Dr.Öğr.Üyesi ERKAN ALSU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans  Finansal Risk Yönetimi  Finansal Piyasalar ve Kurumlar   Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Energy-Growth Nexus in an Era of Globalization

Yayın Yeri: Elsevier
ISBN: 978-0-12-824440-1, HOLLANDA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
DİJİTAL OKURYAZARLIK

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-31-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies–Volume IV

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-86052-6, ALMANYA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
MUHASEBE VE FİNANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: IKSAD YAYINEVİ
ISBN: 978-625-8061-04-8, TÜRKİYE, Gaziantep, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR

Yayın Yeri: EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM
ISBN: 978-605-327-861-0, TÜRKİYE, BURSA, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
DISCUSSIONS BETWEENECONOMIC AGENTS:Individuals, Firms and Countries

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-605-7510-96-9, FRANSA, Bruxelles, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Studies on Interdisciplinary Economics and Business

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-77174-7, ALMANYA, BERLİN, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
2017 Turkish World Socio-Economic Strategies

Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-620-2-07417-9, MAURİTUS, Beau Bassin, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

32 Adet
1
BORSA İSTANBUL İLE GELİŞMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİSİ

UÇAR İBRAHİM HALİL, ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Kapanaltı Muhasebe Finans Ekonomi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index
2
AN INVESTIGATION LONG-TERM RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKETS: THE CASE OF TURKEY, CHINA, INDIA AND PAKISTAN

UÇAR İBRAHİM HALİL, ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Iktisadi Kalkinma ve Sosyal Arastirmalar Dernegi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBible (Academic Resource Index)
3
SEÇİLİ RİSK VE BELİRSİZLİK ENDEKSLERİ İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASİNDAKİ İLİŞKİLER: EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

YİĞİTUŞAĞI METİN, ALSU ERKAN
Yayın Yeri: ASOS Yayinevi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
4
PAY SENEDİ GETİRİLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Öztürk Fatma, ALSU ERKAN
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Belirsizlik ve ARGE Yatırımları

ÖZÇİÇEK ÖMER, ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CiteSeerX
6
FİNANSAL STRES İNDEKSİ İLE DOĞRUDAN YABANCIYATIRIMLAR, PORTFÖY YATIRIMLARI VE DIŞ BORÇ STOKUARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ

ALSU ERKAN
Yayın Yeri: ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
PMI (ÜRETİM YÖNETİCİLERİ ENDEKSİ) TÜRKİYE'DE HİSSE SENEDİ, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARININ GETİRİSİ İÇİN ÖNCÜ BİR GÖSTERGE MİDİR?

MANDACI Pınar Evrim,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Job analysis and time study in logistic activities: a case study in packing and loading processes

KORKMAZ İBRAHİM HALİL,ALSU ERKAN,ÖZCEYLAN EREN,WEBER GERHARD WİEHELM
Yayın Yeri: Central European Journal of Operations Research
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜN KULLANIMI: BIST İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÖRNEĞİ

ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
PAY GERİ ALIM DUYURULARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNE KISA DÖNEM ETKİSİ:BIST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Taşdemir Ahmet,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
KREDİ NOT DUYURULARININ PAY SENEDİ PİYASALARIÜZERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİRUYGULAMA

ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Turkish Studies Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Short-Term Return Impact of Share Repurchase Announcements

Taşdemir Ahmet,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Research Journal of Finance and Accounting
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO (U.S.)Index Copernicus (Poland)
13
Petrol Fiyatları ve Borsa Endeks Değeri Arasındaki İlişki : Ortadoğu Ülkeleri Örneği

ALSU ERKAN
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
FİNANSAL YATIRIMLAR AÇISINDAN KRİZ DÖNEMLERİNDE TOBİN QORANININ ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNEEKONOMETRİK BİR ANALİZ

ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Evaluation of Performances of Participation Banks: International Comparison with Topsis Method

ALSU ERKAN,Taşdemir Ahmet,Gellow Zekeriya
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Türkiye İslami Piyasalarında Ramazan Ayı Etkisi

ALSU ERKAN,Taşdemir Ahmet,Özyurt Hatice Kübra
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisi ve Ödünleşme Teorisi: İmalat Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

ALSU ERKAN,Yarımbaş Esra
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Türkiye nin İhracat Hacminin Yoğun Olduğu Ülkeler İle Olan Finansal Entegrasyonu - Financial Integration Of Turkey With Countries Which Turkey Export Volume Is Most Intense

ALSU ERKAN,Taşdemir Ahmet
Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
İflasın Ertelenmesi Sürecinde İyileştirme Projesi

