Doç.Dr. METİN ÖZKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   metinozkan@gantep.edu.tr      (0342) 317 37 73  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi  Eğitim Politikaları  Eğitim/Öğretim Teknolojileri

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

14 Adet
1
Mültecilerin Eğitimi İçin Okul Liderliği

Yayın Yeri: ASOS Yayınları
ISBN: 9786257501125, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-427-168-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Dağıtılmış Liderlik - Okul Geliştirmede Yeni Bir Anlayış

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 182978-625-417-964-8, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Navigating Post-Doctoral Career Placement, Research, and Professionalism

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 2327-6983, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Pennsylvania, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Eğitim Yönetimi Teori-Araştırma-Uygulama

Yayın Yeri: ASOS Yayınları
ISBN: 978-625-7813-55-6, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yayın Yeri: Nobel Akademi Yayıncılık
ISBN: 978-605-033-018-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-033-018-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Eğitim Bilimine Giriş

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-193-6, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Prof Dr Ziya Bursalıoğlu na Armağan

Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Yayınları
TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
10
Türkiye de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği Seçme Atama ve Yetiştirme

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-432-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Türkiye de Yükseköğretim Alanı Kapsamı ve Politikaları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: Türkiye’de Yükseköğretim Alanı, Kapsamı ve Politikaları, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Bir Öğrenim Çevresi Olarak Okulu Yönetmek

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786053180821, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Sınıf Yönetimi

Yayın Yeri: Karahan
ISBN: 9786054454389, TÜRKİYE, ADANA, 2011

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
14
Eğitim Bilimine Giriş

Yayın Yeri: Karahan
ISBN: 9786054454402, TÜRKİYE, ADANA, 2011

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

33 Adet
1
Uygulamalı okul liderliği okulu: uzmanlar yöneticilerle buluşuyor [Bir TÜBİTAK BİDEB eğitim etkinliğinin ardından]

TURAN SELAHATTİN, ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: ALANYAZIN Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Teknik Not  ROAT, ROOTINDEXING, ESJI, EuroPub, Index Copernicus
2
A Scale Development Study on The Attitudes of School Administrators Towards Guidance and Psychological Counseling Services

YILMAZ İsmail, ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: International Innovative Education Researcher (IEdRes)
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H. W. Wilson
3
Zengin Okul Çevresi, Büyük Öz Kaynak: Okul Aile Birliği Gelirlerinin Okul Çevresinin Sosyoekonomik Düzeyine Göre İncelenmesi

ÖZKAN METİN, KARAKURT NEYTULLAH, YAŞAR İLYAS
Yayın Yeri: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ERIHPLUS, DOAJ, SOBIAD, Index Copernicus International
4
School Principals Views on Syrian Refugee Students’ Education in Turkey: Challenges and Recommendations

ÖZKAN METİN, ÇAKMAK ÖZGÜR
Yayın Yeri: International Journal of Education & Literacy Studies
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
What Did The School Principals Learn From The Pandemic in Turkey? Experiences During The Process

ÖZER ÖZKAN YEŞİM, ÖZKAN METİN, TURAN SELAHATTİN
Yayın Yeri: Educational Planning Journal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Kindergarten Management Problems and Solutions in Turkey: The Experiences of Principals

ŞENGÜL MUSTAFA, ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
Okul Müdürlerinin Kendi Kariyer Evrelerine İlişkin Düşünceleri

BOZKURT KASIM, ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Indeks, ESJI, DRJI, I2OR, CiteFaktor
8
Okulda Şiddet ve Yansımaları: Eğitim Ortamlarında Şiddete Yönelik Uluslararası Metinlerin İncelenmesi

ÇAKIR Çiğdem, ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CiteFactor, ResearchBib, ESJI, DRJI, I2OR, Asos Indeks
9
Türkiye ve Singapur Okullarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrenimi Aksatan Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi

ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: EĞİTİM VE BİLİM DERGİSİ
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
10
Investigation of in-School Factors Affecting Distributed Leadership Practices

ÇAKIR Çiğdem,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Journal of Computer and Education Research
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Investigation of Turkey and Singapore Schools in Terms of Teacher Professional Development and Teacher Behaviors Hindering Learning Variables

ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: TED EĞİTİM VE BİLİM
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
12
Analysis of Gaziantep University’s Economic Contributions to the City and Student Spending in Terms of Different Variables

ÖZKAN METİN,TEKBAŞ MURAT,OĞUZ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Quality of Educational Resources: A Comparative Evaluation of Schools That Joined PISA 2015 from Turkey and Singapore

ÖZKAN METİN,BALCI SUPHİ,İŞ ENGİN,KAYAN MEHMET SELMAN
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
14
Dağıtılmış Liderlik Ölçeği’nin Geliştirilmesi

ÖZKAN METİN,ÇAKIR Çiğdem
Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
İlkokul Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Hizmetkâr Liderlik Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

ÖZKAN METİN,TEMİZ Eser
Yayın Yeri: Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Discrimination Level Of Students Ratio Number Of Students Per Faculty Member And Article Scores Indicators According To Place Of Turkish Universities In International Ranking Systems

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
17
Liderlik Hangi Sıfatları Nasıl Alıyor Liderlik Konulu Makalelerin İncelenmesi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
PISA 2012 de Yer Alan Öğretmenlerle İlgili Değişkenlerin Türkiye Şangay Çin ve Peru yu Başarılarına Göre Ayırt Etme Gücü

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Measurement of Relative Performance of Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs in Turkey

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Index (EI)
20
Educational Leadership Standards Preferred by School Administrators in Educational Leadership Development

BALKAR BETÜL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ (Directory of Open Access Journals, Miami University Libraries,University o
21
PISA 2012 Türkiye Verilerine Göre Okul Değişkenlerinin Öğrenci Başarısını Yordama Gücü

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  sobiad, citefactor, türk eğitim indeksi
22
Öğretmen Yetiştiren Programların Giriş Taban Puanlarıyla KPSS Ortalamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Bireysel ve Sosyal Getirileri Işığında Yükseköğretime Yatırım Yapmanın Gerekliliği

ÖZKAN METİN,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Yükseköğretim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Türk Yükseköğretim Sistemi İçin Önerilen Finansman Modellerinin Yapısalcı ve Neo Liberal Bakış Açılarına Göre İncelenmesi

ÖZKAN METİN,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  sobiad, citeFactor, indexCopernicus, AcademicKeys
25
Öğretmen ve Yönetici Gözüyle Etkili Okulda Yönetici Özelliklerinin Belirlenmesi

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies,
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini),EBSCO,MLA,ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeks
26
Türk Yükseköğretim Finansmanına İlişkin Görüşler

ÖZKAN METİN,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Etkili Öğretmen Özellikleri Üzerine Sıralama Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması

ÖZKAN METİN,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL
Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Eğitim Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: NWSA-Education Sciences
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
29
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının İncelenmesi

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
30
Okul Müdürlerinin Çatışma Çözmede Yapıcı Yıkıcı Olmaları ile Öğretim Liderliği Arasındaki İlişki

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZKAN METİN,KÜLEKÇİ EBRU
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
32
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,KÜLEKÇİ EBRU,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Index (EI)
33
Resmi İlköğretim ve Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Müdürler Ne Derece Öğretim Liderliği Davranışları Göstermektedir

İNANDI YUSUF,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT (Sosyal B

Bildiriler

36 Adet
1
Gaziantep’teki Tarihi Okul Binaları Üzerine Bir Çalışma

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı
Türkçe, 26.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Okul Müdürlerinin Sığınmacı Öğrencilerin Entegrasyonuna Yönelik Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

TAŞ DENİZ,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: V th International Eurasian Educational Research Congress (EJER)
İngilizce, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Yönetici Görüşler

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: V. International Eurasian Educational Research Congress
Türkçe, 02.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Özel Okulda Çalışma Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Ölçeklenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ADIYAMAN HATİCE,ÜLGER ÜMİT,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Eğitimsel Kaynakların Kalitesi: PISA 2015’e Türkiye ve Singapur’dan Katılan Okulların Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

