Doç.Dr. MEHMET MURAT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   mmurat@gantep.edu.tr      3769      03423601200  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Okullarda Pozitif Psikoloji Kuramdan Uygulamaya

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7676-97-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7052-78-8, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-364-182-7, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Psikososyal Önleyici Destek Programı

Yayın Yeri: MEB
ISBN: 978-975-11-4818-6, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Yayın Yeri: LİSANS YAYINLARI
ISBN: 978-9944-5611-9-8, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2010

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

34 Adet
1
Çocukta Dini İnancın İnşasında Soyut Kavramlar Yerine Hz. Peygamber Örnekliği

ÜNVERDİ MUSTAFA, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Antakiyat
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar (Aralık 2018) İdealonline (Aralık 2018) Kaynakca.info (Aral
2
Öğrencilerin Güçlü Yönlerinin/Karakter Güçlerinin Keşfedilmesine Yönelik Sınıf İçi Uygulama Önerileri

Demir Ramazan, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Humanistic Perspective
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks; Index Copernicus; I2OR Indexing Services; Türk Psikiyatri Dizini
3
Effects of Acceptance and Commitment Therapy and Cogntive Behavioral Therapy Based Psychoeducation Programs on Test Anxiety

YAPAN SAADET, MURAT MEHMET, YAVUZ KAASIM FATİH
Yayın Yeri: Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcıları Olarak Bilişsel Esneklik, Bilinçli Farkındalık ve Umut

İmiroğlu Ayşegül, Demir Ramazan, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklikleri İle Yılmazlık Düzeyleri Arasındaki İlişkide Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü

TAŞDEMİR Sümeyye Hatun, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Ergenlerde Algılanan Anne Baba Davranışlarıyla Akran İlişkileri Arasında Özerkliğin Aracı Rolü

Akın Gökalp Fatma,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Self-Concealment and Emotional Intelligence as Predictors of Seeking Psychological Help among Undergraduate Students

Demir Ramazan,MURAT MEHMET,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Asian Journal of Education and Training
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
Narsistik Kişilik Özellikleri ile Affedicilik Arasında-ki İlişki: Bağlanma Stillerinin Aracı Rolü

SEZER SEDA,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Ergenlerde Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Özyeterlik ile Akran Baskısı, Kendini İfade Edebilme Becerisi ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

Tilim Emrah,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
The Investigation of Predictive Relationships between Loneliness, Internet Addiction, and Mindfulness through the Structural Equation Model

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus, EBSCO
11
Ergenlerde Akran Zorbalığı, İnternet Bağımlılığı ve Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SEZEN MEHMET FEYZİ,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: OPUS
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Öğretmen Adaylarının Mutluluk, İyimserlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

Demir Ramazan,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
İlköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Yaşadıkları Psikolojik Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SÜMEYYE ERDEMİR,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
14
Lise Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları ve Saldırganlık Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

UĞUR EROL,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco SOCINDEX Index Copernicus (IC) TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tab
15
The Views of Student Teachers Attending A Turkish University on Discrimination Related to the Education of Women

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Educational Research and Review
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
16
University Students Perceptions of Elimination of Discrimination against Women in Education

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
17
Genel Lise 9 Sınıf Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

KILIÇ ERDAL, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERGO
18
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

MURAT MEHMET, EMİROĞLU MÜRŞİDE, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA)
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
19
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hayvanların Üremesi Büyümesi ve Gelişmesi Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Olası Kaynakları

MURAT MEHMET, KANATLI SEDAT, ÜNİŞEN ALİ
Yayın Yeri: Türk Fen Eğitimi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ZDB, DOAJ, SCOPUS
20
Grupla Psikolojik Danışmanın İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke ile Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi

ÇEKİÇ ALİ, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK/ULAKBİM
21
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Yordayan Sosyo Demografik Değişkenlerin Belirlenmesi

