Doç.Dr. RABİA SOHBET

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞiRELiK

   sohbet@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Halk Sağlığı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

27 Adet
1
Evaluation of Aids and hepatitis-B knowledge and job satisfaction among hairdressers and barbers in Turkey

KERKEZ MÜJDE, SOHBET RABİA, BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Yayın Yeri: Acta Scientiarum. Health Sciences
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (E-SCI)
2
Job Satisfaction and Professional Burnout of Primary School Teachers

BAYRAK MELİKE, SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Resource Index, Directory o
3
Çalışan Ve Çalışmayan Gebe Kadınların Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması

Sansar Necdet, SOHBET RABİA, KARASU FATMA, BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Yayın Yeri: Sağlık Akademisi Kastamonu
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, Open Access Library(OALIB), ASOS Index, Türk
4
Kadınların İsteyerek Düşük Yapma Nedeni ve Düşük Sonrası Aile Planlaması Kullanma Durumları

KOÇAK HATİCE SERAP, SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Social Science Development Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DIIF, Academic Resource Index, ESJI, SCIWIN, PIF
5
Fertil - infertil kadınların üreme bilgilerinin ve stres düzeylerinin incelenmesi The examination of reproductive information and stress levels of fertilite and ınfertile women

Çakı Burcu, SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
KUAFÖR VE BERBERLERİN İŞ DOYUMU İLE AIDS VE HEPATİT–B BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SOHBET RABİA, KERKEZ MÜJDE, BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Yayın Yeri: ActaSciHealthSci
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsko
7
ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI GAZİANTEP ÖRNEĞİ

AĞAR ALİ,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: SAUHSD 20203(1):15-27
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Çatışmasına Bakış

POLAT FİLİZ,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: KSÜ Medikal Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ,Directory of Research Journal Indexing (DRJI), index copernicus, journal T
9
40 Yaş ve Üzeri Kadınların Menopoza İlişkin Bilgi Tutum veDavranışlarının Belirlenmesi

çelikkanat şirin,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
10
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ve Depresyon: Kesitsel Bir Çalışma

SOHBET RABİA,BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN,Karasu Fatma
Yayın Yeri: Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
FREQUENCY OF DAYTIME SLEEPINESS OF FACTORY WORKERS WORKING IN SHIFTS AND ITS EFFECT ON ANXIETY

Kantar Sanidin,SOHBET RABİA,Karasu Fatma,BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Yayın Yeri: Int. J. of Health Serv. Res. and Policy
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicus
12
OPINIONS OF NURSİNG STUDENTS’xx ABOUT SEXUAL MYTHS

Geçici Fatma,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim / tr dizini
13
OPINIONS OF NURSİNG STUDENTS’xx ABOUT SEXUAL MYTHSHemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Mitler Hakkindaki Görüşleri

Geçici Fatma,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: kadın sağlığı hemşireliği Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Meme Kanseri ve Erken Tanı Yöntemleri Eğitiminin Öğrencilerin Sağlık Bilgisi, İnanç ve Uygulamalarına Etkisi

GÜMÜŞ ŞEKERCİ YASEMİN,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Journal of Academic Research In Nursing
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
The impact of ergonomic conditions on factory workers’ self-esteem in Turkey

SOHBET RABİA,Yeşilyurt Burak,BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Yayın Yeri: Occupational Health and Epidemiology
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journal of Occupational Health and Epidemiology
16
Faculty of Education Students’xx Perceptions of Violence

Birimoğlu Okuyan Canan,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Journal of Community Public Health Nursing
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
An Assessment of Eighth Grade Students’ Health Promotion Behaviours

SOHBET RABİA,Geçici Fatma,BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Yayın Yeri: COJ Nursing Healthcare
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
18
Effect of Feelings of Guilt and Shame on Life Quality of Women in Menopause

Zivdir Pelin,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Journal of Menopausal Medicine
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
19
Tarım Alanında Çalışan Kadın Profilinin Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Karasu Fatma,Çadır Mehmet
Yayın Yeri: Sağlık ve Toplum Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Kadınların Meme Kanserine Yönelik Bilgi, Davranış ve Uygulamalarının İncelenmesi

SOHBET RABİA,Karasu Fatma
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
GAZİANTEP İLİNDE EL BECERİ KURSLARINA GELEN KADINLARIN AİLE PLANLAMASINA YÖNELİK, BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

SOHBET RABİA, Gür Firdevs
Yayın Yeri: Medical Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim / tr dizini
22
Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Kalitesi.

SOHBET RABİA,Geçici Fatma
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
Industrial Working Conditions and the Treatment of Child Workers in Turkey

Arkan Gülcihan,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Workplace Health Safety
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
24
Examining the Level of Knowledge on Sexuality and Reproductive Health of Students of Gaziantep University

SOHBET RABİA,Geçici Fatma
Yayın Yeri: Sexuality and Disability
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
25
Antenatal care before caesarean section in rural Turkey

Okumuş Filiz,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: British Journal of Midwifery
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
26
Kadınların Sezaryen Sonrası Seçtikleri Aile Planlaması Yöntemleri ve Bu Yöntemleri Seçme Nedenlerinin Dağılımı

Verim Esra,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
27
Acil Serviste Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

Al Behçet,Yıldırım Cuma,Togun İsmail,Zengin Suat,Bozkurt Selim,Köse Ataman,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Akademik Acil Tıp Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

171 Adet
1
DETERMINATION OF THE PHYSICAL/FUNCTIONAL STATUS OF POSTUMERS

SOHBET RABİA, SARI EMİNE
Yayın Yeri: EURO ASIA 9th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
TÜRKİYE, erzurum, Türkçe, 11.08.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Aile Değerlerinin Aşı Kabul Ve Reddine Etkisi

SOHBET RABİA, abiç ömer
Yayın Yeri: 4th international conference on innovative studies of contemporary sciences
JAPONYA, tokyo, Türkçe, 29.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
THE RELATIONSHIP OF OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND MOTIVATION IN HEALTHCARE WORKERS

SOHBET RABİA, tilki ali
Yayın Yeri: 4th international conference on innovative studies of contemporary sciences
JAPONYA, tokyo, Türkçe, 29.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Öğrencilerin Çocuğun Ailedeki Önemi HakkındaGörüĢleri

SOHBET RABİA,tilki ali
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
mardin, İngilizce, 18.01.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Gaziantep‟teki Almacı Pazarı Diye BilinenBölgedeki Bitkisel İlaç Satan Dükkanlar Da 30Yaş Ve Üzeri Kişilere Alternatif Tıp Uygulamaları

SOHBET RABİA,abiç ömer
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLUBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ18-19 OCAK, MARDİN
TÜRKİYE, mardin, İngilizce, 18.01.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIM UYGULAMALARI

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 26.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 26.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

SOHBET RABİA,sarı emine
Yayın Yeri: 3.International 21.National Public Health Congress
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 26.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
BİR HASTANEYEBAŞVURAN HASTA YAKINLARININ MEME KANSERİ BİLGİLERİ

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı KongresiAntalya
TÜRKİYE, antalya, İngilizce, 26.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
EBEVEYN DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

SOHBET RABİA,abiç ömer
Yayın Yeri: II. Uluslararası Tıp ve Sağlık BilimleriAraştırmaları Kongresi(1 – 3 Kasım 2019 / Şanlıurfa)(UTSAK)
TÜRKİYE, urfa, Türkçe, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
GEBELİK ÖNCESİ UYGULANAN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE GEBELİK DÖNEMİ UYGULANAN SAĞLIK UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SOHBET RABİA,aslan yasemin
Yayın Yeri: ıncare 2019
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANÇLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: 6th International Scientific Research Congress(1 – 3 November 2019 / Şanlıurfa)(UBAK)
TÜRKİYE, şanlıurfa, İngilizce, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
ebeveyn davranışlarının öğrenci davranışlarına etkisi

SOHBET RABİA,abiç ömer
Yayın Yeri: 6th International Scientific Research Congress(1 – 3 November 2019 / Şanlıurfa)(UBAK)
TÜRKİYE, şanlı urfa, Türkçe, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okuyan Öğrencilerinin Batıl İnançlar Hakkındaki Görüşleri

SOHBET RABİA,tilki ali
Yayın Yeri: 6th International Scientific Research Congress(1 – 3 November 2019 / Şanlıurfa)(UBAK)
TÜRKİYE, urfa, İngilizce, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİYABETE BAKIŞIinternational allıatıve care congress

SOHBET RABİA,kerkez müjde
Yayın Yeri: I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi
TÜRKİYE, malatya, Türkçe, 04.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
GEBELİK ÖNCESİ UYGULANAN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE GEBELİK DÖNEMİ UYGULANAN SAĞLIK UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

SOHBET RABİA,aslan yasemin
Yayın Yeri: uluslararası hakemli gap zirvesi
TÜRKİYE, adıyaman, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve depresyon durumlarının incelenmesi

SOHBET RABİA,sacide sincar
Yayın Yeri: 6.uluslararası multidisipliner çalışmaları kongresi
Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Teknolojinin lise öğrencilerine etkisi

SOHBET RABİA,Sergek Verim Esra
Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam ve spor hakkındaki görüşleri

Sergek Verim Esra,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilinçsiz İlaç Kullanımı

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
21
Hemşirelik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
22
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
23
3.Sınıf Hemşirelerin Diş Sağlığı Ve Dişe Verdikleri Önem

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb.III:uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
24
İnternet Gazetecelik Mi, Geleneksel Gazetecelik Mi?

