Prof.Dr. MUSTAFA METE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUS.TİC.ve LOJİSTİK

   mete@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 45  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret  Stratejik Dış Ticaret Politikaları  Ekonomik Entegrasyon

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
KALKINMA YAZILARI TEORİ VE UYGULAMA

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7954-82-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
GELİŞEN PİYASALAR EKONOMİSİ

Yayın Yeri: NOBEL YAYINCILIK
ISBN: 978-605-033-040-3, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
GELİŞEN PİYASALAR EKONOMİSİ

Yayın Yeri: NOBEL YAYINCILIK
ISBN: 978-605-033-040-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Yükselen Piyasalar Ekonomisi

Yayın Yeri: Ekin
ISBN: 978-605-327-666-1, TÜRKİYE, BURSA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
GELİŞMİŞ ÜLKE EKONOMİLERİ

Yayın Yeri: EKİN
ISBN: 978-605-327-762-0, TÜRKİYE, BURSA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
GELİŞMİŞ ÜLKE EKONOMİLERİ

Yayın Yeri: EKİN
ISBN: 978-605-327-762-0, TÜRKİYE, BURSA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
FIRSAT VE TEHDİTLERİYLE KÜRESELLEŞME OLGUSU

Yayın Yeri: Edge & Elhan Kitap Yayın Dağıtım
ISBN: 978-605-5152-29-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
8
GAZİANTEP DIŞ TİCARETİNİN VE İMALAT SANAYİNİN EKONOMİK GÖSTERGELERLE ANALİZİ

Yayın Yeri: VİZE
ISBN: 978-605-9278-03-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
9
BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE YAZILAR

Yayın Yeri: SAVAŞ
ISBN: 978-605-4974-59-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2014

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
10
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE TURİZM SEKTÖRÜ STRATEJİLER VE UYGULAMALAR

Yayın Yeri: KAZANCI MATBAACILIK
ISBN: 978-975-6292-13-6, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2007

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
Investigation of Green Purchase and Green Altruism Behaviors of Refugees in Tourism Destinations: The Case of Turkey

METE MUSTAFA, KARAKAN HALİL İBRAHİM, Mermertaş Funda
Yayın Yeri: GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Genişletilmiş Gaziantep Havalimanı'nda Yolcuların Hizmet Kalitesi Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

METE MUSTAFA, KARAKAN HALİL İBRAHİM, Mermertaş Funda
Yayın Yeri: Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, ASOS
3
Determination of Financial Literacy Levels of Local Tourists: Gaziantep Sample

KARAKAN Halil İbrahim, METE MUSTAFA, MERMERTAŞ Funda
Yayın Yeri: GAZİANTEP UNIVERSTY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
COVID-19 Kısıtlamalarının Bireylerin Sosyo-Ekonomik Yaşamları Üzerine Etkileri

KIRMEMİŞ DURSUN, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: TURKISH STUDIES
Türkçe, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
TÜRK CUMHURİYETLERİNDE TİCARİ İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

METE MUSTAFA, MERMERTAŞ FUNDA, KARAKAN HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Yeni Türkiye
Türkçe, Basılı, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
6
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

DANACI Sinan,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Economic Research
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
FİRMALARIN İHRACATTA YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN ALGILARINDAKİ FARKLILIKLAR: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

METE MUSTAFA,BOZGEYİK YUSUF,EVİS VEYSİ
Yayın Yeri: DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN ŞİRKETLERİN EKONOMİKGELİŞİMİNE VE REFAH DÜZEYİNE OLAN ETKİLERİ

METE MUSTAFA,ÖZDEMİR MURAT
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Türk Dünyası Birliği Algısı

BAY ERDAL,AKMATALİ ALİBEKOV,METE MUSTAFA,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index, (vd. EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS
10
An Empirical Investigation on Determinants ofForeign Trade in Turkey

