Dr.Öğr.Üyesi MEHMET BİÇİCİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   bicici@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
GAZİANTEP’TE SİYASAL YAŞAM (1923-1950)

Yayın Yeri: iksad publishing house
ISBN: 978-625-7914-02-4, TÜRKİYE, ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
International Academic Studies on Social and EducationSciences

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7912-20-4, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Social,Educational,Political,Economic and Other Developments Occured In Turkey Between Years of 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES PUBLISHING
ISBN: 978-605-69854-1-6, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, IOWA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
SOCIAL, EDUCATIONAL, POLITICAL, ECONOMIC AND OTHER DEVELOPMENTS OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1923-1938

Yayın Yeri: ISRES PUBLISHING
ISBN: 978-605-81654-6-5, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, IOWA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: International Society for Research in Education andScience (ISRES) Publishing
ISBN: 978-605-81654-6-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

11 Adet
1
GAZİANTEP’TE VATAN CEPHESİ

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Tarih Okulu Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Harf İnkılâbı Üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ÇıkanTartışmalar Ve Karşıt Görüşler

BİÇİCİ MEHMET,yıldız özlü zeynep
Yayın Yeri: Tarih ve Gelecek Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  doaj,sobiad,asos.citie factor,tei,research gate...
3
Devlet ve Siyaset Adamı Mehmet Kamil Ocak

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos,road
4
Nusayriliğe Ve Nusayri Ideolojisine Genel Bir Bakış (Suriye Örneği)

taşpınar zühal,BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  sobiad,Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Social Science Research Network
5
KADİM DOSTLUKTA BİR ÇINAR: BERÇ KERESTECİ TÜRKER

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: The Journal of Turk-Islam World Social Studies
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  sobiad,RESERARCH BİBLE.TEİ ,İSAM,SIS
6
Osmanlı Devletinden Amerikaya Ermeni Göçünde Agob İkizyan Örneği

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Papa Eftim ve Milli Mücadeledeki Önemi

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Political Life In Antalya (1920-1950)

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Gaziantep Milletvekilleri Ve Siyasi Faaliyetleri(1923-1950)

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: ASIA MINOR STUDIES
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos,EBSCO,ındex copernicus,CEFOL,AKADEMİK DİZİN ....
10
Hatıratlarla Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
569 NoluŞerr’iyye Siciline Göre Afyonkarahisar Şehrinin Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumu (AccordingtoŞeriyye Sicil No 569 of the City of the Afyonkarahisar Political, SocialandEconomicSituation)

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: ASIA MINOR STUDIES
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos,EBSCO,ındex copernicus,CEFOL,AKADEMİK DİZİN ..

Bildiriler

9 Adet
1
Türk polisi ve ulusal kurtuluş savaşı

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, izmir, Türkçe, 29.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Türkiye de Seçim Sonuçlarının Mekansal Dağılşı İle Ekonomi Arasındaki İlişki : 2002 2015 Dönemi Örneği

BİÇİCİ MEHMET,SÖNMEZ MEHMET EMİN
Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyetinin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 26.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
GAZİANTEP ŞEHRİNİN GELİŞİM SÜRECİNDE SİYASET KURUMUNUN ETKİSİ

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Milli Mücadele Döneminde Gaziantep)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Lozan Barış Antlaşması ve Göç

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: DÜNYA GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Kerkük’te Demografik Değişim

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongesi
İngilizce, 09.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Türk Siyasal Hayatında Kadının Yeri (1934-1960)

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongesi
İngilizce, 09.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
1914 1918 Osmanlı Meclis i Mebusan ında Ermeni Milletvekilleri ve Faaliyetleri

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: 19 ve 20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu (Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar)
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 05.01.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Birinci Dünya Savaşınsa Osmanlı Devleti Urfa Esir Kampı

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı Öncesi Ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi CIEPO-22 Sempozyumu
İngilizce, 04.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Vilayet-i Sitte Meselesi

BİÇİCİ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Multidisiplinler Akademik Çalışmalar Sempozyumu
İngilizce, 03.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Hakemlikler

8 Adet
1
Journal of History and Future

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

2
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

3
Akademia

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Dergi  TR DİZİN

4
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD)

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türkçe, 2014, TÜRKİYE,   Ulusal  Dergi  TR DİZİN

5
EUL Jounal of Social Sciences

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Düşünceler
Türkçe, 2016, KKTC, Lefke  Uluslararası  Dergi  EBSCO

6
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türkçe, 2016,   Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

7
ASIA MINOR STUDİES

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KİLİS  Uluslararası  Dergi  SOSYAL BİLİMLER

