Doç.Dr. FERDA NAKIPOĞLU ÖZSOY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   nakipoglu@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 22  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret  Uluslararası Politik İktisat  Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

12 Adet
1
KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA KALKINMA VE YENİ EKONOMİ

Yayın Yeri: Orion Kitabevi
ISBN: 978-625-7294-82-9, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA KALKINMA VE YENİ EKONOMİ

Yayın Yeri: Orion Kitabevi
ISBN: 978-625-7294-82-9, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Strategies in Sustainable Tourism, Economic Growth and Clean Energy

Yayın Yeri: Springer, Cham
ISBN: 978-3-030-59675-0, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Covid-19 Pandemisinin İdari, Siyasi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Yayın Yeri: Ekin basım yayın dağıtım
ISBN: 978-625-8024-11-1, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Sanayileşme Olgusunun Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Çevresel Vergiler Açısından Yeniden Değerlendirilmesi

Yayın Yeri: Kriter
ISBN: 978-625-7033-83-1, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Different Aspects of Economic Development

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-7203-82-1, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Econometrics of Green Energy Handbook

Yayın Yeri: Springer
ISBN: 978-3-030-46846-0, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Hedefler Arası Uyum ve Çatışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma

Yayın Yeri: Ekin
ISBN: 978-605-327-926-6, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Enerji ve Çevre Ekonomisi

Yayın Yeri: Ekin
ISBN: 978-605-327-927-3, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-975-2475-30-4, TÜRKİYE, Konya, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Para Banka ve Finans

Yayın Yeri: Orion
ISBN: 978-605-5145-96-5, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma

Yayın Yeri: Efil
ISBN: 9786054579648, TÜRKİYE, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

16 Adet
1
The Effect of Technological Innovations on Environmental Quality in Selected OECD Countries

ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Sosyoekonomi
Türkçe, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
DOES INTERNATIONAL TRADE EFFECT INCOME INEQUALITY?: EVIDENCE FOR G-7 COUNTRIES

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Beykoz Akademi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Türkiye’de Yolsuzluk ve Ekolojik Ayak İzi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
TURİZM SEKTÖRÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: ASBİ Abant Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çevresel Bozulmayı Azaltıyor Mu? Türkiye Örneği

ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
MIST ve BRICS ülkelerinde Uluslararası Ticaret, Küreselleşme ve Fosil Enerji Kullanımı Çevresel Bozulmayı Nasıl Etkiliyor?: Panel Veri Analizi Tahmini

YILDIRIM METİN, ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: BOOSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, index copernicus
8
Do Technological Development And Clean Energy Effect Environmental Awareness?: An Empirical Analysis for Turkey

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Tüketici Fiyat Endeksi ile Satın Alma Gücü Paritesi Arasındaki İlişki: Mist Ülkeleri Örneği

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi IIBF Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
10
Cinsiyete Göre İşsizlik Histerisi: Karşılaştırmalı Ülke Analizi

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi İdari Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Comparative Analysis of Competition Power in High Technology and Low Technology Intensive Manufactures

YILDIRIM METİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Innovation and Economic Development
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ZBW, ISRA
12
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kirlilik Sığınağı Hipotezi

YILDIRIM METİN,DESTEK MEHMET AKİF,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
The Relation Between Environmental Pollution and Trade A Panel Data Analysis

BEKMEZ SELAHATTİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Journal of Agriculture and Environment for International Development
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
14
Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively

ÖZPOLAT ASLI,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,BAHAR AYŞE DÜRÜYE
Yayın Yeri: Research in World Economy
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IndexCopernicus International
15
Relationships between economic growth, energy consumption, globalization, urbanization and environmental degradation in Turkey

DESTEK MEHMET AKİF,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: International Journal of Energy and Statistics
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
16
Çevre Vergisi-Ekonomik Büyüme İkilemi.

BEKMEZ SELAHATTİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

18 Adet
1
DOES INTERNATIONAL TRADE EFFECT INCOME INEQUALITY: EVIDENCE FOR G-7 COUNTRIES

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: The 4th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences
İngilizce, 20.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The Comparison Between Pre and Post WTO Period for Emerging Countries

ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: The 4th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences
İngilizce, 20.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
COVID-19’UN TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BEDİR BURAK, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: COVID-19 PANDEMİSİNİN İDARİ, SOSYAL, SİYASAL, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, EKONOMİLER VE İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Türkçe, 31.05.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
4
WHAT IS THE ROLE OF ENERGY RD EXPENDITURES ON ECOLOGICAL FOOTPRINT IN OECD COUNTRIES?

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY
İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
IS THERE ANY EFFECT OF CORRUPTION ON CO2 EMISSION REDUCTION ?: EVIDENCE FROM MIST AND BRICS

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: International Congress of Energy, Economy and Security
İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
TÜRKİYE’DE NOMİNAL VE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU
Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Türkiye’de Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Tüketimlerinin Çevre Üzerindeki Etkilerinin Kıyaslanması

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics
Türkçe, 05.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Türkiye’de Kentleşme ve Çevresel Kirlilik İlişkisinin İncelenmesi

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 02.05.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Persistence of the Policy Shocks to Environmental Degradation: Evidence from EU Countries

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: ICEESS
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Competition Power in High Technology Manufacturing: A Cross Country Analysis

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 23rd EBES Conference
İSPANYA, İngilizce, 27.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
EKC Hypothesis in Emerging Economies: The Role of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: EBES Conference
İngilizce, 27.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyetinin Karşılaştırmalı Analizi

