Prof.Dr. MUSTAFA ÜNVERDİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   munverdi@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Kelam   İslam Mezhepleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

21 Adet
1
İSLAM İNANÇ ESASLARI

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-417-649-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İslam İnanç Esasları

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-417-649-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
KELAM TARİHİ

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-427-221-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Çağdaş İslam Düşünürleri

Yayın Yeri: DİVAN KİTAP
ISBN: 978-605-73039-0-5, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Kemalpaşazâde

Yayın Yeri: Fecr
ISBN: 978-625-8005-94-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Peygamberimiz ve Çocuk

Yayın Yeri: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ISBN: 978-625-435-096-2 2021-35-Y-0003-2020, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
SİSTEMATİK YAKLAŞIMLA KELAM ARAŞTIRMALARI I-II

Yayın Yeri: KLM YAYINLARI
ISBN: : 978-605-06963-5-6, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
SİSTEMATİK KELAM

Yayın Yeri: BİLAY
ISBN: 978-605-80969-3-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
SİSTEMATİK YAKLAŞIMLA KELAM ARAŞTIRMALARI I-II

Yayın Yeri: MÜTERCİM YAYINLARI
ISBN: 978-605-9298-77-3, TÜRKİYE, BATMAN, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
VII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ -GENÇLİĞE YÖNELİK YAYINCILIK-

Yayın Yeri: TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAY. MAT. TİC. İŞL.
ISBN: 978-605-7730-95-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
SİSTEMATİK KELAM

Yayın Yeri: BİLAY BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAYINLARI
ISBN: 978-605-80968-3-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
İMAM MATURİDİ VE TEVİATÜL KURAN

Yayın Yeri: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI
ISBN: 978-975-548-485-3, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Mâtürîdî Düşünce ve Mâtürîdîlik Literatürü

Yayın Yeri: Endülüs
ISBN: 978-605-64761-3-6, TÜRKİYE, KONYA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-605-7923-84-4, TÜRKİYE, MARDİN, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Yayın Yeri: EKİN
ISBN: 978-605-5146-65-8, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2017

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
16
KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU

Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
ISBN: 978-605-65806-1-1, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
2015 Tıbbı Nebevi Kongresi

Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi
ISBN: 978-975-487-215-6, TÜRKİYE, ADANA, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
DİN VE TRAFİK I II

Yayın Yeri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAYINLAR
ISBN: 978-605-88773-7-5, TÜRKİYE, MALATYA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
Ahlaki Davranış Ebedi Kurtuluş İlişkisi

Yayın Yeri: Araştırma Yayınları
ISBN: 978-605-4495-78-8, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
Hz Peygamberin Nübüvvetinin Kapsamı ve Süresi

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
ISBN: 978-605-65806-0-4, TÜRKİYE, Gaziantep, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
21
DİNİ AÇIDAN TAKLİT

Yayın Yeri: ARAŞTIRMA
ISBN: 978-605-4495-39-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

21 Adet
1
ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ'NİN ALLAH VE İNSAN TASAVVURU

ÜNVERDİ MUSTAFA, ÜNVERDİ VEYSİ
Yayın Yeri: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, EBSCOhost, TR DİZİN
2
ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE KELÂMÎ PERSPEKTİFTE DEĞİŞİM

ÜNVERDİ MUSTAFA, ÖZER Cebrail
Yayın Yeri: Bayburt Universitesi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Open Aire, İSAM, SOBIAD, İndex Of Academic Documents
3
MÂTÜRÎDÎ’DE SİYASET DÜŞÜNCESİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Gaziantep Universitesi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, BASE, UPD ProQuest
4
Çocukta Dini İnancın İnşasında Soyut Kavramlar Yerine Hz. Peygamber Örnekliği

ÜNVERDİ MUSTAFA, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Antakiyat/Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SİS, BASE, ASOS, İSAM, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DRJI vd.
5
Osmanlı Kelam Geleneğinde İbn Kemal ve Mehmed Birgivi

ÜNVERDİ MUSTAFA, İLBAYLI ŞEYMA
Yayın Yeri: Batman Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, İSAM
6
İSLAMDA TEKFİR VE MÜSAMAHA -GAZZALİ ÖRNEĞİ-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
7
DİN VE FITRAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİNÎ İNDİRGEMECİLİĞİN ELEŞTİRİSİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SİS, BASE, ODEALONLINE, İSAM, SOBİAD
8
KÂDÎ ABDÜLCEBBÂRDA HZ. PEYGAMBERİN NÜBÜVVET DELİLLERİ