8
Erciyes İletişim Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, KAYSERİ  Ulusal  Dergi  TR DİZİN

Editörlükler

5 Adet
1
Osmanlı Devletinden Ayrlma Sürecinde Mısır da Arap Milliyrtçiliği

Yazar Adı: BİÇİCİ MEHMET , Yayın Yeri: iksad publishing house
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

2
Milli Mücadelede Güney Bölgesi Sempozyumu Bildiri Kitabı

Yazar Adı: BİÇİCİ MEHMET,TANSÜ YUNUS EMRE,Neçare Orhan,Erdem Ünlen , Yayın Yeri: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, ANKARA  Ulusal  Basılı

3
DOÇ. DR. NUMAN DURAK AKSOY ANISINA HAYATI, ESERLERİ VE ARMAĞANI

Yazar Adı: TANSÜ YUNUS EMRE,BİÇİCİ MEHMET , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

4
TÜRK SİYASAL HAYATINDA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİS FAALİYETLERİ (1923-2002)

Yazar Adı: BİÇİCİ MEHMET , Yayın Yeri: iksad publishing house
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

5
DOÇ. DR.NUMAN DURAK AKSOY ANISINA

Yazar Adı: TANSÜ YUNUS EMRE,BİÇİCİ MEHMET,YÜCEL ÖZGÜR , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Kitap, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 CUMHURİYET DÖNEMİ DÜŞÜNCE TARİHİ Türkçe 3
2 2019-2020 CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMTARİHİ Türkçe 3
3 2018-2019 CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMTARİHİ Türkçe 3
4 2018-2019 CUMHURİYET DÖNEMİ DÜŞÜNCE TARİHİ Türkçe 3
5 2017-2018 CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMTARİHİ Türkçe 3
6 2016-2017 Cumhuriyet Dönemi Sosyal ve Kültürel.GelişmeTarihi Türkçe 3
7 2016-2017 Cumhuriyet Dönemi Düşünce Tarihi Türkçe 3
8 2015-2016 Cumhuriyet Dönemi Sosyal ve Kültürel GelişimTarihi Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Türkçe 3
2 2019-2020 TÜRK SİYASAL HAYATI Türkçe 3
3 2019-2020 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUMLAR TARİHİ Türkçe 3
4 2019-2020 TÜRKİYEDE SİYASİ DÜŞÜNCE Türkçe 3
5 2019-2020 KLASİK SİYASİ DÜŞÜNCE Türkçe 3
6 2018-2019 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Türkçe 2
7 2018-2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUMLAR TARİHİ Türkçe 3
8 2018-2019 TÜRK SİYASAL HAYATI Türkçe 3
9 2017-2018 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Türkçe 3
10 2017-2018 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUMLAR TARİHİ Türkçe 3
11 2017-2018 BİLİM VE ETİK Türkçe 3
12 2016-2017 Demokrasi ve Terörizm Türkçe 3
13 2016-2017 Türk Demokrasi Tarihi Türkçe 3
14 2016-2017 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Etiği Türkçe 3
15 2016-2017 Terörle Mücadeleye Küresel Bakış Türkçe 3
16 2015-2016 Demokrasi ve Terörizm Türkçe 1
17 2015-2016 Türk Siyasal Hayatı Türkçe 1
18 2015-2016 Bilim ve Etik Türkçe 1
19 2015-2016 Türkiye Cumhuriyeti Kurumları Tarihi Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2003-2004 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
2 2003-2004 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
3 2004-2005 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
4 2004-2005 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
5 2012-2013 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
6 2012-2013 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
7 2011-2012 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
8 2011-2012 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
9 2010-2011 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
10 2010-2011 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
11 2009-2010 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
12 2009-2010 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
13 2019-2020 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I Türkçe 2
14 2019-2020 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II Türkçe 2
15 2019-2020 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUMLARI TARİHİ II Türkçe 2
16 2019-2020 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ Türkçe 2
17 2019-2020 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI Türkçe 2
18 2008-2009 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
19 2008-2009 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
20 2007-2008 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
21 2007-2008 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
22 2018-2019 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I Türkçe 2
23 2018-2019 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II Türkçe 2
24 2018-2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Türkçe 2
25 2018-2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Türkçe 2
26 2018-2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI Türkçe 2
27 2018-2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ Türkçe 2