EMİROĞLU MÜRŞİDE, MURAT MEHMET, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM, EBSCO
22
Evlenmek İçin Birbirlerini Tercih Eden Çiftlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

CİNGİSİZ NEŞE, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO, Indexcopernius
23
EĞİTİM FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ALGILAYIŞLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

MURAT MEHMET, ÜNİŞEN ALİ, KANATLI SEDAT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos, ULAKBİM, EBSCO, arastirmax
24
Bir İçerik Analizi Örneği Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi

HAMAMCI ZEYNEP, MURAT MEHMET, YIKILMAZ MURAT, ÇEKİÇ, ALİ
Yayın Yeri: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO
25
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İş Doyumları ile Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişki

YILMAZ ZEYNEP, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO
26
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ON YILLIK HİZMET SÜRECİNDE TÜKENMİŞLİKLERİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK BİR HARİTALAMA ÇALIŞMASI

MURAT MEHMET, GÖKÇAKAN ZAFER
Yayın Yeri: DOĞU ANADOLU ARAŞTIRMALARI
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ULAKBİM
27
GELİŞİM VE ÖĞRENME

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: İLKÖĞRETİM EĞİTİMCİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
28
Lise Mezuniyetlerinin Ardından ve Belli Bir Yaşam Deneyimi Geçirdikten Sonra Polislik Mesleğini Tercih Eden Öğrencilerin Polislik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Polis Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO
29
Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi

MURAT MEHMET, ASLANTAŞ H İSMAİL, ÖZGAN HABİB
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
30
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları ile Ders Başarıları Arasındaki İlişki

MURAT MEHMET, ÖZGAN HABİB, ASLANTAŞ H İSMAİL
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO
31
Polislik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

MURAT MEHMET, UYGUN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ULAKBİM, DOAJ, İNDEX COHEDRICUS
32
Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşleri

MURAT MEHMET, UYGUN ÖZGÜR
Yayın Yeri: Polis Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO
33
Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCO
34
Emniyet Görevlilerinde Tükenmişlik

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Polis Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ULAKBİM

Bildiriler

46 Adet
1
Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcıları Olarak Bilişsel Esneklik, Bilinçli Farkındalık ve Umut

Demir Ramazan, İmiroğlu Ayşegül, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: UBCAK 4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 28.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
2
KENDİN OLABİLMEK İÇİN: GERÇEKÇİ SINIR KOYABİLME

KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Zeukma Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
İLİŞKİLERİNİZİ DÜZENLEYEBİLME: GERÇEKÇİ SINIR KOYABİLME İHTİYACI

KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Zeukma Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
SINAV KAYGISI İLE BAŞ EDEBİLMEDE EBEVEYN VE ÖĞRETMENLERİN ROLÜ

KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET,BALOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ADIYAMAN, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
KENDİME OLAN SAYGIMI NASIL GELİŞTİRİRİM

KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET,BALOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ADIYAMAN, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
ÇOCUKLARDA DUYGUSAL YOKSUNLUK ŞEMASININ GELİŞMESİNİ ÖNLEME: EBEVEYNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ADIYAMAN, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
KÜBLER ROSS’A GÖRE YAS AŞAMALARINI ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLEDANIŞMA İÇİN UYARLAMAK

BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
TRAVMA SONRASI STRESE MÜDEHALEDE MOD TERAPİSİNİN KULLANIMI

BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
ÇOCUKLARDA ÖFKE DUYGUSUNUN EVRİLMESİ VE ÖFKE DUYGUSUNUNDÜZENLENMESİ

KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
EVLİLİKTE ALDATMA VAKALARINDA DANIŞMANA SÜRECİ

KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: II. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 15.02.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
ÇOCUKLARDA BAŞARISIZLIK: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ

MURAT MEHMET,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: II. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 15.02.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
KÜBLER ROSS’UN YAS AŞAMALARININ KÜLTÜRÜMÜZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: II. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 15.02.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
ÇOCUKLARDA İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEYEBİLİR MİYİZ?: GERÇEKÇİSINIRLAR KOYMAK

MURAT MEHMET,BALOĞLU MUSTAFA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,KESİCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
ÇOCUĞUM MÜKEMMEL OLMALI MI?

KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
KADINLARA DAİR DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,BALOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: IKSAD II –INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
EVLİLİKTE SAĞLIKLI YETİŞKİN OLMA: ETKİLİ ÇATIŞMA ÇÖZMESTRATEJİLERİ

KESİCİ ŞAHİN,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,MURAT MEHMET,BALOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: IKSAD II –INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
BOŞANMA SÜRECİNİN SAĞLIKLI YÖNETİLMESİ

MURAT MEHMET,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: IKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Matematik Kaygısı Arasındaki İlişki

KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA
Yayın Yeri: UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Türkçe, 21.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Gençler Serbest Zamanlarında Neler Yapıyorlar?

MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Türkçe, 21.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
GENÇLER SERBEST ZAMANLARINDA NELER YAPIYORLAR?

MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR İLE MATEMATİK KAYGISIARASINDAKİ İLİŞKİ

KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTAP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Aile ve çocuk eğitimi ile ilgili mitler

MURAT MEHMET,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,AK MEHMET
Yayın Yeri: I. Uluslararası IKSAD Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 09.03.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
23
ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR İLE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİTHE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND TEST ANXIETY

BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,KESİCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Anne-Baba Tutumları ile Matematik Kaygısı Arasındaki İlişki

GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Al-Farabi 1st International Congress on Social Sciences.May 11-14,Gaziantep,Turkey.
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki

BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,KESİCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: Al-Farabi 1st International Congress on Social Sciences.May 11-14,Gaziantep,Turkey.
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Anne-Baba Tutumları İle Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki.

MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: Al-Farabi 1st International Congress on Social Sciences.May 11-14,Gaziantep,Turkey.
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
ANNE-BABA TUTUMLARI İLE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİTHE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING AND TEST ANXIETY

MURAT MEHMET,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
ANNE-BABA TUTUMLARI İLE MATEMATİK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİTHE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING AND MATHEMATICS ANXIETY

GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,KESİCİ ŞAHİN,BALOĞLU MUSTAFA,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSANİ DEĞERLERİNİN SOSYALKAYGI DÜZEYLERİNİ YORDAMASI

MURAT MEHMET,KESİCİ ŞAHİN
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
TÜRKİYE, HATAY, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ PROBLEMATİK SOSYALNETWORK KULLANIMI YORDAMASI

KESİCİ ŞAHİN,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi
TÜRKİYE, HATAY/PAYAS, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
İnternet Bağımlığı ve Kişilik Özelliklerinin Bazı Sosyo Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

BEŞALTI MEHMET,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.04.2016

Ulusal  Sözlü Bildiri
32
Examination of School Principals Leadership Styles According to Emotional Intelligence

MURAT MEHMET,BUĞA AHMET,ATMACA UFUK
Yayın Yeri: PROCEEDINGS Of ISER INTERMATIONAL CONFERENCE
PORTEKİZ, LISBON, İngilizce, 31.01.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
33
ORTAOKUL 7 VE 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHİ YETKİNLİKLERİNİN DÜZEYİ VE BUNU YORDAYAN FAKTÖRLER

MURAT MEHMET,SEVİM FEYZULLAH
Yayın Yeri: 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 07.09.2015

Ulusal  Sözlü Bildiri
34
PDR LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİNİN UMUT DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

MURAT MEHMET,ARSLAN ALİ,YAPAN SAADET
Yayın Yeri: 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 07.09.2015

Ulusal  Sözlü Bildiri
35
Discrimination against Women in Education

MURAT MEHMET
Yayın Yeri: The First International Counseling and Education Conference
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 03.05.2012