ÜNVERDİ VEYSİ, ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, TR DİZİN
9
Popüler Kültüre Teslimiyet Aracı Olarak Dövme

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Geçerken
Türkçe, Basılı, 2021

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale  Endekste taranmıyor
10
Kelâm ve Tasavvuf Açısından Kadere İman-Tevekkül İlişkisi

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN, DOAJ, ATLA RELIGION, EBSCO
11
Din Karşıtı Yayınlar ve Gençlerde Ateistik Eğilimin Nedenleri

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: İLAHİYAT AKADEMİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İSAM, ARAŞTIRMAX, BASE, IDEALONLINE, SOBIAD
12
POLITICAL THOUGHT IN MATURIDI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Afro Eurasian Studies
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX ISLAMICUS
13
İDEAL İNSAN VE İMANIN YETERLİLİĞİ SORUNU

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: RESS JOURNAL
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCILIT, SOBIAD, TURKISH EDICATION INDEX
14
HZ PEYGAMBERİN AYRICALIKLI YÖNLERİNİN TEVARÜS ETME İMKANI İSMET SIFATI ÖRNEĞİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: KELAM ARAŞTIRMALARI
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim DerpiPArk, DOA, EBSCO Host, TDV İSAM İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı
15
YENİDEN DİRİLİŞİN KEYFİYETİ AÇISINDAN ORGAN NAKLİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: DİNBİLİMLERİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM
16
İNSAN VE HAYATIN ANLAMI BAĞLAMINDA ÖTANAZİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: BİLİMNAME
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OCLC WorldCat, EBSCO HOST, INDEX COPERNİNUX, ExLibris, OAJINDEX ISLAMICUSI, ASI
17
AHLAKIN EPİSTEMOLOJİSİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK-ULAKBİM, İNDEX COPERNİCUS, ASOS, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, SCI
18
Çevre Sorumululuğunun Teolojik Gerekçeleri

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  tUBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, ASOS
19
Kur anda Aklın İşlevselliği ve Tahkiki İmanın İmkanı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Diyanet İlmi DErgi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
20
Klasik İslam Geleneğinde Taklidi İmanın Değeri

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM DERGİPARK, EBSCO HOST
21
Kuranda Ahiret İnancı Bağlamında Adana ve Hatay Bölgesindeki Tenasüh ve Reenkarnasyon İnançlarının Değerlendirilmesi

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM

Bildiriler

35 Adet
1
Yaratılışın Mükemmel Oluşunun Anlam ve Keyfiyeti

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
ANKARA, Türkçe, 02.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Melek ve Cin İnancı Üzerine

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
ANKARA, Türkçe, 02.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Kelam İlmi Açısından Muasır Düşünürler Kemalpaşazâde ve Birgivî Karşılaştırmalı Değerlendirme

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI KEMALPAŞAZÂDE (iBN kEMAL) SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
"DUA KADERİ DEĞİŞTİRİR Mİ" SORUSUNUN İMKANI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: IMASCON ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, KOCAELİ, Türkçe, 10.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
BİR ÖZGÜRLEŞME ARACI OLARAK İBADET

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, KOCAELİ, Türkçe, 10.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Allah Kötülüklere Neden Engel Olmaz?

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, KOCAELİ, Türkçe, 10.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
ÇOCUKTA DİNİ İNANCIN İNŞASINDA SOYUT KAVRAMLAR YERİNE HZ. PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI MEVLİDİ NEBİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 06.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
DUA VE "KADERİN DEĞİŞMESİ" SORUNU

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 28.08.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
BİR ÖZGÜRLEŞME ARACI OLARAK "İBADET"

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 28.08.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
MUSİBETLERİN HİKMETLERİ AÇISINDAN KÖTÜLÜK SORUNU -MATURİDİ ÖRNEĞİ-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: BİLTEK ULUSLARARASI BİLİMİ TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCE GELİŞMELER SEMPOYUZUMU
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
İslam’da Tekfir ve Müsamaha -Gazali Örneği-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 31.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
DİN VE FITRAT OLUMLU İLİŞKİSİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 31.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
İSLAMİ FEMİNİZMİN İMKANI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
İngilizce, 04.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
İSLAM BİLİM TARİHİNDE RUH SAĞLIĞI VE AKIL HASTALIKLARI TEDAVİSİ VE GÜNÜMÜZ HALK DİNDARIĞINDA ÜFÜRÜKÇÜLÜĞÜN ELEŞTİRİSİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIV. KELAM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE ULUSLARARASI İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KİLİS, Türkçe, 20.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
KUR’AN’DA İSLAM KAVRAMININ ANLAMI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 23.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
ATEİZMİN NEDENLERİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. MERSİN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 23.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Din Karşıtı Akımların Gençlik Yayınlarındaki İzdüşümü

