Dr.Öğr.Üyesi AHMET ARSLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. MALİYE


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Maliye  Mali İktisat  Kamu Maliyesi  Mali Hukuk

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

15 Adet
1
GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMALARI II

Yayın Yeri: Akademisyen
ISBN: 978-625-8399-62-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Yerelden Globale Sosyo-Ekonomik Değişime Yönelik Seçme Yazılar

Yayın Yeri: Turkuaz
ISBN: 978-625-6379-33-6, TÜRKİYE, Manisa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
PANDEMİNİN MALİ ANALİZİ

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7588-09-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Pandeminin Mali Analizi

Yayın Yeri: Gazi Kitapevi
ISBN: 978-625-7588-09-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
İŞLETME VE MALİYE ARAŞTIRMALARI

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7045-86-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE

Yayın Yeri: EKİN
ISBN: 978-625-7210-34-8, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
SOSYAL BİLİMLER BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR III

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7938-91-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
TÜRKİYE’DE YAPISAL DÖNÜŞÜM: MALİ VE SOSYAL DEĞERLENDİRMELER

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7911-08-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR II

Yayın Yeri: GECE AKADEMİ
ISBN: 978-625-7702-93-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

Yayın Yeri: GECE AKADEMİ
ISBN: 978-625-7702-93-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Yerel Yönetimlerde İyi yönetişim Aracı olarak Katılımcı Bütçeleme: Belediyeler için Bir Model Önerisi

Yayın Yeri: NoBEL Yayınevi
ISBN: 978-605-7662-28-6, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
MALİYE VE KAMU ARAŞTIRMALARI

Yayın Yeri: akademisyen
ISBN: 978-605-258-600-6, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
TÜRKİYE’DE KOBİ GİRİŞİMCİLERİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİNİN AR-GE VE İNOVASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-7983-00-6, TÜRKİYE, Bursa, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
GELİR VERGİSİ’NİN VE TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINDA EŞİTSİZLİK SORUNUNU AZALTMADAKİ ROLÜ

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-7983-10-5, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
G V K 40 41 İndirilecek İndirilemeyecek Giderler

Yayın Yeri: GAZİ KİTABEVİ
ISBN: 9786053440215, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

23 Adet
1
ANAYASADA YER ALAN VERGİLENDİRME İLKELERİNE AYKIRI DURUMLARIN VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
TÜRKİYE'DE İÇ VE DIŞ BORÇLANMANIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
ETHICS AND TAX ETHICS: A THEORETICAL EVALUATION IN TERMS OF WAGNER'S TAXATION PRINCIPLES

ARSLAN AHMET, AYDIN AYŞE
Yayın Yeri: TÜRK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
İngilizce, Basılı, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, Türk Eğitim Endeksi, Directory of Research Journals Indexing(DRJI)
4
ENSURING EFFICIENCY IN TAX AUDIT: TURKEY AS A CASE STUDY

Dinçer Ekrem, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Directory of Indexing and Impact Fact (
5
SOCIAL POLARIZATION AND ITS EFFECTS ON PUBLIC INVESTMENTS

Nedelea Alexandru, ÇANAKCI MEHMET, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: THE USV ANNALS OF ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, Repec, Erıhplus,Doaj
6
OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE TÜRKİYE’DE SIÇRAMA TEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ (VALIDITY OF SPLASH IN TURKEY IN OUTSTANDING THESIS PERIOD: AN ECONOMETRIC ANALYSIS )

GÜNEŞ HAKAN, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index, ESJI, SCIWIN,
7
FISCAL POLICY AND ECONOMIC CHANGE DURING PERIOD AND PANDEMIC

ÇANAKCI MEHMET, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: ECOFORUM JOURNAL
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI,Erıhplu, Ulrich Indexed Journal,OAJI
8
MOBBİNGİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN KURUMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLAN AHMET, ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ/THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
9
KAMU TERCİHİ TEORİSİ’NİN FELSEFİ VE SİYASİ TEMELLERİNİN GÜNÜMÜZ MALİYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıldırım Ergün pirsefa, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, Academic Research İndeks,Esjı, SIS
10
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
SOCIAL POLARIZATION AND ITS EFFECTS ON PUBLIC INVESTMENTS