Yılmaz Hacı Ali,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus
20
İşletmelerde Ticari Alacak ve Borç Politikasının Belirleyicileri: BIST İmalat Sanayii üzerinde Ekonometrik Bir Uygulama

KARACA CENGİZHAN,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar,Directory of Open Access Journals (DOAJ)
21
Finansal Performansın Topsis Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

ALSU ERKAN,Taşdemir Ahmet
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI
22
Türk Müşterilerin Katılım Bankacılığı Tercihini Etkileyen Faktörler: Gaziantep Çalışması

ALSU ERKAN,Taşdemir Ahmet
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus
23
Sermaye Yapısının Karlılık Üzerindeki Etkisi BIST 100 Üzerine Panel Veri Analizi

ALSU ERKAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO
24
Are the Eastern European Markets Efficient? Evidence from Nonlinear Unit Root Tests

KARAHAN MURAT,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Poland (2014)
25
THE FACTORS AFFECTING PRICING STRATEGIES IN TOURISM ESTABLISHMENTS A FIELD STUDY IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY

KARAHAN MURAT,DURMAZ YAKUP,ALSU ERKAN,DURUR ERHAN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International
26
Choice of Strategy in SME’s

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ALSU ERKAN,Tan Özgül,BÜYÜKBEŞE TUBA
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Poland (2014)
27
THE EFFECT OF INTEREST AND FOREIGN EXHANGE RATE ON MACROECONOMIC PERFORMANCE AND BANKING SECTOR

DURMAZ YAKUP,Düşün Zeynep Derya,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International
28
Comparison in Terms of Doing Business of OECD High Income Economics and Turkey

ALSU ERKAN,ÇAYIRAĞASI FİLİZ,KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: International Journal of Business Management and Economic Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
29
Determinants of the Entrepreneurship Trends of University Students (A Field Study for Gaziantep)

ALSU ERKAN,KARAHAN MURAT,Gözek Sadık
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Poland (2014)
30
Analysis of the Day of the Week Anomaly in theEastern European Markets

ALSU ERKAN,KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: International Journal of Business Management and Economic Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
31
MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİVE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE FİNANSAL BİRYAKLAŞIM: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

ALSU ERKAN,Palta Gülümser
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI
32
The Effect of the Campaigns of GSM Operators on University Students’ Operator Choice

DURMAZ YAKUP,KARAHAN MURAT,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: International Journal of Business and Social Science
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bildiriler

11 Adet
1
COVİD-19 PİK NOKTALARI VE BORSA GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR OLAY ÇALIŞMASI

ALSU ERKAN, Taşdemir Ahmet, ALHENFESHE Abdullah Abbood, Öztürk Fatma
Yayın Yeri: SEBUSS ECONBUSS 2 nd International Economics and Business Symposium
Türkçe, 27.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
NAKİT BULUNDURMA GÜDÜSÜ BELİRLEYİCİLERİ: BİST İMALAT SANAYİNDE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

ALSU ERKAN,ÖZTÜRKMEN REYHAN
Yayın Yeri: 23. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 09.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Jeopolitik Riskin Petrol Fiyatlarına Etkisi: Ortadoğu Ülkeleri

ALSU ERKAN,Çelik Ecem
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ(ISEFE 2019) SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İskenderun, Türkçe, 05.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ENERJİ TÜKETİMİ VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Gürsel Tuğçe,ALSU ERKAN
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Türkçe, 07.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA HAFTANIN GÜNÜ ANOMALİSİ: BIST 30 ÜZERİNE BİR ANALİZ

ALSU ERKAN,Morboncuk Serpil
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
TİCARİ KREDİ POLİTİKASININ FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ALSU ERKAN,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 22. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 10.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Makro Ekonomik Göstergelerdeki Değişmelerin Finansal Piyasalara Yapılan Yatırımlar Üzerindeki Etkisi

ALSU ERKAN
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
SERMAYE YAPISININ FİRMANIN FİNANSMAN KALDIRACI ÜZERİNEETKİSİ, DENGELEME TEORİSİNİ ÜZERİNE EKONOMETRİK YAKLAŞIMANALİZİ: İMALAT SEKTÖRÜ 2004-2016

ALSU ERKAN,Morboncuk Serpil
Yayın Yeri: International Congress on Social Sciences, China to Adriatic -V
JAPONYA, Tokyo, Türkçe, 18.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
BİST İmalat Sanayindeki Firmaların Finansal Risk Ölçümleri Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama: Bathory Modeli Yaklaşımı