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: VII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ
İSTANBUL, Türkçe, 19.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Çağdaş İslam Düşüncesinde Taklit Karşıtlığı -Afganî, Abduh ve MusaCarullah Örneği-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 21.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
MATÜRİDİ’NİN TE’VİLATÜ’L-KUR’AN’DA SİYASİ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI İMAM MATURİDİ VE TE’xxVİLATÜ’xxL-KUR’xxAN SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
20
Matüridi’nin Tevilatü’l-Kur’an’da Siyasete İlişkin Kavramlara Yaklaşımı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası İmam Maturidi ve Tevilatül-Kuran Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
İlahi Sıfatların Tevili Sorunu -Cüveynî Örneği-

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Mersin Sempozyumu
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Mutezile’de Kötülük Problemi

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Mersin Sempozyumu
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
İman İnanç Ayrımının İmkânı

ÜNVERDİ VEYSİ,ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Gap I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
24
Hikmet Fıkıh İlişkisi

ÜNVERDİ VEYSİ,ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Dede Korkut Türk Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
İngilizce, 20.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
25
İdeal İnsan ve İmanın Yeterliği Sorunu

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 03.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
KURAN AÇISINDAN İYİ DAVRANIŞIN TANIMI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARSI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, İngilizce, 03.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
İDEAL İNSAN VE İMANIN YETERLİĞİ SORUNU

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 03.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
İLAHİ VAHYİN AHLAKA KATKISI

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Kuran Açısından İyi Davranışın Tanımı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
30
ilahi vahyin ahlaka katkısı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: III. Ulusulararası Sosal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
31
Günümüz Kelam İlminde Çoğulcu ve Rasyonel Yöntem

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Kelam Koordinasyon Toplantısı ve Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Kelam ve Tasavvufta Tevekkül Anlayışı

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: DİN VE TRAFİK SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 07.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
33
AHİRETTE ORGANLARIN ŞAHİTLİĞİ AÇISINDAN ORGAN NAKLİ

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: 2015 ULUSLARARASI İSLAM VE TIP KONGRESİ (TIBBI NEBEVİ)
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 07.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
İnanan İnsanda Küresel Çevre Sorumululuğunun Teolojik Nedenleri

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.10.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
35
Vaizlerin Aktüel Bilgisi

ÜNVERDİ MUSTAFA
Yayın Yeri: Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 17.12.2011

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

10 Adet
1
İslam İnanç Esaslarında Alternatif Önermeler: Mu’tezile Akaidi

Mu’tezile Akaidi
25.01.2017 - 28.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Kelam Düşüncesi ve Problemleri

İslam düşüncesinin ana disiplinlerinden birisi olan kelamın doğuşunu hazırlayan saikler, teşekkül ve gelişim süreci, ayrışmalar ve oluşan mezheplerin tahlili, bu oluşumlar tarafından ortaya konulan farklı yaklaşımların tespit ve analizi ile günümüz i
20.01.2022 - 20.12.2022
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Kemalpaşazâde'nin Görüşlerinin İnterdisipliner Yaklaşımla Araştırılması

Kemalpaşazade'nin kelam, felsefe ve diğer disiplinlerde görüşlerinin incelenmesi.
19.01.2022 - 28.12.2022
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
4
MUSİBET İNANÇ İLİŞKİSİ İSTANBUL FATİH İLÇESİNDE YAŞAYAN SURİYELİLER ÖRNEĞİ

KELAM
14.01.2021 - 12.11.2021
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Sistematik Kelam

İman Kavramı
01.09.2019 - 15.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Sistematik Kelam


01.09.2018 - 15.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Sistematik Kelam

Bu proje Sistematik Kelam konuları ilahiyat, nübüvvet ve semiyyat şeklinde klasik sınıflandırılması dikkate alınarak ele alınıp incelenmiştir.
01.09.2018 - 15.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
8
Sistematik Kelam

Sistematik Kelam
01.09.2018 - 15.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
9
Sistematik Kelam


01.09.2018 - 15.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
10
XX. YÜZYILDA ETKİN İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ

20. Yüzyılda İslam dünyasının fikir ve düşüncesine yön vermiş İslam düşünürlerini araştırmak.
01.07.2021 - 07.07.2022
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
DIYANET ISLERI BASKANLIGI