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: unteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
25
Değişen Sınav Sisteminin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
26
3. Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Hareketsiz Yaşam Üzerindeki Görüşleri

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
27
kuaför ve berberlerin iş doyumu ile aids ve hepatit b bilgilerinin değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,kerkez müjde
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
İnşaat Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencileri Bitkisel İlaç Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
29
fertil infertil kadınların üreme fonksiyonları hakkındaki bilgilerin stres düzeyine etkisi

SOHBET RABİA,Çakı Burcu
Yayın Yeri: umteb III. uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Medya Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
gaziantep, İngilizce, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
31
Presenteizm‟İn İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyine Etkisi

SOHBET RABİA,çelik hakan
Yayın Yeri: umteb III.uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Bir üniversite hastanesinde tedavi gören hipertansiyonlu hastaların hipertansiyon hakkındaki bilgi ve tutumlarının incelenmesi

SOHBET RABİA,BİRİMOĞLU OKUYAN CANAN
Yayın Yeri: 1.uluslararası halk sağlığı hemş. kongresi
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 23.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
33
Kız Yurdundaki Öğrencilerin Meme Kanseri İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları

SOHBET RABİA,kerkez müjde
Yayın Yeri: 1.uluslararası halk sağ hem kongresi
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 23.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
34
Hemşirelik 1.Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Ve İnternet Bağımlılığı

SOHBET RABİA,kerkez müjde
Yayın Yeri: 1.uluslararası halk sağ hem kongresi
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 23.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
35
Sağlık Personeli Güvenliğinin İş Stresine Etkisi

SOHBET RABİA,Duran Mehtap
Yayın Yeri: 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
36
Gaziantep İli Şehit Kamil ve Şahinbey İlçeleri Halk Eğitim Merkezleri El Beceri Bayan Kursiyerlerinde Kilofobi ve Benlik Saygısı İlişkisi.

SOHBET RABİA,Kıymacı Sibel
Yayın Yeri: 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
37
Fabrika İşçilerinin Ergonomiye Bakışının Benlik Saygısı İle Etkileşimi

SOHBET RABİA,Yeşilyurt Burak
Yayın Yeri: 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
38
Vardiyalı Çalışan Fabrika İşçilerinde Uykusuzluğun Yaşamsal Özelliklere Etkisi

SOHBET RABİA,Kantar Sanidin
Yayın Yeri: 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
39
Stresin Sağlık Çalışanı Güvenliğine Etkisi

SOHBET RABİA,morcalı mustafa
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanı Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
40
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

Ağar Ali,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 11.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
41
Menopozdaki Kadınların Suçluluk ve Utanç Duygularının Yaşam Kalitesine Etkisi

Zıvdır Pelin,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: International Science Symposium
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 01.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
Gaziantep İlinde El Beceri Kurslarına Gelen Kadınların Aile Planlamasına Yönelik, Bilgi Tutum ve Davranışları

Gür Firdevs,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: International Science Symposium
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 01.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
43
Evaluation of Common Diseases of Animal Origin in Gaziantep

Polat Yadigar,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)
TÜRKİYE, Kilis, İngilizce, 19.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Genç Kızların Meme Kanserine Bakışı.

SOHBET RABİA,Gür Firdevs
Yayın Yeri: Kadın Sempozyumu
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 09.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
45
Kadına Yönelik Şiddetin Kadınlara Verilen Sosyal Haklarla İlişkisi

SOHBET RABİA,Gür Firdevs
Yayın Yeri: Kadın Sempozyumu
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 09.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
46
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Hemşirelik Öğrencileri ve Hemşireler Tarafından Algılanma Durumu

SOHBET RABİA,Zıvdır Pelin
Yayın Yeri: 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 20.10.2014

Ulusal  Özet bildiri
47
Gaziantep Çocuk Hastanesine Başvuran Hasta Yakınlarının Aile Hekimliğine İlişkin Görüşleri

SOHBET RABİA,Gür Firdevs
Yayın Yeri: 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 20.10.2014

Ulusal  Özet bildiri
48
Evlenmek İçin Başvuran Kişilerin Evlilikte Kadın Haklarına Bakışı

SOHBET RABİA,Delibaş Leyla
Yayın Yeri: 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 20.10.2014

Ulusal  Özet bildiri
49
Hastanede Çalışan Temizlik İşçileri İle Fabrikada Çalışan İşçilerde Stres ve Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörler

SOHBET RABİA,Usca Yıldız
Yayın Yeri: 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 20.10.2014

Ulusal  Özet bildiri
50
İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeyi

SOHBET RABİA,Bayrak Melike
Yayın Yeri: 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 20.10.2014

Ulusal  Özet bildiri
51
Faculty of Science Department of Chemistry and Biology Student Perspective of Breast Cancer

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: V. Europen Conferance On Social and Behavioral Science
RUSYA FEDERASYONU, Petersburg, İngilizce, 11.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri
52
Gaziantep University Faculty of Health Sciences Students and Faculty of Arts and Alternative Medicine a perspective

SOHBET RABİA,Gür Firdevs
Yayın Yeri: V. Europen Conferance On Social and Behavioral Science
RUSYA FEDERASYONU, Petersburg, İngilizce, 11.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri
53
Gaziantep University Department of Nursing Faculty Of Health Sciences Healty Workers Safety at Work

SOHBET RABİA,Kantar Sanidin,Gür Firdevs
Yayın Yeri: III Europen Conferance On Social and Behavioral Science
İTALYA, Roma, İngilizce, 06.02.2014

Uluslararası  Özet bildiri
54
Gaziantep University Faculty of Health Sciences Department of Nursing Students Studying in Blood Donation About The Sensitivity

SOHBET RABİA,Kantar Sanidin,Gür Firdevs
Yayın Yeri: III. Europen Conferance On Social and Behavioral Science
İTALYA, Roma, İngilizce, 06.02.2014

Uluslararası  Özet bildiri
55
Lise Öğrencilerinde Premenstrüel Şikayetler

SOHBET RABİA,Gür Firdevs
Yayın Yeri: 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2013

Ulusal  Özet bildiri
56
Çocuk Hastanesinde Yatan Hasta Yakiınlarının Fizyolojik Sarılığa Bakışı

SOHBET RABİA,Yeşilyurt Burak
Yayın Yeri: 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2013

Ulusal  Özet bildiri
57
12. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Yaşama Özellikleri

SOHBET RABİA,Sansar Necdet,Özhan Abuzer,Eroğlu Saim
Yayın Yeri: 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2013

Ulusal  Özet bildiri
58
Kadın Öğretim Elemanlarının Meme Kanserine Bakışı ve Kanser Korkusunun İncelenmesi

SOHBET RABİA,Karabaş Sevgi
Yayın Yeri: 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2013

Ulusal  Özet bildiri
59
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları

SOHBET RABİA,Kıymacı Sibel
Yayın Yeri: 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2013

Ulusal  Özet bildiri
60
Perceived Social and Emotional States of Pregnant Women During the Pregnancy

SOHBET RABİA,Gür Firdevs
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
61
Effect of insomnia or Carelessness Workers Health

SOHBET RABİA,Geçici Fatma
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
62
Students view On Addictive Substances

SOHBET RABİA,Kaplan Özden
Yayın Yeri: European Conference on Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
63
Gaziantep University Students’ Habits of Using Mobile Phone