METE MUSTAFA,BOZGEYİK YUSUF
Yayın Yeri: Expert Journal of Economics
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EconLit, RePEc, DOAJ, Electronic Journals Library, EconBiz, Bielefeld, Academic
11
Türk Halı Sektörü İhracatında Markalaşma : Gaziantep İli Örneği

METE MUSTAFA,BOZGEYİK YUSUF,CEYLAN NAZLI BİLGE
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ,ULAKBİM, EBSCOHOST Academic Search Complete, EBSCOHOST MLA International B
12
TÜRK DÜNYASI EKONOMİK BİRLEŞME MODELİ

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Dergipark, İndex coparnicos, asos index, Ulrichs web, DAİJ, SOBIAD, Open Acade
13
2008 FİNANS KİRİZİNİN KIRILGAN SEKİZLİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEORİK BİR İNCELEME

METE MUSTAFA,PEKMEZ GİZEM,KIYANÇİÇEK CEYLAN
Yayın Yeri: ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO HOST, TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS, DOAJ, INDEX COPERNICUS, ARAŞTIRMAX BİLİ
14
An Empirical Research on Fragile Eight Countries

METE MUSTAFA,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IJEFI is Monitored by SSCI Thomson Reuters,EconLit, JEL - Journal of Economic Li
15
The Effects of Terrorist Activities on Development in the Southeastern Region of Turkey Theoretical and Empirical Application

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: International Journal of Economics and Finance
KANADA, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EconLit, ABDC, EBSCOhost, ERA,Gale's Academic Databases,JEL,Lockss,Open J-Gate,
16
TÜRKIYE NIN DAHA KARLI ZEYTINYAĞI İHRACATI YAPABILMESI İÇIN TICARI İSTIHBARAT VE HEDEF PAZAR SEÇIMININ ÖNEMI ÖRNEK BIR UYGULAMA

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİMSosyal Bilimler Veritabanı, index copernius, Public Knowledge Project,
17
THE IMPACT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON REGIONAL MIGRATION IN TURKEY

METE MUSTAFA,ÖZBAŞ HAKKI
Yayın Yeri: ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS
ALMANYA, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO (Academic Search Complete), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Inde
18
EMPOWERMENT MANAGEMENT AND ECONOMY IN STARRED HOTELS IN GAZIANTEP PROVINCE

METE MUSTAFA,AKBULUT METE AYŞE
Yayın Yeri: İnter Natonal Journal Of Economıcs And Resarch
HİNDİSTAN, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İnternational Journal of Economics and Research (IJER) Indexed in : EconLit (
19
Reasons of 2008 Global Economic Crisis Measures Taken and Recommendations for Turkey

METE MUSTAFA,FİLİZ SANAL ÇEVİK,EREN MEHMET VAHİT
Yayın Yeri: Journal of Economic & Financial Studies
AVUSTRALYA, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrossRef, EconBiz, EconStor*, Google Scholar, Inomics, LOCKSS, Microsoft Academi
20
Convergence Of In Country Prıces For The Turkısh Economy A Panel Data Serach For PPP Hyrothesıs Usıng Sub Regıonal Dısaggregated Data

METE MUSTAFA,pelin karatay gögül,KORAP HÜSEYİN LEVENT
Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Econ Lit, TUBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler
21
The Factors Affecting Foreign Trade in Turkey and an Analysis

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: İnternatıonal Journal Of Economics and Emprical Resarch
PAKİSTAN, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing, Scirus,
22
REGIONAL INSTABILITY IN TERMS OF ECONOMY BORDER TRADE AND HABUR BORDER GATE

METE MUSTAFA,FİLİZ SANAL ÇEVİK,EREN MEHMET VAHİT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND RESEARCH
HİNDİSTAN, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İnternational Journal of Economics and Research (IJER) Indexed in : EconLit (
23
RELATIONSHİP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND FOREİGN TRADE RATIO İN TURKEY 1992 2010

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi hakemli bir
24
TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİİLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1990 2010

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: AKADEMİK ARAŞTIRMALARVE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  INDEXING
25
KÜRESELLEŞMENİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ARSLAN İBRAHİM,METE MUSTAFA,BAL VEDAT
Yayın Yeri: KARAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve TürkEğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranm

