Doç.Dr. MURAT KARAHAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   karahan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Muhasebe  Denetim  Muhasebe Etiği   İç Kontrol

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
MUHASEBE UYGULAMALARINDA TEKNOLOJİK ENTEGRASYON

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-433-6, TÜRKİYE, Gaziantep, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
MUHASEBE VE FİNANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: iksad publishing house
ISBN: 978-625-8061-04-8, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
MUHASEBE VE FİNANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: : 978-625-8061-04-8, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
DENETİMDE SEÇME KONULAR 8 İç Kontrol İç Denetim

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-8443-79-0, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Denetimde Seçme Konular 5

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-975-7727-16-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular

Yayın Yeri: Omega Yayınevi
ISBN: 978-605-80529-1-8, TÜRKİYE, Kahramanmaraş, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Interdisciplinary Public Finance,Business and Economics StudiesVolume II

Yayın Yeri: Peter Lang GmbHInternationaler Verlag der WissenschaftenBerlin 2019
ISBN: 978-3-631-79727-3, ALMANYA, Berlin, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Stıdies on Interdisciplinary Economics and Business

Yayın Yeri: Peter LANG
ISBN: 978-3-631-77174-7, ALMANYA, Berlin, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
2017 Business and Financial Strategies

Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-620-2-07619-7, MAURİTUS, Beau Bassin, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

28 Adet
1
Estimating Re-Evaluation of the Risk Report Obtained Using the Altman Z-Score Model in Mergers with Neutrosophic Numbers

KARAHAN MURAT, YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Neutrosophic Sets and Sytems
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
2
Envanter Defterinin Bağlantısal Bütünsellik Çerçevesinde Dijitalleşmesinin Denetime Etkisi

Karahan Uğur, KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: İşletme Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI | Directory of Research Journals Indexing,ISI | International Scientific,
3
Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

KARAHAN MURAT, KESTANE ALİ
Yayın Yeri: iktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Sürdürülebilir Çevreden Deneysel Ekosistem Muhasebesine: Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Perspektifinden İlerleme Süreci

KARAHAN MURAT, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma Stratejileri ve Muhasebe Bilgi Kalitesi İlişkisi

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Denetim KültürününTarihsel Gelişim Süreci Karşılaştırmalı Bir İnceleme

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Adli Muhasebecilik Mesleğinin Bilinirliği Avukatlar Üzerine Bir Araştırma

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Mali Çözüm
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: GAZİANTEP UYGULAMASI

EDE YAŞAR, KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus
9
A STUDY ON THE REQUIREMENTS OF ACCOUNTING PROFESSIONALS IN THE INDUSTRY 4.0 PROCESS

KARAHAN MURAT, EDE YAŞAR, YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ
Yayın Yeri: International Journal of Management and Applied Science,
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, Google Scholar, IJIFactor
10
Muhasebe Uygulamalarındaki Hata ve Hilelerin Tespiti: Üretim İşletmelerine Yönelik Araştırma (The Determination of Errors and Frauds in Accounting Practices: Research for Production Enterprises)

KARAHAN MURAT,Çolak Mustafa
Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Gaziantep’teki İşletmelerde Faaliyet Denetimi ve Muhasebe Denetiminin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: KMÜ Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, SOBİAD, PROQEST
12
Türkiye’de BOBİ FRS ve TMS Arasındaki Farkların Finansal Kiralama İşlemleri Üzerinden Karşılaştırılması ve Muhasebeleştirilmesi

KARAHAN MURAT,AYVALIOĞLU Arzu Buse
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği

KARAHAN MURAT,çolak Mustafa
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,KARAHAN MURAT,YÖRÜK ALİ
Yayın Yeri: Muhasebe Enstitüsü Dergisi - Journal of Accounting Institute
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Creative Commons
16
Opinions of Accounting and Taxation Applications Program Students on Accounting Auditing Activities

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: International Journal of Tax Economics and Management
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Crossref, ROAD
17
Finansal Kiralama İşlemlerinin Vergi Usul Kanunu ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler( BOBİ) AçısındanKarşılaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Hedef Maliyetleme Halı İşletmesinde Bir Uygulama

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Opinions and Awareness Levels of Members of the Accounting Profession About Sme TFRS: Gaziantep Example

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Muhasebe ve Finans Personellerinin Denetime Bakış Açıları (Gaziantep)

