Öğr.Gör. AYŞE ERKMEN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKE ve INK.

   aerkmen@gantep.edu.tr      03423172828  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
Women in the Westernization Process of the Ottoman Empire/WOMEN IN TURKISH SOCIETY: Seljuks, Ottoman Empire, and Turkish Republic

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-296-9, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Agriculture, Villages and Peasants in The State of The Republic of Turkey (From The War of Independence to The Young Republic)/Research on Economics and Administration and Social Sciences

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-280-8, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği’nin Halkevlerine Gönderdiği Eserler: 1937 Yılı Örneği/Özgün Tarih Araştırmaları-1

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-605-74646-0-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Millet İttifakının Dış Politika Vaatleri ve Vaatlerin Siyasal Pazarlama Kapsamında Değerlendirilmesi/Güncel Pazarlama Çalışmaları

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
ISBN: 978-625-7679-10-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı Üyesi Türkiye, İran Ve Pakistan Arasında, Ulaştırma ve Haberleşmeyi Geliştirme İşbirliği/Sosyal Bilimlerde Ekonomi-Politik Yazılar

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-605-70345-2-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Ayntab Şer‘Îyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (156 Numaralı: H.1312-1314 Sayfa 167-250, 1-93, 1-8)

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-625-7954-92-, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Soğuk Savaş Yıllarında Türk Amerikan İlişkileri (1945-1990)

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978.625-7954-79-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Mısır’ın Karizmatik Lideri Nasır, Nasır Dönemi Mısır ve Türkiye Mısır İlişkileri/Tarih Araştırmalarına Farklı Yaklaşımlar

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-625-7279-73-4, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Siyasi Partilerin 2002 Genel Seçiminde Eğitim Vaatleri ve Seçim Sonrası Eğitim Alanında Faaliyetleri/Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları

Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
ISBN: 978-605-258-882-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Uluslararası Turizmin Tarihi Gelişim Süreci/Uluslararası Turizm Uygulamaları

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-605-80227-1-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Siyasi Partilerin 2018 Genel Seçim Beyannamelerindeki Turizm Vaatlerinin Turizm Stratejisi 2023 Kapsamında Değerlendirilmesi/Güncel Turizm Araştırmaları

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-605-7510-64-8, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

18 Adet
1
Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti'nde Boğmaca Hastalığı Üzerine Bir İnceleme (XIX. Yüzyıl Sonlarından XX. Yüzyıl Başlarına)

TÜZÜN NEVİM, ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
A Study on Scabies in The Ottoman Empire with Regard to Archive Resources

TÜZÜN NEVİM, ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Tarih İncelemeleri Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
3
İki Askeri Darbe Arası Türkiye’nin Arap Ülkelerine Yönelik Politikaları (1960-1980)

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, Cite Factor, İndex Copernicus, MİLA, Academic Keys,Open Academic Joru
4
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arasında Turizmi Geliştirme İşbirliği

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: ISPEC Journal of Social Sciences & Humanities
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Britsh Index, Root İndex, Eurasian Scientific Journal Index,Doi, MS
5
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arasında Kültürel İşbirliği

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Atlas Journal
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International ResearcBible (Academic Re
6
Türklerin Sahip Olduğu Ortak Değerlerin Araştırılması ve Geliştirilmesine Yönelik Faaliyet Yürüten Kurumlar

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific İndex (ESJI),International Index Copernicus,ResearchBible A
7
Türkiye’de 2002 Genel Seçimlerinde Turizm Konusundaki Vaatler ve 2002-2007 Yılları Arasında Turizm Alanındaki Gelişmeler

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Euroasia Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  British İndex, Root Indexing, Index Copernicus, ESJI, Cite Factor, World Card
8
Atatürk Döneminde Türkiye’de Halk Eğitimi Faaliyetleri

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Türkiye’nin NATO Üyeliği ve Üyeliğin TBMM’de Kabulü

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Cumhur İttifakı’nın Seçim Beyannamelerindeki Eğitim Vaatlerinin On Birinci Kalkınma Planı Kapsamında Karşılaştırılması

ERKMEN AYŞE,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Turkish Studies Educational - Sciences
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı Sonundan 1960 Darbesine Kadar Ortadoğu Politikaları

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Turkish Studies - Historical Analysis
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
İki Dereceli Genel Seçimlerden Tek Dereceli Demokratik Seçimlere Yaşanan Süreç

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Journal of Social Humanities Sciences Research
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN),Scientific World Index, Sosyal Bilimler A
13
2007 Genel Seçiminde Siyasi Partilerin Turizm Vaatleri ve Seçim Sonrası Turizm Alanında Yaşanan Gelişmeler

