Prof.Dr. HİLMİ BAYRAKTAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   hbayraktar@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yakınçağ Tarihi  Balkan Tarihi  Kent Tarihi  Basın Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Doç.Dr.Numan Durak AKSOY Anısına Hayatı, Eserleri ve Armağanı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaa ve Basımevi
ISBN: 978-975-7375-42-5, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Temettuat Defterine Göre Pirlepe

Yayın Yeri: Bizim Akademi Yayınları
ISBN: 978-605-5065-67-6, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Ayntab Vakıfları

Yayın Yeri: Sage
ISBN: 978-605-5065-64-5, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Balkanlarda Osmanlı Şehirleri

Yayın Yeri: Değişim Yayınları
ISBN: 978-605-5065-67-6, TÜRKİYE, Sakarya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler

Yayın Yeri: Erciyes Üniveristesi Yayınıı
ISBN: 978-9944-0664-3-3, TÜRKİYE, Kayseri

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Tanzimat tan Cumhuriyet e Urfa Sancağı

Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9789753940573, TÜRKİYE, Elazığ

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
7
Niğde Tarihi Üzerine

Yayın Yeri: Kitabevi
ISBN: 975-9173-11-5, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
XIX Yüzyılda Halep Eyaleti nin İktisadî Vaziyeti

Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Yayınları.
ISBN: 975-394-047-5, TÜRKİYE, Elazığ

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
Meşrutiyet Dönemi Kosova Vilayeti Mali Verileri Üzerine Bir Değerlendirme

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost,ASOS
2
Girit ten Adana Vilayeti ne Yapılan Göç ve İskânlar

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Türk DünyasAraştırmaları Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EbscoPublishing,TUBİTAK / ULAKBİM, ASOS
3
Kırım Savaşı Sonrası Adana Eyaleti ne Yapılan Nogay Göç ve İskanları 1859 1861

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Bilig
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
4
Mısır ın Siyasî Durumuna Dair El Fellah Gazetesi Sahibi Selim Hamevî Tarafından II Abdülhamit e Sunulan Takrîr Ve Düşündürdükleri

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Orta Doğu Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
Ortadoğu İle İlgili Ayrılıkçı Basın Faaliyetleri Hakkında Sultan II Abdülhamit e Sunulan Bazı Layihalar

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ,EBSCO
6
Kırım ve Kafkasya dan Adana Vilayeti ne Yapılan Göç ve İskânlar 1869 1907

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Türkiyat Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
Kurtuluş Harbi Sonrası Ulusal Sınırlarda Meydana Gelen Değişimin Halep ve Gaziantep Kentine Olan Etkisi

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Tarih ve Toplum Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
XIX Yüzyılda Halep İsyanlarının Sosyo Ekonomik Sonuçları

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Bilge
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
XVIII XIX Yüzyıllarda Halep Eyaleti nde Yabancı Devlet Konsolosluklarının Himâyân Suiistimalleri

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO PUBLİSHİNG – TUBİTAK / ULAKBİM – ASOS

Bildiriler

8 Adet
1
Yeniden Yapılanma Sürecinde Kosova Vilayeti Vakıflarının İktisadi Verileri Üzerine Bir Değerlendirme

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
KOSOVA, Prizren, Türkçe, 30.05.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Osmanlı Perspektifiyle Macar Bağımsızlık Hareketi ve Osmanlı Macar İlişkileri

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Internatıonal Commıttee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studıes. 18th Symposıum (CIEPO-18)
HIRVATİSTAN, Zagreb, İngilizce, 25.06.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Tanzimata Girerken Halep Sancağı Vakıfları Üzerine Bir Değerlendirme

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu
SURİYE, Halep, Türkçe, 21.12.2009

Uluslararası  Özet bildiri
4
XIX Yüzyılın İlk Yarısında Antep in İdari Yapısı ve İktisadi Durumu

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: Gaziantep’in Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
5
1 Budget Practices in the Last Era ofOttoman State and the Jerusalem Budget Practice for the Year 1333 Hegira

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History(3rd BMAC)
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
6
Ortadoğu Topraklarında Osmanlı İdaresi Aleyhine Yapılan Yerli ve Yabancı Basın Yayın Faaliyetleri ve Devlet Adamlarının Tutumu

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 10.09.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Osmanlı Macar İlişkilerinde Ermeni Meselesi

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
KIRGIZİSTAN, Celalabat, İngilizce, 09.06.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
XIX Yüzyılda Ermenilerin Osmanlı Devletini Terkinde Yerli ve Yabancı Basının Etkisi Üzerine Düşünceler

BAYRAKTAR HİLMİ
Yayın Yeri: 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar, Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 05.01.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
INTERNATİONAL BURCH UNİVERSİTY EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ I ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE DEBİYATI KONGRESİ

Kongre Sempozyum Katılımı YurtDışı
27.09.2010 - 18.03.2014
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmada üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmak üzere Türk Dünyası Vatandaşlığı isimli bir ders programı geliştirilmiş uygulanmış ve programın etkililiği değerlendirilmiştir
19.06.2014 - 19.12.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
XIX YÜZYIL HALEP SANCAĞI HALEP ANTEP KİLİS ANTAKYA KAZALARI VAKIFLARI

