Dr.Öğr.Üyesi FEYZA YILMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Radyoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

14 Adet
1
Evaluatıon of Fıbrosıs usıng a non-ınvasıve, Fast, Reliable method ın Chronıc Hepatıtıs cases: Arfİ(acoustıc radıatıon force ımpulse) elastography

ERSOY MEHMET AKİF,YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: Acta Medica Mediterranea
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Evaluation of Pulmonary Vein Variations Using Multidetector Computed Tomography

DEMİR MEHMET,YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
The role of acoustic radiation force impulse elastography in the differentiation of benign and malignant focal liver masses

AKDOĞAN EMİN,YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: The Turkish Journal of Gastroenterology
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
COMPARISON OF 3 TESLA MULTIPARAMETRIC PROSTATE MAGNETIC RESONANCE IMAGING FINDING AND HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER

çomruk halime,YILMAZ FEYZA,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
5
Non-Invasive, Fast and Reliable Assessment of Age- And Gender-Related Pancreas and Liver Fat Content in Completely Healthy Individuals: Modified Dixon Method with 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging

YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: Journal of Gastroenterology, Pancreatology Liver Disorders
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Crossref
6
Relative Contribution of Apparent Diffusion Coefficient (ADC) Values and ADC Ratios of Focal Hepatic Lesions in the Characterization of Benign and Malignant Lesions

YILMAZ FEYZA,YILDIRIM ABDULLAH EMRE
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
The comparison of multislice computed tomography coronary angiography and invasive coronary angiography for the detection of coronary artery pathologies

YILMAZ FEYZA,BAYRAM MEHMET METİN
Yayın Yeri: European Journal of Therapeutics
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
The Comparison of the Preoperative Single Phase Arterial 3-D Spiral Tomography and Operative Findings of a Live Kidney Donor

YILMAZ FEYZA,KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,şahyazıcı sarı zeynep,YILDIZ FAHRETTİN,USALAN ÖZLEM,çoban sacit
Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
Urgent arterial embolization of ruptured renal angiomyolipoma

KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: Open Medicine
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  SCI-Expanded
10
Radiological Findings and Outcomes of Bronchial Artery Embolization in Cryptogenic Hemoptysis

KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,BAYRAM NAZAN,YILMAZ FEYZA,ŞANLI MARUF,ŞİRİKÇİ AKİF
Yayın Yeri: Journal of Korean Medical Science
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
11
Endovascular management of vascular complications after percutaneous nephrolithotomy

KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,YILMAZ FEYZA,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: Vasa
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
12
The evaluation of potential donors’s hepatic vascular anatomy in liver transplantation with multislice computed tomography

ŞAHYAZICI SARI ZEYNEP,YILMAZ FEYZA,KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,KERVANCIOĞLU REŞAT
Yayın Yeri: Gaziantep Medical Journal
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
A Tracheal Diverticulum Case Diagnosed with Three Dimensional Images

YILMAZ FEYZA,KERVANCIOĞLU AHMET SELİM
Yayın Yeri: solunum
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  TR DİZİN
14
Massive upper gastrointestinal bleeding from an accessory splenic artery mimicking isolated gastric varices

KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,YILMAZ FEYZA,GÜLŞEN MURAT TANER,KERVANCIOĞLU PİRAYE,KERVANCIOĞLU REŞAT
Yayın Yeri: Folia Morphologica
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  SCI-Expanded

Bildiriler

15 Adet
1
TALASEMİLİ ÇOCUKLARDA KARACİĞER VE KARDİAK DEMİR YÜKÜNÜN 3 TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
TÜRKİYE, KAYSERİ, Türkçe, 28.02.2019

Ulusal  Özet bildiri
2
Diagnostic performance of Ga-68 PSMA PET/ CT in the initialstaging of prostatic carcinoma

ELBOĞA UMUT,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞAHİN ERTAN,YILMAZ FEYZA,ÇELEN YUSUF ZEKİ
Yayın Yeri: 8th Eurasian Urooncology Congress
İngilizce, 28.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
’Dinamik kontrastlı mrg de wash-in, wash-out ve maksimum kontrastlanma skoru: prostat kanseri saptama ve lokalize etmedeki yeri

YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: TMRD uluslararası katılımlı 23 yıllık bilimsel toplantısı 2018
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Fokal Karaciğer Lezyonlarında Magnetik Rezonans Diffüzyon İncelemenin Benign-Malign Lezyon Karakterizasyonuna Katkısı

YILMAZ FEYZA
Yayın Yeri: 1. Gastrointestinal araştırma kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 10.03.2018

Ulusal  Özet bildiri
5
Primer noduler tip hepatik tüberkülozlu nadir bir olgu: MR bulguları.

