Prof.Dr. MUSTAFA SARIBIYIK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLAR

   msaribiyik@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  İslam Tarihi ve Sanatları  İslam Tarihi  İslam Sanatları  Türk İslam Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Erken Dönem İslam Tarihi nde Ulema İktidar İlişkileri

Yayın Yeri: Ark Kitapları Özgü Yayıncılık
ISBN: 978-625-999-1-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİ'NDE ULEMA- İKTİDAR İLİŞKİLERİ

Yayın Yeri: Ark Kitapları Özgü Yayıncılık
ISBN: 978-625-99960-1-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
MAVERDİ'YE GÖRE Siyaset Sanatı ve Nasihatü'l Mülük 'un Tercümesi (Yöneticilere tavsiyeler kitabı) Telif ve Tercüme

Yayın Yeri: Ark Kitapları
ISBN: 978-605-73490-7-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı

Yayın Yeri: eNSAR
ISBN: 978-605-7619-54-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
İlk Dönem İslam Toplumunda Kadın Sahabile

Yayın Yeri: Ark Kitapları
ISBN: 6058037045, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
M. Sarıbıyık (M. Salih Erpolat ve Kenan Yakupoğlu ile birlikte), Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır, Haziran 2011, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır

Yayın Yeri: Diyarbakır Valiliği
ISBN: 1, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
RECA B. HAYVE’NİN HALİFE MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Kilis 7 December University Journal of Theology
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, ISAM, ROAD, SOBIAD, GOOGLE, ASOS, BASE VD.
2
İbn Abdülhakem’e Göre Ömer B. Abdülaziz’in Yönetim Anlayışı ve Yöneticilerle Münasebetleri

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: SBARD
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, SOBIAD, cİTEfACTOR, gOOGLE, ısam
3
ERken Dönem İslam Tarihinde Merkez-Çevre Çatışması

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
İslam Siyaset DüşüncesindeHilafet Kurumunun Aşılamayan Sorunları

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Şarkiyat Mecmuası
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
5
TÜRK DEVLET ANLAYIŞININ OLUŞUM SÜRECİNDEKİ MEZHEPSEL POLEMİKLER (Tuhfetü’xxt-Türk fi ma Yecibuen Yu’xxmelefi’xxl-Mülk örneği)

SARIBIYIK MUSTAFA,BOZGÖZ FARUK
Yayın Yeri: KHukA Kamu Hukuku Arşivi
Türkçe, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Hz. Muhammed ve Dengeli Toplumun Oluşumu

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: dicle üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi
Türkçe, Basılı, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Şeyh Bedreddin

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
İlk Osmanlı Medreseleri

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Siyasetnâmeler Bağlamında Siyaset-Ahlak İlişkisi

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: İslamiyat
Türkçe, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

8 Adet
1
İslam Tarihinde Muhalefet ve Fitne Kavramları Üzerine Bir İnceleme

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü Ve Tahammül Ahlâk Sempozyumu
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 26.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
2
İslam’ın Yayılışında Ahlaklı Tüccarların Rolü

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Uluslararası Sempozyumu
Türkçe, 27.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Model Bir Yönetici Olarak Ömer b. Abdülaziz

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası İslam’a Göre Model İnsan Sempozyumu
Kahramanmaraş, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Diyarbakır da Bir Seyyid Kolu: Birifkanîler

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum
Ankara, İngilizce, 12.04.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Diyarbakır Surları ve Tarihi

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.05.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Tanzimatın Diyarbakır ve Yöresinde Uygulanması ve Önündeki Engeller

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 15.11.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
XII. Yüzyılda Bir Ticaret ve Kültür Şehri Olarak Koçhisar (Kızıltepe) (Duneysir)

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: I.Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu
Mardin, Türkçe, 26.05.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Tanzimat Sonrası İktisadi Hayattaki Değişiklikler ve Siverek’xxe Yansıması

