Doç.Dr. HÜSEYİN ŞEYHANLIOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER

   hseyhanlioglu@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Siyasal Hayat ve Kurumlar  Türk Siyasal Hayatı  Avrupa ve Bölge Çalışmaları  Siyaset Sosyolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
ASYA'NIN KALBİ AFGANİSTAN

Yayın Yeri: KDY YAYINCILIĞI
ISBN: 978-625-41240-5-1, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SİYASİ MUHAFAZAKARLIK VE TÜRKİYE

Yayın Yeri: KDY Yayıncılık
ISBN: 978-625-41227-5-0, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
TÜRKİYE’NİN SİYASAL HAYATI

Yayın Yeri: KDY
ISBN: 978-625-76956-2-6, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
KÜRESEL SALGIN TEHDİDİ VE GÜVENLİK

Yayın Yeri: www.iksadyayinevi.com
ISBN: 978-625-7897-52-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
TÜRKİYE'NİN SİYASAL HAYATINDA DEMOKRAT PARTİ

Yayın Yeri: KDY YAYINCILIĞI
ISBN: 978-625-77190-5-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Yeni Türkiye Yeni Ortadoğu ve Yeni Dünya Düzeni

Yayın Yeri: DİVAN
ISBN: 978-605-4239-70-2, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Türkiye’de Siyasal Hayat

Yayın Yeri: DİVAN
ISBN: 978-605-4239-66-5, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2017

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
8
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriSiyaset Diplomasi ve Toplum

Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üni. Basımevi
TÜRKİYE, BOLU, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Algı Yönetimi

Yayın Yeri: Alfa
ISBN: 978-605-106-143-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Yönetim Bilimi

Yayın Yeri: Lisans yayıncılık
ISBN: 978-605-5044-13-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
TÜRK SİYASAL MUHAFAZAKARLIĞININ KURUMSALLAŞMASI VE DEMOKRAT PARTİ

Yayın Yeri: KADİM YAYINLARI
ISBN: 1, TÜRKİYE, ANKARA, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Kovid-19 Pandemi Döneminde Dışişleri Bakanlığının Dijital Diplomasi Faaliyetleri (Mart 2020-Eylül 2021)

ŞEYHANLIOĞLU Hüseyin, ÖZBAY Halide
Yayın Yeri: Ekonder Uluslararası Akademik Dergi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ARIHPLUS, SOBIAD, BASEİ ONLINEDOI, ACADEMIC RESARCH INDEX
2
21.yy Dünya Düzeni’nin Araçları: Kovid-19 ve Yapay Zekâ

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN, MUHAMMED SERDAR, KURÇER Tufan Uğur
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EUROPUB, GOOGLE AKADEMİC, SOBİAD
3
Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Kültürel Faaliyetler (1946-1960)

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Tarih ve Gelecek
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SİYASİ TARİH VE SİYASET BİLİMİ
4
Radyonun Demokratik Yaşamda ve Siyasette Etkisi: Demokrat Parti Dönemi (1950-60)

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Tarih ve Gelecek
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, DOAJ
5
The Historical Development Process of the Local Administration in the Turkey the European Union Full membership Process

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Alternatif Politics
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
6
Modernleşme Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Siyasal Sistemi ve Yeni Siyasi Düşünce Akımları

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
12 Temmuz Beyannamesinin Siyasal Etkileri ve ÖnemiSiyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
8
Siyasal Muhafazakarlığın Temel İlkeleri

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
9
18. Yüzyıldan Günümüze Kadar Afganistan’ın Jeostratejik Önemi

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Avrasya Etüdleri
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Postmodern Kamu Yönetiminde e-Devlet

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

12 Adet
1
Türkiye, Irak ve Suriye Arasında Güvenlik Paktı-Joınt Securıty Pact Between Türkiye, Irak and Syrıa

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: 6. INTERNATIONAL ASSAM ISLAMIC UNION MODEL CONGRESS Model ASRICA Confederation Public Order and Internal Security Organization (2022)
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 12.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Durand Hattının Afganistan-Pakistan İlişkilerine Etkisi

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Uluslararası Türkiye ile Pakistan Arasında Coğrafi ve Tarihi Bağlantılar Sempozyumu: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Beklentileri
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 04.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Türkiye ve Tunus’ta İslami Siyasetin Mukayesesi: Necmettin Erbakan ve Raşid El Gannuşi Örneği