Vaiz

2001 - 2012
2
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

MÜFTÜ YARDIMCILIĞI
Adana İl Müftülüğü Yardımcılığı V.,

2012 - 2012

Editörlükler

14 Adet
1
Kelam İlminde Metodoloji Sorunu

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,ÜNVERDİ MUSTAFA,AKPINAR MUHAMMET RAŞİT,YILDIRIM ESRA,SOĞUKOĞLU FEHMİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

2
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKUT TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

3
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKUT TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

4
MUTEZİLE VE İMAMET

Yazar Adı: ÜNVERDİ VEYSİ , Yayın Yeri: ENDÜLÜS
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

5
Mu’tezile ve İmâmet İmâmiyye Şîası’nın İmâmet Anlayışının Eleştirisi:Kâdî Abdülcebbâr Örneği

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,BARLAK MUZAFFER , Yayın Yeri: Endülüs Yayınları
Kitap, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

6
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  SOBİAD. ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEX, ERIH PLUS, İDEALONİNE, BASE  Basılı+Elektronik

7
Gençlerde Tüketim ve Din

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Hiperyayın
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

8
İLAHİYAT AKADEMİ SÜNNET

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP Ü. MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  idealonline, SİS, İSAM, ARAŞTIRMAX  Basılı+Elektronik

9
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

10
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

11
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

12
İLAHİYAT AKADEMİ DERGİSİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

13
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

14
SELEFİLİK

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  ULAKBİM  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 DİNİ ÇOĞULCULUK Türkçe 3
2 2014-2015 POLİTİK TEOLOJİ Türkçe 3
3 2015-2016 MUTEZİLE KELAMI Türkçe 3
4 2015-2016 KELAM PROBLEMLERİ Türkçe 3
5 2013-2014 YENİ İLMİ KELAM Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 KELAM PROBLEMLERİ Türkçe 3
2 2015-2016 KELAM TERİMLERİ Türkçe 3
3 2012-2013 Kelam Tarihi Türkçe 3
4 2013-2014 Kelam Tarihi Türkçe 3
5 2013-2014 Kelam Terimleri Türkçe 3
6 2012-2013 Kelam Terimleri Türkçe 3
7 2013-2014 Kelam Okulları Türkçe 3
8 2013-2014 Çağdaş Kelam Problemleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 SİSTEMATİK KELAM Türkçe 4
2 2015-2016 SİSTEMATİK KELAM Türkçe 4
3 2014-2015 TÜRK KELAMCILARI Türkçe 2
4 2015-2016 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ Türkçe 2
5 2013-2014 KELAM TARİHİ Türkçe 3
6 2014-2015 KELAM TARİHİ Türkçe 3
7 2013-2014 Kelam Tarihi Türkçe 3
8 2013-2014 Hz. Muhammed'in Hayatı Türkçe 2
9 2013-2014 Temel Dini Bilgiler Türkçe 3
10 2013-2014 Kur'an Okuma ve Tecvid Bilgisi Türkçe 2
11 2013-2014 İslam Tarihi Arapça 2
12 2013-2014 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Türkçe 1
13 2012-2013 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İslam düşüncesinde insanın varlık nedeni CÜNEYT KUZLAK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Tanrı tasavvurunda antropolojik yaklaşım YEŞİM AY TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Musibet inanç ilikisi: İstanbul Fatih'te yaşayan Suriyeliler örneği ABDÜLHALİM KAZAN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde iman ve davranış ilişkisi (İstanbul Şehir Üniversitesi örneği) HATİCE NEŞE ÇANDIR TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Çağdaş İslam düşüncesinde kelâmın temel meseleleri CEBRAİL ÖZER TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Mutezile düşüncesinde Rü'yetullah meselesi TEYMA MAARAVİ TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Osmanlı Devleti XV. yüzyıl kelamcıları -İbn Kemâl, Taşköprülüzâde ve Birgivî örneği- ŞEYMA İLBAYLI TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Eş'arî mihnesi ve eş'arî kelâmına etkisi "İmamet örneği" NETHAM IZZADDIN M.ALI TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Mutezileye göre ihbat ve tekfir M.GHIYATH NASIF TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Fazlurrahmanda metodoloji sorunu MÜCAHİDE ZEYNEP ÖZÇOBAN TezMerkezi 2016
11 Tamamlandı İbn Hacer El-Heytemî'nin El-İ'lâm bi Kavâtii'l-İslâm adlı el yazmasının tahkiki OSMAN KHAN SULAIMAN TezMerkezi 2016
12 Tamamlandı İslam Hukukunda mazlumun hakkını alması: Kişinin malî hakkını kendi eliyle alması AHMAD SARHIL TezMerkezi 2015