Dr.Öğr.Üyesi ŞEMSETTİN ÇİĞDEM

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUS.TİC.ve LOJİSTİK

   scigdem@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 58  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Üretim ve Operasyon Yönetimi  Tedarik Zinciri Yönetimi  Tedarik Zinciri Ağları  İnovasyon Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Financial And Economic Issues in Emerging Markets

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-415-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Tedarik Zinciri İşbirliği ve İnovasyon

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7588-51-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Teknoloji Destekli Güncel Üretim Uygulamaları

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-7316-94-1, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Pandemi Sürecinin Etkilerine Dair Akademik Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-8443-58-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Tedarik Zinciri ve Lojistikte Güncel Konular ve Staretjik Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım
ISBN: 987-625-7090-27-8, TÜRKİYE, Bursa, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

18 Adet
1
The Effect of Supply Chain Learning on Flexibility Performance: An Empirical Study

MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE IEVA, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: Independent Journal of Management & Production
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
From EDI to Blockchain: A Bibliometric Analysis of Digitalization in Supply Chains

ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Green Innovation in Environmental Complexity: The Implication of Open Innovation

MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE IEVA, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, VASILIS VASILIAUSKAS AIDAS, YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
4
Supply Chain - innovation: past, present, and future

SEYHAN MEHMET, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, YILDIZ BÜLENT, MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE IEVA
Yayın Yeri: Independent Journal of Management & Production
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
5
An Integrated Impact of Blockchain on Supply Chain Applications

MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE IEVA, YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, CINCIKAITE RENATA
Yayın Yeri: Logistics
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
6
Do People Prefer Cars That People Don't Drive? A Survey Study on Autonomous Vehicles

MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE IEVA, YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, CINCIKAITE RENATA
Yayın Yeri: Energies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
The Effect of Perceptions on Service Robot Usage Intention: A Survey Study in the Service Sector

MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE IEVA, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, YILDIZ BÜLENT, DAVIDAVICIUS SIGITAS
Yayın Yeri: Sustainability
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
8
The Effect of COVID-19 on Airline Transportation Services: A Study on Service Robot Usage Intention

MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE IEVA, YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, CINCIKAITE RENATA
Yayın Yeri: Sustainability
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
9
Tedarik Zinciri Alanyazını Rotası: Lisansüstü Çalışmaların Evrimi

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, SEYHAN MEHMET
Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Tedarik Zinciri ve Ürün İnovasyonu İlişkisi: İlk 1000 Sanayi Firması Üzerinde Bir Çalışma

ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, ERDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Firma İnovasyon Stratejisinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi İnovatifliğinin Aracı Rolü

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Kargo Firmaları Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, ASLAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: International Journal of Social and Humanities Sciences Research
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, ESJI, DRJI, I2OR, DIIF, SSRN,ROORINDEXİNG,RESEARCHBİB
13
Havayolu Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin Tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi

YILDIZ BÜLENT, AYTEKİN MEHMET, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos index, sobiad
15
Tedarikçi Yenilik Odağının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde AlıcıTedarikçi İlişkisinin Düzenleyici Rolü

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: The International New Issues in Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  acar index
16
Örgütsel Yenilikçiliğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Bireysel Yenilikçiliğin Aracı Rolü

YILDIZ BÜLENT, ASLAN HÜSEYİN, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Researcher:Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD CiteFactor SIS ASOS OAJI DRJI SAİF IIJIF
17
Kar Payı Oranları ile Mevduat Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

ATA HACI ALİ, BUĞAN MEHMET FATİH, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Relationship between Culture Ethic: A Research in Terms of Cultural Diversity

ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, SEYHAN MEHMET
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Kısa Makale  ScienceDirect

Bildiriler

16 Adet
1
The Role of Big Data Analytics and Knowledge Sharing in Product Innovation Performance

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, Meidute-Kavaliauskiene Ieva
Yayın Yeri: 1st Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Academic Importance Attributed to Millennium Goals in Kazakhstan: A Bibliometric Analysis of Publications on Sustainable Development Goals