SOHBET RABİA,Kıymacı Sibel
Yayın Yeri: European Conference on Social Science Research June
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
64
Profile of Women Working in the Field of Agriculture Field

SOHBET RABİA,Çadır Mehmet,Geçici Fatma
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
65
Effects of Stress on the Students at University

SOHBET RABİA,Yeşilyurt Burak
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
66
View of Hospital inpatients about child abuse and gynaecology

SOHBET RABİA,Sansar Necdet,Yıldız Seher,Tekin Beyza
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
67
University Students Perception of Radiation Effects on Human Health

SOHBET RABİA,Yaman Melike
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
68
Research on anxiety levels of students at faculty of education

SOHBET RABİA,Sansar Necdet,Dündar Rukiye,Karagöz Zeliha,Türkeri Kıymet
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
69
Violence Agaınst Women

SOHBET RABİA,Gür Firdevs
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
70
The Effect of Telephone and Computer on primary school 7th and 8th

SOHBET RABİA,Yeşilyurt Burak
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
71
Gaziantep University Students HIV/AIDS View

SOHBET RABİA,Kantar Sanidin,Altınsoy Fethi,Eltik Murat,İlbaş Nurettin,Şeker Serap
Yayın Yeri: European Conference On Social Science Research
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
72
Sağlıkla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

SOHBET RABİA,Sansar Necdet,Kara Nurdan Seda
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
73
Hemşirelik Öğrencilerinin Aile Hekimliğine Bakış Açısı

SOHBET RABİA,Sansar Necdet,Kara İbrahim
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
74
Bir Lisede Öğrencilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara Bakışı

SOHBET RABİA,Kıymacı Sibel,Usca Yıldız,Özsert Gülistan,Ördek Esra
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
75
İlköğretim 6 , 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları Özellikleri

SOHBET RABİA,Karakurt Emine
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
76
Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Meme Kanserine Bakışı

SOHBET RABİA,Yaman Melike
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
77
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Bakışları

SOHBET RABİA,Birimoğlu Canan
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
78
Bir Özel Hastanedeki Kadınların Doğuma Bakışı

SOHBET RABİA,Geçici Fatma,Doğan Bilge,Sarıgül Seda,Sarısoy Pınar
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
79
Sağlık Çalışanın İş Güvenliğine Bakışı

SOHBET RABİA,Sansar Necdet,Aydın Ayla,Dalkun Esra
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
80
Bayan Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgileri ve Meme Muayenesini Uygulama Durumları

SOHBET RABİA,Gümüş Yasemin
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
81
Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Çatışması İncelenmesi

SOHBET RABİA,Mermer Filiz
Yayın Yeri: 15. Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2012

Ulusal  Özet bildiri
82
Bir İlköğretim Okulundaki 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Obezite Düzeylerinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Yaman Melike,Çakı Burcu,Kınacı Asiye,Kurt Aysu,Yücekaya Burcu
Yayın Yeri: Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.01.2012

Ulusal  Özet bildiri
83
Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Düşünceleri

SOHBET RABİA,Gürdil Seher,Kıymacı Sibel,Ocak Ümmühan,Yıldız Ebru,Bilmez Burcu
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
84
Üniversite Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanımına Bakışı

SOHBET RABİA,Karabaş Sevgi,Karataylı Başak,Kök Hasan,Çelik Kazım,Akçıl Hasan
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
85
Hemşirelerin Meslekten Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler

SOHBET RABİA,Delibaş Leyla,Yakar Fatma,Çelebi Gülseren
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
86
Makineleşmenin ve Teknolojinin İnsan Hayatına Etkilerinin Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Delibaş Leyla,Gevher Esin,Kürtül Didar Sultan,Kızılay Hatice,Almas Sakine,Haymana Duygu,Selbi Arzu
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
87
Gaziantep’te Çalışan Sağlıkçıların Mobinge Bakışı

SOHBET RABİA,Karabaş Sevgi
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
88
Hemşirelerin Türk Hemşireler Derneği Üyeliğine Bakışı

SOHBET RABİA,Gürdil Seher,Aydınoğlu Kenan,Okur Mehmet,Bakaçhan Mehmet,Bağcı Ömer,Bora Murat
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
89
Üniversite Öğrencilerinin Toplumdaki Kadın Profiline Bakışı

SOHBET RABİA,Karabaş Sevgi,Türkmen İpek,Yiri Hayale,Nihadioğlu Gamze
Yayın Yeri: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.11.2011

Ulusal  Özet bildiri
90
Fabrikada Çalışan İşçilerin İş Yerinde Stres Özelliklerine Bakışının İncelenmesi

SOHBET RABİA,Geçici Fatma,Karuç Selime
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
91
Üniversite Öğrencilerinin Bilinçsiz İlaç Tüketimine Bakışı

SOHBET RABİA,Yaman Melike,Töle Fatma,Yalçın Meryem,Suiçmez Seher
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
92
Çıraklık Eğitim Merkezindeki Kursiyerlerin İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Bakışının Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Yaman Hasan
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
93
Kitle İletişim Araçlarının Üniversite Öğrencileri Üzerine Etkisi

SOHBET RABİA,Delibaş Leyla,Uzanır Mesude,Avşar Hatice,Özel Bahar
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
94
Fabrikada Çalışan İşçilerin Ergonomi ve Gerekliliğine Bakışının İncelenmesi

SOHBET RABİA,Geçici Fatma,Karuç Selime,Ergen Eyüp
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
95
İlköğretimde Öğrencilerin Bilgisayar ve Cep Telefonu Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan,Demir Yasemin,Esen Özlem,Çakmak Huriye,Güven Ömer
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
96
Öğrencilerin Enerji Tasarrufu Konusundaki Bilgi Düzeyi Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan,Demir Nazlı,Gültekin Yasemin,Ankut Fatoş
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
97
Sanayi Sitesinde Çalışan Çocuk İşçilerin Çalışma Koşulları ve İstismara Bakışı

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
98
Öğrencilerin Aile Sağlık Birimi ve Aile Sağlık Elemanı Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan,Özdemir Mustafa,Fırat Çiğdem,Eşin Kahraman
Yayın Yeri: 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
99
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar ve Cep Telefonu Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi

SOHBET RABİA,Bilsin Elif,Demir Yasemin,Esen Özlem,Çakmak Huriye,Güven Ömer
Yayın Yeri: 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 06.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
100
Üniversite Öğrencilerinin Uyku Döngüleri ve Uykuyu Etkileyen Faktörleri

SOHBET RABİA,Gümüş Yasemin,Birimoğlu Canan
Yayın Yeri: 13.Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
101
Kadın Doğum Hastanesinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları ve Bakış Açıları

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan
Yayın Yeri: 13.Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
102
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yaşam Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi

SOHBET RABİA,Geçici Fatma
Yayın Yeri: 13.Halk Sağlığı Kongresi 18-22 Ekim
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
103
Gaziantep İlinde Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Göç ve Sosyodemografik Özelliklerin Dağılımı

SOHBET RABİA,Karakurt Emine
Yayın Yeri: 13.Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
104
Sağlık Çalışanlarının Mobbing’e Bakışı

SOHBET RABİA,Karabaş Sevgi
Yayın Yeri: 13.Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
105
Gaziantep Verem Savaş Dispanseri’xxnde 2000-2010 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularının Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Karabaş Sevgi,Arkan Gülcihan
Yayın Yeri: 13.Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
106
Sağlık Ocağına Aşı Yaptırmaya Gelmeme Nedenlerinin İncelenmesi

SOHBET RABİA,Okumuş Filiz,Birimoğlu Canan,Gümüş Yasemin
Yayın Yeri: 13.Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
107
Kadının Aile Planlamasındaki Yer

SOHBET RABİA,Bakır Zeynep,Öncel Merve,Utku Kübra Öznur
Yayın Yeri: I.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
108
75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine Başvuran Hastaların Sezeryan Doğum ile Normal Doğum Arasındaki Kişisel Tercih Nedenleri

SOHBET RABİA,Kızıldağ Nebahat,Köşker Esra,Çetin Meliha
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
109
Gaziantep 75. Yıl Kadın Doğum Hastanesinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları ve Bakış Açıları

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
110
Doğum Servisinde Yaşanan Sorunlara Bakış

SOHBET RABİA,Arlı Ayşe Sakine,Demir Tahir,Küçükçay Eser
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
111
15–49 Yaş Arası Kadınların Meme Ca Hakkındaki Bilgi Düzeylerin Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Gültekin Gülümser,Adaklı Yasemin,Başaran Zuhal
Yayın Yeri: I.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
112
Gebelikte Beslenmenin Anne ve Bebek Üzerine Etkileri