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, ESJI, Cite Factor, Index Copernicus, SSRN...
14
Dış Politika Konusunda 1991genel Seçim Vaatlerinin ve Seçim Sonrası TBMM’de Kabul Edilen Kanunların Değerlendirilmesi

AKIN ALİYE, ERKMEN AYŞE, AKIN ADNAN
Yayın Yeri: Current Research in Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Tourism Promises Expressed during Election Campaigns and the Relevant Actions Taken after the General Elections

ERKMEN AYŞE,AKIN ADNAN,AKIN ALİYE
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
1983 Genel Seçimi ve Seçim Sonrası Dış Politika Konusunda Gelişmeler

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Atlas Journal
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International ResearcBible (Academic Re
17
Türkiye’de 1950 ile 2002 Yılları Arasında Uygulanan Genel Seçim Sistemlerinin Halk İradesine Etkisi

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Foreign Policy Pledges During the Turkish General Election of 1987 and Post-Election Foreign Policy Laws Passed by the Grand National Assembly of Turkey

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: International Review of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Scientific Indexing-ISI, Journal Recognition System (HJRS),World C

Bildiriler

21 Adet
1
Atatürk Döneminde Ekonomiye Dair Gelişmelere Bir Bakış

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 16.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Atatürk Öncülüğünde Tarımın Geliştirilmesi ve Köylünün Modernleştirilmesi Çalışmaları

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: İstanbul International Modern Scientific Research Congress –III
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 06.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Osmanlı Döneminde Konaklarda Sofra Kültürü

ERKMEN AYŞE,ERKMEN OSMAN
Yayın Yeri: Selçuk Zirvesi1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 07.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Fransız Manda Yönetimi Altındaki Suriye’de Yaşananlara Bir Bakış

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-II
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 19.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Iraq between two World Wars

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences
UKRAYNA, Kiev, Türkçe, 12.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Truman Doktrini Ve Marshall Planı Doğrultusunda Gelişen Türk- ABD İlişkilerine Bir Bakış

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: III. International Conference on Globalization International Relations
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İran’da Rıza Şah Dönemi Yaşanan Gelişmeler

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Türkiye ve Rusya’nın Turizm Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

AKIN ADNAN,AKIN ALİYE,ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Türk ve Yunan Turizm Sektörünün Swot Analizi ile Değerlendirilmesi

AKIN ADNAN,AKIN ALİYE,ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
1987 Genel Seçiminde Turizm Vaatleri

ERKMEN AYŞE,AKIN ADNAN,AKIN ALİYE
Yayın Yeri: II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
1991 Genel Seçiminde Turizm Vaatleri

ERKMEN AYŞE,AKIN ALİYE,AKIN ADNAN
Yayın Yeri: II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Promises on Education in 1983 General Election

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Paris II. International Congress on Social Sciences
FRANSA, PARİS, İngilizce, 16.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Political Parties’ Promises for Foreign Policy In 1983 General Elections

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Paris II. International Congress on Social Sciences
FRANSA, Paris, İngilizce, 16.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Sporcu Performansını Etkileyen Faktörlerin Tespiti

AKIN ADNAN,AKIN ALİYE,ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Gaziantep, İngilizce, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Türkiye’de 1980 Sonrası Genel Seçimlerde Turizm Konusunda Yaşanan Gelişmeler

ERKMEN AYŞE,AKIN ADNAN,AKIN ALİYE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
1991 Genel Seçimlerine Katılan Siyasi Partilerin Dış Politika Konusunda Belirttikleri Vaatleri

AKIN ALİYE,ERKMEN AYŞE,AKIN ADNAN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
1987 Genel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Dış Politika Konusundaki Vaatleri

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: Al-Farabi 2. İnternational Congres Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
Merkez Sağ ve Merkez Sol Partilerin İdeolojik Özellikleri

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: II. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 09.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
19
Türkiye’de1946 ile 2007 Yılları Arasında Uygulanan Genel Seçim Sistemleri

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 07.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
Türk Kadınının Tarihsel Süreç İçerisindeki Haklarına ve Kazanımlarına Bakış

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Düzenlenen “Atatürk ve Kadın” Konulu Panel
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 08.03.2007

Ulusal  Tam metin bildiri
21
Derbent’in Ekonomik Gelişimi

ERKMEN AYŞE
Yayın Yeri: 3. Kültür ve Sanat Festivali’nde Derbent Sempozyumu
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 29.06.2003

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi

Okutman
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü,

2003 - 2006

Editörlükler

7 Adet
1
WOMEN IN TURKISH SOCIETY: Seljuks, Ottoman Empire, and Turkish Republic

Yazar Adı: ERKMEN AYŞE , Yayın Yeri: Livre de Lyon
Kitap, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

2
II. Paris International Congress of Social Sciences Abstract Book

Yazar Adı: ERKMEN AYŞE , Yayın Yeri: iksad Publications
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