Osmanlı Vakıfları Tarihi
16.06.2011 - 27.03.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: BAYRAKTAR HİLMİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  GAUN JSS, Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, EBSCO Academic Search Complete, IndexCopernicus ve Türk Eğitim İndeksi  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Tanzimat Dönemi Mahalli İdareler Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2009-2010 Türk Basın Tarihi Türkçe 3
2 2015-2016 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
3 2015-2016 Vakıflar Türkçe 3
4 2015-2016 Osmanlı Devleti İskan Politikası Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Osmanlı Paleografyası Osmanlıca 2
2 2015-2016 Türk Ekonomi Tarihi Türkçe 2
3 2015-2016 Türk Yenileşme Tarihi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor TANZİMATTAN CUMHURİYET'E BEKTAŞİ TEKKELERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK FONKSİYONLARI MUSTAFA ASLAN 2019
2 Tamamlandı 19. yüzyılda Osmanlı-İran ticari ilişkileri (Osmanlı arşiv kaynaklarına göre) ERKAN IŞIKTAŞ 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı İdman mecmuasının tranksipsiyonu ve değerlendirilmesi ÜNAL TORUN 2020
2 Tamamlandı Genç Kadın Mecmuası'nın transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (s.84-160) ELİF ÜNAL 2020
3 Tamamlandı Genç Kadın Mecmuasının transkripsiyonu ve değerlendirmesi (1-83) MELİKE EDİZER 2020
4 Tamamlandı 136 numaralı Ayntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H.1215-1222/M.1800-1807) (s.1-103) MEHMET YILDIZ 2019
5 Tamamlandı Türkiye'ye gelen göçmenler: Diaspora ve devlet güvenliği BARIŞ YAĞMURLU 2019
6 Tamamlandı 135 numaralı Ayntab Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H.1205-1207/m.1790-1792.s.1-204) ABDULLAH BİLİCİ 2018
7 Tamamlandı 147 numaralı Gaziantep Şer'iyye Sicili'nin (H.1281-1289/M.1864-1872 S.149-267) transkripsiyonu ve değerlendirmesi BERİVAN SULTAN DUMAN 2018
8 Tamamlandı Tarih araştırmalarına kaynak olarak Osmanlı basınında İttihâd ve Terakki gazetesinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (sayı 1-40) AHMET KIRATLI 2018
9 Tamamlandı 1824-1834 tarihleri arasında Gaziantep'te sosyal, siyasi ve iktisadi yapı (142 numaralı Gaziantep Şer'iyye Sicili metin transkripsiyonu ve değerlendirmesi s.1-253) LEYLA AKCAN 2016
10 Tamamlandı Kâzım Karabekir'in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasındaki faaliyetleri SELİM OSRAK 2016
11 Tamamlandı Selanik gazetesine göre Yeni Felsefe mecmûası Yeni Hayat Müdafidir yazısının transkripsiyonu ve değerlendirilmesi DİLEK ARSLAN 2015
12 Tamamlandı Türk basın tarihinde Ahali gazetesi MEHMET BOZASLAN 2014
13 Tamamlandı Balkan gazetesi: 1906 UĞUR YILMAZ 2013
14 Tamamlandı 99 numaralı Ayıntab Şer`iye sicili'nin (H. 1139-1159 / M. 1727-1746)transkripsiyonu ve değerlendirilmesi AYLİN KURT 2013
15 Tamamlandı 01490, 01491 ve 1492 numaralı Hazine-i Hassa (Ceyb-i Hümâyûn) Defterleri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi: R. 1327-1328/M. 1911-1912 MESUT YOLAL 2013
16 Tamamlandı Balkan Gazetesinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi MUSTAFA ASLAN 2013
17 Tamamlandı Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti 1327-1328 yılları Sene-i Maliyesi Bütçe Lâyihalarının transkripsiyon ve değerlendirmesi YAHYA BAŞPINAR 2012
18 Tamamlandı 795 numaralı Temettuat Defteri'ne göre Kırşehir merkez kazası sosyo-ekonomik durumu(1250/1834-35) MURAT GÜNÇIKTI 2010
19 Tamamlandı Matbuat-ı Ecnebiye Müdüriyeti MURAT ARDIÇ 2009
20 Tamamlandı Kırım Savaşı sonrası Osmanlı basınında Kafkasya ve Kırım göçleri RAMAZAN GÖKTEPE 2007
21 Tamamlandı XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde mesleki ve teknik eğitim EBUBEKİR ÇİNAR 2007
22 Tamamlandı Konya merkez kazası temettuatı 1841-1842 MEHMET YILMAZ 2006
23 Tamamlandı 15 numaralı Niğde Şer'iyye Sicil Defteri ve deftere göre sosyal, idari, dini, hukuki ve kültürel açıdan Niğde. H. 1328 (M.1911), (166-216. sayfalar arası) SAHİR DEMİRBAŞ 2003
24 Tamamlandı Konya vilayeti İçel sancağı Mut kazası -Karyeleri temettuat defterleri AHMET GEÇER 2001