KARAHAN MURAT, YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International Index Copernicus, General
21
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının KOBİ’ler Açısından Değerlendirilmesi – Türkiye Uygulaması

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET,Özbezek Dilek
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde İç Kontrolün Rolü

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: Bingöl Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Konaklama ve Yiyecek İşletmeleri Muhasebe Çalışanlarının Yeterliliklerini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma

KARAHAN MURAT,SÜRME METİN,GÜL MERYEM
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerde Mesleki Etik Algısı Gazaintep ve Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International Index Copernicus,Social S
25
Denetim Raporlarının Yayınlanma Süresini Etkileyen Faktörler BİST 100 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Amprik Bir Uygulama

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus,General Impact FactorSocial Science Research Net
26
Türkiye, ABD ve AB’de Muhasebe Denetiminin Karşılaştırılması

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBib, COPERNICUS INDEX,,Scientific Indexin Service
27
THE FACTORS AFFECTING PRICING STRATEGIES IN TOURISM ESTABLISHMENTS A FIELD STUDY IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY

KARAHAN MURAT,DURMAZ YAKUP,ALSU ERKAN,DURUR ERHAN
Yayın Yeri: International Journal of Management and Information Technology
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest Copernicus, GIF
28
Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Gelişiminde Yerel Aktörlerin Rolü Gaziantep Örneği

KARAHAN MURAT, BAL VEDAT, ÇAĞATAY ULUÇ
Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DRJI

Bildiriler

25 Adet
1
TİCARİ KARIN, VUK, BOBİ FRS VE TFRS AÇISINDAN FARKLILAŞMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Genç Fatih, KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 29.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Covıd 19 Salgınının Orta Ölçekli İşletmelerin Faaliyet Karları Üzerindeki Etkisi, Gaziantep Örneği

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: 2 nd INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM (EFFECTS OF COVID-19 IN ALL DIMENSIONS)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 27.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
İMALAT SANAYİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN ELDE ETTİĞİ TİCARİ KAR VE HASILATIN TFRS VE VUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARAHAN MURAT, Genç Fatih
Yayın Yeri: BALKAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 10.04.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Mali Denetimlerde ile Kalite Yönetim Sisteminin Gereksinimi Üzerine Bir Araştırma

KARAHAN MURAT,EDE YAŞAR,ÇOBAN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: 6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
MUHASEBE STANDARTLARINDA MEYDANA GELEN SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA BOBİ FRS VE TFRS’NİN KIYASLANMASI

KARAHAN MURAT,Genç Fatih
Yayın Yeri: HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ6-8 Aralık 2019ERZURUM
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
İŞLETMELERDE FAALİYET DENETİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İĞDE MEDET,KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: ICOMEP’19-Autumn Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2019 Güz
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Aynı Amaca Hizmet Eden İki Müessesenin Karşılaştırılması: İflas Erteleme ve Konkordato

Kasımoğlu Hasan,KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şırnak, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
THE DIFFERENCES BETWEEN FRS AND TMS COMPARISON AND ACCOUNTING ON FINANCIAL LEASING TRANSACTIONS IN TURKEY

KARAHAN MURAT,AYVALIOĞLU Arzu Buse
Yayın Yeri: V. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2019
TÜRKİYE, Bursa, İngilizce, 01.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
DİJİTALLEŞME IŞIĞINDA MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,KARAHAN MURAT,İNCE ERCAN,YÖRÜK ALİ
Yayın Yeri: UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Iğdır, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONNEL RECRUITMENT AND ACCOUNTING AUDIT POLICIES OF ENTERPRISES (GAZİANTEP SAMPLE)

KARAHAN MURAT,ÇOBAN MEHMET ALİ,EDE YAŞAR
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESSSYMPOSIUM
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
A CONCEPTUAL RESEARCH ON FORENSIC ACCOUNTING

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
TÜRKİYE’DE VE KAZAKİSTAN’DA KULLANILAN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİNİN VE VERGİ UYGULAMALARININ KIYASLANMASI VE ORTAK KULLANILABİLİNİR YENİ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE VERGİ UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ATASEVER Çoşkun,KARAHAN MURAT,EDE YAŞAR,ÇOBAN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: 16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
KAZAKİSTAN, Çimkent, İngilizce, 04.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
GAZİANTEPTE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KARAHAN MURAT,EDE YAŞAR,ÇOBAN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational andTechnical Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
GAZİANTEP'TE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA FAALİYET DENETİMİ VE MUHASEBE-FİNANAS DENETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KARAHAN MURAT, YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ, EDE YAŞAR
Yayın Yeri: AL-FARABI 2 st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.04.2018