3
Özgün Tarih Araştırmaları-1

Yazar Adı: ERKMEN AYŞE , Yayın Yeri: İksad Publishing House
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

4
II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, ( Cilt: 1 ve 2)

Yazar Adı: ERKMEN AYŞE,KHADHRAOUİ Samira , Yayın Yeri: İksad Publishing
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

5
II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı,

Yazar Adı: ERKMEN AYŞE , Yayın Yeri: iksad Publications
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

6
Geçmişten Günümüze Farklı Yönleriyle Tarih Araştırmaları

Yazar Adı: ERKMEN AYŞE , Yayın Yeri: İksad Publishing House
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

7
Tarih Araştırmalarına Farklı Yaklaşımlar

Yazar Adı: ERKMEN AYŞE , Yayın Yeri: İksad Publishing House
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Göç ve Şehircilik Türkçe 3
2 2022-2023 Göç ve Şehircilik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
2 2006-2007 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST100) Türkçe 2
3 2006-2007 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution Türkçe 2
4 2006-2007 Türk Hukuk Tarihi Türkçe 2
5 2006-2007 Moğol Tarihi Türkçe 2
6 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
7 2006-2007 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution Türkçe 2
8 2006-2007 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution Türkçe 2
9 2006-2007 Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi (Yakın Çağ) Türkçe 2
10 2006-2007 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri-I Türkçe 2
11 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
12 2007-2008 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST100) Türkçe 2
13 2007-2008 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST100) Türkçe 2
14 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
15 2007-2008 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST200) Türkçe 2
16 2007-2008 Atatürk’s Principles History of the Turkish Revolution (HIST200) Türkçe 2
17 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
18 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
19 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
20 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
21 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
22 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
23 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
24 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
25 2009-2010 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
26 2009-2010 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
27 2009-2010 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
28 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
29 2010-2011 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST200) İngilizce 2
30 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
31 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
32 2012-2013 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
33 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
34 2013-2014 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
35 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
36 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
37 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
38 2017-2018 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
39 2017-2018 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST202) Türkçe 2
40 2018-2019 Atatürk’s Principles History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
41 2018-2019 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT201) Türkçe 2
42 2018-2019 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST202) Türkçe 2
43 2018-2019 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT202) Türkçe 2
44 2019-2020 Atatürk’s Principles and History of the Turkish (HIST201) Türkçe 2
45 2019-2020 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
46 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT201) Türkçe 2
47 2019-2020 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
48 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT201) Türkçe 2
49 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT201) Türkçe 2
50 2019-2020 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST202) Türkçe 2
51 2019-2020 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST202) Türkçe 2
52 2019-2020 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST202) Türkçe 2
53 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT202) Türkçe 2
54 2019-2020 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST202) Türkçe 2
55 2020-2021 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
56 2020-2021 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 4
57 2020-2021 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
58 2020-2021 Atatürk’s Principles History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
59 2020-2021 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
60 2020-2021 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT201) Türkçe 2
61 2020-2021 Atatürk’s Principles and History of the Turkish Revolution (HIST201) Türkçe 2
62 2005-2006 Orta Asya Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
63 2005-2006 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
2 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
3 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
4 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2
5 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
6 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
7 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
8 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
9 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
10 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
11 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
12 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
13 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
14 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
15 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
16 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
17 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT100) Türkçe 2
18 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT200) Türkçe 2
19 2005-2006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe 2

Araştırmalar

7 Adet
1
Doğumunun 140. Yılında Atatürk Uluslararası Sempozyumu

Tüm bilim dallarından "Atatürk" konulu çalışmalar
Samsun,   Ulusal  Kongre Düzenleme

2
Quality & Quantity dergisinde makale hakemliği

Ideal Point Estimation of the Deputy Voting in the 26th Legislative Period of the Turkish Grand National Assembly
Switzerland ,   Uluslararası  Değerlendirme

3
10 Kasım 1. Uluslararası Atatürk’ü Anma Kongresi (10 Kasım 2019)

Atatürk konulu çalışmalara açıktır
Bursa,   Ulusal  Kongre Düzenleme

4
III. International Conference on Globalization & International Relations

Küreselleşme ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamaktır.
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

5
6. GAP Zirvesi Kongreleriğ

6. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 5. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 5. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 3. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Şanlıurfa,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

6
5. GAP Zirvesi Kongresi

5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 5. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 4. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

7
Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu (12 Mart 2021).

Sempozyum tüm bilim dallarından "İstiklal Marşı" ve "Mehmet Akif ERSOY" konulu çalışmalara açıktır
Şanlıurfa,   Uluslararası  Kongre Düzenleme