ÖZKAN METİN,BALCI SUPHİ,İŞ ENGİN,KAYAN MEHMET SELMAN
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Özel Okulda Çalışma Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Ölçeklenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ADIYAMAN Hatice,ÜLGER ÜMİT,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
The Relationship Between School Manager’s Motivational Language and Leader-Member Exchange, Commitment To School Manager and Motivation

ÖZKAN METİN,DEMİR Selçuk
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Development Of Distributed Leadership Scale

ÖZKAN METİN,ÇAKIR Çiğdem
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, antalya, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Investigation Of Turkey and Singapore Schools In Terms Of Teacher Professional Development and Teacher Behaviors Hindering Learning Variables

ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ACAR GÜVENDİR MELTEM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Okul Müdürünün Kullandığı Motivasyonel Dil ile Lider-Üye Etkileşimi, Okul Müdürüne Duyulan Bağlılık ve Motivasyon Arasındaki İlişki

ÖZKAN METİN,DEMİR SELÇUK
Yayın Yeri: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Yönetimde Kadınların Eksik Temsilinin Görünmeyenleri Cam Tavan Cam Uçurum ve Cam Yürüyen Merdiven

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 12.05.2016

Ulusal  Özet bildiri
12
Öğretmen ve Okul Yöneticisi Gözüyle Neden ve Nasıl Bir Öğretmen Değerlendirme Sistemi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.04.2016

Ulusal  Özet bildiri
13
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Politikaların Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelliği Üzerindeki Etkileri

BALKAR BETÜL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu VI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, GİRNE, İngilizce, 05.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
14
Uyarlayan Uyarlayana Geliştiren Geliştirene Ölçeklere Sayılarla Bakış

TURAN SELAHATTİN,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
15
Uluslararası Yükseköğretim Öğrencilerinin Türkiye de Yaşadığı Demografik Akademik ve Sosyal Engeller

BARUT ASIM,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
16
Türk Yükseköğretim Sistemi için Önerilen Finansman Modellerinin Yapısalcı ve Neo Liberal Bakış Açılarına Göre İncelenmesi

ÖZKAN METİN,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
17
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçis Sisteminin Öğretmenler Üzerindeki Duyuşsal ve Öğretimsel Etkileri

ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM
Yayın Yeri: V. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 11.09.2014

Ulusal  Özet bildiri
18
ÖSS KPSS Hangisinin Sıralamasına İnanmalıyız

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 09.06.2014

Ulusal  Özet bildiri
19
Türkiye deki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programlarının Göreceli Performansların Ölçülmesi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, SİİRT, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
20
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA Verilerine Göre Okul İklimini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, SİİRT, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
21
Öğrencileri Yetenek Gruplarına Ayırma ile Okul Başarısı Arasındaki İlişki

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
22
Türk Yükseköğretim Finansman Sistemi İçin Sürdürülebilir Bir Model Önerisi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Özet bildiri
23
Türk Üniversitelerinin Dünya Sıralamasındaki Yeri Tesadüfü müdür

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslar arası Katılımlı)
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 05.09.2013

Ulusal  Özet bildiri
24
Türk Yükseköğretim Finansman Sistemi İçin Önerilen Modellerin Meta Analizi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: The 3rd International Congress on Trends in Higher Education
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 31.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
25
Place of Turkish Universities in World University Rankings Is It Random

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: International Conference on Higher Education, ICHE 2013
FRANSA, PARİS, İngilizce, 27.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
26
Yükseköğretime Erişim Harç Ücretinin Alınmamasının Erişebilirliğe Etkisi

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 25.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
27
Factors Affecting of Attitude Toward Computers After Basic Training in Turkey

ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership
BELÇİKA, BÜRÜKSEL, İngilizce, 25.10.2012

Uluslararası  Özet bildiri
28
Öğrenim Şekline Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi

GEDİKOĞLU TOKAY,ÖZDEMİR GÖKÇE,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
29
Değişime Hazır Olmada Bir Etken Okul Süreç Danışmanlığı

ÖZKAN METİN,ÖZDEMİR GÖKÇE
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
30
The Problems Which the Managements of Independent Nursery Schools Meet in Terms of School Management Processes