Bildiriler

26 Adet
1
İskenderun Körfezi Şehir ve LimanLojistiği

Fidan osman,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 3rd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences
POLONYA, kielce, İngilizce, 28.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Crypto Money Technology, Its Importance in National and International Markets, Development and Approaches of Countries

TEKİN İBRAHİM, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences
İngilizce, 18.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Finansmanında Uluslararası Kuruluşların Rolü

genç harun reşit, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences
RUSYA FEDERASYONU, ekaterinburg, İngilizce, 18.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Ülke Ekonomilerine Etkileri: GCC Ülkeleri Örneği

KILIÇ ALİ RIZA, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences
İngilizce, 18.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
TÜRKİYE’ NİN CARİ AÇIK SORUNUNA DIŞ TİCARETİN ETKİSİ VE İHRACATA YÖNELİK POLİTİKALAR

ÖZEKİCİ Aliye Tuğba, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
KIRGIZİSTAN, Bişkek, Türkçe, 09.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN EKONOMİDEKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME ETKİLERİ

KARADAŞ MEHMET CEMİL, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
KIRGIZİSTAN, Bişkek, Türkçe, 09.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANIMI VE ETKİSİ

TAŞ Seçil Dilara, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 2. uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
KIRGIZİSTAN, Bişkek, Türkçe, 09.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
"PROXIMITY" IN THE SUPPLY CHAIN

KIRMEMİŞ DURSUN, METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 4TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
EFFECTS OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTUREON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

AKSOY MAİDE BETÜL,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: Management, Marketing and Economics (MAC-MME 2019)
ÇEK CUMHURİYETİ, PRAG, İngilizce, 13.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
IRAKLI TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

METE MUSTAFA,ALİ QAHTAN VAHBİ
Yayın Yeri: ECLSS 2019c7th Eurasian Conference on Language and Social Sciences
DAUGAVPİLS, İngilizce, 22.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNDE ALGILANAN HİZMETKALİTESİ BOYUTLARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, GÜVEN VESADAKAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA

METE MUSTAFA,sürme Büşra Yüksel
Yayın Yeri: AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ERZURUM, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
TÜRK DÜNYASINA MENSUP ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİBAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

KARAKUŞ BURAK,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, İngilizce, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
KARGO SEKTÖRÜNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ MÜŞTERİ TATMİNİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

Meremertaş Funda,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: KARGO SEKTÖRÜNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ MÜŞTERİ TATMİNİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
TÜRKİYE İLE BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERE TEORİK BİR BAKIŞ

METE MUSTAFA,MERMERTAŞ FUNDA
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Tarım Ürünleri Ticaretine Etkisin Teorik OlarakDeğerledirilmes

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 4th INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
GAZİANTEP, İngilizce, 12.03.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
TÜRK HALI SEKTÖRÜ İHRACAATINDA MARKALAŞMA GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

BİLGE TUĞÇE NAZLI,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: I.İNERNATIONAL ACEDEMIC RESARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
TÜRKİYEDE DIŞ TİCARETİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPRİK BİR UYGULAMA

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: I.INTERNATIONAL ACADEMIC RESARCH CONGRESS
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
ARAP BAHARININ GAZİANTEP İN SEKTÖREL İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

METE MUSTAFA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. ÇİNDEN ADRİYATİKE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, HATAY, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
NEOLİBERAL POLİTİKALARIN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNEETKİSİ TEORİK BİR İNCELEME

METE MUSTAFA,MALAK MUHAMMED
Yayın Yeri: 2. ÇİNDEN ADRİYATİKE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİNİNTÜRKİYE YE UYGULADIĞI EKONOMİK KRİTERLERİNDEĞERLENDİRİLMESİ

METE MUSTAFA,YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 2. Ariyatikten Çine Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Profili ile İnsan Kaynağının Belirlenmesi ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkilerİ

