Doç.Dr. MUSTAFA ÜNVERDİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   munverdi@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Kelam

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
Sistematik Kelam

Yayın Yeri: bilay
TÜRKİYE,

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
2
SİSTEMATİK KELAM

Yayın Yeri: BİLAY BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAYINLARI
ISBN: 978-605-80968-3-7, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
VII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ -GENÇLİĞE YÖNELİK YAYINCILIK-

Yayın Yeri: TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAY. MAT. TİC. İŞL.
ISBN: 978-605-7730-95-4, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İMAM MATURİDİ VE TEVİATÜL KURAN

Yayın Yeri: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI
ISBN: 978-975-548-485-3, TÜRKİYE, İSTANBUL

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Mâtürîdî Düşünce ve Mâtürîdîlik Literatürü

Yayın Yeri: Endülüs
ISBN: 978-605-64761-3-6, TÜRKİYE, KONYA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Yayın Yeri: EKİN
ISBN: 978-605-5146-65-8, TÜRKİYE, İSTANBUL

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
7
KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU

Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
ISBN: 978-605-65806-1-1, TÜRKİYE, GAZİANTEP

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Günümüz Kelam Problemleri

Yayın Yeri: Ekin
ISBN: 978-605-5146-65-8, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
DİN VE TRAFİK I II

Yayın Yeri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAYINLAR
ISBN: 978-605-88773-7-5, TÜRKİYE, MALATYA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
2015 Tıbbı Nebevi Kongresi

Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi
ISBN: 978-975-487-215-6, TÜRKİYE, ADANA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Ahlaki Davranış Ebedi Kurtuluş İlişkisi

Yayın Yeri: Araştırma Yayınları
ISBN: 978-605-4495-78-8, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
12
Hz Peygamberin Nübüvvetinin Kapsamı ve Süresi

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
ISBN: 978-605-65806-0-4, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
DİNİ AÇIDAN TAKLİT

Yayın Yeri: ARAŞTIRMA
ISBN: 978-605-4495-39-9, TÜRKİYE, ANKARA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
İNSAN VE HAYATIN ANLAMI BAĞLAMINDA ÖTANAZİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: BİLİMNAME
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  OCLC WorldCat, EBSCO HOST, INDEX COPERNİNUX, ExLibris, OAJINDEX ISLAMICUSI, ASI
2
YENİDEN DİRİLİŞİN KEYFİYETİ AÇISINDAN ORGAN NAKLİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: DİNBİLİMLERİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM
3
HZ PEYGAMBERİN AYRICALIKLI YÖNLERİNİN TEVARÜS ETME İMKANI İSMET SIFATI ÖRNEĞİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: KELAM ARAŞTIRMALARI
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim DerpiPArk, DOA, EBSCO Host, TDV İSAM İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı
4
AHLAKIN EPİSTEMOLOJİSİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK-ULAKBİM, İNDEX COPERNİCUS, ASOS, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, SCI
5
Çevre Sorumululuğunun Teolojik Gerekçeleri

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  tUBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, ASOS
6
Klasik İslam Geleneğinde Taklidi İmanın Değeri

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM DERGİPARK, EBSCO HOST
7
Kur anda Aklın İşlevselliği ve Tahkiki İmanın İmkanı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Diyanet İlmi DErgi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
8
Kuranda Ahiret İnancı Bağlamında Adana ve Hatay Bölgesindeki Tenasüh ve Reenkarnasyon İnançlarının Değerlendirilmesi