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: AL Farabi 1. International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
The Relationship Between Financial Development and Human Development in OECD Countries A Panel Causality Test

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development
İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Environmental Pollution and Trade Dilemma for Different Income Countries

BEKMEZ SELAHATTİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: EBES
İngilizce, 22.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
15
Environment, Population and Economic Growth: A Theoretical Overview

BEKMEZ SELAHATTİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: EBES
İngilizce, 12.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
16
Negative Externalities and Effectiveness of Environmental Taxes

BEKMEZ SELAHATTİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: EBES
İngilizce, 01.11.2012

Uluslararası  Özet bildiri
17
Environment and Economic Development Interaction: The case of Turkey

BEKMEZ SELAHATTİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: EBES
İngilizce, 13.10.2011

Uluslararası  Özet bildiri
18
Türkiye-Suriye İlişkilerinde Dış Ticaretin Yeri

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,YILDIRIM METİN
Yayın Yeri: I. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
İngilizce, 04.11.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim!

Projede üniversitede okuyan gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleyerek kentin iyileştirme sürecine doğrudan katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleme ve çözüm önerileri sunma
30.09.2020 - 29.06.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Università degli Studi dell'Aquila

erasmus öğrenci

2007 - 2008

Editörlükler

2 Adet
1
CIRCULAR ECONOMY IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

Yazar Adı: ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA , Yayın Yeri: Özgür Yayınları
Kitap, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

2
KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE YENİ EKONOMİ VE BİLEŞENLERİ

Yazar Adı: NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI , Yayın Yeri: NOBEL
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Rekabet Teorileri Türkçe 3
2 2019-2020 Rekabet Teorileri Türkçe 3
3 2020-2021 Uluslararası Ticaret Teorileri Türkçe 3
4 2020-2021 Uluslararası Ticarette Oyun Teorisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Uluslararası İktisat I Türkçe 3
2 2016-2017 Mikroekonomi I Türkçe 3
3 2016-2017 Kambiyo ve Dış Ticaret İşlemleri Türkçe 3
4 2017-2018 Uluslararası İktisat I-II Türkçe 3
5 2017-2018 Kambiyo ve Dış Ticaret İşlemleri Türkçe 3
6 2017-2018 Mikroekonomiye Giriş Türkçe 3
7 2018-2019 Mikroekonomiye Giriş Türkçe 3
8 2018-2019 Kambiyo ve Dış Ticaret İşlemleri Türkçe 3
9 2018-2019 Uluslararası İktisat I-II Türkçe 3
10 2018-2019 Mikroekonomi I-II Türkçe 3
11 2018-2019 Uluslararası İktisat I-II Türkçe 3
12 2018-2019 İktisat Türkçe 3
13 2017-2018 Mikro İktisata Giriş Türkçe 3
14 2017-2018 Mikroekonomi I-II Türkçe 3
15 2019-2020 Mikroekonomiye Giriş Türkçe 3
16 2019-2020 Mikroekonomi I Türkçe 3
17 2019-2020 Uluslararası İktisat I-II Türkçe 3
18 2019-2020 Kambiyo ve Dış Ticaret İşlemleri Türkçe 3
19 2019-2020 Dış Ticaret Yönetimi Türkçe 3
20 2020-2021 Mikroekonomiye Giriş Türkçe 3
21 2020-2021 Uluslararası İktisat I-II Türkçe 3
22 2020-2021 Matematiksel Ekonomi II Türkçe 3
23 2020-2021 Kambiyo ve Dış Ticaret İşlemleri Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'de döviz kuru oynaklığı ve dış ticaret: ARDL analizi GÜLLÜ ŞAHAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Suriye krizinin Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilere yansımaları ve savaş sonrası muhtemel ticari ilişkilerine yönelik senaryolar NAJVA HALLAK TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Covid-19 salgınının turizm sektörü üzerindeki etkisi: Türkiye örneği BURAK BEDİR TezMerkezi 2021

Araştırmalar

6 Adet
1
Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyeti

Cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik maliyetinin analizi
İktisat ve Toplum Dergisi ,   Ulusal  Çalışma

2
9-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EKONOMİ VE HUKUK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu projenin amacı 9-10 yaş grubu çocukların tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi ile ekonomi algısı ve tüketici bilincini geliştirmektir. Bununla birlikte çocuklarda ekonomik haklar bakımından farkındalık oluşturmak ve tüketim, tasarruf, tüketici h
Gaziantep,   Uluslararası  Araştırma

3
Çevre vergileri ve ekonomik etkinlik

Çevre vergilerinin ekonomi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
İktisat ve Toplum sayı 29 ,   Ulusal  Çalışma

4
Kurumsal Yapının Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Kurumsallaşma ve büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir.
İktisat ve Toplum Dergisi ,   Ulusal  Çalışma

5
Gaziantep'deki suriyeli sığınmacıların durumu/BM insani zirvesi-Panaroma TRT Avaz

Gaziantep'deki suriyeli sığınmacıların durumu değerlendirilmiştir.
Gaziantep ,   Uluslararası  Konuşmalarım

6
KAYITDIŞI İSTİHDAMIN GAZİANTEP EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu raporda, kayıt dışı faaliyetlerin nedenleri, ekonomik, siyasi ve sosyo kültürel açıdan nasıl etkilendiği ve bu bakış açısı ile coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’de önemli bir yeri olan Gaziantep ilinin sorunlarını tespit ederek bunları ön
GAZİANTEP TİCARET ODASI, TÜRKİYE/GAZİANTEP   Ulusal  Araştırma