28 2017-2018 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I Türkçe 2
29 2017-2018 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II Türkçe 2
30 2017-2018 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Türkçe 2
31 2017-2018 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Türkçe 2
32 2017-2018 T.C TARİHİ KAYNAKLARI Türkçe 2
33 2017-2018 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ Türkçe 2
34 2016-2017 Atatürk İlkeleri İnkılap tarihi I Türkçe 2
35 2016-2017 Bilim Tarihi Türkçe 2
36 2016-2017 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Türkçe 2
37 2016-2017 T.C Tarihi Kaynakları Türkçe 2
38 2016-2017 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 2
39 2016-2017 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Türkçe 2
40 2016-2017 Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Ve İktisat Tarihi Türkçe 2
41 2016-2017 Türkiye Cumhuriyeti Kurumlar Tarihi Türkçe 2
42 2015-2016 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
43 2015-2016 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
44 2015-2016 Türkiye Cumhuriyeti Kurumları Tarihi I Türkçe 1
45 2015-2016 Bilim Traihi Türkçe 1
46 2015-2016 Türkiye Cumhuriyeti Kurumları Tarihi II Türkçe 1
47 2014-2015 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
48 2014-2015 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
49 2014-2015 Türkiye Cumhuriyeti Kurumları Tarihi Türkçe 1
50 2014-2015 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Türkçe 1
51 2014-2015 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Türkçe 1
52 2014-2015 Terörle Mücadeleye Küresel Bakış Türkçe 1
53 2001-2002 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
54 2001-2002 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
55 2005-2006 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
56 2005-2006 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
57 2013-2014 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
58 2013-2014 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
59 2013-2014 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Türkçe 1
60 2013-2014 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Türkçe 1
61 2000-2001 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
62 2000-2001 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
63 2002-2003 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
64 2002-2003 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1
65 2006-2007 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I Türkçe 1
66 2006-2007 Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor Türk Milli Kültürünün Atatürk Devrimlerine Etkileri SELİM SAYGIN 2020
2 Devam Ediyor Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Dönüşüm Sürecinde Kadın AYŞE HANİFE KOCAKAYA 2019
3 Tamamlandı Lozan'daki türk heyeti üyelerinin Türkiye'nin Siyasi ve sosyo-kültürel gelişimindeki rolleri MEHMET BOZASLAN 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor ATATÜRK DÖNEMİ GÖÇ VE İSKAN POLİTİKALARI ELİF ZÜLAL OSRAK 2019
2 Tamamlandı PKK'nın hâkimiyet stratejisinde şiddet kullanımı MAHMUT ARSLAN 2019
3 Devam Ediyor 6 NUMARALI NÂME-İ HÜMAYÛN DEFTERİNDEKİ KIRIM HANLIĞIYLA İLGİLİ BELGELERİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1115-1133/M.1703-1721) GÜLER PORTAKAL 2019
4 Tamamlandı Türk siyasal hayatında bağımsız milletvekilleri ve meclis faaliyetleri (1923-2002) MAHMUT KOCA 2019
5 Tamamlandı Türkiye Cumhuriyeti'nde akademisyen dışişleri bakanlarının Türk dış politikasına etkileri SALİH GÜNEY 2019
6 Tamamlandı Irak-Şam İslam devleti IŞID/DEAŞ: İdeolojisi, yapısı, propaganda araçları ve eylemleri MEHMET TELTİK 2019
7 Tamamlandı TBMM İçel milletvekilleri ve faaliyetleri (1961–1970) YAFES ERDOĞAN 2019
8 Tamamlandı Hatay ajansı bülteninin çevirisi ve değerlendirilmesi ÖZLEM İPEK 2019
9 Tamamlandı Suretü'l etrak lede'l Arab "Arapların gözüyle Türkler" kitabının tercüme ve değerlendirilmesi SHUKRI AMIR HAJ 2019
10 Tamamlandı Osmanlı Devleti'nden ayrılma sürecinde Mısır'da Arap milliyetçiliği MURAT ERKOÇ 2019
11 Tamamlandı Ortadoğu'da Nusayri ideolojisi (Suriye örneği) ZÜHAL TAŞPINAR 2018
12 Tamamlandı Türk Milliyetçiliği'nin oluşum sürecinde Osmanlı dışı unsurların etkisi (Rusya örneği) MEHMET ALPASLAN EŞKİ 2016

Araştırmalar

1 Adet
1
Birinci ve İkinci Balkan Savaşlarının Yerel Unsurlar kapsamında incelenmesi

Birinci ve İkinci Balkan Savaşlarının Balkanlarda yaşayan topluluklar üzerindeki etkilerinin incelenmesi, bu kapsamda Makedonya Cumhuriyeti’xxden başlayarak araştırılması.
FON Üniversitesi, Üsküp / MAKEDONYA   Uluslararası  Araştırma

Üyelikler

1 Adet
1
Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2014