SÖNMEZ MEHMET EMİN,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 21.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
A Sectoral Evaluation on the Relationship of Transformational Leadership and Organizational Wisdom Example of Metals and Machinery Sectors

KAYGISIZ ESRA GÖKÇEN,ÇAĞLIYAN VURAL,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 14th EBES CONFERENCE - BARCELONA
İngilizce, 23.10.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
TURİZM SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: BİLGİ EKONOMİ YÖNETİM KONGRESİ
BOSNA HERSEK, SARAJEVO, Türkçe, 23.06.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
THE ROLE OF TRADE POLİCİES ON ECONOMİC GROWTH İN TÜRKEY

METE MUSTAFA
Yayın Yeri: REGONAL END GLOBAL DYNAMICS:ECONOMIC AND POLİTİCAL ISSUESOF TURKEY AND İT'S NEAR ABROAD
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 28.04.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
GÜNEYDOĞUANADOLU BÖLGESİNE YÖNELİK UYGULANAN İKTİSADİ POLİTİKALAR SEKTÖREL İSTİHDAM ANALİZİ 1980 2004

ARSLAN İBRAHİM,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: 4.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 14.05.2007

Ulusal  Özet bildiri
26
Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikaları İzmir İli İçin Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri İle İstihdam Analizi 1980 2006

ARSLAN İBRAHİM,METE MUSTAFA
Yayın Yeri: İZMİR EKONOMİSİNİN SANAYİLEŞME SORUNLARI
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 03.05.2007

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
ULUSLARARASI TİCARETTE RİSKLER VE YÖNETİMİ:ÖRNEK BİR UYGULAMA

Dünya genelinde ekonomik, politik, teknolojik, kültürel ve sosyal birtakım dönüşümler ticari kuralları tamamen değiştirmiştir. Yaşanan bu gelişmeler ticaret, lojistik ve ödeme sistemleri gibi birçok ticari unsurun da hızlı bir şekilde değişmesine yol
27.09.2021 - 08.12.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Kültürler Arası Eğitim Perspektifinden Türk Dünyası Vatandaşlığı

Türkçe Konuşan Ülklerde Türk Dünyası vatandaşlığı bilinci oluşturmak
19.06.2014 - 19.12.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
vakıflar bankası

finansal yatırım uzmanı

2003 - 2004

Editörlükler

22 Adet
1
İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler

Yazar Adı: METE MUSTAFA, AKARDENİZ ERHAN , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

2
İKTISADI VE İDARI BİLİMLERDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR-II

Yazar Adı: METE MUSTAFA, MERMERTAŞ Funda, TOPTAŞ AYTAÇ , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

3
İKTISADI VE İDARI BİLİMLERDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR-I

Yazar Adı: METE MUSTAFA, MERMERTAŞ Funda, TOPTAŞ AYTAÇ , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

4
İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER CİLT 2

Yazar Adı: METE MUSTAFA, İŞSEVEROĞLU GÜLSÜN, ŞAHİN CUMHUR , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

5
İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER CİLT 1

Yazar Adı: METE MUSTAFA, İŞSEVEROĞLU GÜLSÜN, ŞAHİN CUMHUR , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

6
İktisadi - İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Yazar Adı: METE MUSTAFA, TOPTAŞ AYTAÇ, KATI YAHYA , Yayın Yeri: GECE
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Elektronik

7
INTERNATIONAL RESEARCH AND REVIEWS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Yazar Adı: METE MUSTAFA, İŞSEVEROĞLU GÜLSÜN, ŞAHİN CUMHUR , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, İngilizce, 2023,   Uluslararası  Elektronik

8
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I

Yazar Adı: METE MUSTAFA, KARAKAN HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

9
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - I

Yazar Adı: METE MUSTAFA, ŞAHİN CUMHUR , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

10
İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Yazar Adı: METE MUSTAFA, TOPTAŞ AYTAÇ, KATI YAHYA , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