YILMAZ FEYZA,KERVANCIOĞLU REŞAT,ŞAHYAZICI SARI ZEYNEP,TUTAR EDİZ
Yayın Yeri: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 21.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
6
İntralober Pulmoner sekestrasyona eşlik eden aberran tromboze pulmoner arter anevrizması 3 boyutlu BT anjiografi görüntüleri.

YILMAZ FEYZA,Şahyazıcı Sarı Zeynep
Yayın Yeri: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
7
Periampuller duedonal divertikül olgusu: MRCP bulguları

YILMAZ FEYZA,ŞAHYAZICI SARI ZEYNEP
Yayın Yeri: 36. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 20.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
8
Mitral kapak operasyonu sonrası gelişen dev kardiak psödoanevrizma olgusu.

YILMAZ FEYZA,METE AHMET,KAHRAMAN ÖZLEM,KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,KERVANCIOĞLU REŞAT,BAYRAM MEHMET METİN
Yayın Yeri: 32. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 28.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
9
Myokard yerleşimli kardiak kist hidatik olgusu

YILMAZ FEYZA,ŞAHYAZICI SARI ZEYNEP,ÖZKUR HANİFİ AYHAN,METE AHMET,KERVANCIOĞLU REŞAT,BAYRAM MEHMET METİN
Yayın Yeri: 32. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 28.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
10
Pulmoner arter, akciğer parankimi ve mediastinal yerleşimli kist hidatik olgusu

YILMAZ FEYZA,ALTINSOY ARİF,ÜLKER ŞEREF,ÖZKUR HANİFİ AYHAN,BAYRAM MEHMET METİN
Yayın Yeri: 32. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 28.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
11
Koroner arter patolojilerinin değerlendirilmesinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile invaziv koroner anjiografinin karşılaştırılması

YILMAZ FEYZA,BAYRAM MEHMET METİN
Yayın Yeri: 32. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 28.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
12
Nadir bir kardiak tümör olgusu: İnflamatuar Myofibroblastik tümör.

YILMAZ FEYZA,ÜNVERDİ ZEYNİ,KERVANCIOĞLU REŞAT,BAYRAM MEHMET METİN
Yayın Yeri: 32. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 28.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
13
Nadir bir kommerell divertikülü olgusu: Sol aortik ark, aberran sağ subklavian arter ve sağ vertebral arter çıkım anomalisi birlikteliği

ANDİÇ ÇAĞATAY,YILMAZ FEYZA,BAYRAM MEHMET METİN
Yayın Yeri: 30. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 04.11.2009

Ulusal  Özet bildiri
14
Rejekte transplante kalsifik böbrek.

YILMAZ FEYZA,DURSUN MEMDUH
Yayın Yeri: 30. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 04.11.2009

Ulusal  Özet bildiri
15
Erken rekürrens gösteren nadir bir lipoblastoma olgusu: MRG bulguları

YILMAZ FEYZA,METE AHMET
Yayın Yeri: 29. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.11.2008

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
‘Koroner arter darlıklarının değerlendirilmesinde kardiak BT Anjiografi’ Gaziantep Üniversitesi Projesi,

kardiak BT Anjiografi
18.06.2009 - 23.07.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
‘Kolorektal poliplerin tanısında çift kontrast kolon grafilerinin çok kesitli BT kolonografi, PET, ve konvansiyonel kolonoskopi ile karşılaştırılması’, Gaziantep Üniversitesi Projesi

çift kontrast kolon grafilerinin çok kesitli BT kolonografi, PET, ve konvansiyonel kolonoskopi ile karşılaştırılması
10.05.2010 - 15.05.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
‘Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mammografi ve ultrason ile saptanan meme patolojilerinin benign/malign ayrımında dinamik meme MR görüntülemenin yeri’, Gaziantep Üniversitesi Projesi, Yardımcı Araştırmacı, nisan 2009.