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM

Bildiriler

24 Adet
1
İslam’da Tekfir ve Müsamaha -Gazali Örneği-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 31.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
DİN VE FITRAT OLUMLU İLİŞKİSİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 31.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
İLAHİ VAHYİN AHLAKA KATKISI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ilahi vahyin ahlaka katkısı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: III. Ulusulararası Sosal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Kuran Açısından İyi Davranışın Tanımı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
ATEİZMİN NEDENLERİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 23.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
KUR’AN’DA İSLAM KAVRAMININ ANLAMI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 23.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Çağdaş İslam Düşüncesinde Taklit Karşıtlığı -Afganî, Abduh ve MusaCarullah Örneği-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 21.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
MUSİBETLERİN HİKMETLERİ AÇISINDAN KÖTÜLÜK SORUNU -MATURİDİ ÖRNEĞİ-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: BİLTEK ULUSLARARASI BİLİMİ TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCE GELİŞMELER SEMPOYUZUMU
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 20.12.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
10
İSLAM BİLİM TARİHİNDE RUH SAĞLIĞI VE AKIL HASTALIKLARI TEDAVİSİ VE GÜNÜMÜZ HALK DİNDARIĞINDA ÜFÜRÜKÇÜLÜĞÜN ELEŞTİRİSİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIV. KELAM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE ULUSLARARASI İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KİLİS, Türkçe, 20.09.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
11
Hikmet Fıkıh İlişkisi

ÜNVERDİ VEYSİ,ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Dede Korkut Türk Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
İngilizce, 20.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Vaizlerin Aktüel Bilgisi

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 17.12.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
13
AHİRETTE ORGANLARIN ŞAHİTLİĞİ AÇISINDAN ORGAN NAKLİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2015 ULUSLARARASI İSLAM VE TIP KONGRESİ (TIBBI NEBEVİ)
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 07.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Kelam ve Tasavvufta Tevekkül Anlayışı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: DİN VE TRAFİK SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 07.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
15
İSLAMİ FEMİNİZMİN İMKANI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
İngilizce, 04.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
İnanan İnsanda Küresel Çevre Sorumululuğunun Teolojik Nedenleri

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.10.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
17
İman İnanç Ayrımının İmkânı

ÜNVERDİ VEYSİ,ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Gap I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
İdeal İnsan ve İmanın Yeterliği Sorunu

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 03.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
İDEAL İNSAN VE İMANIN YETERLİĞİ SORUNU

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 03.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
KURAN AÇISINDAN İYİ DAVRANIŞIN TANIMI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARSI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, İngilizce, 03.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Matüridi’nin Tevilatü’l-Kur’an’da Siyasete İlişkin Kavramlara Yaklaşımı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası İmam Maturidi ve Tevilatül-Kuran Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
MATÜRİDİ’NİN TE’VİLATÜ’L-KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI İMAM MATURİDİ VE TE’xxVİLATÜ’xxL-KUR’xxAN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
23
Mutezile’de Kötülük Problemi

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Mersin Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
İlahi Sıfatların Tevili Sorunu -Cüveynî Örneği-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Mersin Sempozyumu
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
İslam İnanç Esaslarında Alternatif Önermeler: Mu’tezile Akaidi

Mu’tezile Akaidi
25.01.2017 - 28.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Sistematik Kelam


01.09.2018 - 15.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Sistematik Kelam

Sistematik Kelam
01.09.2018 - 15.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DIYANET ISLERI BASKANLIGI

Vaiz
Kamu

2001 - 2012  Tam Zamanlı

Hakemlikler

4 Adet
1
HİKMET YURDU DERGİSİ

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, MALATYA  Ulusal  Dergi  SOBIAD, ASOS, ARAŞTIRMAX, ACARINDEX, İSAM, AMIR.

2
artuklu akademi dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, MARDİN  Uluslararası  Dergi  SOABIAD, ASOS, İDEAOLONLINE, İSAM

3
ARTUKLU AKADEMİ

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, MARDİN  Uluslararası  Dergi  ASOS İNDEX, SOBIAD

4
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Kilis  Ulusal  Dergi  ASOS, İndex Copernicus, ResearchBib, ESJI, Science Library İndex

Editörlükler

13 Adet
1
MU’TEZİLE VE İMÂMET İmâmiyye Şîası’nın İmâmet Anlayışının Eleştirisi:Kâdî Abdülcebbâr Örneği

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,BARLAK MUZAFFER , Yayın Yeri: ENDÜLÜS YAYINLARI
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