Uluslararası  Sözlü Bildiri
36
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Empatik Eğilim ve Bazı Değişkenlerle Olan İlişkisi

YALÇIN. MİNE, MURAT. MEHMET
Yayın Yeri: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 03.10.2011

Ulusal  Sözlü Bildiri
37
İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BUĞA. AHMET, MURAT. MEHMET
Yayın Yeri: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 21.10.2009

Ulusal  Sözlü Bildiri
38
Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Evlilik Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

CİNGİSİZ. NEŞE, MURAT. MEHMET
Yayın Yeri: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 21.10.2009

Ulusal  Sözlü Bildiri
39
Effect of Group Psychological Consultation on Anger Management Skills of Secondary School Students

ÇEKİÇ. ALİ, MURAT. MEHMET
Yayın Yeri: The First International Congress of Educational Research.
TÜRKİYE, ÇANAKKALE, İngilizce, 01.05.2009

Uluslararası  Sözlü Bildiri
40
Çoklu Zeka Kuramına Göre Geliştirilen Eğitim Durumlarının Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 9 Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarılarına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi

HAMURLU. KÜRŞAT, MURAT. MEHMET
Yayın Yeri: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, TOKAT, Türkçe, 05.09.2007

Ulusal  Sözlü Bildiri
41
Rehber Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

HAMAMCI. ZEYNEP, MURAT. MEHMET, ÇOBAN. AYSEL
Yayın Yeri: XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 06.07.2004

Ulusal  Sözlü Bildiri
42
Bir İçerik Analizi Örneği Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi

HAMAMCI. ZEYNEP, MURAT. MEHMET, MURAT. YIKILMAZ, ÇEKİÇ, ALİ
Yayın Yeri: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 06.07.2004

Ulusal  Sözlü Bildiri
43
Eğitimde Portfolyo Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme Yöntemi ve Bu Yönteme İlişkin İlköğretim I Kademe Öğretmen ve Yöneticilerinin Görüşleri

AĞCA. BURCU, MURAT. MEHMET
Yayın Yeri: XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 06.07.2004

Ulusal  Sözlü Bildiri
44
Gaziantepteki okullarda çalışsan psikolojik danışmanların mesleki sorunlarının incelenmesi

MURAT MEHMET,ESEN ÇOBAN AYSEL,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 06.07.2004

Ulusal
45
Sınıf Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

MURAT. MEHMET, GÖKÇAKAN. ZAFER
Yayın Yeri: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 27.09.2000

Ulusal  Sözlü Bildiri
46
Sınıf Öğretmenlerinde 10 Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması

GÖKÇAKAN. ZAFER, MURAT. MEHMET
Yayın Yeri: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 27.09.2000

Ulusal  Sözlü Bildiri

Projeler

9 Adet
1
Psikososyal Destek programlarının Desteklenmesi

Proje kapsamında hali hazırda kullanılan Psikososyal Destek programlarında kullanılantravma türlerinin yeniden ele alınarak altı travnma türünde yenilenmiş içeriklerin belirlenerek kitap haline getirilmesi
03.11.2017 - 30.11.2018
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
SODES EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK KAYNAKLI PROBLEMLERİN ÖNLENMESİ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ŞİDDETİN AZALTILMASINDAKİ ROLÜNÜN ARTIRILMASI
03.01.2009 - 26.05.2010
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi

Travmayla başetme ve önleme programlarının geliştirilmesi
01.11.2017 - 12.10.2019
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
4
Combating Child Marriage

UNICEF implements an ”intervention model to prevent child marriages” in Gaziantep and Kilis. The model includes a series of steps to prevent and effectively respond to child marriages.
01.01.2016 - 31.12.2017
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
TURİZM SEKTÖRÜNDE GENÇ İŞ GÜCÜ PROGRAMI

GEÇ İŞ GÜCÜNÜN TURİZM SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
01.01.2012 - 30.05.2013
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Mesleki Eğitim