Nedelea Alexandru, ÇANAKCI MEHMET, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: The USV Annals of Economics and Public Administration
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
12
Fiscal Policy and Economic Change During Period of Pandemic

ÇANAKCI MEHMET, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: Ecoforum
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  UlhrichWebs, OAJI , RePEc
13
OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE TÜRKİYE’DE SIÇRAMA TEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

GÜNEŞ HAKAN, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ResearchBible (Academic Resource Index)
14
ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE LİDERLİK VE YÖNETİM AHLAKINA BAKIŞ

ARSLAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  indeks Copernicus, ESJI
15
YOLSUZLUĞUN EKONOMİK BÜYÜMEYE OLAN ETKİLERİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

KONAT GÖKHAN,ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
TÜRKİYE’DE İKTİSADİ KRİZLERİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ARSLAN AHMET,CANPOLAT ESRA,ATEŞ MÜGE SEDA
Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeye Olan Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz

KONAT GÖKHAN, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
VARLIK VERGİSİNİN TÜRK ROMANINDA YANSIMASI

GÖKBUNAR RAMAZAN,ÇANDIR MUZAFFER,ARSLAN AHMET,MASTAR ÖZCAN PELİN
Yayın Yeri: BILIG
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
19
Varlık Vergisinin Türk Romanında Yansıması

GÖKBUNAR RAMAZAN,ÇANDIR MUZAFFER,ARSLAN AHMET,MASTAR ÖZCAN PELİN
Yayın Yeri: BİLİG
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
20
Varlık Vergisinin Türk Romanında Yansıması

GÖKBUNAR RAMAZAN,ÇANDIR MUZAFFER,ARSLAN AHMET,MASTAR ÖZCAN PELİN
Yayın Yeri: Bilig
KAZAKİSTAN, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
21
GELİR VERGİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE BELÇİKA NIN KARŞILAŞTIRILMASI

MUTLU ABDULLAH,ARSLAN AHMET,KARTALCI KADİR
Yayın Yeri: AKADEMİK YAKLAŞIMLAR
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos
22
Gelir Vergisi Açısından Türkiye ve Belçika nın Karşılaştırılması

MUTLU ABDULLAH,ARSLAN AHMET,KARTALCI KADİR
Yayın Yeri: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco, asos
23
Gelir Vergisi Açısından Türkiye ve Belçika’nın Karşılaştırılması

Mutlu abdullah,ARSLAN AHMET,KARTALCI KADİR
Yayın Yeri: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos

Bildiriler

15 Adet
1
Yatırım Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri:Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: 9.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Manisa, Türkçe, 17.11.2022

Ulusal  Özet bildiri
2
PANDEMİ DÖNEMİNİN KAMU KESİMİ BÜTÇE DENGESİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: 7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIOLOGY AND ECONOMICS
AZERBAYCAN, Türkçe, 11.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
EXCEEDING THE TAX LIMIT: AN ASSESSMENT FROM THE PERSPECTIVE OF OVERLOAD PROBLEMS IN TAXATION

ARSLAN AHMET, AYDIN AYŞE
Yayın Yeri: AHİ EVRAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
AZERBAYCAN, İngilizce, 30.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
SOCIO-ECONOMIC EVALUATION OF ACADEMIC MOBBING IN PUBLIC UNIVERSITIES

ARSLAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: 4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 21.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Socio-economic Evaluation Of Academic Mobbingin Public Universities

ARSLAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: 4.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 21.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
OECD ÜLKELERİ’NİN TRANSFER HARCAMALARI VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

ARSLAN AHMET,KONAT GÖKHAN
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

KONAT GÖKHAN,ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

KONAT GÖKHAN, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
OECD ÜLKELERİ’NİN TRANSFER HARCAMALARI VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