ŞEYHANLIOĞLU Hüseyin, ARSLAN Sinem
Yayın Yeri: Türkiye 10. Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 03.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
TÜRKİYENİN DIŞ TİCARETİNİN FİKRİ MÜLKİYET PERSPEKTİFİNDE İNCELENMESİ

BARDAKÇİ HASAN,ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 6.
GÜRCİSTAN, BATUM, İngilizce, 16.05.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
INVESTIGATION OF TURKEY'S FOREIGN TRADE AT INTELLECTUAL PROPERTY PERSPECTIVE TÜRKİYENİN DIŞ TİCARETİNİN FİKRİ MÜLKİYET PERSPEKTİFİNDE İNCELENMESİ

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN, BARDAKÇI HASAN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI SEMPZOYUM
GÜRCİSTAN, BATUM, İngilizce, 15.05.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
I . Dunya Savaşında Anadolu’da Yaşanan Soykırımlar

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Soykırım
IRAK, Dohuk, İngilizce, 08.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Suriye savaşı ve göç

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Uluslararası Mülteciler Araştırmaları
ANKARA, İngilizce, 13.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Türkiye'nin Siyasal Hayatı

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: 1919 dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe
TÜRKİYE, 26 ŞEHİR, Türkçe, 09.03.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Ortadaoğu Birliği’nin Yolu Diyarbakır’dan Geçemez mi?

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Dicle Üni. 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Çalıştayı
TÜRKİYE, DİYARBAKIR, Türkçe, 27.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
500. Yılında Türkler ve Kürtlerin İttifakı

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: 1514'ün 500. Yıl Dönümünde Türk-Kürt Siyasi İlişkileri ve Yeni Yüzyılı Konuşmak.
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 07.10.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Osmanlı Döneminde Kürd ve Kürdistan

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: 1st International Academic Conference on Kurds and Kurdistan in History
IRAK, Erbil, İngilizce, 16.04.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Adnan Menderes ve Demokrat Parti

ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN
Yayın Yeri: Türk Tarihinde Adnan Menderes
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 14.05.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

5 Adet
1
TÜRKİYE VE IRAK SINIR TİCARETİNİN TOPLUMSAL, SİYASAL VE EKONOMİK ETKİLER

HABUR SINIR TİCARETİNİN LEGAL VE İLLEGAL ARAŞTIRILMASI
27.05.2013 - 11.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

ULUSAL  Tamamlandı
2
Arap Baharı Sonrası Değişen Ortadoğu Dengeleri ve Türkiye

2010 yılından itibaren Ortadoğu ülkelelrinde başlayan siyasal rejim değişikliği Arap Baharı ve bunun Türkiye ye etkileri tartşılmıştır Burada Ortadoğu ülkelerinin değişim süreci tarihi süreç bağlamında tartışılmış ve sorunlarına çözüm sunulmuştur
15.05.2015 - 16.05.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  DİCLE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Değişen Ortadoğu Dengelerinde Türkiye nin Barış Süreci

2013 yılından itibaren başlayan Çözüm Süreci Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğudaki son gelişmeler bağlamında tartışılmıştır
13.05.2014 - 14.05.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  DİCLE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
ARAP BAHARI SONRASI TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ

ORTADOĞUDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER TARTIŞILMIŞTI
08.05.2015 - 09.05.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  DİCLE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki Algı ve İmajı

Türkiye nin Irak IKB' deki üniversite, STK'lar, İş Dünyası, Siyasal Partiler ve Düşünce Kuruluşları arasında algı ve imajı konulu saha çalışması
07.11.2014 - 15.04.2015
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MEMUR
2000 yılı DMS ile İstanbul Defterdarlığında Genel İdari Hizmetler sınıfında memur olarak çalışmaya başladım,

2000 - 2009
2
BURSA HAKİMİYET GAZETESİ

MUHABİR
Muhabiri olarak çalıştım. İlk Sigorta kaydımı 1997 yılında Biltaş Firmasında başlamıştır.,

1997 - 2000

Editörlükler

5 Adet
1
Türkiye'de Siyasal Hayat

Yazar Adı: ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN , Yayın Yeri: KDY Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2020,   Ulusal  Basılı

2
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Yazar Adı: DALAR MEHMET , Yayın Yeri: BOLU ABANT ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Kitap, Türkçe, 2015,   Ulusal  Basılı

3
YENİ TÜRKİYE, YENİ ORTADOĞU VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

Yazar Adı: ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN , Yayın Yeri: DİVAN
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

