Dr.Öğr.Üyesi HALİL HACIMÜFTÜOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   halilmuftuoglu@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Tefsir

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Kral Tanrı ALLAH IN KRALLIĞI

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 13:978-975-05-0927-8, TÜRKİYE, İSTANBUL

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
KURAN TERCÜMELERİNDE YÖNTEM SORUNU

Yayın Yeri: İz Yayıncılık
ISBN: 978-975-355-717-7, TÜRKİYE, İSTANBUL

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
En Büyük ve Mutlak Otorite: Kral-Tanrı Allah ve Krallığı

HACIMÜFTÜOĞLU HALİL
Yayın Yeri: Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
2
Kur ân da ve Hadislerde Rab Sıfatının ve Rukû İle Secde Fillerinin Tahsisi

HACIMÜFTÜOĞLU HALİL
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (BİLİMNAME) Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale
3
Kuran daki Furkân Kavramına Dair Farklı Bir Yaklaşım

HACIMÜFTÜOĞLU HALİL
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi (Kader)
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org
4
Kuran daki Nebî ve Rasûl Kavramları Arasındaki Fark Üzerine

HACIMÜFTÜOĞLU HALİL
Yayın Yeri: BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
Kuran da ve Rivayetlerde Allah Elçisi İsa nın Beden Almış Söz Vahy Oluşu

HACIMÜFTÜOĞLU HALİL
Yayın Yeri: Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER)
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ -- Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org

Bildiriler

2 Adet
1
KURAN HÂLİHAZIRDA YAHUDİLERİN VE HRİSTİYANLARIN ELİNDE MEVCUT TEVRAT ZEBUR VE İNCİL’İ TASDİK EDİYOR MU?

HACIMÜFTÜOĞLU HALİL
Yayın Yeri: İKSAD II- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
MÜFESSİRLERE GÖRE RÜYALAR

HACIMÜFTÜOĞLU HALİL
Yayın Yeri: DİN, FELEFE VE BİLİM AÇISINDAN RÜYA KONFERANSI
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 05.08.2015

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
MILLI EGITIM BAKANLIGI

UZMAN ÖĞRETMEN
İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE A.B. ÖĞRETMENİ, Kamu

1999 - 2011  Tam Zamanlı
2
MILLI EGITIM BAKANLIGI

MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ, Kamu

1996 - 1999  Tam Zamanlı
3
MILLI EGITIM BAKANLIGI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE A.B. ÖĞRETMENİ, Kamu

1995 - 1996  Tam Zamanlı

Hakemlikler

5 Adet
1
Artuklu Akademi Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi
Türkçe, 2015, TÜRKİYE, MARDİN  Uluslararası  Dergi  Endekste taranmıyor

2
Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi
Türkçe, 2015, TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ  Ulusal  Dergi  ASOS

3
Turkish Studies

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi
Türkçe, 2015, TÜRKİYE, ANKARA  Uluslararası  Dergi  EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and I

4
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, KİLİS  Ulusal  Dergi  Endekste taranmıyor