SOHBET RABİA,Kömür Ayşegül,Alyan Menci,Birer Hanife
Yayın Yeri: I.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
113
Gelenek ve Göreneğin Kadın Doğum Üzerine Etkisi

SOHBET RABİA,Hayta Derya,Yılmaz Musa,Bay Dilek
Yayın Yeri: I.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
114
Bankacı Kadın Profilinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Önder Öznur
Yayın Yeri: 1.Kadın Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 02.11.2009

Ulusal  Özet bildiri
115
Fethiye’de Siyasi Partilerde Çalışan Kadın Özellikleri

SOHBET RABİA,Yavuz Cemil,Bozdoğan Serdar
Yayın Yeri: 1.Kadın Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Fethiye, Türkçe, 02.11.2009

Ulusal  Özet bildiri
116
Sağlık Alanında çalışan Kadın Özellikleri

SOHBET RABİA,TAŞKIN DUMAN HALİSE
Yayın Yeri: 1.Kadın Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 02.11.2009

Ulusal  Poster
117
Fethiye İlçesi İş Kadını Profilinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Çiftçi Esma,Yaman Hasan
Yayın Yeri: Meska 2009- İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
118
Bir Belediyedeki Temizlik İşçilerinin İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Bakışı

SOHBET RABİA,Karakaya Hasan,Acar Gülter
Yayın Yeri: Meska 2009- İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
119
İşçi Kadının Çalışmaya Bakışı

SOHBET RABİA,Kır Gökhan,Karaboğa Esma Zerrin
Yayın Yeri: Meska 2009- İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
120
Fethiye’de Esnaf ve Sanatkar Kadınların Profili

SOHBET RABİA,Durmaz Fatma,Karaboğa Esma Zerrin
Yayın Yeri: Meska 2009- İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
121
Öğrencilerin Yalnızlık Algıları ve Başa Çıkma Yollarının İncelenmesi

SOHBET RABİA,Mor Zeynep,Tanrıverdi Derya,Özdemir Nurgül
Yayın Yeri: 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
122
Fethiye Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kendilik Algısı ve Kendini Tanıma Durumları

Özdemir Nurgül,SOHBET RABİA,Tanrıverdi Derya,Görgülü Fatma
Yayın Yeri: 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
123
Öğrencilerin Öfke ile Baş Etme Yollarının Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Özdemir Nurgül,Tanrıverdi Derya,Adıgüzel Ezel
Yayın Yeri: 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
124
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Yaşamındaki Streslerle Baş Etme Yöntemlerinin Araştırılması

SOHBET RABİA,Karaca Yakup,Özdemir Nurgül
Yayın Yeri: 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
125
Hemşirelik Öğrencilerinin Domuz Gribi ve Korunma Yolları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

SOHBET RABİA,Karaboğa Esma Zerrin
Yayın Yeri: VI. Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 15.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
126
Fethiye İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Çay Zeynep
Yayın Yeri: VI. Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 15.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
127
Sağlık Yüksekokulu 4.Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Kaygıları

SOHBET RABİA,Dönmez Şule,Karaboğa Esma Zerrin
Yayın Yeri: VI. Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 15.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
128
Kadınların Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi

Verim Esra,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 13.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
129
Serada Çalışan Kadınlarının Çalışma Özellikleri ve Özürlü Doğuma Bakışı

SOHBET RABİA,Şancı Mehmet
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 13.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
130
Muğla Üniversitesi Kadın Öğretim Elemanı Profili

SOHBET RABİA,Erdoğan Nermin,Yaman Hasan
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 13.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
131
Hukuk Alanında Çalışan Kadın Profili

SOHBET RABİA,Acar Şahin,Karaboğa Esma Zerrin
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 13.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
132
Fethiye Halkının Kadına Karşı Tutum ve Görüşleri.

SOHBET RABİA,Güneş Neşe,Yaman Hasan
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 13.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
133
Özürlü Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Geçici Fatma
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
134
Annelerin Ek Gıdaya Başlama Bakışı ve Uygulamaları

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan,Vural Tuba
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
135
Sectio Olan Kadınlarda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Özellikleri

SOHBET RABİA,Okumuş Filiz
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
136
Birinci Basamağa Başvuran Kadınların Çocuk İstismarına Bakışı

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan,Vural Tuba
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
137
Doğum Yöntemi Sectio Olan Kadınlarda Antenatal Bakım Alma Durumlarının Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Okumuş Filiz
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
138
Sağlık Personelinin Çocuk İstismarına Bakışı

SOHBET RABİA,Arkan Gülcihan,Yaman Hasan
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
139
Yöremizde 0-24 Ay Arası Bebeklerin Aşılanma ve Hastalık Özellikleri

SOHBET RABİA,Karaboğa Esma Zerrin,Arkan Gülcihan
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
140
Annelerin İshalli Hastalığa Bakışı ve Uygulamaları

SOHBET RABİA,Karaboğa Esma Zerrin,Arkan Gülcihan
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
141
Sağlık Ocağına Başvuran Çocukların (0-24 Aylık) Beslenme Özellikleri ve Anne Sütü Alma Durumları

SOHBET RABİA,Atlan Muzaffer
Yayın Yeri: V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
142
Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölüm Öğrencilerinin Kadın Erkek Eşitliğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Aktuğ Mehmet Ali,Tanış Fatma
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 13.09.2009

Uluslararası  Özet bildiri
143
Universty Student Substance Make Dependency

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: 12th World Congress On Public Health
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 27.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
144
Evaluation of The Universty Student’s Knowledge About Cloning

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: 12th World Congress On Public Health
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 27.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
145
Öğrencilerin Aids Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Verim Esra,Altundağ Salih
Yayın Yeri: 6. Ulusal Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.04.2009

Ulusal  Özet bildiri
146
Öğrencilerin Meme Kanseri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Verim Esra,Abay Uğur
Yayın Yeri: 6. Ulusal Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.04.2009

Ulusal  Özet bildiri
147
Öğrencilerin Yaşadıkları Premenstrual Sorunlar ve Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA,Verim Esra,Solak Hilal
Yayın Yeri: 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.04.2009

Ulusal  Özet bildiri
148
Öğrencilerin Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

SOHBET RABİA,Verim Esra,Ilgın Sevinç
Yayın Yeri: 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.04.2009

Ulusal  Özet bildiri
149
Fethiye Verem Savaş Dispanseri 2006-2008 Yılları Hasta Profili

SOHBET RABİA,Yavuz Cemil,Taşkın Duman Halise,Erdem Neşe
Yayın Yeri: 15.Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 18.09.2008

Ulusal  Özet bildiri
150
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığı Durumlarının Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Taşkın Duman Halise,Yavuz Cemil
Yayın Yeri: 15.Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 18.09.2008

Ulusal  Özet bildiri
151
Bir Sağlık Yüksekokulunda Alkol Kullanım Özellikleri

SOHBET RABİA,Beler Mahmut,Yavuz Cemil
Yayın Yeri: 15.Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 18.09.2008

Ulusal  Özet bildiri
152
Muğla İli Fethiye İlçesi 1 Nolu Sağlık Ocağına Başvuran Çocukların (0-24 Aylık) Beslenme Özellikleri ve Anne Sütü Alma Durumları

SOHBET RABİA,Atlan Muzaffer
Yayın Yeri: 11. Halk Sağlığı Kongresi, Uluslararası Katılımlı
TÜRKİYE, Denizli, İngilizce, 23.10.2007

Uluslararası  Özet bildiri
153
Özürlü Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA,Geçici Fatma
Yayın Yeri: 11.Halk Sağlığı Kongresi , Uluslararası Katılımlı
TÜRKİYE, Denizli, İngilizce, 23.10.2007

Uluslararası  Özet bildiri
154
Fethiye Devlet Hastanesinde Yatan Hasta Refakatçilerinin Hastalıkla İlgili Tutum Davranışları

SOHBET RABİA,Kahraman Esen
Yayın Yeri: 11. Halk Sağlığı Kongresi, Uluslararası Katılımlı
TÜRKİYE, Denizli, İngilizce, 23.10.2007

Uluslararası  Özet bildiri
155
Doğum Yöntemi Sectio Olan Kadınlarda Antenatal Bakım Alma Durumlarının İncelenmesi

