Doç.Dr. NESLİHAN BOLAT BOZASLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   bolat@gantep.edu.tr      (0342) 360 18 39  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Duyuru / Döküman

AİİT 100/HİST 201 AKTS AİİT 200/ HİST 202 AKTS
Döküman/Dosya

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7938-91-4, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SOSYAL BİLİMLERDE ANALİTİKÇALIŞMALAR

Yayın Yeri: İksad
ISBN: 978-625-7914-39-0, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE DİYARBAKIR CİLT 2

Yayın Yeri: MANAS
ISBN: 978-975-6089-81-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
4
Tarih Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen
ISBN: 978-605-258-623-5, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Türk Demokrasi Hayatında 1946 Seçimleri

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-769-0, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Sosyal BilimlerdeYeni Araştırmalar-II

Yayın Yeri: Berikan Yayınevi
ISBN: 978-605-7634-68-9, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Tarihsel Süreçte Anadoluda Sıtma

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-180-724-9, TÜRKİYE, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Türk Ocakları’nın Kapatılması ve Mallarının Tasfiyesi Gaziantep Türk Ocağı Örneği

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Turkhis Studies- Historical Analysıs
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Birinci Dünya Savaşı’nın İlk Günlerinde İngiltere ile Esir Krizi

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: TURKISH STUDIES - HISTORICAL ANALYSIS
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
MONDROS MÜTAREKESİ’NİN İMZALANMA SÜRECİ

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: JASSS
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Open Access Journal, GIGA German Institute of Global and Area Studi
4
ATATÜRK’ÜN DOKTORU NİHAT REŞAT BELGER

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Diyalektolog
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO SOBİADGOOGLE SCHOLARARAŞTIRMAXACADEMIC KEYSSIS (Scientific Indexing Serv
5
KOP SAVUNMASINA AİT BAZI BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Belgi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Birinci Dünya Savaşı’nda 7. Kolordu’da Görülen Salgın Hastalıklar

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) International Index Copernicus Research
7
BİR MİLLİYETÇİ DEMOKRAT OLARAK ORD. PROF. DR. ALİFUAT BAŞGİL

TANSÜ YUNUS EMRE,BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, ROAD, Index Copernicus International, ASOS Academia, Scientific World Inde
8
Yirmi Sekiz Günlük İktidar: Salih Paşa Hükümeti(8 Mart 1920-4 Nisan 1920

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
YAHYA KEMAL BEYATLI’xxNIN SİYASAL PORTRESİNİN ANA ÇİZGİLERİ

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN,TANSÜ YUNUS EMRE
Yayın Yeri: Journal of Social Sciences / Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüklerinde Milli Mücadeleye Karşı (Çıkan) Yerel Unsurlar

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Journal of History and Future Tarih ve Gelecek Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, ResearchBib, Journal TOCDOAJ, Acarindex, ERIH PLUS, ASOS Index, Sindex, SO

Bildiriler

11 Adet
1
Zeki Ehiloğlu’xxnun Hatıralarına Göre Mondros Mütarekesi Hükümlerinin Yemen’xxde Uygulanışı

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( Sosyal ve Eğitim Bilimleri) ( UBAK)
Türkçe, 11.07.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MALİ SİSTEMİN VE BANKACILIK SİSTEMİNİN GENEL DURUMU VE İLK KURULAN BANKALAR

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN,BOZASLAN MEHMET
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 08.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mali Sistemin Ve Bankacılık Sisteminin Genel Durumu Ve İlk Kurulan Bankalar

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN, BOZASLAN MEHMET
Yayın Yeri: 2.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
DİYARBAKIRDA BULUNAN 7. KOLORDUNUN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TARİHÇESİ

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI CUMHURİYET DÖNEMİ’xxNDE DİYARBAKIR SEMPOZYUMU
Türkçe, 08.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
DAMAT FERİT PAŞA VE HÜKÜMETİ

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: UMTEB
TÜRKİYE, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
TEVFİK PAŞA HÜKÜMETİ

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: UMTEB
TÜRKİYE, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Mütareke Dönemi̇ İstanbul Hükümetleri̇: Ali̇ Riza Paşa Hükümeti̇ Örneği̇

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Birinci Dünya Savaşında Yemen Cephesinde Baytariye Hizmetleri

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu (1833-1924)
Türkçe, 16.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Askeri Lojistik ve Önemi

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: ICSSCA-IVIV. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 12.03.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Yemen’in Coğrafi Durmunun Askeri Harekata Etkisi

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Osmanlı’xxnın 1. Hakimiyet Döneminde Yemen Sempozyumu
Türkçe, 12.03.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüklerinde MilliMücadeleye Karşı (Çıkan) Yerel Unsurlar

BOLAT BOZASLAN NESLİHAN
Yayın Yeri: Milli Mücadelede Güney Bölgesi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 25.12.2013

Ulusal  Özet bildiri

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
2 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
3 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
4 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
5 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
6 2017-2018 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2
7 2018-2019 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2
8 2019-2020 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 1980-2021 döneminde jandarma bölgesinde meydana gelen terör olaylarının incelenmesi: Gaziantep ili örneği ABUZER DURMUŞ TezMerkezi 2023