5
JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  SSCI

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Akademi Dergisi

Yazar Adı: HACIMÜFTÜOĞLU HALİL,HATİP TUBA,EROĞLU AYŞE , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 MUKAYESELİ KURAN MEALLERİ Türkçe 3
2 2014-2015 Mukayeseli Klasik Tefsir Metinleri Arapça 3
3 2013-2014 Mukayeseli Klasik Tefsir Türkçe 6
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Klasik Tefsir Metinleri Türkçe 3
2 2011-2012 Modern Tefsir Metinleri Türkçe 6
3 2011-2012 Tefsir Usulü ve Tarihi Türkçe 3
4 2018-2019 KLASİK TEFSİR METİNLERİ I Türkçe 3
5 2018-2019 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ I Türkçe 3
6 2018-2019 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ II Türkçe 3
7 2018-2019 KURAN BELAGATİ Türkçe 3
8 2017-2018 Klasik Tefsri Metinleri I Arapça 3
9 2017-2018 Çağdaş Tefsir Metinleri I Arapça 3
10 2017-2018 Klasik Belagat I Arapça 3
11 2017-2018 Çağdaş Tefsir Metinleri II Arapça 3
12 2017-2018 Kuran Çeviri Yöntemleri Arapça 3
13 2014-2015 Çağdaş Tefsir Metinleri Arapça 3
14 2014-2015 Klasik Tefsir Metinleri Arapça 3
15 2013-2014 Çağdaş Tefsir Metinleri Türkçe 6
16 2013-2014 Ahkam Tefsirleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Tefsir Arapça 8
2 2012-2013 Sanat Tarihi (Hüsn-iHat) Türkçe 2
3 2012-2013 Kur'an Arapçası Türkçe 20
4 2011-2012 Kuran Arapçası Türkçe 20
5 2011-2012 Arapça Dilbilgisi Türkçe 8
6 2011-2012 Osmanlı Türkçesi Türkçe 4
7 2011-2012 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
8 2011-2012 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Türkçe 2
9 2018-2019 TEFSİR II Türkçe 2
10 2018-2019 KURAN SEMANTİĞİ Türkçe 2
11 2018-2019 TEFSİR I Türkçe 4
12 2018-2019 TEFSİR III Türkçe 2
13 2017-2018 Tefsir II Türkçe 2
14 2017-2018 Kuran’ın Belagat ve İcazı Türkçe 2
15 2017-2018 Kuran Semantiği Türkçe 2
16 2017-2018 Günümüz Tefsir Problemleri Türkçe 2
17 2017-2018 Tefsir I Türkçe 2
18 2017-2018 Tefsir III Türkçe 2
19 2017-2018 Kuran’ın Ana Konuları Türkçe 2
20 2017-2018 Seçme Tefsir Metinleri Türkçe 2
21 2016-2017 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 20
22 2016-2017 KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ Türkçe 10
23 2016-2017 KURAN IN ANA KONULARI Türkçe 8
24 2016-2017 KURAN DA ANA TEMALAR Türkçe 2
25 2016-2017 KURAN MEALİ Türkçe 10
26 2016-2017 TEFSİR I Türkçe 10
27 2015-2016 Kuran Tercüme Teknikleri Türkçe 8
28 2015-2016 Kuran Meali Türkçe 8
29 2015-2016 Osmanlı Türkçesi Metinleri Türkçe 4
30 2015-2016 Tefsir Metinleri Türkçe 2
31 2015-2016 Tefsir Arapça 8
32 2015-2016 Kuran Tercüme Teknikleri Türkçe 4
33 2014-2015 Güzel Sanatlar (Hüsn-i Hat) Türkçe 2
34 2014-2015 Tefsir Tarihi ve Usulü Türkçe 16
35 2014-2015 Kuran Meali Türkçe 4
36 2013-2014 Tefsir Arapça 10
37 2013-2014 Kuran Okuma ve Tecvit Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor Dört Kanonik İncil’in Kur’an’a Arzı Hasan Hüseyin İSLAM
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Mütekaddimûn ve Müteahhirûn dönemi müfessirlerinin ortaya koydukları tefsir kurallarının mukayesesi -Taberî ve Alûsî örneği- MOUSTAPHA SOUMAHORO 2020
2 Tamamlandı Mushaf'ın modern imlâ ve noktalama kurallarıyla yazılması -Fatiha ve Bakara sureleri örneği- MODY SANGARE 2019
3 Tamamlandı Vakf-ı lâzım ve vakf-ı kabîhleri bilmenin kuran tefsirine etkisi- İmam Secâvendî'nin el-Vakf ve'l-İbtidâ' adlı kitabı örneği- SOULEYMANE OUEDRAOGO 2019
4 Tamamlandı Nesefî tefsirinde belagat uygulamaları SEYİT YILDIRIM 2018
5 Tamamlandı VEHBE ZUHAYLİ NİN ET-TEFSÎRU L-MUNÎR TEFSİRİNDE BELAGAT KONULARI FATİH ÇELİKEL 2017
6 Tamamlandı KURAN DA NASR KAVRAMI ZEYAD AHMED SAEED AL-DALAWİ 2017
7 Tamamlandı Et-Tefsîru'l-Munîr tefsirinde belagat konuları- Fâtiha, Bakara ve Ali İmrân sûreleri - FATİH ÇELİKEL 2017
8 Tamamlandı Kur'an'da ve hadislerde "Nasr" kavramı ZEYAD AHMED SAEED AL DALAWI 2017
9 Tamamlandı KURAN’DA İLİM AMEL İLİŞKİSİ MUHAMMED SADIK SUBAŞI 2016
10 Devam Ediyor KUR'AN'DA İLİM-AMEL İLİŞKİSİ MUHAMMED SADIK SUBAŞI 2016
11 Devam Ediyor Kur'an'da Tüketim Kültürü MUHAMMED EMİN ŞİMŞEK 2015
12 Devam Ediyor KURANDA VAAZ VE NASİHAT KAVRAMLARI FAZİLET KILIÇ
13 Devam Ediyor Nesefi Tefsirinde Belagat Uygulamaları Seyit YILDIRIM
14 Devam Ediyor Mütevatir Kıraat Farklılıklarının Türkçe Kuran Tercümelerine Yansıması MUSTAFA AKSOY

Araştırmalar

2 Adet
1
Kur'an Meallerinde Metot Çalıştayı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni yazılacak mealde gözetilmesi gereken usul ve esaslar.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Türkiye/ Ankara   Ulusal  Çalıştay

2
Hz. Peygamberin Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı

Hz. Muhammedin Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı. Kendisinin öldükten sonra insanlar arasında temessül edip etmemesi. Bir takım insanlarla görüşmesinin ve istişare etmesinin imkanı.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Çalıştay