dinamik meme MR görüntüleme
01.06.2007 - 12.01.2010
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
İNAYET TOPÇUOĞLU TIP MERKEZİ

UZMAN DOKTOR
UZMAN DOKTOR,

2013 - 2014
2
GAZİANTEP DOKTOR ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ

UZMAN DOKTOR
UZMAN DOKTOR,

2013 - 2013
3
GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ

UZMAN DOKTOR
UZMAN DOKTOR,

2011 - 2013
4
bilecik bozüyük kandilli köyü sağlık ocağı

PRATİSYEN DOKTOR
PRATİSYEN DOKTOR,

2003 - 2005

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 demyelian hastalıklar, metabolik hastalıklar, tümörler Türkçe 1
2 2017-2018 Kardiak BT görüntüleme Türkçe 1
3 2017-2018 Acil olgularda radyolojik yaklaşım Türkçe 1
4 2017-2018 Akciğer tümörlerinde radyolojik bulgular Türkçe 1
5 2017-2018 Dolaşım sistemi radyolojisi Türkçe 1
6 2016-2017 Nörolojide Kullanılan Radyolojik Modaliteler Türkçe 1
7 2016-2017 Demyelinizan Hastalıklar, Metabolik Hastalıklar,Tümörler Türkçe 1
8 2016-2017 Kardiyak BT Görüntüleme Türkçe 1
9 2016-2017 Acil Olgularda Radyolojik Yaklaşım Türkçe 1
10 2016-2017 Dolaşım Sistemi Radyolojisi Türkçe 1
11 2018-2019 DEMYELİAN HASTALIKLAR, METABOLİK HASTALIKLAR, TÜMÖRLER Türkçe 1
12 2018-2019 NÖROLOJİDE KULLANILAN RADYOLOJİK MODALİTELER Türkçe 1
13 2018-2019 ACİL OLGULARDA RADYOLOJİK YAKLAŞIM Türkçe 1
14 2018-2019 KARDİAK BT GÖRÜNTÜLEME Türkçe 1
15 2018-2019 MAMOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİLERİ Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 endokrin sistem patolojilerinde görüntüleme Türkçe 1
2 2017-2018 meme radyolojisi Türkçe 1
3 2017-2018 kafa travmasına radyolojik yaklaşım Türkçe 1
4 2017-2018 Serebrovasküler olaylara radyolojik yaklaşım Türkçe 1
5 2017-2018 Imaging of endocrine pathologies İngilizce 1
6 2017-2018 Brest Radiology İngilizce 1
7 2017-2018 Radiological approach to head trauma İngilizce 1
8 2017-2018 Radiological approach to stroke İngilizce 1
9 2018-2019 KAFA TRAVMASINA RADYOLOJİK YAKLAŞIM Türkçe 1
10 2018-2019 SEREBROVASKÜLER OLAYLARA RADYOLOJİK YAKLAŞIM Türkçe 1
11 2018-2019 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİ Türkçe 1
12 2018-2019 SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN RADYOLOJİK ANATOMİSİ Türkçe 1
13 2018-2019 KALP HASTALIKLARINA RADYOLOJİK YAKLAŞIM Türkçe 1
14 2018-2019 RADİOLOGİCAL APPROACH TO STROKE İngilizce 1
15 2018-2019 RADİOLOGİCAL APPROACH TO HEAD TRAUMA İngilizce 1
16 2018-2019 RADİOLOGİCAL EXAMİNATİON METHODS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM İngilizce 1
17 2018-2019 RADİOLOGİCAL ANATOMY OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM İngilizce 1
18 2018-2019 RADİOLOGİCAL APPROACH TO CARDİAC DİSEASES İngilizce 1
19 2018-2019 MAGNETİK REZONANS ÜNİTESİ EKRAN BAŞI DERSLERİ İngilizce 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kronik hepatit B, kronik hepatit C ve Wilson hastalarında karaciğer yağlanmasının ve pankreas yağlanmasının sıklığının araştırılması MEHMET AKSOY TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Prostat kanseri tanısında 3 tesla multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile histopatolojik bulguların karşılaştırılması HALİME ÇOMRUK TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Kronik hepatit olgularında fibrozis derecesinin ARFI(Acoustic Radiation Force Impulse) elastografi bulgularının histopatoloji sonuçlarıyla karşılaştırmalı değerlendirilmesi MEHMET AKİF ERSOY TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi ile pulmoner ven varyasyonlarının değerlendirilmesi MEHMET DEMİR TezMerkezi 2017
5 Tamamlandı Benign ve malign fokal karaciğer kitlelerinin ayrımında akustik radyasyon kuvvet impuls (ARFI) elastografinin rolü EMİN AKDOĞAN TezMerkezi 2016

