Öğr.Gör. BURCU KAZAZ AKYÜREK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER Y.O. YABANCI DİLLER Y.O.

   kazaz@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      1676  

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

2 Adet
1
A Case Study: On the Relationship between Learners’ Academic Language Achievement and Their Communication Styles in ELT

KAZAZ AKYÜREK BURCU, Yalcın Tılfarlıoğlu Filiz
Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Science
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
2
Yabancı Dil Ogretiminde Davranış Bicimleriyle Ogrenme Becerileri Arasındaki İliski

KAZAZ AKYÜREK BURCU, Yalcın Tılfarlıoğlu Filiz
Yayın Yeri: TURKSOSBİLDER Uluslararası Türl Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS index

Bildiriler

1 Adet
1
Yabancı Dil Ogretiminde Davranıs Bicimleriyle Ogrenme Becerileri Arasındaki İliski

KAZAZ AKYÜREK BURCU, Yalcın Tılfarlıoğlu Filiz
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Türk Kültür Cografyasında Egitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Nizip, İngilizce, 05.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Gaziantep üniversitesi

okutman

2009