ALSU ERKAN,KARACA CENGİZHAN,TATAR HAKAN
Yayın Yeri: 21. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 18.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Relationship Between Energy Consumption And Financial Development In OECD Countries: Panel Causality Analysis

ALSU ERKAN,KARACA CENGİZHAN
Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONFERENCE
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 12.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı 5 Ülke ile Olan Finansal Entegrasyonu

taşdemir ahmet,ALSU ERKAN,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 20.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri

Editörlükler

3 Adet
1
CURRENT FINANCIAL STUDI ES VOLUME I

Yazar Adı: ALSU ERKAN , Yayın Yeri: İKSAD
Kitap, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Elektronik

2
MUHASEBE VE FİNANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yazar Adı: ALSU ERKAN, KARAHAN MURAT , Yayın Yeri: IKSAD YAYINEVİ
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

3
Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ALSU ERKAN,ÖZTÜRK SALİH , Yayın Yeri: İksad
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  CiteFactor  Elektronik

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Uluslararası Finansman Türkçe 3
2 2017-2018 Finansman Teorileri Türkçe 3
3 2016-2017 Finasnaman Teorileri İngilizce 3
4 2017-2018 Doktora Tezi Türkçe 3
5 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 2
6 2018-2019 FİNASNAMAN TEORİLERİ Türkçe 3
7 2018-2019 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 3
8 2019-2020 İŞLETME KARARLARINDA FİNANSAL ANALİZ Türkçe 3
9 2021-2022 FİNANSAL ANALİZ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Marka Yönetimi Türkçe 3
2 2016-2017 Investment Projects İngilizce 3
3 2017-2018 Finansal Yönetim Türkçe 3
4 2017-2018 Financial Management İngilizce 3
5 2016-2017 Financial Statement Analysis Türkçe 3
6 2018-2019 FİNANSAL ANALİZ Türkçe 3
7 2018-2019 MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Türkçe 3
8 2019-2020 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
9 2021-2022 FİNANSAL ANALİZ Türkçe 3
10 2021-2022 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 İşletme Bilimine Giriş I Türkçe 3
2 2016-2017 Principles of Economics İngilizce 3
3 2017-2018 İşletme Fİnansmanı Türkçe 3
4 2016-2017 Finansal Olay Çözümlemeleri Türkçe 3
5 2017-2018 Para ve Banka Türkçe 1
6 2018-2019 PARA VE FİNANSAL KURUMLAR Türkçe 3
7 2018-2019 İSTATİSTİK I Türkçe 3
8 2018-2019 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
9 2018-2019 FİNANSAL TÜREVLER Türkçe 3
10 2019-2020 ULUSLARARASI FİNANSAL TEKNİKLER Türkçe 3
11 2019-2020 FİNANSAL OLAY ÇÖZÜMLEMELERİ Türkçe 3
12 2021-2022 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Genel İşletme Türkçe 4
2 2014-2015 Sermaye Piyasası İşlemleri Türkçe 2
3 2014-2015 Finansal Yönetim Türkçe 2
4 2014-2015 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4
5 2015-2016 Genel İşletme Türkçe 4
6 2015-2016 Sermaye Piyasası İşlemleri Türkçe 2
7 2015-2016 Finansal Yönetim Türkçe 2
8 2015-2016 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor SEÇİLİ RİSK VE BELİRSİZLİK ENDEKSLERİ İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: EKONOMETRİK BİR UYGULAMA METİN YİĞİTUŞAĞI TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor Vadeli işlem piyasaları ve spot piyasalar arasındaki volatilite yayılımı: Gelişmekte olan ülkeler örneği BİLGE APAYDIN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Nakit bulundurma güdüsü belirleyicileri ve firma değeri ilişkisi: BİST imalat sanayii üzerinde ekonometrik bir uygulama REYHAN ÖZTÜRKMEN TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Uluslararası sermaye hareketlerinin finansal gelişme sürecine katkısı ve ülke borsaları üzerindeki etkisi: Gelişmekte olan ülkeler örneği HAKAN TATAR TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Asya ve Avrupa sermaye piyasaları arasında etkileşim ve belirsizliklerin rolü İBRAHİM HALİL UÇAR TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Pay geri alım duyurularının getiriler üzerindeki etkisinin incelenmesi ve pay geri alım kararlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama AHMET TAŞDEMİR TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı İşletmelerde ticari alacak ve borç politikasının belirleyicileri: BİST imalat sanayii üzerinde ekonometrik bir uygulama CENGİZHAN KARACA TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı İşletmelerin lojistik faaliyetlerinde iş analizi ve zaman etüdü: Gaziantep'te bir vaka incelemesi İBRAHİM HALİL