Doç.Dr. SEVİL AKSOY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   shasirci@gantep.edu.tr      (0342) 360 37 37  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Konuşma ve Eğitimi

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-605-037-050-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
O Piti Piti Karamela Sepeti Çocuk Folkloru Kitabı

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 9786258009187, TÜRKİYE, Çanakkale, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Çocuk Edebiyatı- Okuma Kültürünün Temelleri

Yayın Yeri: Nobel Kitap
ISBN: 9786254067624, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Eğitimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786257228954, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Türkçe Öğretimi- Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 605170064-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar - Yöntemler - Beceriler - Uygulamalar

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 978-605-318-412-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
A Content Analysis of National and International Graduate Theses on Children's Literature/ Çocuk Edebiyatı Alanında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İçerik Çözümlemesi

AKSOY SEVİL, KÜÇÜKAVŞAR ASLIHAN
Yayın Yeri: Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

AKSOY SEVİL, ARICI MEHMET ALİ, Kan Murat
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
THE EFFECT OF SHORT FILMS AS ADVANCE ORGANIZER ON READING COMPREHENSION AND SELF-EFFICACY PERCEPTION

AKSOY SEVİL
Yayın Yeri: International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC, TR DİZİN, EBSCO, DOAJ
4
A critical perspective in terms of SOLO taxonomy for reading outcomes in mother-tongue teaching curriculums (1981, 2006 and 2019) in Turkey

AKSOY SEVİL
Yayın Yeri: Journal of Language and Linguistic Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC, TR DİZİN, SCOPUS
5
Lisansüstü Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Akademik Türkçe Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri

AKSOY SEVİL
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DERS KİTAPLARININ KONUŞMA BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkinliklerinin Dil Öğrenme Stratejileri Açısından İncelenmesi

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygıları Üzerindeki Etkisi Açısından Akran ve Öğretmen Geribildirimi

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Son Çekim Edatlarının Öğretimine İlişkin Görüşleri

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
ANADİLİ ÖĞRETİMİNDE ÇOK UYARANLI EĞİTİM ORTAMI VE BU ORTAMIN BİLEŞENLERİNİN ÖNEMi

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Journal of International Social Research
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host, MLA, ACAR Index, Türk Eğitim İndeksi
12
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri

BÜYÜKİKİZ KADİR KAAN, HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

BÜYÜKİKİZ KADİR KAAN, HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Ana Dili Eğitimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DOAJ
14
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

BÜYÜKİKİZ KADİR KAAN, HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Çocuğa Göreliği

KÜÇÜKAVŞAR ASLIHAN, HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Anadili Öğretiminde Konuşma Becerisinin Yeri

BÜYÜKİKİZ KADİR KAAN, HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
HİZMET ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEYE YÖNELİK ENDİŞELERİ

YAYLI DERYA, HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host, MLA, ACAR Index, Türk Eğitim İndeksi

Bildiriler

14 Adet
1
Lisansüstü Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Akademik Türkçe Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 28.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
2
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Başarımları İle Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki

HAMZADAYI ERGÜN,HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: V. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
YUNANİSTAN, Atina, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Türkçe Öğretmenliği Alan Bilgisi Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Değerlendirilmesi

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı- Prof.Dr. Sedat SEVER’e Armağan
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 25.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Türk Çocuk Yazınındaki Çatışmaya Benlik Durumları Açısından Bir Bakış: Aytül Akal Örneği

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 04.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Çocuk Edebiyatı Alanında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İçerik Çözümlemesi

HASIRCI SEVİL, KÜÇÜKAVŞAR ASLIHAN
Yayın Yeri: 10. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Son Çekim Edatlarının Öğretimine İlişkin Görüşleri

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 17.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017 (ICOESS)
TÜRKİYE, Alanya, Türkçe, 06.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
KILAVUZLANMIŞ ÖZ-DÜZENLEMENİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA YANLIŞLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

HAMZADAYI ERGÜN, HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Çocuk Kitaplarında Şişmanlığın (Obezite) Ele Alınışı Üzerine Bir Değerlendirme

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 05.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Abece Öğretiminde Çocuk Kitapları

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Krultayı
TÜRKİYE, Sakarya, Türkçe, 08.09.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Günlük Türünde Yazılmış Çocuk Yazını Yapıtları Üzerine Bir Karşılaştırma

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Prof. Dr. Cahit Kavcar Türkçe Eğitimi Çalıştayı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 13.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Gazete Dilindeki Yabancı Sözcük Kullanma Eğilimi

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.11.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Söz Varlığı Açısından Gazete Dili

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Rıfat Ilgaz'ın Şiirleri Üzerinde Türkçenin Söz Varlığı Açısından Bir İnceleme

HASIRCI SEVİL
Yayın Yeri: Rıfat Ilgaz Sempozyumu
TÜRKİYE, Kastamonu, Türkçe, 10.05.2006

Ulusal  Tam metin bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Anadili Öğretiminde Eğitim Ortamı Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Türkçe Programları Türkçe 3
2 2020-2021 Anadili Eğitimi ve Öğrenme Kuramları Türkçe 3
3 2019-2020 Yabancılara Türkçe Öğretimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Özel Öğretim Yöntemleri-II Türkçe 4
2 2020-2021 Özel Öğretim Yöntemleri-I Türkçe 4
3 2020-2021 Yabancılara Türkçe Öğretimi Türkçe 2
4 2020-2021 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 3
5 2020-2021 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
6 2020-2021 Diksiyon Türkçe 3
7 2019-2020 Etkili İletişim Becerileri Türkçe 3
8 2019-2020 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Türkçe 2
9 2019-2020 Türk Dili-I Türkçe 3
10 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Üretken Yapay Zekâ Destekli Dilbilgisi Öğretimi MEHMET ALİ BAZ TezMerkezi 2023
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının konuşma etkinlikleri açısından incelenmesi (Orta ve ileri düzey örneği) SENA KÖKSEL TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Koray Avcı Çakman'ın kitaplarının çocuk edebiyatının temel ilkeleri açısından incelenmesi BURAK AVCI TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Aslı Der'in yapıtlarının çocuk edebiyatının temel ilkeleri ve fantastik ögeler açısından incelenmesi MEHMET ALİ BAZ TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Son 10 yılda yapılan liselere giriş sınavlarında (SBS, TEOG ve LGS) yer alan Türkçe dersi sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından değerlendirilmesi CANSU VURAL TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyleri açısından incelenmesi ESME ŞİMŞEK TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik ders kitaplarının atasözleri ve deyimler açısından incelenmesi GÜLCAN ERDOĞAN TezMerkezi 2019