4
ARAP BAHARI SONRASI TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ

Yazar Adı: ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN , Yayın Yeri: DİCLE ÜNİVERSİTESİ YAYINI
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, DİYARBAKIR  Ulusal  Basılı

5
DEĞİŞEN ORTADOĞU DENGELERİNDE TÜRKİYE NİN BARIŞ SÜRECİ

Yazar Adı: ŞEYHANLIOĞLU HÜSEYİN , Yayın Yeri: DORA YAYINCILIK
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, BURSA  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Tasarım

2 Adet
1
HAFTA BAŞI

BBN TÜRK TV BÜNYESİNDE HER HAFTA PAZARTESİ 20 30 -23 20 SAATLERİ ARASINDA YAYIN YAPMAKTAYZI
Tasarım Sahipleri: BÜLENT ORAKOĞLU ,CÜNEYT POLAT,HÜSEYİN ŞEYHANLIOĞLU
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI, 31.12.2021

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
2
TRT GAP RADYOSU

TRT GAP RADYOSU BÜNYESİNDE HER HAFTA ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ GÜNCEL BİR ULUSAL VE ULUSLARARASI SİYASİ KONUDA PROGRAM YAPMAKTAYIM
Tasarım Sahipleri: Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU
Diğer, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI, 31.12.2021

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2011-2012 MEDYA VE SİYASET Türkçe 3
2 2013-2014 MEDYA VE SİYASET Türkçe 3
3 2014-2015 MEDYA VE SİYASET Türkçe 3
4 2012-2013 TÜRKİYE'DE SİYASAL KURUMLAR Türkçe 3
5 2013-2014 TÜRKİYE'DE SİYASAL KURUMLAR Türkçe 3
6 2012-2013 MEDYA VE SİYASET Türkçe 3
7 2014-2015 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCE Türkçe 3
8 2011-2012 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCELER HAYATI Türkçe 3
9 2015-2016 YÖNETİLEN TEZLER Türkçe 5
10 2014-2015 YÖNETİLEN TEZLER Türkçe 5
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2010-2011 KAMU MALİYESİ Türkçe 3
2 2011-2012 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
3 2011-2012 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3
4 2012-2013 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Türkçe 3
5 2013-2014 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
6 2012-2013 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 3
7 2014-2015 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 3
8 2013-2014 SİYASİ TARİH Türkçe 4
9 2013-2014 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 3
10 2012-2013 SİYASİ TARİH Türkçe 4
11 2014-2015 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Türkçe 3
12 2015-2016 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3
13 2015-2016 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 3
14 2015-2016 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TARİHİ Türkçe 2
15 2015-2016 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Türkçe 2
16 2011-2012 SİYASETİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
17 2012-2013 SİYASETİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
18 2015-2016 SİYASETİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
19 2014-2015 SİYASETİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
20 2013-2014 SİYASETİN SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
21 2015-2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
22 2014-2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
23 2013-2014 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
24 2012-2013 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
25 2011-2012 SİYASİ TARİH Türkçe 4
26 2013-2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TARİHİ Türkçe 2
27 2012-2013 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TARİHİ Türkçe 2
28 2015-2016 TÜRKİYE'NİN SİYASAL HAYATI Türkçe 3
29 2014-2015 TÜRKİYE'NİN SİYASAL HAYATI Türkçe 3
30 2013-2014 TÜRKİYE'NİN SİYASAL HAYATI Türkçe 3
31 2011-2012 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
32 2012-2013 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
33 2014-2015 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3
34 2013-2014 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3
35 2012-2013 SİYASAL İLETİŞİM Türkçe 3
36 2015-2016 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
37 2018-2019 ORTADOĞU Türkçe 3
38 2019-2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 1
39 2020-2021 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 3
40 2021-2022 MESLEKİ ETİK Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İş sağlığı ve güvenliği açısından kamu hastanelerinde risk yönetimi SAMET UĞUR TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı Neo-terörizmin Türk kamu yönetimine etkisi AHMET KÖÇER TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Ortadoğu'da siyasal İslam'ın gelişimi ve Türkiye'nin siyasal hayatına yansımaları(1979-2018) ZERİN TÜRK TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı E-devlet ve e-maliye kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı projeleri BETÜL ÇELEBİ TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Türkiye'de genç seçmen yönelimleri ve Batman örneği EMRULLAH BARDAKÇİ TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Avrupa Birliği göç politikaları bağlamında Türkiye'nin göç politikası TURAN TOPRAK TezMerkezi 2017
7 Tamamlandı Kamu yönetiminde siyasal liderlik ve bir siyasal liderlik örneği olarak Hz. Muhammed (SAV) AHMET AYDIN TezMerkezi 2016
8 Tamamlandı Kamu yönetiminde merkeziyetçi ve adem-i mereziyetçi düşünceler ışığında Türkiye'de yerel özerklik tartışmaları HÜSEYİN KURT TezMerkezi 2014
9 Tamamlandı Türk kamu yönetiminde belediyecilik tarihi SELÇUK KARABULAK TezMerkezi 2013