KORKMAZ TezMerkezi 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor The Effect of The Covıd-19 Pandemic on Global Trade and A Sectoral Investigation on Türkiye's Exports SERDAR SEVGİLİ TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor İSLAMİ ÜLKE ENDEKSLERİ VE BORSA İSTANBUL ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMI FATMA ÖZTÜRK TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Turkısh Lira (TRY) depreciation: Finding the biggest reason MUQADAS AZIZI TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not duyuruları ile pay senedi getirileri arasındaki ilişki: Bankacılık sektörü örneği AYKUT USAL TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Jeopolitik riskler, politika belirsizliği, finansal stres ve borsa volatilite yayılımı: gelişmekte olan ülkeler örneği GÜL ÇELİK TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı The impact of effective leadership and organizational innovation in achieving performance excellence: Empirical study of the investment boards in Iraq ADHHAR MUDHAFAR ISMAIL TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı The role of corporate governance and financial technology applications in enhancing the financial performance of the commercial banks in Iraq HALMAT MOHAMMED MAWLOOD MANTKI TezMerkezi 2022
8 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi: Gaziantep Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi üzerine bir araştırma EMRE BOZKURT TezMerkezi 2022
9 Tamamlandı Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modeli'nin geçerliliği: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma EMİNE POLAT TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı 7101 sayılı yasa kapsamında iflasın ertelenmesi sürecinden konkordato sürecine geçiş HACI ALİ YILMAZ TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Finansal piyasalarda sürü psikolojisinin ampirik bir analizi; BBİST-30 örneği TURAN İSLAMCAN TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Finansal gelişmenin enerji tüketimi üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama TUĞÇE GÜRSEL TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Finansal performansın firma değeri üzerine etkisi BİST'te gıda sektörü üzerine amprik bir çalışma İBRAHİM ASLAN TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Hisse senedi piyasalarında anomaliler: BİST 30 üzerine ekonometrik bir uygulama SERPİL OĞUZ TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Jeopolitik risk endeksi ve borsa endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi: Ortadoğu örneği ALEV ERKAN TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı OECD ülkelerinde girişimcilik endeksleri ile finansal gelişme arasındaki ilişki: Panel veri analizi EBRU KURURER TezMerkezi 2019
17 Tamamlandı Refugee entrepreneurship in Turkey: The case of Syrians in Gaziantep FATMA AKYOL TezMerkezi 2019
18 Tamamlandı Consolidated financial statements and auditing: Preparation and financial analysis SHAYMAA FARSAT NAJEM TezMerkezi 2018
19 Tamamlandı Evaluation of outputs of financial supports provided by the Ahiler Development Agency CAHİT ERTEN TezMerkezi 2018
20 Tamamlandı Relationship between financial ratios and the volatility of stock prices: An econometric application on BIST manufacturing industry index METİN YİĞİTUŞAĞI TezMerkezi 2018
21 Tamamlandı Muhasebe bilgi sisteminin iç denetim kalite tabloları üzerine etkisi: Irak'tan elde edilen kanıtlar BAYAR JUMAAH KHUDHUR KHUDHUR TezMerkezi 2018
22 Tamamlandı Hastanelerde yıldırma (mobbing): Kamu ve özel hastaneleri üzerinde bir alan araştırması (Adıyaman ili örneği) SEDA ATILGAN TezMerkezi 2017
23 Tamamlandı Marka değerinin belirlenmesi ve ölçülmesi üzerine finansal bir yaklaşım: Ampirik bir çalışma GÜLÜMSER PALTA TezMerkezi 2017
24 Tamamlandı Ticari işletmelerde iç denetim sistemi ve karlılık: BİST 100'de yer alan firmalar üzerinde bir uygulama LÜTFİ EMİRMAHMUTOĞLU TezMerkezi 2017
25 Tamamlandı The principles of accounting measurement and disclosure and its reflection on the financial statements: An evidence from Turkey MOHANAD MOHAMMED ALGBURI TezMerkezi 2017
26 Tamamlandı Leadership and the effect supervision and decision-making on employee's performance and motivation ABDULLAH ABBOOD ALHENFESHE TezMerkezi 2017
27 Tamamlandı Perakende sektöründeki işletmelerin finansal yapılarının satışlar üzerindeki etkileri: Panel veri analizi SAMET ÖZTÜRKMEN TezMerkezi 2017
28 Tamamlandı Hisse senedi fiyatını etkileyen ekonomik faktörler: BİST 100 üzerine ekonometrik bir uygulama HALİL İBRAHİM POLAT TezMerkezi 2017