11
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - II

Yazar Adı: METE MUSTAFA, ŞAHİN CUMHUR , Yayın Yeri: SERÜVEN
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

12
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yazar Adı: METE MUSTAFA, TOPTAŞ AYTAÇ, KATI YAHYA , Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

13
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yazar Adı: METE MUSTAFA, TOPTAŞ AYTAÇ , Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

14
İktisadi - İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler

Yazar Adı: METE MUSTAFA, AKARDENİZ ERHAN , Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

15
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-II

Yazar Adı: METE MUSTAFA, TOPTAŞ AYTAÇ , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

16
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-I

Yazar Adı: METE MUSTAFA, TOPTAŞ AYTAÇ , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

17
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - ıı

Yazar Adı: METE MUSTAFA, KARAKAN HALİL İBRAHİM, TOPBAŞ AYTAÇ , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

18
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler CİLT 1

Yazar Adı: METE MUSTAFA , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

19
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler CİLT 2

Yazar Adı: METE MUSTAFA , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

20
iKTİSADİ VE iDARİ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR CİLT 2

Yazar Adı: METE MUSTAFA , Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

21
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR CİLT_1

Yazar Adı: METE MUSTAFA , Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

22
GELİŞEN PİYASALAR EKONOMİSİ

Yazar Adı: METE MUSTAFA,FUNDA MERMERTAŞ , Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 UTİL609 Uluslararası Ekonomik Analiz Türkçe 3
2 2018-2019 UTİL611 Uluslararası Ekonomi Politikaları Türkçe 3
3 2018-2019 ULUSLARARASI EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3
4 2022-2023 ULUSLARARASI EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3
5 2021-2022 ULUSLARARASI EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3
6 2020-2021 ULUSLARARASI EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
2 2015-2016 Uluslararası İktisat II Türkçe 3
3 2013-2014 ULUSLARARASI İKTİSAT II Türkçe 1
4 2014-2015 ULUSLARARASI İKTİSAT II Türkçe 1
5 2016-2017 UTİP 522 İleri Düzey Uluslararası İktisat 2 Türkçe 3
6 2018-2019 UTİP521 İleri Düzey Uluslararası İktisat 1 Türkçe 3
7 2017-2018 UTİP522 İleri Düzey Uluslararası İktisat 2 Türkçe 1
8 2016-2017 UTİP521 İleri Düzey Uluslararası İktisat 1 Türkçe 3
9 2015-2016 UTİP522 İleri Düzey Uluslararası İktisat 2 Türkçe 3
10 2015-2016 UTİP521 İleri Düzey Uluslararası İktisat 1 Türkçe 3
11 2017-2018 UTİP521 İleri Düzey Uluslararası İktisat 1 Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Uluslara Arası Politik Ekonomi Türkçe 3
2 2014-2015 Uluslararası ekonomi ve Küreselleşme Tarihi Türkçe 3
3 2014-2015 Ekonomiye Giriş Türkçe 3
4 2014-2015 Dış Ticaret İşlemleri Ve Mevzuatı Türkçe 3
5 2013-2014 ULUSLARA ARASI POLİTİK EKONOMİ Türkçe 1
6 2012-2013 ULUSLARA ARASI POLİTİK EKONOMİ Türkçe 1
7 2015-2016 ULUSLARA ARASI POLİTİK EKONOMİ Türkçe 1
8 2016-2017 ULUSLARA ARASI POLİTİK EKONOMİ Türkçe 1
9 2018-2019 UTİL321 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme Tarihi Türkçe 3
10 2018-2019 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 Türkçe 2
11 2018-2019 UTİL408 İthalat İhracat Yönetimi Türkçe 3
12 2017-2018 İNF398 Etkinliklere Katılım Dersi Türkçe 4
13 2017-2018 UTİL408 İthalat İhracat Yönetimi Türkçe 3
14 2017-2018 UTİL430 Gelişen Piyasalar Türkçe 3
15 2017-2018 UTİL321 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme Tarihi Türkçe 3