KONAT GÖKHAN, ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
GELİR VERGİSİNİN GELİR EŞİTSZİLİĞİNİ GİDERMEDEKİ ROLÜ:ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA

ARSLAN AHMET,ATEŞ MÜGE SEDA
Yayın Yeri: EUREFE 2019
TÜRKİYE, AYDIN, Türkçe, 01.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
11
KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININDEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLAN AHMET, ÇAKICI KAPUCU ELİF
Yayın Yeri: 5. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
12
TÜRKİYE’DE KRİZ DÖNEMLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GSMH VE DÖVİZ KURUNA ETKİSİ / THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND EXCHANGE RATE OF THE GDP DURING THE CRISIS PERIOD IN TURKEY

ARSLAN AHMET,CANPOLAT ESRA,ATEŞ MÜGE SEDA,DOĞAN MÜBEYNA
Yayın Yeri: 1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGGRESİ
TÜRKİYE, Yozgat, Türkçe, 24.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
KAMU HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ

ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: EUROEFE 2017
İngilizce, 27.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Kamu Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

ARSLAN AHMET,CANPOLAT ESRA
Yayın Yeri: EUREFE’17
Türkçe, 27.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
TÜRKİYE DE İŞSİZLİK İLE KAYIT DIŞI EKONOMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ TEKKIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

KARA HAKAN,ARSLAN AHMET
Yayın Yeri: EUROEFE 2016
TÜRKİYE, Aydın, İngilizce, 14.07.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ UYGULAMALARI VE DENETİMİ KONUSUNDA MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ


01.01.2013 - 01.01.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
T.C.Ziraat Bankası

Servis Görevlisi
Bankada operasyon işlemlerini yürütmek,

2010 - 2011
2
Gaziantep Üniversitesi i Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemlik
Dergi hakemliği,

2019

Editörlükler

4 Adet
1
iŞLETME VE MALİYE ARAŞTIRMALARI: DENETİM, VERGİLEME, ÜRETİM VE YÖNETİM AÇISINDAN ŞEFFAFLIK

Yazar Adı: ARSLAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

2
PANDEMİ DÖNEMİNİN MALİ ANALİZİ

Yazar Adı: YORULDU MUTLU, ARSLAN AHMET , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

3
Pandeminin Mali Analizi

Yazar Adı: YORULDU MUTLU, ARSLAN AHMET , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

4
İşletme Maliye Araştırmaları: Denetim, Vergileme, Üretim ve Yönetim Açısından Şeffaflık

Yazar Adı: ARSLAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Maliye Teorisi Türkçe 3
2 2020-2021 Kamu Harcamaları Ekonomik Analizi Türkçe 3
3 2020-2021 Bütçe Teknikleri ve Politikaları Türkçe 3
4 2020-2021 Yerel Yönetimler Maliyesi ve İdareler Arası Mali İlişkiler Türkçe 3
5 2019-2020 Sağlık Ekonomisi Türkçe 3
6 2021-2022 Maliye Teorisi Türkçe 3
7 2021-2022 Kamu Politikaları Mali Analizi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Bütçe Türkçe 3
2 2019-2020 Maliye Teorisi Türkçe 3
3 2020-2021 Maliye Tarihi Türkçe 3
4 2020-2021 Maliye Sosyolojısi Türkçe 3
5 2020-2021 Yerel Yönetimler Maliyesi Türkçe 3
6 2021-2022 Kamu Maliyesi I Türkçe 3
7 2021-2022 Vergi Teorisi Türkçe 3
8 2021-2022 Kamu Maliyesi Türkçe 3
9 2021-2022 Vergi Hukuku Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Anayasal iktisat teorisinin Türkiye açısından değerlendirilmesi (1980-2018) CUMA ELİŞEN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan vergi politikalarının yatırım kararlarına etkisi: Türkiye örneği ERGÜN PİRSEFA YILDIRIM TezMerkezi 2022

Üyelikler

1 Adet
1
Maliye Topluluğu

 Danışman    2013