Dr.Öğr.Üyesi ÜLKÜ POLAT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   ulkupolat@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 10  
Filoloji Temel Alanı  Türk Dili  Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)  Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)  Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Kaşgarlı Mahmud Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VII

Yayın Yeri: İksad
ISBN: 978-625-7687-37-9, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Eski Türkçede Yok, Yoksuz, Yok Bol- Yok Kıl- Üzerine

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Eski Uygur Türkçesinde Sebep Bildiren Tıltag ve Ugur Sözleri Hakkında

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: türkbilig
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Fatih Emirhan Mektupları

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Çütad Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
5
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (ötün-, tegin-, yarlıka-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Uluslararası Teke Dergisi
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
6
YENİ DÖNEM TATAR EDEBİYATINDAN BİR İSİM GAMİLAFZAL VE AFZAL IN TATAR ŞAİRLERİNE İTHAF ETTİĞİŞİİRLERİ

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos, sobiad
7
Tatar Edebiyatından Abdullah Tukay Hesen Tufan Çizgisinde Bir Şair Sibgat Hekim

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos, sobiad
8
Şair Yolu

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco, asos indeks
9
Tatar Sanatında Tukay ın Şiiri ve Kişiliği

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos, sobiad
10
E Feyzi nin Tukay Romanının Yazılış Tarihinden

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos, sobiad

Bildiriler

6 Adet
1
Eski Uygurca Maytrısimit Adlı Eserde FiilZarf-Fiil EkiFiil Kuruluşundaki Yarı Tasvir Fiilleri

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: XIV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Eski Türkçe İye, İyin, Udu Üzerine

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: XV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı ,Gürcistan-Tiflis (25-28 Eylül)
Türkçe, 25.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Eski Türkçede Bağlı Cümle Teşkilinde Kulanılan Bağlayıcılar

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
POLONYA, Varşova, Türkçe, 25.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
mIştA Gerund in Old Uighur Turkish and Functions of this Suffix

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: IV. International Congress of Turkology
POLONYA, Varşova, İngilizce, 21.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
5
Türkiye Türkçesi Söz Diziminde Sıralı ve Bağlı Cümleler

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Uluslararası ”40 Yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” Sempozyumu
MAKEDONYA, Üsküp, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası
6
Eski Uygurca Maytrısimit Adlı Eser Temelende Uygur Müzik Terminolojisine Bir Bakış

POLAT ÜLKÜ
Yayın Yeri: Halk Kültüründe Oyun, Müzik, Dans Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Karahanlı Türkçesi Dönemindeki Eserlerde Kullanılan İkilemeler Bu İkilemelerin Kuruluşları ve Cümleİçerisindeki Görevleri


01.06.2015 - 14.06.2016
TÜBİTAK PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Kuzey Türkçesi Türkçe 3
2 2020-2021 Karahanlı Türkçesi Metin İncelemeleri Türkçe 3
3 2020-2021 Eski Türkçe Metin İncelemeleri Türkçe 3
4 2020-2021 Doğu Türkçesi Türkçe 3
5 2019-2020 Tarihi Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Türkçe 3
6 2019-2020 Çağatay Türkçesi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 3
2 2020-2021 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Türkçe 3
3 2020-2021 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri I Türkçe 3
4 2020-2021 Tarihi Türk Şiveleri Türkçe 3
5 2019-2020 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 3
6 2019-2020 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Türkçe 3
7 2019-2020 Anadolu ve Rumeli Ağızları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Türk Dili Tarihi Türkçe 2
2 2012-2013 Çağdaş Türk Lehçeleri Türkçe 2
3 2012-2013 Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 2
4 2012-2013 Eski Anadolu Türkçesi Türkçe 2
5 2012-2013 Anadolu ve Rumeli Ağızları Türkçe 2
6 2013-2014 Türkiye Türkçesi Grameri Türkçe 2
7 2013-2014 Türk Dili Tarihi Türkçe 2
8 2013-2014 Eski Anadolu Türkçesi Grameri Türkçe 2
9 2013-2014 Rumeli Ağızları Türkçe 2
10 2013-2014 Tarihi Türk Lehçeleri Türkçe 2
11 2013-2014 Çağdaş Türk Lehçeleri Türkçe 2
12 2020-2021 Eski Uygur Türkçesi Türkçe 2
13 2020-2021 Köktürkçe Türkçe 2
14 2020-2021 Türkiye Türkçesi (Ses Bilgisi) Türkçe 2
15 2020-2021 Türkiye Türkçesi (Şekil Bilgisi) Türkçe 2
16 2020-2021 Osmanlı Türkçesine Giriş I Türkçe 2
17 2020-2021 Osmanlı Türkçesine Giriş II Türkçe 2
18 2020-2021 Kıpçak Türkçesi Türkçe 2
19 2020-2021 Çağatay Türkçesi Türkçe 2

Üyelikler

1 Adet
1
Türk Dil Kurumu, Köken Bilgisi Sözlüğü, Madde Yazarlığı, Madde Hakemliği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2019