Öğretemenlerin Yetiştirilmesi ve İstihtamı İngiltere Örneği
01.01.2012 - 01.03.2012
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

GENÇ İŞSİZ KADIN İŞGÜCÜNÜN TURİZME KAZANDIRILMASI
01.01.2011 - 30.05.2011
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU

TEMİZ ENERJİ KONULARINDA PROJE HAZIRLAMA
01.01.2009 - 15.05.2012
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
9
AVRUPADA ALTERNATİF EĞİTİM DURUMLARI

AVRUPADA ALTERNATİF EĞİTİM DURUMLARI
01.01.2008 - 01.05.2008
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DİYARBAKIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

REHBER ÖĞRETMEN
REHBER ÖĞRETMEN,

1986 - 1989

Editörlükler

3 Adet
1
Karakter ve Değerler Eğitimi

Yazar Adı: MURAT MEHMET, YILMAZ EMRULLAH , Yayın Yeri: lisans
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
OPUS

Yazar Adı: EROĞLU SUSRAN ERKAN,BOZGEYİKLİ HASAN,MURAT MEHMET , Yayın Yeri: ADAMOR Araştırma Danışmanlık Medya Ltd. Şti.
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN

3
Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı: ORAL BEHÇET,ARDIÇ TUNCAY,KARATAŞ KASIM,AKÜZÜM CEMAL,Akpunar Burhan,BALOĞLU MUSTAFA,Canfield Brian,KARA AHMET,NG KOK MUN,Amanullah Muhammad,KESİCİ ŞAHİN,GÜLTEKİN MEHMET,ÇUBUKÇU ZÜHAL,ŞAHİN ÇAVUŞ,GÖNEN SELAHATTİN,GÜVEN MEHMET,KUTLU MUSTAFA,GELİŞLİ YÜCE , Yayın Yeri: Dergi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  SOBİAD  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 EB 521 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 3
2 2015-2016 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 3
3 2016-2017 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 3
4 2017-2018 EB 521 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 3
5 2017-2018 EB Doktora Tezi Türkçe 1
6 2013-2014 EB 521 Gelişim ve Öğrenme Türkçe 3
7 2012-2013 EB 521 Gelişim ve Öğrenme Türkçe 3
8 2019-2020 EB 521 Gelişim ve Öğrenme Türkçe 1
9 2021-2022 EB 698 Doktora Tezi Türkçe 3
10 2021-2022 RPD 677 Pozitif Psikoloji Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 GERP 404 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 5
2 2015-2016 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Türkçe 3
3 2015-2016 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 3
4 2016-2017 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3
5 2017-2018 GERP 404 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
6 2017-2018 EB 589 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
7 2013-2014 EB 502 Bireysel Psikolojik Danışma Türkçe 3
8 2012-2013 EB 502 Bireysel Psikolojik Danışma Türkçe 3
9 2012-2013 EB 510 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
10 2011-2012 EB 510 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
11 2011-2012 EB 504 Grupla Psikolojik Dan. İlke ve Tek. Türkçe 3
12 2012-2013 EB 504 Grupla Psikolojik Dan. İlke ve Tek. Türkçe 3
13 2018-2019 EB 515 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma Türkçe 3
14 2018-2019 İNPİ 507 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Türkçe 3
15 2018-2019 İNPİ 513 Anlaşmazlık Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk Türkçe 3
16 2019-2020 EB 515 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorular ve Başa Çıkma Türkçe 1
17 2019-2020 EB 598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
18 2019-2020 EB 700 Seminer Türkçe 1
19 2019-2020 EB 800 Uzmanlık Alanı Türkçe 1
20 2019-2020 İNPİ 507 Ergen ve Çocuk Psikolojisi Türkçe 1
21 2019-2020 İNPİ 513 Anlaşmazlık Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk Türkçe 1
22 2021-2022 EB 503 Psikolojik Danışma Müdahale Teknikleri Türkçe 3
23 2021-2022 EB 507 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
2 2014-2015 REHBERLİK Türkçe 3
3 2014-2015 GERP 206 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 3
4 2014-2015 GERP 306 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 3
5 2014-2015 GERP 308 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMALARI Türkçe 5
6 2015-2016 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3
7 2015-2016 ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
8 2015-2016 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 3
9 2016-2017 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3
10 2016-2017 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2
11 2016-2017 REHBERLİK Türkçe 3
12 2017-2018 GERP 307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Türkçe 3
13 2017-2018 GERP 423 Temel Psikolojik Danışma Becerileri Türkçe 3
14 2017-2018 GERP 403 Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 4
15 2017-2018 GERP 419 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
16 2017-2018 Gelişim Psikolojisi (İlahiyat) Türkçe 2
17 2013-2014 GERP 308 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Türkçe 5
18 2013-2014 GERP 310 Grupla Psikolojik Danışma Türkçe 3
19 2012-2013 GERP 306 Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
20 2011-2012 GERP 306 Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
21 2013-2014 GERP 306 Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
22 2013-2014 GERP 206 İnsan İlişkileri ve İletişim Türkçe 2
23 2018-2019 GERP 206 İnsan ilişkileri ve iletişim Türkçe 3
