Prof.Dr. MUSTAFA SARIBIYIK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLAR


İlahiyat Temel Alanı  İslam Tarihi ve Sanatları  İslam Tarihi  İslam Sanatları  Türk İslam Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı

Yayın Yeri: eNSAR
ISBN: 978-605-7619-54-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İlk Dönem İslam Toplumunda Kadın Sahabile

Yayın Yeri: Ark Kitapları
ISBN: 6058037045, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
M. Sarıbıyık (M. Salih Erpolat ve Kenan Yakupoğlu ile birlikte), Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır, Haziran 2011, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır

Yayın Yeri: Diyarbakır Valiliği
ISBN: 1, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Erken Dönem İslam Tarihi nde Ulema İktidar İlişkileri

Yayın Yeri: Özgü
ISBN: 9786056371110, TÜRKİYE, 2008

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
RECA B. HAYVE’NİN HALİFE MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Kilis 7 December University Journal of Theology
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, ISAM, ROAD, SOBIAD, GOOGLE, ASOS, BASE VD.
2
İbn Abdülhakem’e Göre Ömer B. Abdülaziz’in Yönetim Anlayışı ve Yöneticilerle Münasebetleri

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: SBARD
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, SOBIAD, cİTEfACTOR, gOOGLE, ısam
3
ERken Dönem İslam Tarihinde Merkez-Çevre Çatışması

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
İslam Siyaset DüşüncesindeHilafet Kurumunun Aşılamayan Sorunları

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Şarkiyat Mecmuası
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
5
TÜRK DEVLET ANLAYIŞININ OLUŞUM SÜRECİNDEKİ MEZHEPSEL POLEMİKLER (Tuhfetü’xxt-Türk fi ma Yecibuen Yu’xxmelefi’xxl-Mülk örneği)

SARIBIYIK MUSTAFA,BOZGÖZ FARUK
Yayın Yeri: KHukA Kamu Hukuku Arşivi
Türkçe, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Hz. Muhammed ve Dengeli Toplumun Oluşumu

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: dicle üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi
Türkçe, Basılı, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Şeyh Bedreddin

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
İlk Osmanlı Medreseleri

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Siyasetnâmeler Bağlamında Siyaset-Ahlak İlişkisi

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: İslamiyat
Türkçe, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

8 Adet
1
İslam Tarihinde Muhalefet ve Fitne Kavramları Üzerine Bir İnceleme

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü Ve Tahammül Ahlâk Sempozyumu
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 26.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
2
İslam’ın Yayılışında Ahlaklı Tüccarların Rolü

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Uluslararası Sempozyumu
Türkçe, 27.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Model Bir Yönetici Olarak Ömer b. Abdülaziz

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası İslam’a Göre Model İnsan Sempozyumu
Kahramanmaraş, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Diyarbakır da Bir Seyyid Kolu: Birifkanîler

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum
Ankara, İngilizce, 12.04.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Diyarbakır Surları ve Tarihi

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.05.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Tanzimatın Diyarbakır ve Yöresinde Uygulanması ve Önündeki Engeller

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 15.11.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
XII. Yüzyılda Bir Ticaret ve Kültür Şehri Olarak Koçhisar (Kızıltepe) (Duneysir)

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: I.Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu
Mardin, Türkçe, 26.05.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Tanzimat Sonrası İktisadi Hayattaki Değişiklikler ve Siverek’xxe Yansıması

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Tarihte Siverek Sempozyumu
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 15.05.2002

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Mevlana Halid Bilgi ve Kültür evi 2

Sosyal içerikli
DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı
2
Mevlana Halid Bilgi ve Kültür evi

Sosyal içerik
DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı
3
Farabi BilgiEvi

Sosyal İçerikli
DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Diyanet İşleri Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı
Diyanete ait 2017_2021 Stratejik Planın Yapılması,

2016 - 2018
2
Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen

1985 - 1997

Editörlükler

1 Adet
1
İslam Tarihinin İlk Asrında Diyarbakır ve Çevresi

Yazar Adı: SARIBIYIK MUSTAFA , Yayın Yeri: Diyarbakır Valiliği
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE,   Ulusal

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Tarih Araştırmaları ve Teknikleri Türkçe 3
2 2014-2015 İslam Kurumları Tarihi Türkçe 3
3 2005-2006 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 1
4 2003-2004 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
2 2014-2015 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
3 2014-2015 İslam Tarihi I Türkçe 2
4 2014-2015 İslam Tarihi I Türkçe 2
5 2014-2015 Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
6 2014-2015 Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
7 2014-2015 Tarih Felsefesi I Türkçe 2
8 2014-2015 Tarih Felsefesi I Türkçe 2
9 2012-2013 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
10 2013-2014 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
11 2011-2012 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
12 2007-2008 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
13 2009-2010 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
14 2008-2009 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
15 2006-2007 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
16 2005-2006 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
17 2010-2011 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
18 2012-2013 TARİH FELSEFESİ I Türkçe 1
19 2004-2005 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
20 2013-2014 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
21 2010-2011 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
22 2014-2015 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
23 2012-2013 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
24 2011-2012 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
25 2009-2010 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
26 2008-2009 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
27 2007-2008 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
28 2005-2006 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
29 2006-2007 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
30 2004-2005 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
31 2003-2004 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
32 2019-2020 İslam Tarihi Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kürt politikası ORHAN ÖRS TezMerkezi 2012
2 Tamamlandı Halkevleri sürecinde Cizre Halkevi örneği BİLAL ALTAN TezMerkezi 2012
3 Tamamlandı 6/7 Eylül 1955 olaylarının Türkiye Rumları üzerindeki etkileri: 1955-1959 RESUL BABAOĞLU TezMerkezi 2012
4 Tamamlandı Liselerde okutulan "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitaplarında ulus, ulusçuluk ve ulus-devlet kavramları (1944-2007) (bir içerik analizi çalışması) MELİH ÖZHAN TezMerkezi 2008
5 Tamamlandı Lozan Barış Konferansı'nda çözüme kavuşturulamayan sorunlar V.ERCAN YURTTAŞ TezMerkezi 2007
6 Tamamlandı Milli mücadele döneminde doğu cephesi MUSTAFA TEKTOSUN TezMerkezi 2007
7 Tamamlandı 27 mayıs darbesine giden süreçte basın-iktidar ilişkisi MEHTAP ŞİMŞEK TezMerkezi 2007
8 Tamamlandı Milli Mücadele döneminde propaganda faaliyetleri ve Atatürk'ün propagandacı kişiliği BAYRAM KÜÇÜKOĞLU TezMerkezi 2005
9 Tamamlandı Hatay`ın Türkiye Cumhuriyeti`ne katılımı AHMET ASKER TezMerkezi 2005
10 Tamamlandı İnkılapların Türk kadını üzerindeki etkisi (1919-1937) NAZLI ÇİVRİLİ TezMerkezi 2005