Çiğdem Şemsettin, Abdurakhmanova Assem
Yayın Yeri: 1st Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
The Impact of Sustainable Supplier Selection on Sustainable Supply Chain Performance

ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: 4th International Congress of The Human and Social Science Researches (ITOBIAD)
TÜRKİYE, Kastamonu, İngilizce, 10.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Tedarikçi Yenilik Odağının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Alıcı - Tedarikçi İlişkisinin Düzenleyici Rolü

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: Business and Organization Research Safranbolu/Karabuk(International Conference)
TÜRKİYE, Karabük, Türkçe, 12.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Kargo Firmaları Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, ASLAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Finasal Okuryazarlık Düzeyinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinde Finansmana Erişim Düzeyinin Aracı Rolü

YILDIZ BÜLENT, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, ASLAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

AYTEKİN MEHMET, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, YILDIZ BÜLENT
Yayın Yeri: ICOMEP’18-Spring International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin Tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi

YILDIZ BÜLENT, AYTEKİN MEHMET, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN
Yayın Yeri: ICOMEP’18-Spring Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2018 Bahar
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Sosyal Bilimlerde Akademik Yayın İşbirliği Ağı: Web of Science Türkiye İncelemesi

Çiğdem Şemsettin, Seyhan Mehmet
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy And Policy
Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
İslam Ekonomisi Ve Finansı Yazınının Sosyal Ağ Analizi: Web of Science Üzerine Bir İnceleme

Çevik Emrah İsmail, Buğan Mehmet Fatih, Çiğdem Şemsettin
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (ISEFE17)
TÜRKİYE, İngilizce, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Büyük Veri Etiği: Dört Temel Prensip Bağlamı

Çiğdem Şemsettin, Seyhan Mehmet
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics
Türkçe, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Kar Payı Oranları ile Mevduat Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Buğan Mehmet Fatih, Çiğdem Şemsettin
Yayın Yeri: International Congress on Islamic Economics and Finance
Türkçe, 21.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
İşletmelerde Büyük Veri Uygulamaları: Bir Literatür Taraması

Çiğdem Şemsettin, Seyrek İbrahim Halil
Yayın Yeri: 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 08.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
14
Relationship between culture & ethic: a research in terms of cultural diversity

İbrahimoğlu Nurettin, Çiğdem Şemsettin, Seyhan Mehmet
Yayın Yeri: 3rd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER 2014
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, İngilizce, 30.01.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Örgüt Kültürü ve Etik Algı İlişkisi: Ampirik Bir Araştırma

Çiğdem Şemsettin, Seyhan Mehmet
Yayın Yeri: 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 02.05.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
16
Yöneticilerin İş ve Meslek Ahlakı Algısına Göre Pozisyonları: Gaziantep İli Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

İbrahimoğlu Nurettin, Seyhan Mehmet, Çiğdem Şemsettin
Yayın Yeri: Anadolu Etik Toplantıları 1 - İş Etiğinde Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 14.11.2012

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Makine Halısı İhracatındaki Hakim Konumun Sürdürülmesi Projesi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan Turquality®projesinin amacı, “Türkiye’xxde makine halıcılığı sektörünün mevcut durumunun, uluslararasırekabet gücünün, hedef pazarlarda tüketici trendlerinin analiz edilerek, sektör s
28.01.2019 - 31.12.2019
Diğer (Ulusal),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi

Bu projede genel olarak Adıyaman turizm sektörünün gelişmesi, Adıyaman turizm sektöründe kayıtlı istihdamın artırılmasının teşvik edilmesi, Adıyaman turizm sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
01.07.2016 - 30.06.2017
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
STFA Cons. Co.