UZUN HALİL,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, İngilizce, 12.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
31
Okul Müdürlerinin Çatışma Çözmede Yapıcı veya Yıkıcı Olmaları Öğretim Liderliği Davranışlarının Yordayıcısı mıdır

ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
32
Etkili Okulda Yönetici ve Öğretmen Özellikleri Üzerine Sıralama Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması

ÖZKAN METİN,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL
Yayın Yeri: VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
33
Computerized Adaptive Testing

ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: The VI International Balkan Congress for Education and Science, Ohrid, Macedonia
MAKEDONYA, OHRİD, İngilizce, 30.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
34
Eğitim Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları

ÖZKAN METİN,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL
Yayın Yeri: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
35
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,KÜLEKÇİ EBRU,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, GAZİMAĞUSA, Türkçe, 16.04.2011

Ulusal  Özet bildiri
36
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZKAN METİN,KÜLEKÇİ EBRU
Yayın Yeri: VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, GAZİMAĞUSA, Türkçe, 16.04.2011

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

7 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Altyapı Geliştirme Projesi

Altyapı
29.07.2019 - 14.01.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Uygulamalı Okul Liderliği Okulu: Uzmanlar Yöneticilerle Buluşuyor

Okul Liderliği
16.11.2021 - 20.11.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
OKUL LİDERLİĞİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE OYUN TABANLI ÖĞRENMENİN GÜCÜ

Oyun Tabanlı Eğitim ortamlarında sunulan çeşitlendirilmiş eğitim, oyun çerçevesinde tasarlanmış çeşitli becerileri hedef alan bir eğitim modelidir. Verimli olarak tasarlanıp kullanılan oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının, öğrenme, motivasyon ve öz-yete
02.06.2022 - 30.11.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Milli Eğitim Bakanlığı nın Kullandığı MEBBİS in Türk Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi

Eğitim
01.09.2008 - 01.09.2009
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
EPALE National Support Services-NSS- Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti. Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu

Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları çevrimiçi bir platformda buluşturarak paylaşılan bilgi, belge ve iyi örnek uygulamalarını birbirinden öğrenmelerini destekleme.
01.01.2021 - 31.03.2022
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
6
EPALE National Support Services-NSS

Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları çevrimiçi bir platformda buluşturarak paylaşılan bilgi, belge ve iyi örnek uygulamalarını birbirinden öğrenmelerini destekleme.
01.01.2021 - 31.03.2022
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
7
EPALE National Support Services-NSS

Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları çevrimiçi bir platformda buluşturarak paylaşılan bilgi, belge ve iyi örnek uygulamalarını birbirinden öğrenmelerini destekleme.
01.01.2020 - 31.12.2020
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN

2005 - 2010
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

OKUL MÜDÜRÜ

2008 - 2009
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MÜDÜR YARDIMCISI

