Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÇAPAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   capan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Ortaçağ Tarihi  Bizans Tarihi  Roma Tarihi  Roma Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Özgün Tarih Araştırmaları-1

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-605-74646-0-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7636-44-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Prof.Dr. Mustafa Öztürk Onuruna Tarih Yazıları 2

Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayıncılık
ISBN: 978-625-7059-81-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına Hayatı, Eserleri ve Armağanı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaa ve Basım Evi
ISBN: 978-975-7375-42-5, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

14 Adet
1
Haçlı Seferlerinin Görgü Tanığı Bahâeddin İbn Şeddâd’ın “en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’l-mehâsinü’l Yûsufiyye” Adlı Eserinde Akkâ Savaşları”

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: ASIA MINOR STUDIES INTERNATIONAL OURNAL of SOCIAL SCIENCES Cilt 9, Sayı 1, Ocak 2021 Vol. 9,
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  COPERNICUS CEEOL INFOBASE EBSCOHOST DRJİ MLA ACAR SOBIAD
2
Batı Akdeniz’de Doğu Roma İmparatorluğu-Fatımî Siyasi İlişkileri

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Fatımîlerin Doğu Politikası ve Doğu Roma İmparatorluğu İle İlişkileri

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: History Studies International Journal of History
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
VI. Asrın Başlangıcından Bulgarların Hristiyanlığı Kabul Etmesine Kadar Doğu Roma İmparatorluğu ile Bulgarlar Arasındaki Siyasi İlişkiler

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: History Studies International Journal of History
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
İslam Dünyası’ında Bimaristanlar ve Gelişme Süreçleri

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
İmparator Theofilos Döneminde(829-842) Doğu Roma İmparatorluğu İle İslam Dünyası Arasındaki İlişkiler

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: Hıstory Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Haçlı Seferleri Sırasında Antakya Kontluğu İle Urfa Kontluğu Arasındaki Çıkar Çatışmalarının Siyasi Yansımaları:Telbaşir/Tilbaşar Savaşı(1108)

ÇAPAN FATMA,YENER Alican
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi(The Journal of Internatıonal Socıal Research)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobıad, Ebsco...
8
Bulgarların Hıristiyanlığı Kabulüyle Birlikte Doğu Roma İmparatorluğu İle İlişkileri

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobıad, CiteFactor, Copernıcus, AcademıcKeys,asos, İSAM
9
Kavimler Göçü ve Batı Romaİmparatorluğu’nun Çöküşü

ÇAPAN FATMA,GÜVENÇ BARAN
Yayın Yeri: Eğitim ve Toplum Education And Society in The 21st Century
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Bizans İmparatoru Herakleios Döneminde 610 641 Arap Bizans İlişkileri

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
III ABDURRAHMAN VE OĞLU HAKEM EL MUSTANSIR DÖNEMLERİ NDE ENDÜLÜS TE İLİM H 300 366 M 911 977

ÇAPAN FATMA,Dwaima Jawad
Yayın Yeri: The Journal Of Academic Social Science
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)INDEX COPERNICUSACADEMİCKEYSSIS (Scientif
12
Avrupa Hun Devleti nin Büyük Hükümdarı Attila ya Suikast Girişimi

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Peçenek Bizans Siyasi İlişkileri

GÜÇLÜAY SEZGİN,ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
TÜRK TARİH TEZİ VE ATATÜRK

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Degisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco Publishing

Bildiriler

3 Adet
1
Kösedağ Savaşı'na Giden Yolda Türkiye Selçuklu Devleti'nde İç Siyasi Durum

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: 1243 Kösedağ Savaşı Uluslararası Şûrası
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 10.12.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Bizans Dönemi nde Maraş ve Çevresinin Stratejik Önemi

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: Sempozyum
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 17.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
BİZANS İMPARATORU I. JUSTİNİANOS’UN(527-565) EVRENSEL İMPARATORLUK ÇABALARI VE SONUÇLARI

ÇAPAN FATMA
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Semposyumu
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 13.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
”Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee ParentsFacing to Educational Problems of Their Children (Çocuklarının Eğitimle İlgili SorunlarınaÇözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi)”

Mülteci Ebeveynler
01.09.2017 - 28.01.2020
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi

Okutman
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Okutmanı,

2004

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Selçuklu Türklerinde Kültür ve Medeniyet Türkçe 3
2 2019-2020 Ortaçağ Türk Devletleri Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Anadolu Selçuklularında Devlet Yapısı Türkçe 3
2 2019-2020 Bizans Tarihi(IV.-IX YY.) Türkçe 3
3 2020-2021 Selçuklularda Eğitim Öğretim Türkçe 3
4 2020-2021 Haçlı Seferleri Tarihi ve İslam Dünyası Türkçe 3
5 2020-2021 Bizans Tarihi(MS IV.-IX YY) Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Bizans Tarihi Türkçe 2
2 2018-2019 İslam Tarihi Türkçe 2
3 2018-2019 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Türkçe 1
4 2019-2020 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Türkçe 1
5 2018-2019 Bizans Tarihi Türkçe 2
6 2018-2019 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi Türkçe 2
7 2018-2019 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi Türkçe 2
8 2019-2020 Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Türkçe 2
9 2019-2020 Ortaçağ Avrupa Tarihi Türkçe 2
10 2019-2020 Ortaçağ Avrupa Tarihi Türkçe 2
11 2019-2020 Ortaçağ Avrupa Tarihi Türkçe 2
12 2020-2021 İslam Tarihi Türkçe 2
13 2020-2021 Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Hıristiyanlığın bir devlet dini olma süreci ve doğu-batı kiliselerinin ayrılması BÜŞRA GARİP TezMerkezi 2021
2 Devam Ediyor Bizans İmparatorluğu ve Doğu Avrupa İlişkileri (IX- XI. Yüzyıllar) NUR SENA SATIL TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Doğu Roma İmparatoru I. Aleksios Komnenos dönemi (1081-1118) ALİCAN YENER TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Tarihû'l Utbî'nin tercüme ve değerlendirilmesi ÖMER FİLİZ TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı 9.- 11. yüzyıllarda Endülüs Emevileri ve Fatimi Devleti ilişkileri ZEYNEP NUR ÖZMEN TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Gaziantep'te Beydili aşireti FATMA ÇEBİŞ TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı ( H. 300-392/M.912-1002) yıllar arası Endülüs'ün karşılaştığı iç ve dış zorluklar JAWAD R A DWAİMA TezMerkezi 2017
8 Tamamlandı Rıdvan Nafiz Edgüer'in hayatı ve Küçük Türk Tarihi adlı kitabının transkripsiyonlu metni ÖMER ERİŞ TezMerkezi 2017