İdari personel

2009 - 2010

Editörlükler

7 Adet
1
Logistics, Special Issue "Lights-Out Logistics"

Yazar Adı: Meidutė-Kavaliauskienė Ieva, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, Činčikaitė Renata , Yayın Yeri: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Dergi, İngilizce, 2022,   Uluslararası  ESCI  Elektronik

2
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: RENÇBER ÖMER FARUK, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, BUĞAN MEHMET FATİH, AKSOY ABDULKADİR, AYTEKİN MEHMET, ŞAHİN HARUN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

3
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: RENÇBER ÖMER FARUK, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, BUĞAN MEHMET FATİH, AKSOY ABDULKADİR, AYTEKİN MEHMET, ŞAHİN HARUN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

4
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: RENÇBER ÖMER FARUK, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, BUĞAN MEHMET FATİH, AYTEKİN MEHMET, ŞAHİN HARUN, AKSOY ABDULKADİR , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

5
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BOZGEYİK YUSUF, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, BUĞAN MEHMET FATİH, ŞÖHRET MESUT, İĞDE MEDET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

6
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BOZGEYİK YUSUF, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, BUĞAN MEHMET FATİH, ŞÖHRET MESUT, ÇAKICI ELİF , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

7
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BOZGEYİK YUSUF, ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, BUĞAN MEHMET FATİH, ŞÖHRET MESUT, ÇAKICI ELİF , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Türkçe 3
2 2021-2022 Academic Writing Kazakça 4
3 2021-2022 Research Practice II Kazakça 5
4 2021-2022 Research Practice I Kazakça 5
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri Türkçe 3
2 2020-2021 Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri Türkçe 3
3 2019-2020 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Türkçe 3
4 2020-2021 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe 3
5 2021-2022 Academic Scientific Writing Rusça 5
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Lojistik Bilgi Sistemleri Türkçe 3
2 2019-2020 Uluslararası İşletmecilik Türkçe 3
3 2019-2020 Araştırma Metotları Türkçe 3
4 2019-2020 Lojistik Planlama ve Modelleme Türkçe 3
5 2020-2021 Uluslararası Pazarlama Türkçe 3
6 2020-2021 Lojistik Bilgi Sistemleri Türkçe 3
7 2020-2021 Gemicilik ve Uluslararası Lojistik Türkçe 3
8 2020-2021 Araştırma Metotları Türkçe 3
9 2019-2020 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
10 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
11 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
12 2021-2022 Management Kazakça 5

Araştırmalar

9 Adet
1
Book Writing

- Why write a book? - How to get your book published - Discoverability: top tips to get your book out there
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika

2
Technical Writing Skills

- How to design effective figures for review articles - How to write for an interdisciplinary audience - An editor’s guide to writing a review article - How to write case reports - Systematic reviews 101 - Make the most of your research: publish
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika

3
Writing Skills

- How to prepare a proposal for a review article - Writing a persuasive cover letter for your manuscript - How to turn your thesis into an article - 5 Diseases ailing research – and how to cure them - Using proper manuscript language - 10 tips f
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika

4
Research Data Management

- Make your data findable- It's Not FAIR! Improving Data Publishing Practices in Research - Make your data accessible -It's Not FAIR! Improving Data Publishing Practices in Research - Make your data interoperable - It's Not FAIR! Improving Data Pub
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika

5
Fundamentals of Manuscript Preparation

- Structuring your article correctly - Guide to reference managers: How to effectively manage your references - How to prepare your manuscript - How to write an abstract and improve your article
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika

6
Funding

- How to secure funding - ECR edition - Funding Hacks for Researchers - Successful research grant applications – getting it right - Discover how metrics can boost funding and networking opportunities
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika

7
Finansal Ekonometri

Prof. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

8
Certified Peer Reviewer Course

- What to expect from the Certified Peer Reviewer Course? - Introduction to the Certified Peer Reviewer Course 1.1 What is peer review? Why peer review? 1.2 Models of peer review  1.3 The typical peer review process 1.4 How to get involved
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika

9
Research Collaborations

- How to produce highly visible research: Useful tips for researchers - The key to successful academic collaborations - Making academia–industry collaborations work
Elsevier Researcher Academy,   Uluslararası  Sertifika