Sanatsal Faaliyetler

14 Adet
1
HAFTA BAŞI

Etkinlik Yeri: DÜZENLİ SİYASİ ANALİZ PROGRAMI
Düzenleyenler : BBN TÜRK TV
UZUN METRAJLI FİLM /Yönetmen /  03.01.2021 - 31.12.2021

Ulusal  Karma  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
HAFTA BAŞI

Etkinlik Yeri: GÜNCEL ULUSAL VE ULUSLARARASI SİYASİ ANALİZ PROGRAMI
Düzenleyenler : BBN TÜRK TV KANALI
WORKSHOP /  04.10.2020 - 31.12.2020

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
TRT Gap Radyosu Gündem Ortadoğu Programı

Etkinlik Yeri: TRT Gap Radyosu Gündem Ortadoğu Programı
Düzenleyenler : trt gap radyosu
SERGİLER/  01.01.2018 - 31.12.2018

Uluslararası  Özgün
4
TRT Kurdi Televizyonu ”nuceyen sıbe” sabah ana haber bultenınde siyasi analiz

Etkinlik Yeri: Diyarbakır TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Düzenleyenler : TRT KÜRDİ
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  01.01.2018 - 31.12.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
5
STRATEJIYA RAST

Etkinlik Yeri: SİYASET BİLİMİ DIŞ POLİTİKA
Düzenleyenler : TRT KÜRDİ
TV PROGRAMLARI /Metin yazarı /  02.01.2016 - 30.12.2016

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
6
TRT GAP RADYOSU

Etkinlik Yeri: İÇ VE DIŞ POLİTİKA GÜNCEL ANALİZİ
Düzenleyenler : TRT GAP RADYOSU
TV PROGRAMLARI /Metin yazarı /  01.01.2021 - 29.12.2021

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
7
STRATEJİYA RAST (Arka plan)

Etkinlik Yeri: ANKARA
Düzenleyenler : TRT KÜRDİ
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  05.01.2017 - 28.12.2017

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
8
Haber Analiz

Etkinlik Yeri: TRT Diyarbakır Studyosu
Düzenleyenler : TRT KÜRDİ
TV PROGRAMLARI /Yönetmen /  01.01.2019 - 08.07.2019

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
9
Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması

Etkinlik Yeri: World- Cafe-2013-Batman
Düzenleyenler : Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
WORKSHOP /  05.12.2013 - 06.12.2013

Ulusal  Özgün  Diğer
10
Analiz

Etkinlik Yeri: TRT Diyarbakır Stüdyosu TRT GAP Radyosu Türkiye ve Ortadoğu’daki son gelişmeleri analiz programı
Düzenleyenler : TRT Gap Radyosu
WORKSHOP /  01.01.2019

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
11
Şarkın Son Ağası

Etkinlik Yeri: Siyasi Roman
SANATSAL ETKİNLİKLER/  15.09.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
12
STRATEJİYA RAST

Etkinlik Yeri: Haftalık Düzenli Canlı Yayın Programı-Ankara-TRT Sefaretler Stüdyosu
Düzenleyenler : TRT KÜRDİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE
TV PROGRAMLARI /Metin yazarı /  01.09.2015

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
13
Yöremizden Sesler

Etkinlik Yeri: 15 Günde /Diyarbakır
Düzenleyenler : TRT GAP RADYOSU
OYUN YAZARLIĞI /Dizi, drama yazmak (Radyo, TV) /  01.01.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
14
HAFTA BAŞI

Etkinlik Yeri: Türkiye ve Dünyada önce çıkasan siyasi olaylar
Düzenleyenler : Kavaf Holding-BBN Haber TV
TV PROGRAMLARI /Metin yazarı /  01.01.2022

Ulusal  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)