Prof.Dr. DEVRİM ÖZKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  İletişim Kuramları  Kitle İletişimi  İletişim Araştırmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Social and Humanities Science: Research, Theory

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-226-6, FRANSA, Lyon, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
A'dan Z'ye İletişim Çalışmaları-4

Yayın Yeri: IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE
ISBN: 978-625-8423-58-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar Cilt-2

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-7680-05-9, TÜRKİYE, İZMİR, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar Cilt-2

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-7680-05-9, TÜRKİYE, İzmir, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar Cilt-2

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-7680-05-9, TÜRKİYE, İZMİR, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Hukuk Sosyolojisi

Yayın Yeri: Adres Yayınları
ISBN: 978-9752500617, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe
7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar

Yayın Yeri: Ivpe
ISBN: 978-9940-540-41-8, KARADAĞ, Cetinje, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
İletişim Çağında Sanat ve Estetik

Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-613-5-81347-0, ALMANYA, Saarbrücken, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Medya ve Mizah

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
ISBN: 978-605-320-411-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

30 Adet
1
Veri ve Değer Kaynaklarının Çeşitlendiği Koşullarda Özgürlüğün Olanakları: Blok Zinciri Teknolojisi ve Merkezsizleşme

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Politik Psikoloji Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
Hegel’den Fukuyama’ya Özbilinçlilik, Politik Düzen ve Özgürlüğün Olanaklarına Dair

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Politik Psikoloji Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
3
Leviathan’ın EgemenliğindeYaşamak ve/veya Leviathan’a Karşı Özgürlükleri Güvenceye Almak

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Liberal Düşünce
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Aristoteles’te Ahlaki Bir Eylem Olarak Yönetim ve Politika

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Beytulhikme An International Journal of Philosophy
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
5
Modern Politika Felsefesinde Yönetimin Etkili Hale Getirilmesi Meselesi: Devlet, Güç ve Özgürlük

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Amme Idaresi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
6
Crito: Upon the Duty, Citizenship and, Justice

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: BEYTULHIKME An International Journal of Philosophy
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Socrates’in Yurttaşı Yeniden Anlamlandırması: Demokrasi’ye Karşı Filozofun Savunması

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Liberal Düşünce
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Upon the System and Human Comprehension in ”The Matrix Trilogy”: Trilogy of Knowledge, Change and Reality

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: SineFilozofi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Creative Commons License
9
Risk Society, Nation States and Immigrants: Media and Risks under Globalisation Conditions

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Bir Terör Aparatı Olarak Medya: “Dink Suikastı” ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” Örneği

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Liberal Düşünce
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Politik Drama Dizilerinde Özgür İrade Determinizm ve İktidar Roma Televizyon Dizisi Örneği

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: SELÇUK ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
12
High Anxiety: Migration Identity and Media in Crisis in Late Modern Period

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
13
Kamu Tercihi Perspektifinden “House Of Cards”ın İçerik Analizi

ÖZKAN DEVRİM,KALKAN BUĞRA
Yayın Yeri: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
Oblivion Filminde Özne İktidar ve Özgürlük İlişkisi

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Akademia
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK/ULAKBİM
15
Communication between the State and Migrants in the Risk Society Identities Media and Diasporas

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulrich's Periodicals Directory
16
Structuring the Perception Through Media The US and the UK Press on 2015 Turkish Parliamentary Elections

ÖZKAN DEVRİM,KALKAN BUĞRA
Yayın Yeri: Bilig
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
17
On the Consequences of Nation State and Welfare State: The Case of International Migration

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Review of Arts and Humanities
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
18
Kamu Tercihi Teorisinin Modern Klasiklerdeki İzleri

KALKAN BUĞRA,ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Journal of Human Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
19
Tendency of Centralization and New Constitution Efforts in Turkish Political System

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, ULAKBİM, indexcopernius, Public Knowledge Project, Akademia Sosyal
20
Sosyal Bilimlerde Paranormal İnançlara Dair Çalışmalar Sekülerleşme ve İnanç İkileminde Modern Birey ve Toplum

PARLADIR HALİL SAİM,ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, ULAKBIM, DERGIPARK, CEEOL, SCIPIO, TEI, ASOS, ISAM, AKADEMIK DIZIN, A
21
Modern Sosyal Hayatta Kadının Toplumsal Cinsiyetinin ve Rollerinin Dönüşümü: Geleneğe Karşı Modernite

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, ULAKBİM, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to
22
Diaspora Studies in Social Sciences Modernity Power and Identity

PARLADIR HALİL SAİM,ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, ASOS
23
Modern Toplumun Oluşum Sürecinde Politika Toplum ve İletişim Modern İngiltere nin İlk Dönemi

ÖZKAN DEVRİM,PARLADIR HALİL SAİM
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, ULAKBİM, indexcopernius, Public Knowledge Project, Akademia Sosyal
24
Kültürel Bir Gösterge Olarak Gelenek ve Modernlik İkilemi Sıla Televizyon Dizisi Örneği

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, MLK, ULAKBİM, ASOS, AKADEMİK DİZİN
25
On Identity Treatises as a Subject of Sociology of Knowledge with Historic and Social Origins of Identity Problem