SOHBET RABİA,Okumuş Filiz
Yayın Yeri: 11. Halk Sağlığı Kongresi , Uluslararası Katılımlı
TÜRKİYE, Denizli, İngilizce, 23.10.2007

Uluslararası  Özet bildiri
156
Sağlık Personelinde Görülen En Önemli Risk: Hastane Enfeksiyonları

SOHBET RABİA,Ulutaşdemir Nilgün
Yayın Yeri: 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 24.11.2004

Ulusal  Özet bildiri
157
Gaziantep İli Hastanelerinde Acil Servislere Başvuran Hastaların Kesitsel İncelenmesi

SOHBET RABİA,Kaydul Nesrin,Çakırgül Lale
Yayın Yeri: 7.Türkiye Acil Tıp Sempozyumu 3.Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 24.11.2004

Ulusal  Özet bildiri
158
Tifo ve Bulaşma Yolları

SOHBET RABİA,İşler Arzu,Yıldız Yasemin,Çakıroğlu Miray,Kılınç Abide,Sağır Serap,Yüksel Nermin
Yayın Yeri: 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 24.11.2004

Ulusal  Özet bildiri
159
İstanbul Üniversitesi Ebelik Lisans Öğrencilerinin Korunma Yöntemlerine Bakışı

SOHBET RABİA,Mermer Remziye
Yayın Yeri: Üreme Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 26.09.2002

Ulusal  Özet bildiri
160
İ.Ü. Ebelik Lisans Mezunlarının Mesleğine Bakışı

SOHBET RABİA,Akyıldız D
Yayın Yeri: II.Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.11.2001

Ulusal  Özet bildiri
161
Marmara Bölgesindeki Dört Sağlık Yüksekokulundaki Eğiticilerin Özellikleri ve Memnuniyet Ölçümü

SOHBET RABİA,Söyük Selma
Yayın Yeri: II. Sağlık çalışanlarının Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.11.2001

Ulusal  Tam metin bildiri
162
Özel Bir Hastanede Çalışan Sağlık Personeli Dışındaki Personelin Aile Planlamasına Bakışı

SOHBET RABİA,Mermer Remziye
Yayın Yeri: I. Uluslararası II. Ulusal Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2001

Ulusal  Özet bildiri
163
Sivil Toplum Örgütlerinin Son 5 Yılda Yaptığı Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi

SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Doktora Günleri
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.11.2000

Ulusal  Özet bildiri
164
The Ideas of Students of the School of Nursing About Virginity

SOHBET RABİA,Karavuş Melda
Yayın Yeri: Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 08.10.2000

Uluslararası  Özet bildiri
165
Semiha Şakir Huzurevinde Yaşayanların Demoğrafik Dağılımı

SOHBET RABİA,Okkaoğlu Selma
Yayın Yeri: Ulusal Yaşlılık Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.03.2000

Ulusal  Özet bildiri
166
Yoğun Bakım Ünitelerindeki TPN Uygulamalarına İlişkin Bir Çalışma

SOHBET RABİA,Akyüz Nuray,Tosun Hale
Yayın Yeri: 3.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 31.08.1999

Ulusal  Özet bildiri
167
Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Bakışı

SOHBET RABİA,Köksal Leyla
Yayın Yeri: 1.AIDS Sempozyumu
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 28.04.1998

Ulusal  Özet bildiri
168
Sezeryan Yapılan Annelerin Sezeryana Ait Duygu ve Düşüncelerinin İncelenmesi

SOHBET RABİA,Erden Fergül
Yayın Yeri: 1.Ulusal Perinotoloji Hemşireliği Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 19.06.1996

Ulusal  Özet bildiri
169
Santral Venöz Katater Uygulanan Hastalarda Katatere Bağlı Gelişen Komplikasyonlar

SOHBET RABİA,Akgül A,Yürügen B
Yayın Yeri: Ulusal Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 15.05.1996

Ulusal  Özet bildiri
170
İ.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Dahiliye Servisine 1995 Yılı 1-6 Ay İçinde Başvuran Hastaların Demografik Dağılımı

SOHBET RABİA,Güneş Besey
Yayın Yeri: 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 19.09.1995

Ulusal  Özet bildiri
171
Kemotrapi Uygulamalarında Hemşirelerin Tutum, Davranış ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Saydamlı Şeyda,SOHBET RABİA,Aktar Sevcan,Turan Hanife,Gönül Nuray,Baram Zaide,Avcı Güler,İncesu Meryem,Güneş Besey
Yayın Yeri: 10.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 06.06.1995

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

11 Adet
1
AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI
31.10.2017 - 26.01.2018
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
TDP Projesi

Okul Çevresi Düzenleme Projesi
30.09.2010 - 30.05.2011
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yönetici 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Oğuzeli Yazılı Köyü Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu İçin Kitap toplama projesi

Eğitime destek sağlamak için kütüphane oluşturmak için Kitap Bağış Kampanyası sağlamak
23.09.2016 - 19.05.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Görme Engelliler İçin Kitapların Sesi Oluyoruz Projesi

Görme engelliler için hazırlanan sesli kitap kütüphanesi oluşturmak için kitap okuyup kaydetmek
20.09.2013 - 30.05.2014
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Sokak Çocuğu Olma Olasılığı Olan Çocuklara destek Projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Münir Onat Merkezinde kalan öğrencilere destek olma , üniversiteye hazırlığa destek olma vb.
20.09.2012 - 24.05.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yönetici 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Gaziantep’i tanıyalım ve gezelim görelim projesi

Üniversiteyi yeni kazanan ve il dışından gelen öğrencilere şehrin turistik yörelerini gezdirme ve tanıtma
19.09.2014 - 29.05.2015
Diğer (Ulusal),   Yönetici 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Ravandalı Kadınlara Destek Projesi

Ravanda Köyü Kadınlarına Sağlık Eğitimi Destek vermekÖzyeğin Vakfı Desteği ile
18.09.2015 - 27.05.2016
Özel Kuruluşlar,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Münir Onat Güven Çocuk Gençlik Merkezi Sağlık Konulu Bilinçlendirme Projesi

Öğrencilere sınav stresi , Problem Çözme, Ökke ile başetme, Hastalıklar Konusunda Sağlık Eğitimleri yapmak
15.09.2017 - 25.05.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
9
o köy bizim köyümüzdür projesi

köy ilkokulları için sağlık eğitimi yapma
15.09.2011 - 25.05.2012
Diğer (Ulusal),   Yönetici 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
10
SADMER (Sosyal Dayanışma ve Yerinde Hizmet) Destek Projesi

yalnız yaşayan yaşlı kişilere yaşamsal destek alışveriş gezme,alışvieriş, temizlik ve benzeri
15.09.2010 - 26.05.2011
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yönetici 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
11
HEMATOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ (1195)

KİT VE HEMATOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ GELİŞTİRİLMESİ
06.09.1999 - 30.07.2001
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
Department of Health Services Policy and ManagementArnold School of Public HealthUniversity of South Carolina, Columbia, SC.

BAB projesi yurtdışı ziyaret (8 ay)
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Ve Teknolojik Nitelik İyileştirme Desteği Projesi Akademik Görevlendirme,

2015 - 2016
2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

HEMŞİRE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALINDA KİT VE HEMATOLOJİ İDARİ HEMŞİRELİĞİ GÖREVİ YAPILMIŞTIR.,

1991 - 1996
3
Amiral Biristol Sağlık Meslek Llsesi

Ögretmen
Sağlık Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni,

1987 - 1992
4
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK LİSESİ

ÖĞRETMEN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK LİSESİNDE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİ YAPILMIŞTIR.,

1981 - 1987
5
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HEMŞİRE
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE HEMŞİRELİK GÖREVİ YAPILMIŞTIR.,

