Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RAGIP KALELİOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA

   rkaleliogulu@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Beşeri ve İktisadi Coğrafya  Ekonomik Coğrafya  Türkiye Ekonomik Coğrafyası  Kentsel Coğrafya

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
The Blue Economy and its Geographies

Yayın Yeri: Routledge
ISBN: 9781003280248, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

3 Adet
1
Kentsel Dönüşümün Toplumsal Yansıması:Gaziantep Örneği

ECER HALİL, KALELİOĞLU MEHMET RAGIP
Yayın Yeri: Şehir ve Medeniyet Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
Technological Change in Turkish Manufacturing Industry: The case of Gaziantep City

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP
Yayın Yeri: European Journal of Multidisciplinary Studies
İngilizce, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  RePEc Ideas, Google Scholar and Crossref
3
İkametgâh memnuniyeti bağlamında konut yeri seçimi ve ikametgâh hareketliliği: Bolu kenti örneği

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,ÖZGÜR ERTUĞRUL MURAT
Yayın Yeri: Coğrafi Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

10 Adet
1
Ekonomik Coğrafyada Yükselen Bir Ekonomik Söylemi Anlamak: Türkiye'de Mavi Ekonomi Kümelerinin Belirlenmesi

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP, YAVAN NURİ
Yayın Yeri: TÜCAUM 2022 International Geography Symposium
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 12.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Risks and Opportunities in the Labor-Intensive Manufacturing Industry in the Process of Digitalization and Industry 4.0

YAVAN NURİ, KALELİOĞLU MEHMET RAGIP, KURTAR ANLI CEYDA
Yayın Yeri: IGU CDES 2022 Osnabrück Mini Conference Reshaping Economic Geography in Times of Risk, Uncertainty and Crises
ALMANYA, Osnabrück, İngilizce, 05.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Blue Economy and Maritime Cluster in Turkey

YAVAN NURİ, KALELİOĞLU MEHMET RAGIP, KURTAR ANLI CEYDA
Yayın Yeri: Dynamics of Economic Spaces 2020 Mini Conference on Coastal Transitions: Blue Economy, Virtual Conference
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Connecticut, İngilizce, 04.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
4
Kentsel Dönüşümün Toplumsal Yansıması: Gaziantep Örneği

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,ECER HALİL
Yayın Yeri: 4. Uluslaraarası Kent Araştırmaları Kongresi
İngilizce, 16.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge,İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri: Kop BölgesiÖrneği

YAVAN NURİ,KALELİOĞLU MEHMET RAGIP
Yayın Yeri: TÜCAUM 30. yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
İngilizce, 03.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Competition strategies of local market chains against national and global retail chains: the case of Gaziantep city.

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,YAVAN NURİ
Yayın Yeri: Fifth Global Conference on Economic Geography,
İngilizce, 24.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Yerel Market Zincirlerinin Ulusal ve Küresel Perakende Zincirleri Karşısında Rekabet Etme Stratejileri: Gaziantep Kenti Örneği

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,YAVAN NURİ
Yayın Yeri: 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Kalkınma Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 10.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
8
Technological Change in Turkish Manufacturing Industry: The case of Gaziantep City.

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP
Yayın Yeri: 13th InternationalConference on Social Sciences
İngilizce, 06.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Ulusötesi Perakende Zincirlerinin Yereldeki Başarısızlığı Gaziantep Kentindeki Carrefoursa ve Real Örneği

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,YAVAN NURİ
Yayın Yeri: Coğrafyacılar Derneği Uluslararası kongresi
Türkçe, 01.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
10
İkametgah Memnuniyeti Bağlamında Konut Yer Seçimi: Bolu Kenti Örneği,

KALELİOĞLU MEHMET RAGIP
Yayın Yeri: TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.10.2012

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaçAnalizi–II Etap


05.06.2017 - 31.03.2018
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  ANKARA ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Technology Arts Sciences TH Köln

Yurtdışı akademik görevlendirme

2018 - 2018
2
Özel Öğretim Kurumları

Öğretmenlik
Öğretmenlik,

1998 - 2014

Editörlükler

4 Adet
1
JSSS

Yazar Adı: KALELİOĞLU MEHMET RAGIP , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

2
Gaziantep JSS

Yazar Adı: KALELİOĞLU MEHMET RAGIP , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

3
Sosyal bilimler dergisi

Yazar Adı: KALELİOĞLU MEHMET RAGIP , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2016,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

4
GAÜN JSS

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH, KALELİOĞLU MEHMET RAGIP , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Kentsel Coğrafya Türkçe 3
2 2018-2019 Küreselleşme ve Kent Türkçe 3
3 2019-2020 KENTSEL COĞRAFYA Türkçe 3
4 2019-2020 KÜRESELLEŞME VE KENT Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Ulaşım Coğrafyası Türkçe 3
2 2018-2019 Küreselleşme Türkçe 3
3 2018-2019 Coğrafyaya Giriş Türkçe 3
4 2018-2019 Nüfus Coğrafyası Türkçe 3
5 2018-2019 Türkiye’de Uluslararası Nüfus Hareketleri Türkçe 3
6 2018-2019 Turizm Coğrafyası Türkçe 3
7 2018-2019 Bölgesel Kalkınma Türkçe 3
8 2018-2019 Demografi Türkçe 3
9 2018-2019 Ekonomik Coğrafya Türkçe 3
10 2018-2019 Sanayi Coğrafyası Türkçe 3
11 2019-2020 COĞRAFYAYA GİRİŞ Türkçe 3
12 2019-2020 DEMOGRAFİ Türkçe 4
13 2019-2020 KÜRESELLEŞME Türkçe 3
14 2019-2020 TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİ Türkçe 3
15 2019-2020 BÖLGESEL KALKINMA Türkçe 3
16 2019-2020 SANAYİ COĞRAFYASI Türkçe 3
17 2019-2020 EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 3
18 2019-2020 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İmalat sanayinde dijital dönüşüm: Gaziantep örneği OZAN SEZEN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Kentsel dönüşümün mekânsal ve toplumsal yansımaları: Gaziantep Nuri Pazarbaşı mahallesi örneği HALİL ECER TezMerkezi 2019

Araştırmalar

5 Adet
1
Teşvik veDestek Çalışma Grubu

T.C. KalkınmaBakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Bölgesi'nde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” konulu çalışmada görev almaktayım.
Niğde, Aksaray, Türkiye   Ulusal  Çalışma

2
Dönüşen Şehrin Yürüyüş Rotası

Şehrin dönüşümünü Alleben Deresi ekseninde takip eden iki günlük yürüyüş rotası
Gaziantep TMMOB, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

3
Ekonomik Coğrafya Uzmanlık Grubu

Kırsal kalkınma
Innsbruck University, Avusturya/Innsbruck   Uluslararası  Çalıştay

4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma yapacak akademik personele araştırma yöntemleri hakkında güncel bilgileri aktarmak
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Çalıştay

5
Teşvik veDestek Çalışma Grubu

T.C. KalkınmaBakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Bölgesi'nde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” konulu çalışmada görev almaktayım.
Karaman, Konya, Türkiye   Ulusal  Çalışma

Üyelikler

2 Adet
1
IGU

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2016 

2
AAG

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2011