’’

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Osmanlı Devleti’nde Kız Sanayi Mektepleri

DOĞAN AYHAN,çerikan fatma
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Türkiye’de “Eğitim Tarihi” Alanında Yapılmış Doktora Tezleri üzerine Sistematik Bir İnceleme

CÜCÜK EYÜP,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
Yemenden Milli Mücadeleye Maraşlı Şehitler

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 03.02.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
DETERMINING AND EVALUATING THE ENROLLMENTSTANDARDS AND PROCEDURES FOR TEACHER TRAINING INSTITUTIONS FROM TANZIMAT TO REPUBLIC IN OTTOMAN EMPIRE

CÜCÜK EYÜP,BAY ERDAL,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: I S E R 19th INTERNATIONAL CONFERENCE
PORTEKİZ, LİZBON, İngilizce, 31.01.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Fransız İşgali Altındaki Maraş’ta Fransız-Ermeni Mezalim

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu (Kaynaşma, Kırgınlık, Ayrılık, Yeni Arayışlar )
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 05.01.2015

Uluslararası  Özet bildiri
20
İslamiyet ten Sonraki Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Kültürlerarası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programının Geliştirilmesi ve Etkiliğinin Değerlendirilmesi Projesi Çalıştayı
KIRGIZİSTAN, Bişkek, Türkçe, 22.10.2014

Uluslararası  Sözlü Bildiri
21
Türk Dünyası Vatandaşlığı Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Niğde, Türkçe, 18.03.2014

Uluslararası  Sözlü Bildiri
22
Antep Ve Maraş taki Bazı Yabancı Kurumlar Ve Bunların Milli Mücadele deki Tutum Ve Davranışları

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 25.12.2013

Ulusal  Özet bildiri
23
R 1286 1288 M 1870 1872 Tarihli Ceyb i Hümâyûn Defterleri ne Göre Sultan Abdülaziz in Özel Hazinesi nin Durumu

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Sultan Abdülaziz Ve Dönemi Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 12.12.2013

Ulusal  Sözlü Bildiri
24
H.1261/M.1845 Tarihli Kalkandelen Kazası Temettuat Defteri Üzerine Bir Değerlendirme

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi
BOSNA HERSEK, Saraybosna, Türkçe, 17.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
25
12230 Numaralı Halep Haremeyn Evkafı Defteri Verileri Üzerine Bir Değerlendirme

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu
SURİYE, Halep, Türkçe, 21.12.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Maraş ta Misyonerlik Faaliyetleri XIX Yüzyılın İkinci Yarısı ve XX Yüzyılın Başlarında

DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: I. Kahramanmaraş Sempozyumu
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 06.05.2004

Ulusal  Sözlü Bildiri

Projeler

4 Adet
1
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) Maarif Nazırları ve Oluşturdukları Eğitim Politikaları: Maarif Nazırlarının Politikalarına Etkililik Açısından Bilimsel Bir Bakış


26.01.2018 - 21.01.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Maarif Nazırı Ahmed Kemal Paşa (1808-1886): Biyografisi, Eğitim Politika ve Uygulamaları

Doktora Tezi araştırma projesi
22.04.2019 - 26.01.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Kültürlerarası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkiliğinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı farklı coğrafyalarda yaşayan benzer olduğu kadar farklı tarih ve kültürel değerlere sahip olan Türkiye ve Kırgızistan da üniversiteli gençlerin kültürler arası etkileşim anlayışı içerisinde farklı kültürleri tanıyarak ortak har
19.06.2014 - 20.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Birinci Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyet’e (1914-1923) Antepli Şehitler Üzerine Bir Sosyal Tarih Araştırması