1976 - 1981

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 HEM 605 evde bakım hemşireliği Türkçe 2
2 2017-2018 HEM 622 okul sağlığı hemşireliği Türkçe 2
3 2017-2018 HEM 610 kültürler arası hemşirelik Türkçe 2
4 2017-2018 HEM 620 TÜRKİYEDE VE DÜNYADA SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK Türkçe 2
5 2017-2018 HEM 623 İŞ VE İŞÇİ SAĞ.HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
6 2018-2019 HEM 605 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
7 2018-2019 HEM 620 TÜRKİYEDE VE DÜNYADA SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK Türkçe 2
8 2018-2019 HEM 623 İŞ VE İŞÇİ SAĞ.HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
9 2018-2019 hem 623 iş ve işçi sağlığı hemşireliği Türkçe 2
10 2018-2019 Hem 622 okul sağlığı hemşireliği Türkçe 2
11 2018-2019 hem 624 aile sağlığı hemşireliği Türkçe 2
12 2018-2019 HEM 623 İş ve işçi sağlığı hemşireliği Türkçe 2
13 2020-2021 HEM 620 TÜRKİYEDE VE DÜNYADA SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK Türkçe 2
14 2020-2021 ileri halk sağlığı hemşireliği Türkçe 8
15 2020-2021 epidemiyoloji hem6 Türkçe 3
16 2021-2022 HEM619İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I Türkçe 8
17 2021-2022 HEM620Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Türkçe 6
18 2021-2022 HEM623 İş ve İşçi Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
19 2021-2022 HEM699 DOKTORA TEZİ Türkçe 1
20 2021-2022 HEM799 SEMİNER Türkçe 3
21 2021-2022 HEM999 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
22 2021-2022 HEM624 Aile Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
23 2021-2022 HEM626 Toplum Beslenmesi ve Sorunları Türkçe 2
24 2021-2022 HEM605 Evde Bakım Hemşireliği Türkçe 2
25 2021-2022 HEM638 ileri halk sağlığı hemşireliği II Türkçe 8
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 HHS 504 iş ve işçi sağlığı hemşireliği Türkçe 2
2 2017-2018 HHS 507 Okul Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
3 2017-2018 HHS 505 Üreme ve çocuk sağlıgı hemşireliği Türkçe 2
4 2017-2018 HHS 511 Temel sağlık hizmetleri ve sağlık yönetimi Türkçe 2
5 2017-2018 HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
6 2017-2018 HHST 503 Aile sağlığı hemşireliği ve evde bakım Türkçe 2
7 2017-2018 HHST 507 İş ve işci sağlığı hemşireliği Türkçe 2
8 2017-2018 HHST 505 Sağlığı Geliştirme ve Uygulması Türkçe 2
9 2017-2018 HHST 506 Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım ve bağışıklama Türkçe 1
10 2017-2018 HHST 510 Sosyal Antropoloji ve Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2
11 2017-2018 HHS 599 Yüksek Lisans Tezİ Türkçe 1
12 2017-2018 HHS 702 Seminer Türkçe 2
13 2016-2017 HHS 508 Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım ve Bağışıklama Türkçe 1
14 2016-2017 HHS 511 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Yönetimi Türkçe 2
15 2016-2017 HHS 505 Üreme ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
16 2016-2017 HHS 599 Yüksek lisans Tezi Türkçe 1
17 2016-2017 HHS 899 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
18 2016-2017 HHS 798 Seminer Türkçe 1
19 2016-2017 HHS 510 Sağlık Eğitimi Ve Uygulaması Türkçe 1
20 2015-2016 HHS 508 Bulaşıcı Hastalıklarda bakım ve bağışıklama Türkçe 1
21 2015-2016 HHS 505 Üreme Ve Çocuk Sağ. Hemş. Türkçe 2
22 2015-2016 HHS 701 Seminer Türkçe 1
23 2015-2016 HHS 599 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
24 2015-2016 HHS 801 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
25 2014-2015 HHS 508 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Türkçe 1
26 2014-2015 HHS 505 Üreme ve Çocuk Sağ. Hemş. Türkçe 2
27 2014-2015 HHS 701 Seminer Türkçe 2
28 2014-2015 HHS 599 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
29 2014-2015 HHS 801 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
30 2010-2011 HHS 502 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
31 2010-2011 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞ. HEMŞ. Türkçe 2
32 2010-2011 HHS 801 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
33 2010-2011 HHS 508 Bulaşıcı hastalıklarda bakım ve bağışıklama Türkçe 1
34 2010-2011 HHS 510 SAĞLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMASI Türkçe 1
35 2010-2011 HHS 701 SEMİNER Türkçe 2
36 2010-2011 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
37 2012-2013 HHS 801 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
38 2012-2013 HHS 508 BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA Türkçe 1
39 2012-2013 HHS 510 SAĞLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMASI Türkçe 1
40 2012-2013 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
41 2012-2013 HHS 701 SEMİNER Türkçe 2
42 2012-2013 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
43 2009-2010 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIGI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
44 2009-2010 HHS 508 BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA Türkçe 1
45 2009-2010 HHS 510 SAĞLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMASI Türkçe 1
46 2009-2010 HHS 701 SEMİNER Türkçe 2
47 2009-2010 HHS 502 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
48 2009-2010 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
49 2009-2010 HHS 801 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
50 2011-2012 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIGI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
51 2011-2012 HHS 502 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
52 2011-2012 HHS 508 BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA Türkçe 1
53 2011-2012 HHS 510 SAĞLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMASI Türkçe 1
54 2011-2012 HHS 701 SEMİNER Türkçe 2
55 2011-2012 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
56 2011-2012 HHS 801 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
57 2013-2014 HHS 701 SEMİNER Türkçe 1
58 2013-2014 HHS 508 Bulaşıcı hastalıklarda bakım ve bağışıklama Türkçe 1
59 2013-2014 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
60 2013-2014 HHS 510 SAĞLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMASI Türkçe 1
61 2013-2014 HHS 502 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
62 2013-2014 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
63 2013-2014 HHS 801 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
64 2012-2013 HHS 502 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
65 2017-2018 HHST 507 İŞ VE İŞCİ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 1
66 2017-2018 HHS 511 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ Türkçe 2
67 2017-2018 HHS 508 BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA Türkçe 1
68 2017-2018 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIGI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
69 2017-2018 HHS 507 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 1
70 2017-2018 TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK DERSİ Türkçe 1
71 2017-2018 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
72 2017-2018 HHS 802 UZMANLIK ALANI Türkçe 4
73 2017-2018 HHS 504 İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
74 2017-2018 HHS 506 SAĞLIK POLİTİKALARI VE EKONOMİSİ Türkçe 2
75 2017-2018 HHS 513 AİLE SAĞLIĞI HEM. Türkçe 2
76 2017-2018 HHS 899 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
77 2017-2018 HHS 798 SEMİNER Türkçe 2
78 2018-2019 HHS 507 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
79 2018-2019 HHS 508 BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA Türkçe 2
80 2018-2019 HHS 511 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ Türkçe 2
81 2018-2019 HHS 513 AİLE SAĞLIĞI HEM. Türkçe 2
82 2018-2019 HHS 507 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
83 2018-2019 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 5
84 2018-2019 HHS 802 UZMANLIK ALANI Türkçe 4
85 2018-2019 HHS 702 SEMİNER Türkçe 3
86 2018-2019 HHS 798 SEMİNER Türkçe 3
87 2018-2019 HHS 899 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
88 2018-2019 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 5
89 2018-2019 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
90 2018-2019 HHS 798 SEMİNER Türkçe 3
91 2018-2019 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 5
92 2018-2019 HHS 506 sağlık politikaları ve ekonomisi Türkçe 2
93 2018-2019 HHS 505 üreme ve çocuk sağlığı hemşireliği Türkçe 4
94 2018-2019 HHS 508 bulaşıcı hastalıklarda bakım ve bağışıklama Türkçe 2
95 2018-2019 HHS 504 iş ve işçi sağlığı hemşireliği Türkçe 2
96 2019-2020 HHS 511 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ Türkçe 2
97 2019-2020 HHS 508 BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA Türkçe 3
98 2019-2020 HHS 507 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
99 2021-2022 HHS 506 SAĞLIK POLİTİKALARI VE EKONOMİSİ Türkçe 2
100 2019-2020 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
101 2019-2020 HHS 504 İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
102 2021-2022 HHS 899 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
103 2021-2022 HHS 798 SEMİNER Türkçe 3
104 2021-2022 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 10
105 2021-2022 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞ. HEMŞ. Türkçe 6
106 2019-2020 HHS 504 İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
107 2020-2021 HHS 511 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ Türkçe 2
108 2019-2020 HHS 508 BULAŞICI HASTALIKLARDA BAKIM VE BAĞIŞIKLAMA Türkçe 4
109 2019-2020 HHS 899 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
110 2019-2020 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 8
111 2019-2020 HHS 798 SEMİNER Türkçe 3
112 2020-2021 HHS 899 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
113 2020-2021 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 8
114 2020-2021 HHS 798 SEMİNER Türkçe 3
115 2020-2021 HHS 511 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ Türkçe 2
116 2020-2021 HHS 505 ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
117 2020-2021 hhs5 epidemiyoloji Türkçe 3
118 2020-2021 hhs5 araştırma ve etik Türkçe 3
119 2021-2022 HHS 511 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK YÖNETİM Türkçe 2
120 2021-2022 HHS 504 İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