Ulusal  Özet bildiri
15
GAZİANTEP'TE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA FAALİYET DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KARAHAN MURAT, YÜZBAŞIOĞLU MEHMET ALİ, EDE YAŞAR
Yayın Yeri: AL-FARABI 2 st International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.04.2018

Ulusal  Özet bildiri
16
TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİN 600 NOLU BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI AÇISINDAN İNCELENMESİ

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET,DİZGİL Eda
Yayın Yeri: ICOMEP’xx17 / ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ: UYGULAYICILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: ICOMEP’xx17/ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGILARI VE BEKLENTİLERİ: GAÜN’DE BİR ARAŞTIRMA

KARAHAN MURAT, Yarımbaş Esra, Morboncuk Serpil
Yayın Yeri: 1. Uluslararası El-RUHA Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 12.11.2017

Ulusal  Özet bildiri
19
Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde İç Kontrolün Rolü

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası El-RUHA Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları: Ampirik Bir Çalışma

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
TFRS Kapsamında Yenilenebilir Enerji Sektöründe Muhasebe Uygulamaları

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Enerji Mühendislik Konferansı
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 12.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Muhasebe Meslek Mensuplarının Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İş Tatminine Etkisi

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: AVRASYA ZİRVESi I. ULUSLARARASI KAORU ISHIKAWA İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 17.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Muhasebe Öğrencilerinin Meslek Etiği Algısı

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: 1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences ECLSS 2017
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 22.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Muhasebe Öğrencilerinin Meslek Etiği Algısı

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: 1.Eurasian Confrence on Language Social Sciences (ECLSS 2017)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 22.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KOBİ TFRS HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ : GAZİANTEP ÖRNEĞİ

KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim

Dünyada ve Türkiye’deki inovasyon, sosyal, bilimsel ve kültürel dönüşümlere uyum, çağdaş bilim ve ileri teknoloji ile güçlendirilmiş modernizasyon ve geliştirme araştırmalarını gerektirir. Gaziantep Üniversitesi (GAUN) ve diğer üniversitelerden mezu
30.09.2020 - 19.12.2022
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
Creating An Applicable Curriculum on Occupational Safety and Health for Occupational Safety and Health Professionals - ref: 2017-1-TR01-KA202-045736

•AB kriterleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren, mesleki yeterliliğini güçlendiren öğretim elemanları ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak ortak eğitim-öğretim müfredatı oluşturulması amaçlanmaktadır.
01.09.2017 - 16.06.2020
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MALİYE BAKANLIĞI

