Dr.Öğr.Üyesi ÜLKÜ POLAT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   ulkupolat@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 10  
Filoloji Temel Alanı  Türk Dili  Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)  Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)  Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
İftira Kitabı

Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları
ISBN: 978-625-8055-26-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eski Uygur Türkçesinde Cümle

Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu
ISBN: 978-975-17-5159-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
AYAGKA TEGİMLİG BAHŞI: FESTSCHRIFT IN HONOR OF MARCEL ERDAL

Yayın Yeri: Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University
ISBN: 0743-0019, İNGİLTERE, Cambridge, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Kaşgarlı Mahmud Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VII

Yayın Yeri: İksad
ISBN: 978-625-7687-37-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

11 Adet
1
ESKİ UYGURCADA AGRIG, İG, KEGEN, KEM, TİKİG, TOGA “HASTALIK, AĞRI, SIZI”

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: TÜRÜK
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, EBSCOHOST, PROQUEST, ASOS, OAJI, SIS, INDEX, COPERNICUS, ACARİNDEX, TEİ,
2
Eski Türkçede Yok, Yoksuz, Yoksuz Bol- Yoksuz Kıl- Üzerine

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Eski Uygur Türkçesinde Sebep Bildiren Tıltag ve Ugur Sözleri Hakkında

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: türkbilig
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türkbilig, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, EBSCO
4
Fatih Emirhan Mektupları

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Çütad Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, SOBİAD
6
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (ötün-, tegin-, yarlıka-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Uluslararası Teke Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index, Index Copernicus, Türk Eğitim indeksi, Arastirmax, Academic Journa
7
YENİ DÖNEM TATAR EDEBİYATINDAN BİR İSİM GAMİLAFZAL VE AFZAL IN TATAR ŞAİRLERİNE İTHAF ETTİĞİ ŞİİRLERİ

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA ASOS Index SOBIAD Google Scholar
8
Şair Yolu

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, AKADEMİK DİZİN, ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEKS
9
Tatar Edebiyatından Abdullah Tukay Hesen Tufan Çizgisinde Bir Şair Sibgat Hekim

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA ASOS Index SOBIAD Google Scholar
10
Tatar Sanatında Tukay’ın Şiiri ve Kişiliği

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, ASOS Index, SOBIAD, Google Scholar
11
Ehmet Feyzi’nin “Tukay” Romanı

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA , ASOS Index, SOBIAD, Google Scholar

Bildiriler

11 Adet
1
Eski Türkçede Töz-Tözlüg ve Bag-Baglıg, Uguş-Uguşlug, Yıltız-Yıltızlıg Üzerine

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: International Scientific Conference «XXXVII Kononov Readings»
RUSYA FEDERASYONU, Sankt-Petersburg, Türkçe, 28.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Tatar Şairi Sibgat Hekim'in Şiirlerinde Mekân

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: International Scientific Conference XXII Ivanov Memorial Lectures
RUSYA FEDERASYONU, Sankt-Petersburg, Türkçe, 20.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Eski Türkçede +lIg, +lUg Ekli Edatlar

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Uluslararası XXXVI. Kononov Okumaları Konferansı
RUSYA FEDERASYONU, Sankt-Petersburg, Türkçe, 29.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Eski Türkçede +lIg, +lUg Ekli Edatlar

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: International Scientific Conference XXXVI Kononov Memorial Lectures
RUSYA FEDERASYONU, Sankt-Petersburg, Rusça, 29.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Eski Türkçe İye, İyin, Udu Üzerine

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: XV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı ,Gürcistan-Tiflis (25-28 Eylül)
GÜRCİSTAN, Tiflis, Türkçe, 25.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
ESKİ TÜRKÇE İYE, İYİN, UDU ÜZERİNE

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: XV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
GÜRCİSTAN, Tiflis, Türkçe, 25.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Eski Uygurca Maytrısimit Adlı Eser Temelende Uygur Müzik Terminolojisine Bir Bakış

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Halk Kültüründe Oyun, Müzik, Dans Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Eski Uygurca Maytrısimit Adlı Eserde Fill+Zarf-Fiil Eki+Fiil Kuruluşundaki Yarı Tasvir Fiilleri

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: XIV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Eski Türkçede Bağlı Cümle Teşkilinde Kullanılan Bağlayıcılar

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
POLONYA, Varşova, Türkçe, 25.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Türkiye Türkçesi Söz Diziminde Sıralı ve Bağlı Cümleler

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Uluslararası ”40 Yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” Sempozyumu
MAKEDONYA, Üsküp, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
-mIştA Gerund in Old Uighur Turkish and Functions of this Suffix