2007 - 2008
4
MERSİN VALİLİĞİ

BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRÜ

2005 - 2006

Editörlükler

1 Adet
1
Trakya Eğitim Dergisi

Yazar Adı: MADEN SEVİNÇ,ÇUHADAR CEM,AHMETOĞLU EMİNE,VURAL LEVENT,COŞKUN İBRAHİM,ASUTAY HİKMET,BÜLBÜL TUNCER,BAYIR EYLEM,COŞGUN ÖGEYİK MUHLİSE,GÜNGÖR SABRİ,TUNÇ BİNALİ,ÖZKAN METİN,ÖZER ÖZKAN YEŞİM,ÖZDEM GÜVEN,ÖZBAŞI DURMUŞ , Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
2 2020-2021 EĞİTİM FİNANSMANI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2 2015-2016 EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe 3
3 2015-2016 EĞİTİM DENETİMİ Türkçe 3
4 2015-2016 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
5 2015-2016 BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
6 2016-2017 ETKİLİ OKUL YÖNETİMİ Türkçe 3
7 2016-2017 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
8 2016-2017 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
9 2016-2017 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
10 2017-2018 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
11 2017-2018 EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe 3
12 2017-2018 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
13 2020-2021 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
14 2020-2021 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
15 2020-2021 EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe 3
16 2019-2020 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
17 2019-2020 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
18 2019-2020 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Türkçe 3
19 2019-2020 EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe 3
20 2018-2019 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
21 2018-2019 EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
2 2015-2016 İSTATİSTİK II Türkçe 3
3 2012-2013 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
4 2012-2013 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 3
5 2011-2012 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 3
6 2010-2011 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 3
7 2012-2013 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 3
8 2011-2012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 3
9 2010-2011 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 3
10 2010-2011 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
11 2011-2012 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
12 2012-2013 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
13 2012-2013 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 1
14 2011-2012 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 1
15 2010-2011 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 1
16 2012-2013 OKUL GELİŞTİRME Türkçe 1
17 2011-2012 OKUL GELİŞTİRME Türkçe 1
18 2010-2011 OKUL GELİŞTİRME Türkçe 1
19 2015-2016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
20 2016-2017 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
21 2020-2021 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
22 2019-2020 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
23 2019-2020 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
24 2019-2020 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
25 2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
26 2018-2019 İSTATİSTİK I Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmen motivasyonunun incelenmesi SELÇUK DEMİR TezMerkezi 2018
2 Tamamlandı Dağıtılmış liderlik uygulamalarını etkileyen okul içi faktörlerin incelenmesi ÇİĞDEM ÇAKIR TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Anaokullarında karşılaşılan öncelikli yönetim sorunlarının okul yöneticilerinin görüşlerine göre incelenmesi MUSTAFA ŞENGÜL TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Ortaokul öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi MEHMET ALİ YOLDAŞ TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Okul yöneticilerinin gözüyle Suriyeli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Kilis örneği) ÖZGÜR ÇAKMAK TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ALİ KARADUMAN TezMerkezi 2017
5 Tamamlandı Kuantum paradigmasından okula bakış ölçeğinin geliştirilmesi İSMAİL DİKMEN TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı İlkokul yöneticilerinin sahip olması gereken hizmetkar liderlik özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri ESER TEMİZ TezMerkezi 2016

Araştırmalar

6 Adet
1
EPALE National Support Services-NSS- Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti. Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu

Yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları çevrimiçi bir platformda buluşturarak paylaşılan bilgi, belge ve iyi örnek uygulamalarını birbirinden öğrenmelerini destekleme
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü - EPALE National Support Services-NSS-Proje Araştırma Ekibi,   Uluslararası  Araştırma

2
Ulusal Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı

Okullarda Ölçme Değerlendirme Çalışmaları, Yerel ve Ulusal İzleme Değerlendirme Uygulamaları ( ABİDE, PISA, TIMSS vb), Kademeler Arası Geçiş Sistemleri (Ortak Sınavlar ve LGS), Öğretmen Niteliklerinin Ölçülmesi
Ankara Anadolu Downtown Hotel, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

3
Yönetici Formasyonu Kazandırma Kursu (Toplantı ve Zaman Yönetimi)

Gaziantep İli resmi devleti okullarında görev yapan bütün (ilçeler dahil) okul müdürlerinin liderlik becerilerini geliştirme ve yöneticilik formasyonu kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitmen görevi ile okul müdürlerine toplam 12 saat "Topl
İlgili Okul Konferans Salonları, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

4
Yönetici Formasyonu Kazandırma Kursu (İletişim ve Okul, Çevre İlişkileri)

Gaziantep İli resmi devleti okullarında görev yapan bütün (ilçeler dahil) okul müdürlerinin liderlik becerilerini geliştirme ve yöneticilik formasyonu kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitmen görevi ile okul müdürlerine toplam 12 saat "İlet
İlgili Okul Konferans Salonları, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

5
Yönetici Formasyonu Kazandırma Kursu (Yönetsel ve Mesleki Etik)

Gaziantep İli resmi devleti okullarında görev yapan bütün (ilçeler dahil) okul müdürlerinin liderlik becerilerini geliştirme ve yöneticilik formasyonu kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitmen görevi ile okul müdürlerine toplam 12 saat "Yöne
İlgili Okul Konferans Salonları, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

6
Gaziantep Eğitim Çalıştayı

Etkili Okul Geliştirme Masası
Şirehan Hotel, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

Üyelikler

2 Adet
1
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetcileri Derneği

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2014 

2
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetcileri Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2011