ÖZKAN DEVRİM,PARLADIR HALİL SAİM
Yayın Yeri: Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries)
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Columbia International, Affairs Online, EBSCOhost, Index Islamicus, Internationa
26
Realist Romandan Postmodern Romana: Roman Kahramanının Zaman Ve Mekândaki Konumu

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, ULAKBİM, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to
27
Modern Algı Teorisinin Teolojik Kökenleri: Özgür İrade Ve Determinizm Problemi

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, MLK, ULAKBİM, ASOS, AKADEMİK DİZİN
28
Göbekli Tepe Örneğinde İnsani Eşgüdümlü Eylem Din ve İletişim

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: TÜBA-AR
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
29
Aristokratik Liberalizmde Merkezileşme Medya ve Özgürlük

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, MLK, ULAKBİM, ASOS, AKADEMİK DİZİN
30
Metodolojinin İletişimsel İnşası Kültürel Yaşama Evrenlerinin İletişim Bilimleri İçin Önemi

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS

Bildiriler

7 Adet
1
Politika Felsefesi: Olan, Olması Gereken ve Olabilecek Olan Arasında

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: TARAS SHEVCHENKO 4ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 14.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
“Arrival” Filminde Dil, Zaman ve Özgürlük Problemleri: Özgürlük Arayışı ve İnsan

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: TARAS SHEVCHENKO 4ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 14.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Modern Sanatın Teolojik Kökenleri ve Bireyciliğin Doğuşu

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 02.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Risk Toplumu Koşullarında Ulus Devletin Politik ve Kültürel Bir Aparatı Olarak Kimlik

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO 2017)
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.11.2017

Ulusal  Özet bildiri
5
Kentlerin Yarattığı Güvensizlik Hissinin Bireysel ve Kolektif Kimlikler Üzerinde Etkileri

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: MEKÂNLAR/ZAMANLAR/İNSANLAR: KİMLİK, AİDİYET VE MİMARLIK TARİHİ
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 24.12.2007

Ulusal  Özet bildiri
6
Modernlik Karşısında Duyumsanan Güvensizlik Hissinin İdeolojik İfadesi Olarak Nostalji ve Muhafazakarlık

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: 11th International Cultural Studies Symposium: Memory and Nostalgia
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 09.05.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Sosyal Bilimlerde Evrensellik ve Tarihsel Tikellikler İkiliği

ÖZKAN DEVRİM
Yayın Yeri: Karaburun Bilim Kongresi, Bilim ve İktidar
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 08.09.2006

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Art and Liberty: Intersubjectivity and Reflexivity in the Modern Art and Aesthetics

The modernity and the artistic creation which started in the seventeen century and nearly had an affect on the whole world has had the chance of being free from the domination of the palace art. In the traditional world, the artistic creation was dep
20.08.2008 - 18.08.2009
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  EGE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Communication between State and Immigrants in Risk Society: Economic Prosperity, Media and Identity

This project analyses the social, political and economic impacts of globalisation on nation states and international migration. The economic integration of different regions has also made political integration a very current issue in the world, espec
10.05.2016 - 20.04.2017
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
University of Buckingham

Visiting Post-doctoral Research Fellow
Visiting Post-doctoral Research Fellow,

2016 - 2017
2
University of Buckingham

Visiting Post-doctoral Research Fellow
Visiting Post-doctoral Research Fellow,

2011 - 2012
3
University of Buckingham

Visiting Research Fellow
Visiting Research Fellow,

2008 - 2009

Editörlükler

1 Adet
1
Bir Ömür Düşünmek: Ahmet Arslan'la Nehir Söyleşi

Yazar Adı: ÖZKAN DEVRİM,KALKAN BUĞRA , Yayın Yeri: Eksi Kitaplar
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 SİNEMADA GÖÇ VE GÖÇMENLİK Türkçe 6
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 SİNEMA VE FELSEFE Türkçe 3
2 2021-2022 FİLM ELEŞTİRİSİ Türkçe 3
3 2022-2023 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 KİTLE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
2 2019-2020 MEDYA KURAMLARI Türkçe 3
3 2019-2020 FİLM KURAMLARI Türkçe 3
4 2021-2022 FİLM ELEŞTİRİ VE ANALİZ Türkçe 3
5 2021-2022 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3
6 2021-2022 DÜNYA SİNEMA TARİHİ Türkçe 3
7 2020-2021 FİLM ELEŞTİRİ VE ANALİZ Türkçe 3
8 2020-2021 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3
9 2020-2021 DÜNYA SİNEMA TARİHİ Türkçe 3
10 2020-2021 KİTLE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
11 2020-2021 MEDYA KURAMLARI Türkçe 3
12 2020-2021 FİLM KURAMLARI Türkçe 3
13 2021-2022 SİNEMADA TÜRLER Türkçe 3
14 2021-2022 SANAT TARİHİ II Türkçe 3
15 2021-2022 ULUSLARARASI MEDYA Türkçe 3
16 2022-2023 SANAT TARİHİ I Türkçe 3
17 2022-2023 KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Türkçe 3
18 2022-2023 MİTOLOJİ İKONOGRAFİ Türkçe 3
19 2022-2023 ÜLKE SİNEMASI Türkçe 3