24 2018-2019 EFMB 102 Eğitim Psikolojisi Türkçe 2
25 2018-2019 GERP 429 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar Türkçe 3
26 2019-2020 GEEB 418 Rehberlik Türkçe 1
27 2019-2020 GERP 403 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 1
28 2019-2020 GERP 419 Grupla Psiklojik Danışma Uygulaması Türkçe 1
29 2019-2020 GERP 305 Kişilik Kuramları Türkçe 1
30 2021-2022 GEEB 419 Rehberlik Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 PDR 305 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kabul ve kararlılık terapisi ve bilişsel davranışçı terapi temelli psikoeğitim programlarının sınav kaygısına etkisi SAADET YAPAN TezMerkezi 2021
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK, ÖZ ANLAYIŞ VE GENEL ÖZ YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ HİLAL ATEŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Genç yetişkinlerde öz-şefkatin yordayıcıları: Algılanan sosyal destek ve çocukluk örselenme yaşantıları AYŞEGÜL İMİROĞLU TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Öğretmen adaylarının bilişsel esneklikleri ile yılmazlık düzeyleri arasındaki ilişkide bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü SÜMEYYE HATUN TAŞDEMİR TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Türk ve yabancı öğrencilerin üniversiteye uyum süreçlerinin incelenmesi: Nitel bir araştırma BANU ALTUN TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin olumsuz otomatik düşünceleriyle yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi BÜŞRA NACAR GÜL TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Ergenlerde algılanan anne baba davranışlarıyla akran ilişkileri arasında özerkliğin aracı rolü FATMA AKIN GÖKALP TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı Ergenlerde madde bağımlılığından korunmaya ilişkin özyeterlik ile akran baskısı, kendini ifade edebilme becerisi ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki EMRAH TİLİM TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Narsistik kişilik özellikleri ile affedicilik arasındaki ilişki: Bağlanma stillerinin aracı rolü SEDA SEZER TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Ergenlerde akran zorbalığı, internet bağımlılığı ve duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi MEHMET FEYZİ SEZEN TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Öğretmen adaylarının mutluluk, iyimserlik, yaşam anlamı ve yaşam doyumlarının incelenmesi RAMAZAN DEMİR TezMerkezi 2017
11 Tamamlandı Ergenlerde internet bağımlılığı ve kişilik özelliklerinin bazı sosyo-demografik özelliklere göre incelenmesi MEHMET BEŞALTI TezMerkezi 2016
12 Tamamlandı 7.ve 8. sınıf öğrencilerinin meslek kararı verme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi FEYZULLAH SEVİM TezMerkezi 2016
13 Tamamlandı Lise öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve saldırganlık tepkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi EROL UĞUR TezMerkezi 2013
14 Tamamlandı İlköğretim öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile yaşadıkları psikolojik yıldırma (Mobbing) arasındaki ilişki üzerine bir araştırma SÜMEYYE ERDEMİR TezMerkezi 2013
15 Tamamlandı Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının karar verme stilleri ile ilişkisi ALİ ARSLAN TezMerkezi 2013
16 Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin şiddete yönelik bakışları CANAN BİRİMOĞLU TezMerkezi 2012
17 Tamamlandı Genel lise 9. sınıf öğrencilerinin, bazı değişkenlere ve sürekli kaygı durumlarına göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi ERDAL KILINÇ TezMerkezi 2012
18 Tamamlandı Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin tükenmişlik düzeylerinin empatik eğilim ve bazı değişkenler ile olan ilişkisi MİNE YALÇIN TezMerkezi 2011
19 Tamamlandı Rehber öğretmenlerin algıladığı yıldırma davranışlarının incelenmesi (Gaziantep ili örneği) MÜRŞİDE EMİROĞLU TezMerkezi 2011
20 Tamamlandı İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi AHMET BUĞA TezMerkezi 2010
21 Tamamlandı Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâları ile evlilik doyumları arasındaki ilişki NEŞE CİNGİSİZ TezMerkezi 2010
22 Tamamlandı Grupla psikolojik danışmanın ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öfke ile başa çıkabilme becerilerine etkisi ALİ ÇEKİÇ TezMerkezi 2009
23 Tamamlandı İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerilerini etkileyen ekonomik ve demografik faktörler ESRA SABAK KALDAN TezMerkezi 2007
24 Tamamlandı Çoklu zekâ kuramına göre geliştirilen eğitim durumlarının yabancı dil ağırlıklı lise 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarına ve derse ilişkin tutumlarına etkisi MEHMET KÜRŞAT HAMURLU TezMerkezi 2007
25 Tamamlandı İlköğretim okulu yöneticilerinin iş doyumları ile örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişki (Gaziantep örneği) ZEYNEP YILMAZ TezMerkezi 2007
26 Tamamlandı E-eğitim ve örgün eğitimin üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ve bilgisayar kullanabilme becerileri üzerine etkilerinin karşılaştırılması MUSTAFA MEDET TezMerkezi 2006
27 Tamamlandı İlköğretim 5. sınıf fen bilgisi derslerinde öğretim materyalleri kullanımının öğrenci başarısına etkisi CEYHUN MEMİŞ TezMerkezi 2004

