Doç.Dr. EMRAH SITKI YILMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. MUHASEBE VE VERGİ

   esyilmaz@gantep.edu.tr      (0342) 571 10 08  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Dijital Pazarlama

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Blockchain in Finance, Marketing and Others

Yayın Yeri: Nobel Publishing
ISBN: 978-625-433-832-8, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Digital Transformation: A Human-Centric Approach

Yayın Yeri: Efe Akademi Publishing
ISBN: 978-625-8065-97-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences

Yayın Yeri: Gece Publishing
ISBN: 978-625-7342-83-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Current Studies in Social Sciences III

Yayın Yeri: Akademisyen Publishing
ISBN: 978-625-7401-07-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Current Marketing Studies and Digital Developments

Yayın Yeri: Livre de Lyon Publishing
ISBN: 978-2-38236-160-3, FRANSA, Lyon, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
New Searches and Studies in Social and Humanities Sciences

Yayın Yeri: Seruven Publishing
ISBN: 978-625-7721-24-0, TÜRKİYE, İzmir, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Theory and Research in Social, Human and Administrative Sciences

Yayın Yeri: Gece Publishing
ISBN: 978-625-7243-67-4, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Administrative and Economics Sciences Theory, Current Researches and New Trends

Yayın Yeri: Ivpe Publishing
ISBN: 978-9940-46-037-2, KARADAĞ, Cetinje, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
Economic and Social Impacts of Covid-19 Pandemic

Yayın Yeri: Iksad Publishing
ISBN: 978-625-7279-69-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

13 Adet
1
Doğal afet krizlerinde sosyal medyanın rolü üzerine yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi

BAL FERİDE,YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: Afet ve Risk Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2024

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Dış kaynak kullanımı açısından influencerların gücü: Instagram örneği

BAL FERİDE, YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Havayolu firmalarının kurumsal itibarlarının “Şikayetvar” sitesi üzerinden RQ modeli ile incelenmesi

YILMAZ EMRAH SITKI, BAL FERİDE
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
“Metaverse” platformlarının pazarlama karması bağlamında çok kriterli karar verme yöntemleriyle incelenmesi

YILMAZ EMRAH SITKI, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Dijital platform üyeliklerinin devamlılığına etki eden faktörler: Netflix örneği

YILMAZ EMRAH SITKI, ERDEM AYTAÇ
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Investigation factors affecting competitive advantage in streaming industry with multi-criteria decision making methods

YILMAZ EMRAH SITKI, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: Journal of Emerging Economies and Policy
İngilizce, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Do Twitter sentiments really effective on energy stocks? Evidence from the intercompany dependency

YILMAZ EMRAH SITKI, ÖZPOLAT ASLI, DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
8
Effect of product presentation videos on purchase intention: The YouTube example

ERDEM AYTAÇ, YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Investigation of hedonic shopping motivation effective in impulse buying behavior of female consumers on Instagram

ERDEM AYTAÇ, YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: Journal of Yasar University
İngilizce, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Online market alışverişinin (kuru gıda, yaş meyve sebze ve paketli gıda ürünleri vb.) benimsenmesi: Covid-19 anksiyetesinin düzenleyici rolü

YILMAZ EMRAH SITKI,MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
The effects on consumer behavior of hotel related comments on the TripAdvisor website: An Istanbul case

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: Advances in Hospitality and Tourism Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
12
The determinants of tourist preferences of the Mediterranean Region in Turkey

YILMAZ EMRAH SITKI,AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Administrative Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
13
Tüketicilerin satın alma kararlarında sosyal paylaşım sitelerinin etkisi

SEYREK İBRAHİM HALİL,YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus

Bildiriler

11 Adet
1
The power of universal communication in digital marketing: “WhatsApp”

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship (ECONEFE)
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
A Bibliometric Analysis of Digital Marketing Studies

YILMAZ EMRAH SITKI, MUTLU HANİFİ MURAT
Yayın Yeri: 6th International Scientific Conference (EMAN)
SLOVENYA, Ljubljana, İngilizce, 24.03.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Yeni dönem dijital yayıncılık: Twitch uygulamasının kullanım nedenlerinin araştırılması

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 7th International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON)
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 10.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Sponsorlu trend topic ve sponsorlu tweet özelliklerinin Twitter kullanıcıları üzerindeki etkinliğinin ölçümlenmesi

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK)
TÜRKİYE, Online, Türkçe, 22.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitim faaliyetlerine yönelik YouTube kullanım deneyimlerinin araştırılması

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 8. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi (UYSAD)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 06.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Instagram kullanıcılarının butik hesaplardan yaptıkları online alışverişlerde etkili olan faktörlerin incelenmesi

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES)
TÜRKİYE, Online, Türkçe, 04.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Havayolu ulaşımında mobil uygulama kullanımının tüketici memnuniyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 6th International Congress of Academic Research (ICAR)
TÜRKİYE, Online, Türkçe, 23.08.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Z kuşağının TikTok kullanma eğilimlerinin belirlenmesi

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK)
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.08.2021

Uluslararası  Özet bildiri
9
Effect of product placement advertising on visual media on brand awareness

YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP)
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Effects of hedonic and utilitarian intention on E-Wom: An evaluation on air passengers

POLAT SESLİOKUYUCU İNCİ,YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH)
İTALYA, Roma, İngilizce, 06.06.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Political marketing application on factors affecting Turkey’s voter attitude

TAN AHMET,ERBAĞCI EBRU CANSU,YILMAZ EMRAH SITKI
Yayın Yeri: 7th International Political Marketing Conferences (IPMC)
İSVEÇ, Stockholm, İngilizce, 20.09.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

2 Adet
1
Dijital Pazarlama Yaklaşım ve Uygulamalar

Yazar Adı: YILMAZ EMRAH SITKI , Yayın Yeri: Orion Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

2
Dijitalleşme ve Pazarlama Araştırmaları

Yazar Adı: YILMAZ EMRAH SITKI , Yayın Yeri: Özgür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
2 2021-2022 ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
2 2019-2020 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3
3 2019-2020 LOJİSTİK VE DAĞITIM YÖNETİMİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 2
2 2019-2020 GENEL İŞLETME Türkçe 4
3 2019-2020 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2
4 2019-2020 TEMEL OFİS PROGRAMLARI Türkçe 2
5 2019-2020 E-TİCARET Türkçe 2
6 2019-2020 İLERİ OFİS PROGRAMLARI Türkçe 2
7 2020-2021 TEMEL OFİS PROGRAMLARI Türkçe 2
8 2020-2021 GENEL İŞLETME Türkçe 4
9 2020-2021 İLERİ OFİS PROGRAMLARI Türkçe 2
10 2020-2021 E-TİCARET Türkçe 2
11 2021-2022 GENEL İŞLETME Türkçe 4
12 2021-2022 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2
13 2021-2022 E-TİCARET Türkçe 2
14 2021-2022 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 2
15 2020-2021 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 2
16 2020-2021 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2
17 2022-2023 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 2
18 2022-2023 E-TİCARET Türkçe 2
19 2022-2023 GENEL İŞLETME Türkçe 4
20 2022-2023 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2
21 2023-2024 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 2
22 2023-2024 E-TİCARET Türkçe 2
23 2023-2024 GENEL İŞLETME Türkçe 4
24 2023-2024 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2