11.02.2020 - 11.12.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: DOĞAN AYHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergi, Türkçe, 2013, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  Ebsco SOCINDEX Index Copernicus (IC) TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı EBSCOhost  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Osmanlı Şehirleri ve Yönetimi I Türkçe 3
2 2017-2018 Osmanlı Şehirleri ve Yönetimi II Türkçe 3
3 2017-2018 Osmanlı Devletinde Yabancı Müesseseler Türkçe 3
4 2017-2018 Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri Türkçe 3
5 2019-2020 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim-Öğretim Kurumları Türkçe 3
6 2019-2020 Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri Türkçe 3
7 2019-2020 Seminer Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri Türkçe 3
2 2017-2018 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim-Öğretim Kurumları Türkçe 3
3 2017-2018 Milli Mücadele Döneminde Anadolu’nun Sosyal Yapısı Türkçe 3
4 2017-2018 Küreselleşme, Avrupa Birliği Ve Türkiye Türkçe 3
5 2017-2018 Osmanlı Devletinde Yabancı Müesseseler Türkçe 3
6 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 4
7 2017-2018 Seminer Türkçe 2
8 2021-2022 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
9 2017-2018 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Basını ve Sivil Toplum Türkçe 3
10 2017-2018 Küreselleşme ve Kültür Türkçe 3
11 2021-2022 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim-Öğretim Kurumları Türkçe 3
12 2021-2022 Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri Türkçe 3
13 2019-2020 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim-Öğretim Kurumları Türkçe 3
14 2019-2020 Seminer Türkçe 2
15 2019-2020 Osmanlı Devletinde Yabancı Müesseseler Türkçe 3
16 2017-2018 Türk Demokrasi Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Milli Mücadele Tarihi (1919-1923) Türkçe 3
2 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması I-II Türkçe 5
3 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 3
4 2017-2018 Araştırma Projesi I-II Türkçe 3
5 2021-2022 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
6 2019-2020 Milli Mücadele Tarihi (1919-1923) Türkçe 2
7 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması I-II Türkçe 2
8 2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 2
9 2017-2018 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Tanzimat Döneminde eğitimin modernleşmesi ve Ahmed Kemal Paşa (1808/1887) EYÜP CÜCÜK TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Şer'iyye sicillerine göre III. Selim ve II. Mahmut dönemleri Amasya'sında merkez-taşra münasebetleri SADIK ÇETİN TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Osmanlı Devleti'nde Askeri rüştiyeler EMRAH BERKANT PATOĞLU TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Ayıntab kazası (Şeriye sicillerine göre 1839-1876) ÖZLEM MURAZ BUDAK TezMerkezi 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun öğretimine yönelik spor farkındalıklarının incelenmesi NURSEL FENCİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Gaziantep'teki Suriyeli sığınmacıların Türk eğitim sistemine entegrasyonunda yaşanan sorunlara ilişkin STK'ların görüşleri ve çözüm önerilerinin incelenmesi YUSUF TÜFEKÇİ TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Tanzimat'tan cumhuriyet'e eğitimde millileşmeye yönelik politika ve uygulamaların incelenmesi (1839-1938) ASLIHAN ERTUĞRUL TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Türkiye'de 2013-2017 yılları arasında sınıf eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi MERVEGÜL DOĞAN TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yön konusundaki kavram yanılgıları (Birecik ilçesi örneği) ABDULLAH UYANIK TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Türkiye'de "Eğitim tarihi" alanında elektronik ortamda yayınlanmış makalelerin incelenmesi ŞEHMUZ ŞAHİN TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Türkiye'de "Eğitim tarihi" alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi EYÜP CÜCÜK TezMerkezi 2017
8 Tamamlandı Türk eğitim sisteminin yapısal sorunları hakkında okul yöneticileri ve öğretmen görüşleri: Şahinbey ilçesi örneği TUGAY ERTÜRK TezMerkezi 2017
9 Tamamlandı Osmanlı Devleti'nde kız sanayi mektepleri FATMA ÇERİKAN TezMerkezi 2016
10 Tamamlandı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e öğretmen yetiştiren kurumlara giriş şartları ile usûllerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi (Nizamnâme ve talimatnâmelere göre) EYÜP CÜCÜK TezMerkezi 2015
11 Tamamlandı İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin bazı demokrasi kavramları hakkındaki görüşleri ve yanılgıları (Aksaray örneği) ELİF KAYA TezMerkezi 2011
12 Tamamlandı Sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin ders kitaplarına yansıma düzeylerinin değerlendirilmesi YAVUZ TOPKAYA TezMerkezi 2011
13 Tamamlandı Nevşehir ili Ürgüp ilçesi'nin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı NAZLI METİN TezMerkezi 2010
14 Tamamlandı Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Teknik ve Meslek Lisesi (1928-2006) MUSTAFA KILINÇ TezMerkezi 2007
15 Tamamlandı Erol Güngör'de milliyetçilik CİHAN KARA TezMerkezi 2007
16 Tamamlandı Hatay ili yayladağı ilçesi'nin sosyo-kültürel yapısı SEBAHATTİN BİLGİN TezMerkezi 2006
17 Devam Ediyor Türkiye’de Yerel Yönetimler ve 1950–2000 Yılları Arasında Ereğli (Konya) Belediyesi, ÖZLEM SOYLU Beyan 2005
18 Devam Ediyor SSCB’nin Dağılmasından sonra Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerindeki Mücadele ÇAĞRI KÜRŞAT YÜCE Beyan 2005
19 Tamamlandı İvriz öğretmen okulları ERKAN POLAT TezMerkezi 2004
20 Tamamlandı İlköğretim okulları II. kademe 6. ve 7. sınıflar sosyal bilgiler dersinde Osmanlı tarihi öğretiminin amaç ve müfredat bakımından incelenmesi LOKMAN ERUL TezMerkezi 2002

Üyelikler

2 Adet
1
Gaziantep Şehitkâmil İlçesi Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi

 Üye    2013 

2
Gziantep Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

 Yönetim Kurulu Üyesi    2012 

Sanatsal Faaliyetler

6 Adet
1
Kayı Obası

Etkinlik Yeri: IV. Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
2
Orhun Kitabeleri

Etkinlik Yeri: IV. Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
3
Çatalhöyük Neolitik Yerleşkesi

Etkinlik Yeri: IV. Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
4
Milli Mücadelede Kadınlar

Etkinlik Yeri: V. Alan Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  03.05.2018 - 03.05.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
5
15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi

Etkinlik Yeri: V. Alan Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  03.05.2018 - 03.05.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Islamiyet Öncesi Dönemde Türk Aile Yapısı

Etkinlik Yeri: V. Alan Egitiminde Materyal Tasarımı Sergisi,
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  03.05.2018 - 03.05.2018

Ulusal  Karma  SERGİ