SARIBIYIK MUSTAFA
Yayın Yeri: Tarihte Siverek Sempozyumu
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 15.05.2002

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Mevlana Halid Bilgi ve Kültür evi 2

Sosyal içerikli
DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı
2
Mevlana Halid Bilgi ve Kültür evi

Sosyal içerik
DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı
3
Farabi BilgiEvi

Sosyal İçerikli
DİĞER,   Yürütücü 

  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Diyanet İşleri Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı
Diyanete ait 2017_2021 Stratejik Planın Yapılması,

2016 - 2018
2
Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen

1985 - 1997

Editörlükler

1 Adet
1
İslam Tarihinin İlk Asrında Diyarbakır ve Çevresi

Yazar Adı: SARIBIYIK MUSTAFA , Yayın Yeri: Diyarbakır Valiliği
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE,   Ulusal

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Tarih Araştırmaları ve Teknikleri Türkçe 3
2 2014-2015 İslam Kurumları Tarihi Türkçe 3
3 2005-2006 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 1
4 2003-2004 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
2 2014-2015 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
3 2014-2015 İslam Tarihi I Türkçe 2
4 2014-2015 İslam Tarihi I Türkçe 2
5 2014-2015 Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
6 2014-2015 Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi I Türkçe 2
7 2014-2015 Tarih Felsefesi I Türkçe 2
8 2014-2015 Tarih Felsefesi I Türkçe 2
9 2012-2013 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
10 2013-2014 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
11 2011-2012 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
12 2007-2008 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
13 2009-2010 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
14 2008-2009 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
15 2006-2007 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
16 2005-2006 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
17 2010-2011 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
18 2012-2013 TARİH FELSEFESİ I Türkçe 1
19 2004-2005 İSLAM TARİHİ I Türkçe 1
20 2013-2014 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
21 2010-2011 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
22 2014-2015 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
23 2012-2013 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
24 2011-2012 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
25 2009-2010 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
26 2008-2009 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
27 2007-2008 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
28 2005-2006 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
29 2006-2007 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
30 2004-2005 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
31 2003-2004 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Türkçe 10
32 2019-2020 İslam Tarihi Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Anadolu'da Hz. Peygamber Sevgisi ve Anlatımları HATİCE BEKLER TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor 17. yy. Yazılmış Na't'lar Üzerine Bir Değerlendirme ABDÜLKADİR ELMACIOĞLU TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kürt politikası ORHAN ÖRS TezMerkezi 2012
4 Tamamlandı Halkevleri sürecinde Cizre Halkevi örneği BİLAL ALTAN TezMerkezi 2012
5 Tamamlandı 6/7 Eylül 1955 olaylarının Türkiye Rumları üzerindeki etkileri: 1955-1959 RESUL BABAOĞLU TezMerkezi 2012
6 Tamamlandı Liselerde okutulan "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitaplarında ulus, ulusçuluk ve ulus-devlet kavramları (1944-2007) (bir içerik analizi çalışması) MELİH ÖZHAN TezMerkezi 2008
7 Tamamlandı Lozan Barış Konferansı'nda çözüme kavuşturulamayan sorunlar V.ERCAN YURTTAŞ TezMerkezi 2007
8 Tamamlandı Milli mücadele döneminde doğu cephesi MUSTAFA TEKTOSUN TezMerkezi 2007
9 Tamamlandı 27 mayıs darbesine giden süreçte basın-iktidar ilişkisi MEHTAP ŞİMŞEK TezMerkezi 2007
10 Tamamlandı Milli Mücadele döneminde propaganda faaliyetleri ve Atatürk'ün propagandacı kişiliği BAYRAM KÜÇÜKOĞLU TezMerkezi 2005
11 Tamamlandı Hatay`ın Türkiye Cumhuriyeti`ne katılımı AHMET ASKER TezMerkezi 2005
12 Tamamlandı İnkılapların Türk kadını üzerindeki etkisi (1919-1937) NAZLI ÇİVRİLİ TezMerkezi 2005