Araştırmalar

21 Adet
1
ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

MEME KANSERİ
GAZİANTEP, TÜRKİYE/ GAZİANTEP   Ulusal  Konuşmalarım

2
9. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
TİTANİC DELUXE OTEL, TÜRKİYE/ANTALYA   Ulusal  Sertifika

3
TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 5. NÖRORADYOLOJİ GÜNLERİ OMURGA VE OMURİLİK KATEGORİK KURSU

NÖRORADYOLOJİ-OMURGA VE OMURİLİK
İSTANBUL, TÜRKİYE/İSTANBUL   Ulusal  Kurs

4
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEMEL EĞİTİM KURSU

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEMEL EĞİTİM
GAZİANTEP, TÜRKİYE/GAZİANTEP   Ulusal  Kurs

5
27. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

RADYOLOJİ
MARİTİM PİNE BEACH RESORT HOTEL, TÜRKİYE/ANTALYA   Ulusal  Sertifika

6
MİLAN CARDİAC İMAGING

KARDİAK GÖRÜNTÜLEME
MİLANO, İTALYA/ MİLANO   Uluslararası  Sertifika

7
TMRD 23. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

RADYOLOJİ-MR
SHERATON OTEL, TÜRKİYE/ANKARA   Uluslararası  Sertifika

8
KARDİAK MDBTT UYGULAMALARI VE 2. PEDİATRİK RADYOLOJİ SEMPOZYUMU

KARDİAK BT
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE/MALATYA   Ulusal  Sertifika

9
39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

RADYOLOJİ
ANTALYA, TÜRKİYE/ANTALYA   Ulusal  Sertifika

10
ISTANBUL LIVER IMAGING COURSE AND MEETINGS

KARACİĞER RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE/ İSTANBUL   Uluslararası  Sertifika

11
1. GASTROİNTESTİNAL ARAŞTIRMA KONGRESİ

GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE/MALATYA   Ulusal  Sertifika

12
30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

RADYOLOJİ
SUSESİ DELUXE OTEL, TÜRKİYE/ANTALYA   Ulusal  Sertifika

13
TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ MULTİDİSİPLİNER ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR
TEYMUR CONTİNENTAL HOTEL-CONVENTİON CENTER, TÜRKİYE/GAZİANTEP   Ulusal  Konuşmalarım

14
RADYOLOJİ KIŞ OKULLARI

RADYOLOJİ
MAJESTY MIRAGE PARK OTEL, TÜRKİYE/ ANTALYA   Ulusal  Kurs

15
MR FİZİK KURSU

MR FİZİK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUM, TÜRKİYE/GAZİANTEP   Ulusal  Kurs

16
RSNA 2015

RADYOLOJİ
ŞİKAGO, A.B.D/ŞİKAGO   Uluslararası  Sertifika

17
EUROPEAN SOCIETY OF RADİOLOGY (ESR)

RADYOLOJİ
VİYANA, AVUSTURYA/ VİYANA   Uluslararası  Sertifika

18
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ PROGRAMI

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ
GAZİANTEP, TÜRKİYE/GAZİANTEP   Ulusal  Sertifika

19
2. ÇOK KESİTLİ BT KURSU

BT
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE/ANKARA   Ulusal  Kurs

20
MEME RADYOLOJİSİ SEMPOZYUMU

MEME RADYOLOJİSİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TÜRKİYE/ GAZİANTEP   Ulusal  Sertifika

21
5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi

PEDİATRİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE/KAYSERİ   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

2 Adet
1
European society of radiology

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

2
TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2006