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: IV. International Congress of Turkology
POLONYA, Varşova, İngilizce, 21.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Karahanlı Türkçesi Dönemindeki Eserlerde Kullanılan İkilemeler Bu İkilemelerin Kuruluşları ve Cümle İçerisindeki Görevleri

Karahanlı Türkçesi Dönemindeki Eserlerde Kullanılan İkilemeler Bu İkilemelerin Kuruluşları ve Cümle İçerisindeki Görevleri
27.10.2015 - 14.06.2016
TÜBİTAK PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Kuzey Türkçesi Türkçe 3
2 2020-2021 Karahanlı Türkçesi Metin İncelemeleri Türkçe 3
3 2020-2021 Eski Türkçe Metin İncelemeleri Türkçe 3
4 2020-2021 Doğu Türkçesi Türkçe 3
5 2019-2020 Tarihi Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Türkçe 3
6 2019-2020 Çağatay Türkçesi Türkçe 3
7 2021-2022 Eski Türkçe Metin İncelemeleri Türkçe 3
8 2021-2022 Doğu Türkçesi Türkçe 3
9 2021-2022 Karahanlı Türkçesi Metin İncelemeleri Türkçe 3
10 2021-2022 Kuzey Türkçesi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 3
2 2020-2021 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Türkçe 3
3 2020-2021 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri I Türkçe 3
4 2020-2021 Tarihi Türk Şiveleri Türkçe 3
5 2019-2020 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 3
6 2019-2020 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Türkçe 3
7 2019-2020 Anadolu ve Rumeli Ağızları Türkçe 3
8 2021-2022 Tarihi Türk Şiveleri Türkçe 3
9 2021-2022 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri I Türkçe 3
10 2021-2022 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Türkçe 3
11 2021-2022 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Türk Dili Tarihi Türkçe 2
2 2012-2013 Çağdaş Türk Lehçeleri Türkçe 2
3 2012-2013 Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 2
4 2012-2013 Eski Anadolu Türkçesi Türkçe 2
5 2012-2013 Anadolu ve Rumeli Ağızları Türkçe 2
6 2013-2014 Türkiye Türkçesi Grameri Türkçe 2
7 2013-2014 Türk Dili Tarihi Türkçe 2
8 2013-2014 Eski Anadolu Türkçesi Grameri Türkçe 2
9 2013-2014 Rumeli Ağızları Türkçe 2
10 2013-2014 Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 2
11 2013-2014 Çağdaş Türk Lehçeleri Türkçe 2
12 2020-2021 Eski Uygur Türkçesi Türkçe 2
13 2020-2021 Köktürkçe Türkçe 2
14 2020-2021 Türkiye Türkçesi (Ses Bilgisi) Türkçe 4
15 2020-2021 Türkiye Türkçesi (Şekil Bilgisi) Türkçe 4
16 2020-2021 Osmanlı Türkçesine Giriş I Türkçe 4
17 2020-2021 Osmanlı Türkçesine Giriş II Türkçe 4
18 2020-2021 Kıpçak Türkçesi Türkçe 2
19 2020-2021 Çağatay Türkçesi Türkçe 2
20 2021-2022 Türkiye Türkçesi (Ses Bilgisi) Türkçe 4
21 2021-2022 Osmanlı Türkçesine Giriş-I Türkçe 4
22 2021-2022 Kök Türkçe Türkçe 2
23 2021-2022 Kıpçak Türkçesi Türkçe 2
24 2021-2022 Türkiye Türkçesi (Şekil Bilgisi) Türkçe 4
25 2021-2022 Osmanlı Türkçesine Giriş-II Türkçe 4
26 2021-2022 Eski Uygur Türkçesi Türkçe 2
27 2021-2022 Çağatay Türkçesi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Eski Türkçede Bitki Hayvan Metaforu HATİCE TEKLER TezMerkezi 2022
2 Devam Ediyor Eski Türkçede Eş Anlamlılık AYŞEGÜL ŞAHİN TezMerkezi 2022
3 Devam Ediyor Eski Uygur Türkçesinde Zarf+Fiil Eşdizimliliği DERYA ULUTAŞ TezMerkezi 2022
4 Devam Ediyor Eski Uygur Türkçesinde Söz Yapımı: İsim HATİCE NAFAK TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ZARF+FİİL EŞDİZİMİ REFİKA BİRSEN ARSLAN TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor Eski Uygur Türkçesinde Pekiştirme MEHMET ORHAN ÇETİNDAĞ TezMerkezi 2022
3 Devam Ediyor "Altun Yaruk" Örneğinde Eski Uygurcada Durum Zarfları DEMET İPEK TUNCA TezMerkezi 2022
4 Devam Ediyor KIPÇAK TÜRKÇESİNDEN TATAR TÜRKÇESİNE MİKTAR ZARFLARI MERVE AKSOY TezMerkezi 2022