Memur
vergi, hazine taşınmaz işlemleri, muhasebat işleri,

1992 - 1999

Editörlükler

2 Adet
1
Hile ve İç Denetim

Yazar Adı: KARAHAN MURAT , Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

2
MUHASEBE UYGULAMALARINDA TEKNOLOJİK ENTEGRASYON

Yazar Adı: İĞDE MEDET, KARAHAN MURAT , Yayın Yeri: Özgür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Yönetim Muhasebesiş Ve Uygulamaları Türkçe 3
2 2016-2017 Muhasebe Denetim uygulamaları Türkçe 3
3 2016-2017 Doktora Tezi Türkçe 1
4 2018-2019 MUHASEBE DENETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
5 2018-2019 DENETİM REVİZYON Türkçe 3
6 2017-2018 DENETİM REVİZYON Türkçe 3
7 2017-2018 MUHASEBE DENETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
8 2017-2018 DOKTORA TEZİ Türkçe 3
9 2018-2019 DOKTORA TEZİ Türkçe 3
10 2019-2020 MUHASEBE DENETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
11 2019-2020 DOKTORA TEZİ Türkçe 3
12 2019-2020 MALİYET MUHASEBESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
13 2020-2021 İŞLT 663 DENETİM VE REVİZYON Türkçe 3
14 2020-2021 İŞLT 669 MUHASEBE DENETİMİ UYGULAMALARI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 İleri Finansal Muhasebe Türkçe 3
2 2016-2017 Denetim uygulamaları Türkçe 3
3 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 2
4 2017-2018 DENETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
5 2017-2018 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 1
6 2018-2019 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 3
7 2019-2020 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 3
8 2019-2020 DENETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
9 2020-2021 İŞLT 531 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE Türkçe 3
10 2020-2021 İŞLT 558 DENETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Muhasebe I Türkçe 3
2 2016-2017 Muhasebe Denetimi Türkçe 3
3 2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
4 2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ I Türkçe 3
5 2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
6 2017-2018 MUHASEBE DENETİMİ Türkçe 3
7 2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
8 2019-2020 MALİYET MUHASEBESİ I Türkçe 3
9 2019-2020 MUHASEBE DENETİMİ Türkçe 3
10 2019-2020 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
11 2020-2021 İŞLT 301 MALİYET MUHASEBESİ I Türkçe 3
12 2020-2021 İŞLT 401 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
13 2020-2021 İŞLT 302 MALİYET MUHASEBESİ II Türkçe 3
14 2020-2021 İŞLT 410 VERGİ USUL KANUNU UYGULAMALARI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Genel Muhasebe Türkçe 4
2 2014-2015 Dönemsonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
3 2014-2015 Maliyet Muhasebesi Türkçe 2
4 2014-2015 Muhasebe Denetimi Türkçe 2
5 2015-2016 Genel Muhasebe Türkçe 4
6 2015-2016 Dönemsonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
7 2015-2016 Muhasebe Denetimi Türkçe 2
8 2015-2016 Maliyet Muhasebesi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Muhasebe denetiminin Türk hukuk sistemindeki yerinin incelenmesi (İcra İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu açısından) MEHMET ALİ YÜZBAŞIOĞLU TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Bağımsız denetimin gelişimi ve VUK, TFRS ve BOBİ FRS'nin imalat sanayi açısından değerlendirilmesi üzerine bir uygulama FATİH GENÇ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Faaliyet denetimi etkinliğinin ve departmanlar arası koordinasyonun firma performansı üzerine etkisi: Gaziantep halı firmaları üzerinde uygulama MEDET İĞDE TezMerkezi 2020
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Hilenin önlenmesinde iç denetim rolünün incelenmesi : Gaziantep ili örneği MERVE SAĞIR TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Serbest muhasebeci mali müşavirlerin ara eleman ihtiyaçlarının tespiti: Önlisans mezunlarının niteliklerine yönelik bir çalışma-Gaziantep örneği HATİCE EMRE TezMerkezi 2021
3 Devam Ediyor NÖTROSOFİK VE BULANIK SAYI SİSTEMLERİNİN MUHASEBE VE FİNANS ALANINDAKİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİNDE UYGULANMASI SÜMEYRA ÖZTÜRK TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Finansal tabloların denetiminde dijital entegrasyon sürecinin güvence düzeyine etkisi UĞUR KARAHAN TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Serbest muhasebeci mali müşavirlik meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri: Gaziantep uygulaması YAŞAR EDE TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Elektrik özelleşmesinin tekstil işletmelerinin maliyetlerine etkisi: Maliyet analizi AHMET KARAKUŞ TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Afganistan ve Türkiye muhasebe sistemlerinin karşılaştırması SHEKIBA TOFAN TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Maliyet muhasebesinde maliyet-hacim-kar analizleri ve Gaziantep ili tekstil firmaları üzerine uygulama AHMET YILDIRIM TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Muhasebe ve finans birimi çalışanlarının iç denetim ve bağımsız dış denetime bakış açıları (Gaziantep örneği) MEHMET ALİ ÇOBAN TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı The role of external auditing in reducing creative accounting practices MAMOON ABDULRAHMAN ALI ALBRIFKANI TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı İflas erteleme aşamasında olan şirketlerde iyileştirme projelerinin mali tablolar üzerindeki etkisi HASAN KASIMOĞLU TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı Akreditiflerin TMS ve BOBİ FRS kapsamında muhasebeleştirilmesi SULTAN ÖZLEM AYDIN TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı Bankalarda personel devri: Gaziantep'te bir alan çalışması GÜLŞAH KORKMAZ TezMerkezi 2017

Araştırmalar

2 Adet
1
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk, Türkiye’xxde Erkekliğin Toplumsal İnşaasını Tartışmak,
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Çalıştay

2
Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlik Ruhsatı

Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlik Ruhsatı
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Sertifika