Öğr.Gör. EMİNE SOYYİGİT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK

   esoyyigit@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 14  
Filoloji Temel Alanı  Türk Dili  Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)  Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)  Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Bildiriler

2 Adet
1
Balkan Göçlerinin İslâhiye Yerli Ağzına Etkisi(Kırıkçalı Köyü Örneği)

SOYYİGİT EMİNE
Yayın Yeri: V. ULUSLARARASI TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI(7-8 KASIM 2019, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ADANA)
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 07.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Gaziantep Ağzının Dizilerde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

SOYYİGİT EMİNE
Yayın Yeri: MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 08.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
GAZİANTEP KARKAMIŞ AĞZI ÜZERİNE BİR İNCELEME (FEF.11.02)


30.03.2011 - 30.09.2012
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
GAZİANTEP’TE YAŞAYAN AFGANİSTAN VE KIRGIZİSTAN ÖZBEKLERİNİN DİL VE KÜLTÜRÜ


01.04.2012 - 01.06.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TDE-151 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I (SES BİLGİSİ) Türkçe 4
2 2017-2018 TDE-152 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II (ŞEKİL BİLGİSİ) Türkçe 4
3 2017-2018 TDE-261 KÖK TÜRKÇE Türkçe 2
4 2017-2018 TDE-251 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III (KELİME GRUPLARI) Türkçe 2
5 2017-2018 TDE-262 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ Türkçe 2
6 2017-2018 TDE-252 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV (SÖZ DİZİMİ) Türkçe 2
7 2017-2018 TDE-351 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (GÜNEYBATI GRUBU) Türkçe 2
8 2017-2018 TDE-352 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (GÜNEYDOĞU GRUBU) Türkçe 2
9 2017-2018 TDE-453 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (KUZEYBATI GRUBU) Türkçe 2
10 2017-2018 TDE-451 KIPÇAK TÜRKÇESİ Türkçe 2
11 2017-2018 TDE-452 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ Türkçe 2
12 2017-2018 TDE-454 TÜRK DİLİ TARİHİNDE MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Türkçe 2
13 2018-2019 TDE-151 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I (SES BİLGİSİ) Türkçe 4
14 2018-2019 TDE-152 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II (ŞEKİL BİLGİSİ) Türkçe 4
15 2018-2019 TDE-251 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III (KELİME GRUPLARI) Türkçe 2
16 2018-2019 TDE-252 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV (SÖZ DİZİMİ) Türkçe 2
17 2018-2019 TDE-261 KÖK TÜRKÇE Türkçe 2
18 2018-2019 TDE-262 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ Türkçe 2
19 2018-2019 TDE-351 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (GÜNEYBATI GRUBU) Türkçe 2
20 2018-2019 TDE-352 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (GÜNEYDOĞU GRUBU) Türkçe 2
21 2018-2019 TDE-451 KIPÇAK TÜRKÇESİ Türkçe 2
22 2018-2019 TDE-452 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ Türkçe 2
23 2018-2019 TDE-453 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (KUZEYBATI GRUBU) Türkçe 2
24 2018-2019 TDE-454 TÜRK DİLİ TARİHİNDE MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Türkçe 2
25 2019-2020 TDE-251 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III (KELİME GRUPLARI) Türkçe 2
26 2019-2020 TDE-252 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV (SÖZ DİZİMİ) Türkçe 2
27 2019-2020 TDE-351 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (GÜNEYBATI GRUBU) Türkçe 2
28 2019-2020 TDE-352 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (GÜNEYDOĞU GRUBU) Türkçe 2
29 2019-2020 TDE-264 TÜRK DİLİ TARİHİ II Türkçe 2
30 2019-2020 TDE-364 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 2