121 2021-2022 HHS507 Okul Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
122 2021-2022 HHS588 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Türkçe 3
123 2021-2022 HHS514 Bilimsel Makale Yazma ve Değerlendirme Türkçe 2
124 2021-2022 HHS503 Epidemiyoloji Türkçe 3
125 2021-2022 HHS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 9
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 HEM 235 Epidemiyoloji Türkçe 6
2 2017-2018 TDP 101 Toplumsal duyarlılık projesi Türkçe 1
3 2017-2018 HEM 436 Halk sağlığı hemşireliği uygulaması Türkçe 2
4 2016-2017 HEM 236 Hemşirelikte Bioistatistik ve Araştırma Türkçe 3
5 2016-2017 HEM 436 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Türkçe 2
6 2016-2017 TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Dersi Türkçe 1
7 2016-2017 HEM 235 Epidemiyoloji Türkçe 3
8 2016-2017 TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
9 2016-2017 GEİS 213 Okul sağ (eğitim fak.) Türkçe 2
10 2015-2016 HEM 436 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Türkçe 2
11 2015-2016 HEM 306 Araştırma ve Bioistatistik Türkçe 3
12 2015-2016 TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
13 2014-2015 HEM 235 Epidemiyoloji Türkçe 3
14 2014-2015 EBE 303 Araştırma yöntemleri Türkçe 3
15 2014-2015 TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
16 2014-2015 HEM 420 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 2
17 2014-2015 HEM 306 Hemşirelikte Araştırma ve Bioistatistik Türkçe 3
18 2014-2015 TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
19 2010-2011 HEM 235 Epidemiyoloji Türkçe 3
20 2010-2011 HEM 239 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
21 2010-2011 TDP 101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
22 2012-2013 HEM 306 Araştırma ve Bioistatistik Türkçe 3
23 2012-2013 HEM 420 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 3
24 2012-2013 TDP 101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
25 2009-2010 HEM 420 HALK SAĞLIĞI/HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
26 2009-2010 TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
27 2010-2011 HEM 420 Halk Sağlığı/Hemşireliği Türkçe 6
28 2010-2011 HEM 306 Araştırma ve Bioistatistik Türkçe 3
29 2010-2011 TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
30 2011-2012 HEM 239 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
31 2011-2012 TDP 101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
32 2011-2012 HEM 420 HALK SAĞLIĞI/HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
33 2011-2012 HEM 306 ARAŞTIRMA VE BİOİSTATİSTİK Türkçe 3
34 2012-2013 HEM 235 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 1
35 2012-2013 HEM 239 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 1
36 2011-2012 HEM 235 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3
37 2011-2012 TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
38 2013-2014 HEM 235 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3
39 2013-2014 ebe 303 araştırma yöntemleri Türkçe 3
40 2013-2014 TDP 101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
41 2013-2014 TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 2
42 2013-2014 HEM 306 ARAŞTIRMA VE BİOİSTATİSTİK Türkçe 3
43 2012-2013 TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
44 2013-2014 HEM 402 halk sağlığı hemşireliği Türkçe 6
45 2016-2017 HEM 303 Hemşirelikte Öğretim (sanko ünv.) Türkçe 2
46 2016-2017 HEM 420 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 3
47 2017-2018 HEM 236 HEMŞİRELİKTE BİOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA Türkçe 6
48 2017-2018 HEM 336 HALK SAĞ.HEM. Türkçe 4
49 2018-2019 HEM 236 HEMŞİRELİKTE BİOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA Türkçe 6
50 2018-2019 HEM 239 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 4
51 2018-2019 HEM 235 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 6
52 2018-2019 tdp 101 Türkçe 1
53 2018-2019 tdp102 Türkçe 3
54 2019-2020 HEM 235 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 6
55 2021-2022 TDP 101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
56 2021-2022 HEM 236 HEMŞİRELİKTE BİOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA Türkçe 6
57 2020-2021 TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK DERSİ Türkçe 3
58 2019-2020 Evde Bakım HEM245 Türkçe 2
59 2020-2021 HEM 235 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 6
60 2021-2022 HEM 436 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Türkçe 10
61 2020-2021 TDP 101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
62 2021-2022 HEM334 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
63 2021-2022 TDP102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II Türkçe 3
64 2021-2022 HEM 235 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 6
65 2021-2022 HEM436 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Türkçe 10
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Tds 131 Bioistatistik Türkçe 1
2 2012-2013 Tds 131Bioistatistik gece Türkçe 2
3 2012-2013 TDS 131 BİOİSTATİSTİK Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sağlık çalışanlarında iş sağlığı güvenliği ve motivasyon ilişkisi ALİ TİLKİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Aile değerlerinin aşı kabul ve reddine etkisi ÖMER ABİÇ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom görülme sıklığı ve etkileyen faktörler SEDA SİBEL ASLAN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Doğum ve çocuk hastanesine başvuran loğusaların fiziksel/fonksiyonel durumlarının belirlenmesi EMİNE SARI TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve depresyon durumlarının incelenmesi SACİDE SİNCAR TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Gebelik öncesi uygulanan sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve gebelik dönemi uygulanan sağlık uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi YASEMİN ASLAN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Fertil-infertil kadınların üreme fonksiyonları hakkındaki bilgilerinin stres düzeyine etkisi BURCU ÇAKI TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Kuaför ve berberlerin iş doyumu ile AIDS ve hepatit–B bilgilerinin değerlendirilmesi MÜJDE KERKEZ TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Presenteizm'in iş doyumu ve tükenmişlik düzeyine etkisi HAKAN ÇELİK TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Gaziantep ilinde el beceri kurslarına gelen kadınların aile planlamasına yönelik, bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi FİRDEVS ALTINER TezMerkezi 2017
11 Tamamlandı Menopozdaki kadınların suçluluk ve utanç duygularının yaşam kalitesine etkisi PELİN ZIVDIR TezMerkezi 2017
12 Tamamlandı Sağlık çalışanın iş sağlığı güvenliği ve iş stresi LEYLA ALEV ŞAHİN TezMerkezi 2017
13 Tamamlandı Fabrika işçilerinin ergonomiye bakışının benlik saygısı ile etkileşimi BURAK YEŞİLYURT TezMerkezi 2017
14 Tamamlandı Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi ALİ AĞAR TezMerkezi 2017
15 Tamamlandı Vardiyalı çalışan fabrika işçilerinde uykusuzluğun yaşamsal özelliklere etkisi SANİDİN KANTAR TezMerkezi 2017
16 Tamamlandı Çalışan ve çalışmayan gebe kadınların depresyon durumlarının karşılaştırılması NECDET SANSAR TezMerkezi 2017
17 Tamamlandı Stresin sağlık çalışanı güvenliğine etkisi MUSTAFA ŞAHİN MORCALI TezMerkezi 2017
18 Tamamlandı Gaziantep ili şehitkamil ve şahinbey ilçeleri halk eğitim merkezleri el beceri bayan kursiyerlerinde kilofobi ve benlik saygısı ilişkisi SİBEL KIYMACI TezMerkezi 2017
19 Tamamlandı Devlet hastanesinde görev yapan sağlık personeli güvenliğinin iş stresine etkisi MEHTAP DURAN TezMerkezi 2017
20 Tamamlandı İlkokullarda eğitim veren sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeyi MELİKE BAYRAK TezMerkezi 2014
21 Tamamlandı Kadın öğretim elemanlarının meme kanserine bakışı ve kanser korkusunun incelenmesi SEVGİ KARABAŞ TezMerkezi 2013
22 Tamamlandı Hastanede çalışan temizlik işçileriyle bir fabrikada çalışan işçilerde stres ve kaygı düzeyleri ve etkileyen faktörler YILDIZ USCA TezMerkezi 2013
23 Tamamlandı Evlenmek için başvuran kişilerin kadının hukuksal haklarına bakışı LEYLA DELİBAŞ TezMerkezi 2013
24 Tamamlandı 60. yıl ve Binevler sağlık ocağına başvuran diyabetli hastaların diyabet ve diyabetik ayak hakkında bildikleri ve uyguladıkları davranışlarının belirlenmesi ESMA ZERİN KARABOĞA TezMerkezi 2012
25 Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin meme kanseri hakkındaki bilgileri, meme muayenesini uygulama durumlarının incelenmesi ve eğitimi YASEMİN GÜMÜŞ TezMerkezi 2012
26 Tamamlandı Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin şiddete yönelik bakışları CANAN BİRİMOĞLU TezMerkezi 2012
27 Tamamlandı İlköğretim 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının belirlenmesi EMİNE KARAKURT TezMerkezi 2012
28 Tamamlandı Ortaöğretim öğrencilerinde akran çatışmasının incelenmesi FİLİZ MERMER TezMerkezi 2012
29 Tamamlandı Loğusaların doğum sonrası dönemdeki sağlıkla ilgili davranışlarının ve öz bakım özelliklerinin incelenmesi HATİCE GÜL AKBABA TezMerkezi 2012
30 Tamamlandı 40 yaş üstü kadınların menopoz ve osteoporoza ilişkin bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi ŞİRİN ÇELİKKANAT TezMerkezi 2012
31 Tamamlandı Gaziantep üniversitesi öğrencilerinin cinsellik ve üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi FATMA GEÇİCİ TezMerkezi 2011
32 Tamamlandı Gaziantep'teki MEKSA-GESOP Çıraklık Eğitim Merkezindeki kursiyerlerin iş sağlığı ve iş güvenliğine bakışının değerlendirilmesi HASAN YAMAN TezMerkezi 2011
33 Tamamlandı Sanayi sitesinde çalışan çocuk işçilerin çalışma koşulları ve istismara bakışı GÜLCİHAN ARKAN TezMerkezi 2011
34 Tamamlandı Doğum yöntemi sectio olan kadınlarda antenatal bakım alma durumunun değerlendirilmesi FİLİZ OKUMUŞ TezMerkezi 2006
35 Tamamlandı Saglık sisteminde hastanelerden ülke sağlık enformasyon sistemine veri akışında kullanılan formların incelenmesi NURİYE NESRİN KAYDUL TezMerkezi 2006
36 Tamamlandı Kadınların sezaryen sonrası seçtikleri aile planlaması yöntemleri ve bu yöntemleri seçme nedenlerinin dağılımı ESRA SERGEK TezMerkezi 2005
37 Tamamlandı İstemli kürtaj olan kadınların kürtaj olma nedenleri ve kürtaj sonrası yöntem seçimi dağılımının incelenmesi HATİCE SERAP TezMerkezi 2005