16 2017-2018 UTİL428 Dış Ticarette Risk Yönetimi Türkçe 3
17 2016-2017 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
18 2016-2017 UTİL321 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme Tarihi Türkçe 3
19 2016-2017 UTİL430 Gelişen Piyaslar Türkçe 3
20 2015-2016 UTİL204 İktisat Tarihi Türkçe 3
21 2015-2016 UTİL408 İthalat İhracat Yönetimi Türkçe 3
22 2015-2016 UTİL321 Uluslararası Ekonomi ve Kürselleşme Tarihi Türkçe 3
23 2015-2016 UTİL430 Gelişen Piyasalar Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor YÜKSEK TEKNOLJİ İHRACATIN BELİRLEYİCİLERİ "MIKTA" ÜLKELERİ ÖRNEĞİ ALİ İMRAN TATLIBADEM TezMerkezi 2024
2 Devam Ediyor TÜRKİYE'NİN DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDEKİ ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ OSMAN FİDAN TezMerkezi 2024
3 Tamamlandı Tedarikçi yakınlığının lojistik performans üzerine etkisi DURSUN KIRMEMİŞ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Uluslararası ticarette risklerin yönetimi ve firma performansı FUNDA MERMERTAŞ TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 1980-2021 döneminde jandarma bölgesinde meydana gelen terör olaylarının incelenmesi: Gaziantep ili örneği ABUZER DURMUŞ TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Yerli turistlerin genel kolluk personeline duyduğu güven algısının terör risk algısına etkisi ÜNSAL YAKIT TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Kargo firmalarına yönelik müşteri şikâyetlerinin tekrar satın alma davranışı üzerine etkisi PARVİN İSAYEV TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde terör korkusu ve güvenlik algısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi EBRU APAYDIN ERDEM TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımının işletme performansına etkileri: Gaziantep imalat sanayi örneği BURAK KARAKUŞ TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Kültürün Türkiye ve İngiltere'de yaşayan y kuşağı tüketici davranışları üzerindeki etkisi ASLIHAN KUL TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Sağlık kurumlarında kalite yönetimi ve hizmet kalitesinin ekonomik performans üzerine etkisi ZAHİDE AZBOY TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Kamu ve özel sektörde kayıtlı elektronik posta kullanımının kurum performansına etkisi MUHAMMET DARĞIN TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Türkiye genelinde ve Gaziantep özelinde dahilde işleme rejiminin önemi: Sınır testi analizi SİNAN DANACI TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Türkiye'de taşımacılık altyapılarının ekonomik büyüme üzerine etkileri MAİDE BETÜL AKSOY TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Etiyopya'daki doğrudan yabancı yatırımının belirliyicileri: Bir zaman serisi analizi ABDULAZIZ ABDULKADIR JAMA TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Müşteri tatmini ve müşteri sadakati sağlamada algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesinin önemi; Kargo sektörü üzerine bir araştırma FUNDA MERMERTAŞ TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı Terör örgütlerinin algı yönetimi faaliyetleri, PKK örneği HİLMİ TELCİ TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Iraklı tüketicilerin Türk mallarına karşı olan etnosentrik eğilimlerinin belirlenmesi QAHTAN WAHBI HASAN ALI TezMerkezi 2018
15 Tamamlandı Firmaların ihracatta yaşadıkları sorunlara ilişkin algılarındaki farklılıklar: Gaziantep ili örneği VEYSİ EVİS TezMerkezi 2017
16 Tamamlandı Teknoloji transfer ofislerinin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişimi & Gaziantep Teknopark örneği MURAT ÖZDEMİR TezMerkezi 2017
17 Tamamlandı Türk halı sektörü ihracatında markalaşma: Gaziantep ili örneği TUĞÇE NAZLI BİLGE TezMerkezi 2016
18 Tamamlandı Türkiye'de göç hareketleri ve bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik ilişkisi (2008-2012) HAKKI ÖZBAŞ TezMerkezi 2014