Araştırmalar

4 Adet
1
ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRLERİNİN AKREDİTASYONU

Gaziantep İlinde görev yapan öğrenci servisi şoförlerine yönelik, öfke kontrolü, kriz yönetimi, iletişim ve beden dili gibi konularda eğitim sertifikası programı düzenlenmesi (Toplam=1800 kişi)
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, GAZİANTEP   Ulusal  Kurs

2
Bilim Söyleşileri TUBiTAK

Anne baba çocuk ilişlileri ve iletişimi
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Röportaj

3
PICTES

SINIFINDA SURİYELİ ÖĞRENCİ OLANA ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMİ
ANTALYA, TÜRKİYE/ANTALYA   Uluslararası  Kurs

4
Düşünceni Değiştir Hayatın Değişsin

Düşünce sisteminin insanın dayranışlarını ve duygularını nasıl etkilediği konusunda farkındalık kazandırmak
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği KonferansSalonu, Gazantep Türkiye   Ulusal  Konuşmalarım

Üyelikler

2 Adet
1
Türkiye Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2016 

2
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2000 

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
PICTES

Etkinlik Yeri: ANTALYA
Düzenleyenler : MEB-AVRUPA BİRLİĞİ
WORKSHOP /  22.01.2018 - 26.01.2018

Uluslararası  Özgün  Diğer