Araştırmalar

26 Adet
1
10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRE BAŞKANI
GAZİANTEP ŞATO KONGRE MERKEZİ, GAZİANTEP   Ulusal  Çalışma

2
AMİRAL BRİSTOL HASTANESİ KORONER İNTENSİF BAKIM KURSU

MEZUNİYET SONRASI 100 SAATLİK TEORİK VE PRATİK EĞİTİMİ KAPSAYAN KORONER İNTENSİF HEMŞİRE BAKIM KURSU
AMİRAL BRİSTOL HASTANESİ, İSTANBUL   Ulusal  Kurs

3
ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ SEMPOZYUM

KADIN OLMANIN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
FETHİYE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI KONFERANS SALONU, MUĞLA   Ulusal  Çalışma

4
I. ULUSLARARASI KURUMSAL TOPLUMSAL SORUMLULUK SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI KURUMSAL TOPLUMSAL SORUMLULUK SEMPOZYUMUNDA İNTERAKTİF KATILIMCI
LÜTFÜ KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE SARAYI, İSTANBUL   Uluslararası  Çalışma

5
ileri düzey eğitici eğitimi

Ria kursu eğiticileri eğitme kursu japaygo
izmir, Çeşme /izmir   Uluslararası  Kurs

6
YAŞLI BAKIM SEMPOZYUMU

YAŞLI BAKIM SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
FETHİYE ESNAF ODASI KONFERANS SALONU, MUĞLA   Ulusal  Çalışma

7
XI. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ

ÇOK DEĞİŞKENLİ ÇÖZÜMLEMELER ( İLERİ DÜZEY )
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, DENİZLİ   Ulusal  Kurs

8
TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KATILIM BELGESİ

SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN DÜZENLENEN ”HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN EĞİTİM VE UYGULAMALARINDA AİLE HEKİMLİĞİNİN ETKİLERİ” KONULU ÇALIŞTAY
TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, NEVŞEHİR   Ulusal  Çalıştay

9
1.uluslararsı şiddeti anlamak kongresi

mef üniversitesi imdat derneğikatılım sertifikası
istanbul, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

10
CERTİFİCATE OF ATTENDANCE

EUROPEAN CONFERANCE ON SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL   Uluslararası  Sertifika

11
KATILIM BELGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE JOHNS HOPKINS ULUSLARARASI ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI AİLE PLANLAMASI KLİNİK EĞİTİM BECERİLERİ KURSU
İSTANBUL, İSTANBUL   Ulusal  Kurs

12
II.KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ SİMPOZYUMU

PANEL KONU, Kemik İliği Transplantasyonunda Hemşirelik Bakımı
İSTANBUL, İSTANBUL   Ulusal  Çalışma

13
katılım belgesi

4.uluslararası 22.ulusal halk sağlığı kongresi
ankara, türkiye   Uluslararası  Sertifika

14
SAĞLIK ALANINDA EĞİTİCİLİK PROGRAMI

SAĞLIK ALANINDA EĞİTİCİLİK PROGRAMI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ, İSTANBUL   Ulusal  Sertifika

15
HEMŞİRELİK HAFTASI

HEMŞİRELİK HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLEME KOMİSYONU BAŞKANI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ODİTORYUMU, GAZİANTEP   Ulusal  Çalışma

16
2. uluslararası 20 ulusal halk sağlığı kongresi değişen dünya

Katılım Belgesi
antalya, antalya   Uluslararası  Sertifika

17
Güç Birliği Yapmak Zorundayız

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 12 – 18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Hemşirelik Haftası” etkinlikleri kapsamında, Atatürk Kültür Merkezinde “Hemşire-i Cümbüş” adlı program düzenlendi.
Gaziantep Atatürk Kültür Merkezi, Gaziantep   Ulusal  Çalışma

18
1. GAZİANTEP HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ SEMPOSYUMU

DÜZENLEME KURULU ÜYESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP   Ulusal  Çalışma

19
DÜNYA SAĞLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

SAĞLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KORUMA - PANEL SAĞLIK YÜRÜYÜŞÜ
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU, MUĞLA   Ulusal  Çalışma

20
Ria kursu

Japaygo ria kursu
Ankara, Ankara   Uluslararası  Kurs

21
KATILIM BELGESİ

THE VOLUE OF NURSING RESOURC BASED ON MODELS AND THEORIES ÇALIŞTAYI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR   Ulusal  Çalıştay

22
Kadına dayakta inanılmaz gerekçeler Kadına dayakta inanılmaz gerekçeler

Gaziantep’te yapılan bir araştırma, kadınların dövülme nedenleri arasında eve izinsiz misafir davet etme, yemeği tuzlu yapma ve dibine yakma, izinsiz dışarı çıkma ve alış veriş yapmanın geldiğini ortaya çıkardı.
www.gaziantepsabah.com, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/17119, gaziantep   Ulusal  Sohbet Yazısı

23
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI HEP BİRLİKTE EL ELE PANELİ

PANEL DÜZENLEME KURULU UYESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP   Ulusal  Çalışma

24
BUGÜNÜN GENÇLERİ YARININ LİDERLERİ

NLP İLE LİDERLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ
SÜREKLİ EĞİTİM VE KALİTE DERNEĞİ, İSTANBUL   Ulusal  Sertifika

25
1. KİT HEMŞİRELİĞİ SİMPOZYUMU-Mayıs-1993

PANEL KONU Anemili hastada bakım
İSTANBUL, İSTANBUL   Ulusal  Çalışma

26
II. AŞILAMA KURSU

TÜRKİYE’xxDE AŞI UYGULAMALARI VE AŞILAMADA YENİLİKLER
İSTANBUL, İSTANBUL   Ulusal  Kurs

Üyelikler

5 Adet
1
Sağlık Eğitimcileri Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013 

2
Türk Hemşireler Derneği Gaziantep Şubesi

 Başkan    2013 

3
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2011 

4
Halk Sağlığı Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2010 

5
Gaziantep Üniversitesi Mezunları Derneği

 Başkan    2010