2
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  SOBİAD. ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEX, ERIH PLUS, İDEALONİNE, BASE  Basılı+Elektronik

3
Gençlerde Tüketim ve Din

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Hiperyayın
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

4
İLAHİYAT AKADEMİ SÜNNET

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP Ü. MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  idealonline, SİS, İSAM, ARAŞTIRMAX  Basılı+Elektronik

5
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,ÜNVERDİ MUSTAFA,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı+Elektronik

6
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,HATİP TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

7
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,HATİP TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası

8
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

9
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

10
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

11
İLAHİYAT AKADEMİ DERGİSİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

12
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

13
SELEFİLİK

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  ULAKBİM  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 MUTEZİLE KELAMI Türkçe 3
2 2015-2016 KELAM PROBLEMLERİ Türkçe 3
3 2014-2015 DİNİ ÇOĞULCULUK Türkçe 3
4 2014-2015 POLİTİK TEOLOJİ Türkçe 3
5 2013-2014 YENİ İLMİ KELAM Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Kelam Tarihi Türkçe 3
2 2012-2013 Kelam Terimleri Türkçe 3
3 2015-2016 KELAM PROBLEMLERİ Türkçe 3
4 2015-2016 KELAM TERİMLERİ Türkçe 3
5 2013-2014 Kelam Tarihi Türkçe 3
6 2013-2014 Kelam Terimleri Türkçe 3
7 2013-2014 Kelam Okulları Türkçe 3
8 2013-2014 Çağdaş Kelam Problemleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Türkçe 1
2 2015-2016 SİSTEMATİK KELAM Türkçe 4
3 2015-2016 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ Türkçe 2
4 2014-2015 SİSTEMATİK KELAM Türkçe 4
5 2014-2015 TÜRK KELAMCILARI Türkçe 2
6 2014-2015 KELAM TARİHİ Türkçe 3
7 2013-2014 KELAM TARİHİ Türkçe 3
8 2013-2014 Kelam Tarihi Türkçe 3
9 2013-2014 Hz. Muhammed'in Hayatı Türkçe 2
10 2013-2014 Temel Dini Bilgiler Türkçe 3
11 2013-2014 Kur'an Okuma ve Tecvid Bilgisi Türkçe 2
12 2013-2014 İslam Tarihi Arapça 2
13 2013-2014 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde iman ve davranış ilişkisi (İstanbul Şehir Üniversitesi örneği) HATİCE NEŞE ÇANDIR 2019
2 Tamamlandı Çağdaş İslam düşüncesinde kelâmın temel meseleleri CEBRAİL ÖZER 2018
3 Tamamlandı Mutezile düşüncesinde Rü'yetullah meselesi TEYMA MAARAVİ 2018
4 Tamamlandı Osmanlı Devleti XV. yüzyıl kelamcıları -İbn Kemâl, Taşköprülüzâde ve Birgivî örneği- ŞEYMA İLBAYLI 2018
5 Tamamlandı Eş'arî mihnesi ve eş'arî kelâmına etkisi "İmamet örneği" NETHAM IZZADDIN M.ALI 2018
6 Devam Ediyor MUTEZİLEYE GÖRE İHBAT VE TEKFİR MUHAMMED GİYAD NASİF 2018
7 Devam Ediyor MUTEZILEYE GÖRE İHBAT VE TEKFIR MUHAMMED GİYAD NASİF 2018
8 Tamamlandı Mutezileye göre ihbat ve tekfir M.GHIYATH NASIF 2018
9 Tamamlandı Fazlurrahmanda metodoloji sorunu MÜCAHİDE ZEYNEP ÖZÇOBAN 2016
10 Tamamlandı İbn Hacer El-Heytemî'nin El-İ'lâm bi Kavâtii'l-İslâm adlı el yazmasının tahkiki OSMAN KHAN SULAIMAN 2016
11 Tamamlandı İslam Hukukunda mazlumun hakkını alması: Kişinin malî hakkını kendi eliyle alması AHMAD SARHIL 2015