Dr.Öğr.Üyesi ADİL BİCAL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Reklamcılık  Dijital Reklamcılık  Reklam Araştırmaları  Reklam Araştırmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Promoting Organizational Performance Through 5g and Agile Marketing

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 978-1668455241, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Hershey, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-10

Yayın Yeri: iksad publishing house
ISBN: 9786253673215, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Dijital Dönüşüm Sürecinde İletişim Çalışmaları

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 9786253931292, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Dijitalleşen Medya ve İletişim Araştırmaları

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 9786253930011, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Reklamda Strateji

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9786256802438, TÜRKİYE, Konya, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Dijital Reklamcılıkta Güncel Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-6382-29-9, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
İletişim ve Medya Çalışmaları

Yayın Yeri: Literatürk Akademi
ISBN: 978-625-7606-82-0, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-433-795-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Handbook of Research on Interdisciplinary Reflections of Contemporary Experiential Marketing Practices

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781668443804, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Hershey, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

8 Adet
1
Perakende Marka Deneyiminin Marka Tatmini, Marka Bağlılığı ve Ağızdan Ağıza İletişime Etkisi: Decathlon Markası Örneği

BİCAL ADİL
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
The Effects of Hedonic and Utilitarian Motivations on Consumer Engagement in Gamification

BİCAL ADİL, İSPİR NEVZAT BİLGE
Yayın Yeri: Journal of Euromarketing
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ASOS, Copernicus
3
Projected Image of Turkey in Travel Blogs

BİCAL ADİL, ÖZTÜRK MESUDE CANAN
Yayın Yeri: Journal of Tourism, Leisure and Hospitality
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi

ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM,BİCAL ADİL
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
CEO’ların Medyadaki Yansımalarının Kurum İtibarına Etkisi

BİCAL ADİL,BAYÇU SEVİL
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Oyunlaştırmada Oyun Elemanlarının Kullanımı: Adidas Micoach, Khan Academy, Superbetter ve Swarm Uygulamalarının Örnek Olay Yöntemi İle İncelenmesi

BİCAL ADİL,SEVER NECİP SERDAR
Yayın Yeri: Erciyes İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulaması Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

GÜRCAN HALİL İBRAHİM,COŞKUN ENGİN,SEVER NECİP SERDAR,BAŞER EMRAH,ATAİZİ MURAT,ÖZTÜRK MESUDE CANAN,BİCAL ADİL
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli Çerçevesinde Kamu Spotlarının İncelenmesi: Portakal Ve Fındık Tüketimine Yönelik Örnekler

BİCAL ADİL,YILMAZ RASİME AYHAN
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

5 Adet
1
Gelişen Medya Planlama Stratejileri: Kazanılmış Medyanın Yükselişi

BİCAL ADİL
Yayın Yeri: 9. Ege Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Youtube Reklamlarına Yönelik Tutum ve Katılımın Şekillenmesinde Kişisel Alaka Düzeyinin Araştırılması

BİCAL ADİL
Yayın Yeri: The 17th International Scientific Research Congress (UBAK)
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.08.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
The Effect Of Customers' Store Experience On Satisfaction, Brand Commitment And Word-Of-Mouth

BİCAL ADİL
Yayın Yeri: 9th International Zeugma Conference On Scientific Research
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 19.02.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Çocuk Televizyon Kanallarında Yayınlanan Gıda Reklamlarının Mesaj Çekiciliklerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

BİCAL ADİL
Yayın Yeri: VII. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS 2021)
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 12.11.2021

Ulusal  Özet bildiri
5
Use Of Game Elements In Gamification: An Exploratory Case Study On Gamified Applications

BİCAL ADİL,SEVER NECİP SERDAR
Yayın Yeri: 15th International Symposium Communicationin the Millennium
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Irvine, İngilizce, 16.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
İletişim Bilimleri fakültesinde HİR ve İTY Bölümleri İçin İletişim Eğitiminde Dijital Oyun Temelli İçerik Tasarımı Üretimi ve Yeni Yöntemlerin Sınanması Araştırması

Örgün eğitim derslerinde ders içerik ve kapsamını dijitalleştirerek oyunlaştırmak
02.10.2015 - 01.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Mondial

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
Mondial Group'ın Rusya'daki reklam ve pazarlama iletişimi çalışmalarını planlamak ve koordine etmek. ,

2007

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Sosyal bilimlerde Araştırma yöntemleri ve Etik Türkçe 3
2 2022-2023 Kurumsal sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Sosyal Bil. Araş. Yöntemleri I Türkçe 3
2 2022-2023 Sosyal Bil. Araş. Yöntemleri II Türkçe 3
3 2022-2023 Sağlık İletişimi Türkçe 2
4 2022-2023 Tüketici Davranışları Türkçe 2
5 2022-2023 Medya Planlama Türkçe 3
6 2022-2023 Stratejik İletişim Yönetimi Türkçe 3
7 2022-2023 Televizyon Reklamcılığı Türkçe 3
8 2022-2023 Kriz Yönetimi Türkçe 3
9 2022-2023 Pazarlama İletişimi Türkçe 3
10 2021-2022 Kişilerarası İletişim Türkçe 3
11 2020-2021 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Dijital pazarlama Türkçe 3